Obradował Zarząd Główny.

  • Drukuj

W dniach 9-10 czerwca br. w Otwocku obradował Zarząd Główny naszego Związku. W obradach uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Zarządów Wojewódzkich.

Obrady dotyczyły przygotowań do uroczystości 20-lecia naszego Związku, planowanych na 28 sierpnia 2014 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej.

Przyjęto główne założenia do scenariusza uroczystości, listę gości oraz ustalono wiele innych spraw do realizacji tego przedsięwzięcia.

Ponadto obrady zaszczycił swoją obecnością kol. Zdzisław Czarnecki tj. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, który w bardzo szeroki sposób przedstawił działania i zmiany w kierunkach dotychczasowych działań Federacji.

Następnie ZG zapoznał się z sytuacją finansową Związku, jak również z wieloma działaniami Prezydium od ostatniego posiedzenia Zarządu, jak również z wynikami dotychczasowej działalności i pracy Komisji d.s. zmian w Statucie.

Obradom przewodniczył Prezes kol. Albin Piątkowski.