1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Relacja z zawodów wędkarskich i pikniku Koła w Grudziądu

Dnia 20. VII. 2019 r. o godz. 8.00 w Budach k/Gardei odbyły się Zawody Wędkarskie Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Grudziądzu. W zawodach uczestniczyło 22 członków Koła, a punktowane miejsca zajęli :

I miejsce - Franciszek Ramik.

II miejsce - Jan Rączka.

III miejsce - Andrzej Bobkowski

Ważeniem rybek zajmował się kolega Marek Kannenberg.

Nagrody i dyplomy w imieniu Zarządu Koła Zw.E i R Poż RP przy KM PSP w Grudziądzu wręczyli : Konrad Przybylak - v-ce prezes Zarządu Koła i Janusz Czepek - sekretarz Zarządu Koła.

Po części oficjalnej Konrad Przybylak -v-ce prezes Zarządu Koła i Janusz Czepek - sekretarz Zarządu Koła serdecznie podziękowali w imieniu seniorów pożarnictwa grudziądzkiego Helenie i Janowi Wiśniewskim za życzliwe przyjęcie braci wędkarskiej oraz pomoc w organizacji zawodów i pikniku dla członków Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

Po zakończeniu zawodów ok. godz 11.30 , powitaliśmy przybyłych pozostałych emerytów i rozpoczęliśmy Piknik na łonie natury nad jeziorem.

Rozpoczęto spożywanie smacznej grochówki strażackiej , którą ugotował kolega - Bronisław Halik oraz pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. W pikniku brało udział łącznie 38 osób -28 emerytów i rencistów oraz 10 osób towarzyszących. Przy kiełbasce i grochówce oraz wspomnieniach bardzo miło spędziliśmy czas. Oczywiście dzięki patronatowi św. Floriana również w tym roku pogodę mieliśmy wspaniałą.

Tekst: Organizator zawodów i pikniku - Janusz Czepek

Zdjęcia Janusz Czepek i Kazimierz Traciak.

Sprawozdanie z VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP

Dnia 09 kwietnia 2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się VI WZD K-P ZW ZEiRPRP. Kujawsko-Pomorski ZW powstał 26 maja 1999 r na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów byłego województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

Zagajenia dokonał Prezes ZW Wlodzimierz Marasz witając przybyłych gości:

- st. bryg. Sławomira Herbowskiego Z-ca Kujawsko-Pomorskiego KW,

- nadbryg. w st. spocz. Zygmunta Politowskiego po. Prezesa ZG,

- st. bryg. Jacka Antosa Komendanta Szkoły,

-  mł. kpt. Violettę Paga – Z-caę Wydziału Kadr KW.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych.

Komendant Szkoły Podoficerskiej SPP w Bydgoszczy przedstawił aktualne zadania, które są realizowane oraz życzył owocnych obrad.

Kol. Sławomir Stefański odczytał uchwały Prezydium ZG o przyznanych odznakach honorowych. Prezes ZG wspólnie z Z-cą KW oraz Prezesem ZW dokonał dekoracji:

- koleżanki Ewy Gołumskiej sekretarza ZW oraz

- mł. kpt. Violetty Paga Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr KW.

Wręczono listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa ZW jubilatom:

- Janowi Rosikiewicz z okazji 85 urodzin,-

-  Teresie Sławatyckiej z okazji 78 urodzin,

- Jędrzejowi Zimnickiemu z okazji 70 urodzin oraz

- Lechowi Pawłowskiemu z okazji 60 urodzin.

Po tych miłych akcentach Zjazd rozpoczął obrady.       

Na protokólantów WZD wybrano kol. Ewę Gołumską oraz kol. Sławomira Stefańskiego.

Na Zjazd przybyło 47 delegatów co stanowiło 88%. Zjazd był prawomocny i jawny.

Na Przewodniczącego obrad WZD wybrano nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Milewskiego, który przedstawił porządek obrad.

Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Przybylak Konrad – Grudziądz,

2. Politowski Dariusz – Włocławek,

3. Stefański Sławomir – Chełmno,

4. Kędziorski Ireneusz – Brodnica,

5. Chrapiński Mieczysław – Wąbrzeźno.

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego złożył Prezes Włodzimierz Marasz.      

Skarbnik ZW Ryszard Gumowski przedstawił sprawozdanie finansowe.

Szczegółowe sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Janusz Kopczyński stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres V kadencji. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do pracy ZW za lata 2015 – 2018 r.  

W dyskusji jednym z najczęściej poruszanych tematów to pytania kierowane do Z-cy KW dotyczące pomocy ze strony Komend Miejskich i Powiatowych a szczególnie transportu na spotkania emeryckie. Ponadto wyrażano się z troską o możliwość korzystania z funduszu socjalnego, o którego zmianę ciągle się wnioskuje.    

St. bryg. Sławomir Herbowski zapewnił, że na imprezy organizowane przez Związek a szczególnie przez ZW nie powinno być problemów z transportem.

Kol Zygmunt Politowski w swoim wystąpieniu przedstawił tematy nad którymi ZG pracuje i wymagają czasu i zmian organizacyjnych w pracy ZG. Najważniejszym obecnie, wymagającym dużo wysiłku i kosztów jest zmiana statutu naszego Związku.

Do Zarządu Wojewódzkiego Koła zgłosiły 18 swoich przedstawicieli. Prowadzący Zjazd dodatkowo zgłosił 2 delegatów.

