1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Jubileusz 20- lecia i Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła ZEiRP RP w Łowiczu

W dniu 10 lutego 2019 roku lokalu „GWIOZDA” odbyła się inauguracja obchodów 20-lecia Łowickiego Koła i walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictwa RP w Łowiczu.

Koło w Łowiczu rozpoczęło swoją działalność na spotkaniu emerytów w dniu 11 lutego 1999 roku. Aktualnie zrzesza emerytów i rencistów pożarnictwa mieszkających na terenie powiatu łowickiego i liczy 38 członków oraz 4 członkinie wspierający.

Otwarcia, powitania gości i członków Koła dokonał Prezes – Leszek Chaicki. W zebraniu wzięło udział 31 członków i goście w osobach: Ireneusz Mańko prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi, Krzysztof Woźniak wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi, st. kpt. Arkadiusz Makowski Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu, Stanisław Kostrzewa – Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łowiczu.

Zebraniu przewodniczył Kol. Ireneusz Sołtysiak, funkcję sekretarza sprawowała kol. Teresa Wojda. Po sprawozdaniach przedstawionych przez prezesa koła, skarbnika kol. Jerzego Łukawskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztofa Kostrzewę. Głos zabrali goście zebrania, a kol. Ireneusz Mańko prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi wręczył okolicznościowy grawerton z życzeniami z okazji jubileuszu Prezesowi Koła Łowickiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Koła.

Wybrano Zarząd Koła w składzie: Prezes: Leszek Chaicki, Wiceprezes: Czesław Moskwa, Sekretarz: Teresa Wojda, Skarbnik: Jerzy Łukawski, Członek Zarządu: Leszek Paciorek, Halina Wróbel, Michał Wieczorek. Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący Krzysztof Kostrzewa, Sekretarz Jarosław Zagajewski, Członek Krzysztof Dałek.

Z okazji jubileuszu wszyscy członkowie Koła i goście otrzymali pamiątkowe medale okolicznościowe. Ponadto Odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani kol. Regina Łukawska i kol. Michał Wieczorek. Odznaki wręczył kol. kol. Ireneusz Mańko prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi.

Tekst: L. Chaicki

         Zdjęcia L. Chaicki

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła w Tomaszowie Mazowieckim

Na terenie powiatu tomaszowskiego od 1996 roku funkcjonuje Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Zgodnie ze statutem raz na 4 lata wybierane są władze koła tj. zarząd oraz komisja rewizyjna. W powiecie tomaszowskim zarejestrowanych jest 220 emerytów i rencistów pożarnictwa wraz z osobami uprawnionymi tj. wdowami po zmarłych funkcjonariuszach.

Związek w swych zadaniach statutowych ma zapisaną m.in. współpracę z Komendantem Powiatowym PSP, w tym działanie w ramach Komisji Socjalnej na rzecz wszystkich osób uprawnionych. Oddzielnych zadaniem jest organizacja integracji kulturalno-turystycznej w ramach wspólnych spotkań i wyjazdów.

W dniu 19-01-2019 r. na terenie Zajazdu Janosik odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP powiatu tomaszowskiego.

Kadencja władz statutowych trwa 4 lata. W dniu 19-01-2019 r. wybrano władze na okres 2019-2023.

Po 8 latach we władzach związku nastąpiły zmiany na zasadniczych funkcjach w zarządzie.

Funkcję wiceprezesa objął Marek Dróżdż (wcześniej był to Andrzej Rochala ), a funkcję sekretarza objął Bogdan Kut ( wcześniej był to Janusz Dębiec ).

Prezesem Zarządu Koła został wybrany już na 3 kadencję : Leszek Kobacki.

W skład zarządu weszli jeszcze : Stanisław Gabryś – skarbnik oraz Andrzej Rochala, Janusz Dębiec i Adam Walczak – jako członkowie zarządu.

Skład komisji rewizyjnej nie uległ zmianie : Zdzisław Jęczmień – przewodniczący, Barbara Kubackja – sekretarz oraz Tadeusz Kawecki – członek.

Po części oficjalnej miało miejsce spotkanie opłatkowe, podczas którego prezes Leszek Kobacki podziękował staremu zarządowi i komisji rewizyjnej za ostatnie 4 lata współpracy, życząc jednocześnie nowych członkom zarządu wiele wytrwałości i pomysłów w dalszym rozwijaniu współpracy i integracji nie tylko w środowisku strażackim, ale również w ramach Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych.

Leszek Kobacki podziękował 3 seniorkom związkowym za ich zaangażowanie i wielką wolę w łączeniu pokoleń, zawsze z otwartym sercem i uśmiechem na twarzy.

Były to : Urszula Biernat, Krystyna Kiełbasa oraz Stanisława Dryniak .

Ksiądz Zbigniew Kowalczyk - kapelan strażaków powiatu tomaszowskiego pomodlił się za zmarłych z grona strażackiego w 2018 r., a następnie po wspólnym odśpiewaniu kolędy wszyscy zebrani łamiąc się opłatkiem złożyli sobie noworoczne życzenia.

