Zmiany w ustawach.

  • Drukuj

Poniżej podajemy link do strony internetowej Sejmu RP zawierający infrmację o pracach nad zmianami w tzw. "policyjnych ustawach emerytalnych i emerytalnych dot. żołnierzy WP"

Druk sejmowy nr 1847 z 3 października 2013 r.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/2F15E1B17975A2B3C1257C0C004546D0/%24File/1847.pdf