Po ukonstytuowaniu skład ZW przedstawia się następująco:

1. Prezes            - Marasz Włodzimierz,

2. Wice               - Milewski Tadeusz,

3. Wiceprezes    - Łęgosz Franciszek,

4. Sekretarz       - Węglerski Marek,

5. Skarbnik        - Gumowski Ryszard,

6. Członek Prez.- Gołumska Ewa,

7. Członek Prez.- Mroczyński Gerard, 

8. Członek          - Banach Tadeusz,

9. Członek          - Kędziorski Ireneusz,1

10. Członek        - Leszyński Medard,

11. Chełmno       - Stefański Sławomir,

12. Członek        - Szyjkowski Stanisław,

13. Członek        - Neulitz Jarosław,

14. Członek        - Zimnicki Jędrzej,

15. Członek        - Warmiński Piotr,

16. Członek        - Rosikiewicz Jan,

17. Członek        - Młodziankiewicz Stanisław,

18. Członek        - Kierzkowski Waldemar,

19. Członek        - Politowski Dariusz,

20. Członek        - Umiński Jarosław,

Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: 

1.Przewodniczący      - Kopczyński Janusz,

2. Z-ca Przewodnicz.  - Sławatycka Teresa,

3. Sekretarz                - Talaśka Krzysztof

4. Członek                   - Wojciechowski Jan,

5. Członek                   - Zefert Janusz.

Po przedstawieniu wyników I posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, Przewodniczący VI WZD przekazał dalsze prowadzenie nowemu Prezesowi Włodzimierzowi Maraszowi, który podziękował delegatom za wybór a Tadeuszowi Milewskiemu za prowadzenie Zjazdu. Wszystkich obecnych Prezes ZW zaprosił na wspólny posiłek do szkolnej stołówki.

Opracował W Marasz   

Zdjęcia Janusz Czepek

Nowo wybrany Zarząd Koła przy KP PSP w Lipnie

Nowo wybrany dnia 19 stycznia 2019 r  Zarząd Koła przy Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie,

Prezes Franciszek Łęgosz,

V-ce Dariusz Domagalski,

Sekretarz Stanisław Strużyński,

Skarbnik Barbara Remiszewska,

Członek Janusz Krasucki,

zorganizował Święto Kobiet  dnia 09 marca w siedzibie KP PSP. Na  okolicznościowym spotkaniu dla Pań  były kwiaty, życzenia i coś słodkiego. Humory dopisywały. Panowie stanęli na wysokości zadania. 

Zarząd Koła

Spotkanie opłatkowe i zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła przy KM PSP w Grudziądzu.

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. w restauracji „Leśniczówka " odbyło się spotkanie wigilijne oraz walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KM PSP w Grudziądzu. W spotkaniu udział brali zaproszeni goście, wśród nich:

- st. bryg. Sławomir Herbowski – z-ca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu,

- Włodzimierz Marasz - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Toruniu.

- bryg. Robert Gutowski - Komendant Miejski PSP w Grudziądzu,

- bryg. Dariusz Sengerski - z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu,

- Wojciech Zawadzki - ksiądz kapelan OSP.

- mgr Joanna Szumlińska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z zespołem dzieci prowadzonym przez nauczycieli

Po przywitaniu gości i członków koła przez Prezesa G. Mroczyńskiego, wspólnie odśpiewano kolędę. Spotkanie uświetnił przedstawiając Jasełka , zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 9.

Po przedstawieniu , obecni składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

Następnie Prezes G. Mroczyński wraz z z-cą K-P KW PSP St.bryg Sławomirem Herbowskim wręczyli medale "Za zasługi dla Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Grudziądzu :-Stanisław Laska – emeryt PSP,  - mł. bryg. mgr Tomasz Jeliński -Kierownik sekcji Kadr KM PSP.

Walnemu zebraniu przewodniczył K. Przybylak - ustępujący Zarząd przedstawił swoją prace za cały okres mijającej kadencji oraz sprawozdanie finansowe.

Do Zarządu wybrano: Brzozowski Jan, Brzozowska Małgorzata, Czepek Janusz , Kannenberg Marek, Klimaszewski Krzysztof, Mroczyński Gerard, Pacan Czesława, Przybylak Konrad, Sławatycka Teresa .

Ustalono również , że w skład Zarządu z ramienia KM PSP w Grudziądzu wejdzie Pani. Rutyna Małgorzata -st.insp. Sekcji Kadr KM PSP.

Wybrano również delegatów na VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Toruniu-: Brzozowski Jan, Brudziński Adam, Czepek Janusz , Kurzyński Robert, Mroczyński Gerard, Pacan Czesława, Przybylak Konrad, SławatyckaTeresa .

Zjazd odbędzie się we wtorek, dnia 9 kwietnia 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Po części oficjalnej przystąpiono do poczęstunku wspominając czasy pełnienia służby. W czasie rozmów przypominano lata służby i dzielono się wspomnieniami. Czas spędziliśmy w miłej rodzinnej atmosferze.

W spotkaniu uczestniczyło 70 członków Naszego Koła i osób towarzyszących.

Zdjęcia : J.Czepek , K. Traciak .

Tekst: Janusz Czepek.

Licznik odwiedzin

5670181
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1096
1386
10851
5026810
40718
73078
5670181