1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Jubileuszowy XIII zjazd absolwentów XV Turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa

Kiedy ulicą , nasza Szkoła kroczy,

kiedy brzmi raźno nasz strażacki marsz ,

spod złotych hełmów błyszcza młode oczy .

Bośmy ludowej polska straż„

Refr. „ Więc naprzód marsz , gdzie obowiązek woła ,

           gdzie na nas czeka pracy ciężki trud ,

          My Oficerów Pożarnictwa Szkoła ,

          Nam ufa partia , na nas patrzy lud „

/ Z hymnu Szkoły Oficerów Pożarnictwa /

W dniach od 6 do 8 września 2019 r. absolwenci XV Turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa , odbyli swój jubileuszowy XIII Zjazd , z okazji 50 – lecia rozpoczęcia studiów i służby w pożarnictwie . Odbył się on ośrodku wypoczynkowym w Białce , w województwie lubelskim , a obowiązki gospodarza przejął płk. Wiesław Nowak , przy wsparciu koleżeńskiej spółki .

Tradycyjnie odbyło się też odliczanie list obecności i sprawozdania z życia.

Oddaliśmy hołd naszym szkolnym kolegom :

Januszowi Tomankowi ,

Wiktorowi Augofowi ,

Józefowi Zarankowi ,

Bogdanowi Śmiałowskiemu ,

którzy w roku bieżącym dołączyli do naszej turnusowej kompani ,w służbie „ u Pana”.

Cześć Ich pamięci !!!

Była uroczysta kolacja , połączona z oficerskim balem . Przypomnieliśmy sobie : „ Żółty jesienny liść ‘ i „ Beatę „ Laskowika , oficerskie tango oraz …. czas na wspomnienia …. wspomnienia !!!

W programie turystycznym zwiedzaliśmy m.in. piękny Pałac w Kozłówce .

Było też ognisko i bogaty stół w jadło i ogniowe napitki.

Super atmosfera i żal , że część kolegów została tylko w naszej pamięci.

Kolejny XIV Zjazd XV Turnusu już za rok !

Z jubileuszowymi pozdrowieniami - Ignacy

PS. na fotkach nie wszyscy obecni się utrwalili.

Świętowali Dzień Strażaka

W dniu 24 maja 2019r. członkowie koła łódzkiego i członkowie koła z Tomaszowa Mazowieckiego uczestniczyli w integracyjnym spotkaniu z okazji Dnia Strażaka organizowanym wspólnie przez Zarządy obu kół. W drodze do Tomaszowa Mazowieckiego grupa łódzka zwiedziła Pożarnicze Centrum Historyczno – Edukacyjne w Wolborzu, gdzie sympatyczna Pani przewodnik oprowadzała po muzeum prezentując i opowiadając ciekawie o zgromadzonych eksponatach.

W tym czasie członkowie koła z Tomaszowa Mazowieckiego zwiedzali Skansen Rzeki Pilicy. Członkowie obu związków spotkali się w Tomaszowie Mazowieckim przed Areną Lodową. Tam grupę łódzką z Prezesem Zarządu Koła Andrzejem Kępką powitali członkowie koła z Tomaszowa z Prezesem Zarządu Koła Leszkiem Kobackim.

Wspólnie zwiedzono Arenę Lodową.   Przewodnikiem po obiekcie był olimpijczyk Jaromir Radke. Następnie wszyscy udali się do Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Ponikle n/Pilicą na posiłek.

Członkowie koła tomaszowskiego z Prezesem Leszkiem Kobackim zapewnili wiele atrakcji: gra w szachy ,konkursy zręcznościowe, pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, strzelanie do tarczy i inne. Zwycięscy zostali uhonorowani nagrodami.

Wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale i stwierdzili, że takich spotkań integracyjnych powinno być więcej. Późnym popołudniem radośni i szczęśliwi wrócili do domów.

W załączeniu zdjęcia.

Tekst: I. M.

Zdjęcia: L K. i A. K.

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów w Łodzi – 3 kwietnia 2019r.

1. Otwarcia i powitania uczestników oraz zaproszonych gości Zjazdu dokonał prezes ustępującego Zarządu

Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi kol. Ireneusz Mańko.

W pierwszej kolejności powitał przybyłych na nasze obrady:

 • delegatów na VII Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 • Przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 • członków ustępującego Zarządu Wojewódzkiego,
 • Prezesów zarządów Kół naszego Związku ustępujących i obecnie wybranych na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych.
 • działaczy związkowych zaproszonych na dzisiejsze spotkanie.