Po upamiętnieniu minutą ciszy tragedii, jaka miała miejsce w Gdańsku, zebrani zasiedli do wspólnej kolacji.

Tekst :

Prezes Zarządu Koła : Leszek Kobacki

Zdjęcia : Andrzej Ziemnicki

Spotkanie Wigilijne Emerytów i Rencistów Koła łódzkiego

18 grudnia 2018r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się spotkanie wigilijne członków Koła Łódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Przybyłych na spotkanie przywitał Prezes Zarządu Koła Andrzej Maciejewski. Ks. Adam Stańdo Kapelan Strażaków woj. łódzkiego odmówił modlitwę, po której zgromadzeni złożyli życzenia Swiąteczne i Noworoczne oraz podzielili się opłatkiem.

W spotkaniu uczestniczyli również: Łódzki komendant Wojewódzki PSP bryg. Jarosław Wlazłowski, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi   bryg. Jacek Konciak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Ireneusz Mańko oraz Naczelnik Wydziału Logistyki w KW PSP- bryg. Wojciech Wieloch i prowadząca sprawy socjalne w KW PSP asp. szt. Katarzyna Doliwa Sumera .

Plenarne Posiedzenie i Spotkanie Wigilijne ZW ZEiRP RP w Łodzi.

7 grudnia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się wyjazdowe Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi. wg następującego harmonogramu.:

 1. Obrady w obiekcie KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim w godz./10,00 –12.15/ wg, porządku
  1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie
  2. .Wystąpienie Komendanta Powiatowego i Prezesa Koła w Tomaszowie  Mazowieckim .
  3. . Informacja z posiedzeń ZG odbytych w bieżącym roku.
  4. Realizacja Planu Pracy za 2018r. oraz informacja z działalności Prezydium ZW w 2018r.
  5. . Przyjęcie „Planu Pracy na 2019 r. do VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów
  6. Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów ZW/.
  7. Sprawozdawczość z kół za 2018r. – termin – wzory druków
  8. Walne Zebrana sprawozdawczo wyborcze w 2019r. i Zjazd Wojewódzki- terminy
  9. . Wręczenie odznaczeń (resortowe i związkowe)
  10. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
  11. Przekazanie do realizacji członkom ZW i Prezesom Kół materiałów wyborczych.

B. Zwiedzanie: Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim / w godz.13,00-14,30/

C. Tradycyjne spotkanie wigilijne/opłatek i świąteczny posiłek /od godz. 15.00 / – w restauracji w hotelu „MOŚCICKI w Spale ul. Nadpilicka 3

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi  Ireneusz Mańko. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Prezesi Kół i członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Zarządu Koła i zaproszeni goście, wśród których byli m.in.

 1. Wiceprezes ZG ZEiRP RP gen. w st. spocz. Zygmunt Politowski
 2. Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Marek Jankowski,
 3. Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Mazowieckim - st. bryg. Krzysztof Iskierka,
 4. Główny Księgowy w Komendzie Powiatowej - kpt. Piotr Ryszka,
 5. Prowadząca sprawy socjalne w Komendzie Powiatowej PSP - asp. Katarzyna Kowalska,
 6. Prezesi Zarządów służb mundurowych Policji - Zdzisław Pełka, Prezes Stowarzyszenia  Przyjaciół  Tradycji Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia -  Czesław Marmura oraz Jan Karbownik – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Wojska Polskiego

Po powitaniu uczestników posiedzenia przez Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztofa Iskierkę i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Ireneusza Mańko, Komendant Powiatowy przedstawił ogólny zarys działalności Komendy i zagrożeń w powiecie.

Historię oraz działalnośc Koła ZEiRP RP w powiecie tomaszowskim przedstawił  Prezes Zarządu Koła Leszek Kobacki.

   Następnie obejrzano krótki interesujący film o ziemi tomaszowskiej.

   Zarząd Wojewódzki podsumował działalność Zarządu w mijającym 2018r. i wytyczono kierunki działań oraz zatwierdzono plan pracy ZW na 2019r.( do VII Zjazdu Wojewódzkiego) ze szczególnym uwzględnieniem zebrań sprawozdawczo wyborczych w Kołach i Zjazdu Wojewódzkiego.

   W swoim wystąpieniu Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Janowski wskazał w na dobrą współpracę z Zarządem Wojewódzkimi. Obiecał dalsze współdziałanie z emerytami do osiągnięcia jeszcze lepszych efektów oraz wdrożyc do realizacji przedstawiony na posiedzeniu wniosek, żeby każde Koło posiadało zakładkę na stronie internetowej Komendy powiatowej i Miejskiej PSP.

Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP gen. Zygmunt Politowski omówił główne kierunki działań Zarządu Głównego w szczególności nowelizacji statutu naszego Związku i proponowanych zmian dot. świadczeń socjalnych, współpracy ogniw związkowych z Komendami PSP, kampanii sprawozdawco – wyborczych w przyszłym roku i innych bieżących działań.

Pogratulował i wręczył Kol. Leszkowi Chaickiemu – Prezesowi Zarządu Koła w Łowiczu Dyplom ZG za zajęcie IV miejsca w krajowym Konkursie Kronik na szczeblu Kół.

   Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się Emerytom odznaczenia związkowego, które wręczył Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP gen. Zygmunt Politowski w obecności Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi    st. bryg. Marka Jankowskiego , Komendanta Powiatowego st. bryg. Krzysztofa Iskierki i Prezesa ZW. Ireneusza Mańko.

Odznaką” Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani:

Kol. Marek Drożdż i Henryk Piwowarski – członkowie Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Mazowieckim oraz kpt. Piotr Ryszka – Główny Księgowy w KP PSP.

Po wyczerpaniu porządku obrad i podziękowaniu Komendantowi Powiatowemu PSP st. br. Krzysztofowi Iskierce i Prezesowi Zarządu Koła w Tomaszowie Mazowieckim Kol. Leszkowi Kobackiemu za pomoc w organizacji wyjazdowego posiedzenia ZW , emeryci i zaproszeni goście zwiedzili Arenę Lodową / pierwszy polski całoroczny tor łyżwiarski otwarty w grudniu 2017r./ w Tomaszowie Mazowieckim, na którym w tym czasie odbywały się zawody o Puchar Swiata w łyżwiarstwie szybkim.

Po zakończeniu zwiedzania odbyło się „Spotkanie Wigilijne”  w Restauracji Hotelu Mościcki Hotelu w Spale.

Do wymienionych wcześniej osób dołączyli:   st. bryg. Jarosław Wlazłowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Wojcjech Wieloch- Naczelnik Wydziału Logistyki   KW PSP, asp. szt. Katarzyna Doliwa Sumera - prowadząca sprawy socjalne w KW PSP, st. bryg. w st. spocz. ks. Henryk Betlej kapelan senior Strażaków woj. łódzkiego i ks. Zbigniew Kowalczyk – Kapelan strażaków powiatu Tomaszewskiego. Kapelani odmówili modlitwę po której podzielono się opłatkiem, złożono życzenia Swiąteczne i Noworoczne.

Tekst : I. M.

Zdjęcia K. D.

Wycieczka Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Koluszkach

MIĘDZYZDROJE-ŚWINOUJŚCIE-SZCZECIN  07-09 września 2018r.

Członkowie koluszkowskiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na kolejnej wycieczce integracyjno-krajoznawczej

       W dniach 7-9 września grupa 42 seniorów pożarnictwa udała się na wycieczkę w rejon Pomorza Zachodniego. Przy cudownej i słonecznej pogodzie udało się zobaczyć wiele niesamowitych atrakcji.

Pierwszego dnia emeryci zwiedzili piękne Międzyzdroje. Tam udali się do Gabinetu Figur Woskowych z kolekcją 110 postaci naturalnej wielkości ze świata filmu, bajek, jak i polityki czy księgi rekordów Guinnessa. Spacerowali po Promenadzie Gwiazd ze słynną Aleją Sław oraz po prawie 400 metrowym molo. Po południu seniorzy zostali zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym koło Dziwnowa - „Wielki Błękit w Łukęcinie.  

Drugiego dnia wycieczki emeryci zwiedzali najdalej wysunięte na północny zachód miasto w kraju, czyli Świnoujście. Na trasie wycieczki znalazły się m.in.: symbol Świnoujścia - wiatrak Stawa Młyny, Park Zdrojowy, port Marynarki Wojennej, fortyfikacje z II wojny światowej, Fort Gerharda. Zwiedzano nadmorską twierdzę na wyspie Wolin, w której zlokalizowane jest żywe Muzeum Obrony Wybrzeża. Nielicznym emerytom udało się pokonać ponad 300 schodów, aby wejść na szczyt najwyższej nad polskim Bałtykiem latarni.

Podczas ostatniego dnia pobytu, seniorzy udali się do Szczecina. Na trasie ponad 3 godzinnego spaceru po mieście znalazły się m.in. Plac Orła Białego, Pałac pod Globusem, XII wieczna katedra Św. Jakuba, Rynek Sienny z Ratuszem Staromiejskim, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Akademia Morska oraz Wały Chrobrego. Ponadto nasi emeryci pokonali Trasę Podziemną Szczecina, czyli największy cywilny schron przeciwlotniczy w Polsce z okresu II wojny światowej, wybudowany kilkanaście metrów pod ziemią oraz schron przeciwatomowy z okresu „zimnej wojny”.

Tekst:E.Wojciechowska,

Zdjęcia:M.Bartczak,Jerzy Małecki.

Licznik odwiedzin

5128268
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
470
7330
11118
4484649
29952
47697
5128268