2. gości w osobach:

 • Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi – st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego,
 • Wiceprezesa ZG ZEiRP RP st. bryg w stanie spocz. Wiesława Woszczynę
 • Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi – mł. bryg. Grzegorza Wąsika,
 • Naczelnika Wydziału Logistyki KW PSP – bryg. Wojciecha Wielocha,
 • prowadzącą sprawy socjalne w Wydz. Logistyki KW PSP Panią asp. szt. Katarzynę Doliwę - Sumerę.
 • Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej Wojskowej Służby Zdrowia płk. dr w st. spocz. Czesława Marmurę,
 • Przewodniczącego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - ppłk. st.   spocz. Janusza Kwietnia.

 

Przed rozpoczęciem obrad - wręczono wyróżniającym się osobom przyznane przez Prezydium ZG odznaczenia „Zasłużony dla ZEiRP RP”. Odznaczenia otrzymali: st. bryg. JarosławWlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, kol. Borowik Krzysztof – Prezes Zarządu Koła w Pajęcznie, kol. Kubiak Tomasz – Prezes Zarządu Koła w Strykowie, kol. Swierczyński Marek – Prezes Zarządu Koła w Brzezinach, kol. Zdun Kazimierz – członek ZW, kol. Krasoń Stanisław- członek ZW, kol. Grącki Janusz – ustępujący Prezes Zarządu Koła w Łasku, kol. Żbikowski Wacław – Prezes Zarządu Koła w Wieruszowie. Odznaczenia wręczył Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Wiesław Woszczyna w obecności Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego i Prezesa ZW w Łodzi - Ireneusza Mańko.

Minutą ciszy uczczono pamięć 70 kolegów zmarłych w minionej kadencji, w tym: Prezesa Zarządu Koła w Kutnie – kol. Jerzego Wieczorkiewicza i Prezesa Zarządu Koła w Łodzi -kol. Stanisława Pietrzykowskiego.

Na przewodniczącego VII Zjazdu wybrano i obrady poprowadził - kol. Marian Kryszkowski.
Prezes I. Mańko przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego.
W imieniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przewodniczący WKR - kol. Jerzy Sobierajski odczytał protokół za czteroletni okres działalności władz wojewódzkich i kół terenowych oraz przedstawił wniosek WKR o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu, który został przyjęty jednogłośnie.

Skarbnik ZW kol Jan Paczuski przedstawił sprawozdanie finansowe zaokres kadencji

Zabierając głos Łódzki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wlazłowski , omówił wyniki współpracy z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP uznając je za nadzwyczaj owocne oraz życzył delegatom udanych obrad, a jednocześnie zadeklarował dalszą bliską współpracę z nowo wybranymi władzami naszego związku.

Sprawy korzystania z funduszu socjalnego i wykorzystanie Funduszu socjalnego w kadencji szeroko omówiła asp. sztab. Katarzyna Doliwa Sumera z Wydziału Logistyki - prowadząca sprawy socjalne w KW PSP.

Przedstawiciele służb mundurowych przekazali najlepsze życzenia uczestnikom VII Zjazdu w imieniu własnym i reprezentowanych organizacji.

Po dyskusji statutowo-regulaminowej uchwalono 21 osobowy skład ilościowy ZW i 5 osobowy skład WKR. W wyniku jawnego glosowania na listę - wybrano imiennie 20 delegatów do nowego ZW, a jednego brakującego członka z upoważnienia WZD Zarząd Wojewódzki dokooptuje na następnych posiedzeniach.
Wybrano również skład imienny WKR ZEiRP RP w Łodzi.
W trakcie pierwszego posiedzenia ZW wybrano nowe Prezydium ZW na kadencję lat 2019 -2023 w składzie:

1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego - kol. Banasiak Henryk - Pabianice

2. V-ce Prezes - kol. Woźniak Krzysztof - Łódź

3. V-ce Prezes – kol. Leszek Kobacki - Tomaszów Mazowiecki

4. Skarbnik - kol. Paczuski Jan - Łódź

5. Członek Prezydium - kol. Chrzanowski Krzysztof p. o. sekretarza ZW - Łódź

6. Członek Prezydium - kol. Wiesława Kozdraj - Łódź

       pozostali członkowie zarządu to:

7. kol. Belka Wiesław                  - Zgierz

8. kol. Gniłka Leszek                   - Wieluń

9. kol. Gzowski Adam                 - Brzeziny

10. kol. Karasiński Stanisław      - Pabianice

11. Kol. Kocik Krzysztof              - Zduńska Wola

12. kol. Krasoń Stanisław           - Bełchatów

13. kol. Kryszkowski Marian       - Łęczyca

14. kol. Małecki Jerzy                 - Koluszki

15. kol. Lipiński Sławomir           - Piotrków T.

16. kol. Moskwa Czesław           - Łowicz

17. kol. Stępiński Stanisław        - Poddębice

18. kol. Sularz Roman                - Stryków

19. kol. Zajfert Wiesław             - Łódź

20. kol. Zdun Kazimierz             - Skierniewic

21. kol. wakat ?

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:

1. Banasiak Henryk - Prezes ZW

2. Kobacki Leszek   - Wiceprezes ZW

3. Zdun Kazimierz   - Członek ZW

4. Mańko Ireneusz   - Honorowy Prezes ZW  

Została podjęta uchwała nadająca ustępującemu długoletniemu Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Ireneuszowi Mańko WZD tytuł Honorowego Prezesa ZW w Łodzi. Wręczono również pamiątkową tabliczkę z treścią nadania tytułu Honorowego Prezesa.

W podziękowaniu za dotychczasową działalnośc odchodzący Prezes otrzymał od związkowców woj. woj. łódzkiego pamiątkową tabliczkę. Łódzki Komendant Wojewódzki st. bryg. Jarosław Wlazłowsaki podziękował ustępującemu prezesowi ZW za społeczną działalnośc i bardzo dobrą współprace z KW PSP. Pogratulował nowo wybranemu Zarządowi, oraz wyraził nadzieje że współpraca z nowym Zarządem będzie się układała jak dotychczas bardzo dobrze.

Wiceprezes ZG Wiesław WoszczynaRP podziękował za zaproszenie stwierdzając , że zjazd został wzorowo przygotowany i przeprowadzony. Podziękował ustępującemu ZW za dotychczasową działalność związkową. Szczególne podziękowania przekazał ustępującemu Prezesowi ZW kol. Ireneuszowi Mańko za wieloletnie / 12 lat /pełnienie funkcji Prezesa ZW oraz wprowadzenie wielu innowacji i ulepszeń w poprawę działalności związkowej.Pochwalił wzorową współpracę z Kierownictwem PSP na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Życzył nowo wybranemu ZW na czele z nowym Prezesem ZW kol. Henrykiem Banasiakiem pomyślności i wielu sukcesów.

Nowo wybrany Prezes ZW kol. Henryk Banasiak podziękował za zaufanie i wybór na Prezesa ZW oraz zapowiedział kontynuowanie zamierzeń zgodnie z wolą delegatów. W imieniu ZW zapewnił o zamiarze realizacji wszystkich zadań i wniosków z VII WZD. Wyraził nadzieję, że współpraca z Komendantem Wojewódzkim będzie się układała tak dobrze jak dotychczas. Ustępujący Prezes ZW wręczył Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu pamiątkowa tabliczkę z podziękowaniem za współpracę. Podziękował członkom ZW, Prezesom Kół, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom za wkład pracy jaką włożyli w działalność naszego Związku. Zadeklarował pomoc i doradztwo nowo powołanemu ZW oraz dalszą współprace z zarządami kół i kierownictwem PSP. Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę programową VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Następnie wszyscy jego uczestnicy obrad udali się na posiłek i tradycyjne „Jajeczko Wielkanocne” do OSP w Wiśniowej Górze. Potrawy poświęcił st. bryg. w st. spocz. ks. senior Henryk Betlej. Złożono świąteczne życzenia Wielkanocne.

w zał. Zdjęcia

Jubileusz 20- lecia i Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła ZEiRP RP w Łowiczu

W dniu 10 lutego 2019 roku lokalu „GWIOZDA” odbyła się inauguracja obchodów 20-lecia Łowickiego Koła i walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictwa RP w Łowiczu.

Koło w Łowiczu rozpoczęło swoją działalność na spotkaniu emerytów w dniu 11 lutego 1999 roku. Aktualnie zrzesza emerytów i rencistów pożarnictwa mieszkających na terenie powiatu łowickiego i liczy 38 członków oraz 4 członkinie wspierający.

Otwarcia, powitania gości i członków Koła dokonał Prezes – Leszek Chaicki. W zebraniu wzięło udział 31 członków i goście w osobach: Ireneusz Mańko prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi, Krzysztof Woźniak wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi, st. kpt. Arkadiusz Makowski Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu, Stanisław Kostrzewa – Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łowiczu.

Zebraniu przewodniczył Kol. Ireneusz Sołtysiak, funkcję sekretarza sprawowała kol. Teresa Wojda. Po sprawozdaniach przedstawionych przez prezesa koła, skarbnika kol. Jerzego Łukawskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztofa Kostrzewę. Głos zabrali goście zebrania, a kol. Ireneusz Mańko prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi wręczył okolicznościowy grawerton z życzeniami z okazji jubileuszu Prezesowi Koła Łowickiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Koła.

Wybrano Zarząd Koła w składzie: Prezes: Leszek Chaicki, Wiceprezes: Czesław Moskwa, Sekretarz: Teresa Wojda, Skarbnik: Jerzy Łukawski, Członek Zarządu: Leszek Paciorek, Halina Wróbel, Michał Wieczorek. Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący Krzysztof Kostrzewa, Sekretarz Jarosław Zagajewski, Członek Krzysztof Dałek.

Z okazji jubileuszu wszyscy członkowie Koła i goście otrzymali pamiątkowe medale okolicznościowe. Ponadto Odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani kol. Regina Łukawska i kol. Michał Wieczorek. Odznaki wręczył kol. kol. Ireneusz Mańko prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi.

Tekst: L. Chaicki

         Zdjęcia L. Chaicki

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła w Tomaszowie Mazowieckim

Na terenie powiatu tomaszowskiego od 1996 roku funkcjonuje Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Zgodnie ze statutem raz na 4 lata wybierane są władze koła tj. zarząd oraz komisja rewizyjna. W powiecie tomaszowskim zarejestrowanych jest 220 emerytów i rencistów pożarnictwa wraz z osobami uprawnionymi tj. wdowami po zmarłych funkcjonariuszach.

Związek w swych zadaniach statutowych ma zapisaną m.in. współpracę z Komendantem Powiatowym PSP, w tym działanie w ramach Komisji Socjalnej na rzecz wszystkich osób uprawnionych. Oddzielnych zadaniem jest organizacja integracji kulturalno-turystycznej w ramach wspólnych spotkań i wyjazdów.

W dniu 19-01-2019 r. na terenie Zajazdu Janosik odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP powiatu tomaszowskiego.

Kadencja władz statutowych trwa 4 lata. W dniu 19-01-2019 r. wybrano władze na okres 2019-2023.

Po 8 latach we władzach związku nastąpiły zmiany na zasadniczych funkcjach w zarządzie.

Funkcję wiceprezesa objął Marek Dróżdż (wcześniej był to Andrzej Rochala ), a funkcję sekretarza objął Bogdan Kut ( wcześniej był to Janusz Dębiec ).

Prezesem Zarządu Koła został wybrany już na 3 kadencję : Leszek Kobacki.

W skład zarządu weszli jeszcze : Stanisław Gabryś – skarbnik oraz Andrzej Rochala, Janusz Dębiec i Adam Walczak – jako członkowie zarządu.

Skład komisji rewizyjnej nie uległ zmianie : Zdzisław Jęczmień – przewodniczący, Barbara Kubackja – sekretarz oraz Tadeusz Kawecki – członek.

Po części oficjalnej miało miejsce spotkanie opłatkowe, podczas którego prezes Leszek Kobacki podziękował staremu zarządowi i komisji rewizyjnej za ostatnie 4 lata współpracy, życząc jednocześnie nowych członkom zarządu wiele wytrwałości i pomysłów w dalszym rozwijaniu współpracy i integracji nie tylko w środowisku strażackim, ale również w ramach Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych.

Leszek Kobacki podziękował 3 seniorkom związkowym za ich zaangażowanie i wielką wolę w łączeniu pokoleń, zawsze z otwartym sercem i uśmiechem na twarzy.

Były to : Urszula Biernat, Krystyna Kiełbasa oraz Stanisława Dryniak .

Ksiądz Zbigniew Kowalczyk - kapelan strażaków powiatu tomaszowskiego pomodlił się za zmarłych z grona strażackiego w 2018 r., a następnie po wspólnym odśpiewaniu kolędy wszyscy zebrani łamiąc się opłatkiem złożyli sobie noworoczne życzenia.

Po upamiętnieniu minutą ciszy tragedii, jaka miała miejsce w Gdańsku, zebrani zasiedli do wspólnej kolacji.

Tekst :

Prezes Zarządu Koła : Leszek Kobacki

Zdjęcia : Andrzej Ziemnicki

Licznik odwiedzin

5468843
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
458
1315
14178
4815119
45321
73912
5468843