1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Życzenia ZW ZEiRP RP z Łodzi

bn1 2017

Pogodnych, zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych pomyślnych dni w Nowym 2018r. wszystkim Emerytom i Rencistom oraz ich Rodzinom

życzy  Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Łodzi.

Opłatek w Łowiczu

W dniu 17 grudnia 2017 roku w lokalu GWIOZDA, w budynku OSP w Łowiczu przy ulicy Św.Floriana 1 Zarząd Koła  ZEiRP RP w Łowiczu na czele z Prezesem Zarządu Koła Leszkiem Chaickim zorganizował spotkanie opłatkowe.
Licznie zgromadzili się członkowie koła wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście w osobach: st.bryg. Jacek Szeligowski - Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu, kol.Kazimierz Baleja - członek ZW ZEiRP RP w Łodzi oraz Krystyna Zwierzchowska - sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi.
Kolega Krzysztof Kostrzewa odczytał fragment Ewangelii wg.św.Łukasza, zaśpiewaliśmy kolędę. Po połamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń, w miłej, serdecznej atmosferze spędziliśmy popołudnie na rozmowach przy wigilijnych potrawach.
 
autora zdjęć - Leszek Chaicki,
tekst - Krystyna Zwierzchowska.

Plenarne Posiedzenie i Spotkanie Wigilijne ZW ZEiRP RP w Łodzi.

 

7 grudnia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi. Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi  Ireneusz Mańko. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Prezesi Kół i członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Zarząd koła brzezińskiego i zaproszeni goście, wśród których byli m.in.:

 1. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski,
 2. Były Kapelan Wojewódzki Strażaków st. bryg.w st. spocz. ks. Henryk Betlej,
 3. Były kapelan Krajowy strażaków st.bryg w st.spocz. Jerzy Kołodziejczak
 4. Starosta Brzeziński Edmund Kotecki,
 5. Kapelan Strażaków Powiatu Brzezińskiego ks. Władysław Moczarski,
 6. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach dh Leszek Jarząb,
 7. Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach bryg. Dariusz Guzek
 8. Komendant Powiatowy PSP powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach mł.bryg. Krzysztof Supera,
 9. Byli Komendanci Powiatowi PSP w Brzezinach i Koluszkach st. bryg.w st. spocz. Lechosław Pawlik i st. bryg. w st. spocz. Włodzimierz Zawisza.
 10.  Prezesi Zarządów służb mundurowych Wojska Polskiego, Więziennictwa i Policji Franciszek Piecuch, Janusz Kwiecień, Zdzisław Pełka orazPrezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia   Czesław Marmura.

Przed rozpoczęciem posiedzenia emeryci zwiedzili zabytkowy Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach i Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w Brzezinach. W trakcie posiedzenia Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach bryg. Dariusz Guzek przedstawił historię brzezińskiego zawodowego pożarnictwa i zagrożenia występujące na terenie powiatu brzezińskiego. Historię Koła w Brzezinach ZEiRP RP przedstawił Wiceprezes Zarządu Koła Adam Gzowski.

Zarząd Wojewódzki podsumował działalność Związku w mijającym 2017r. Podjęto stosowne uchwały i wytyczono kierunki działań oraz zatwierdzono plan pracy ZW na 2018r.

Po wyczerpaniu porządku obrad bardzo ważnym elementem posiedzenia było nadanie wyróżniającym się Emerytom odznaczeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej”, które wręczył Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski. Nadano również odznaczenia związkowe. Odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko.

Odznakami MSW „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” zostali uhonorowani:

Kol. Zenon Szychowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Łódzkiego – brązowa odznaka,

Kol. Kazimierz Baleja – Członek Zarządu Wojewódzkiego - brązowa odznaka,

Kol. Wiesław Brygier – Prezes Zarządu Koła w Łęczycy – brązowa odznaka,

Kol. Wacław Żbikowski – Prezes Zarządu Koła w Wieruszowie – srebrna odznaka,

Odznaką” Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani:

Kol. Krystyna Rytczak – Prezes Zarządu Koła w Opocznie

Kol. Jerzy Małecki – Prezes Koła w Koluszkach.

Po zakończeniu części oficjalnej posiedzenia, odbyło się Spotkanie Wigilijne w restauracji „Przy Kominku” w Brzezinach, podczas którego ks. Henryk Betlej odmówił modlitwę, po której podzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia.

 

Wycieczka Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KP PSP w Koluszkach do Łodzi

14 października 2017 r. Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Koluszkach zorganizowało kolejne spotkanie. Grupa 32 seniorów udała się na  jednodniową wycieczkę do Łodzi. Pierwszym punktem wycieczki był Pałac Herbsta z 1875r.. To niesamowite miejsce, którego historia nierozerwalnie związana jest nie tylko z losami rodziny Herbstów i Scheiblerów, lecz także z dziejami Księżego Młyna, czyli dawnej osady przemysłowej. Położone nad rzeką Jasień tereny były obszarem, na którym powstało potężne przedsiębiorstwo włókiennicze Scheiblerów. Miało ono fundamentalne znaczenie dla rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi. Kolejnym punktem był Pałac Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, nazywany "łódzkim Luwrem". Jest to największa rezydencja fabrykancka w Polsce i niezwykle ciekawe miejsce na mapie Łodzi. Neobarokowa budowla zajmuje cały narożnik ulic Zachodniej i Ogrodowej, przy której wznoszą się potężne mury dawnej fabryki Poznańskiego oraz wnętrza Pałacu Poznańskiego z 1877 r.- dziś najbardziej efektowny budynek Łodzi.

Następnie wszyscy uczestnicy udali się do na uroczysty obiad i biesiadę do sali OSP Wiśniowa Góra. Nasi emeryci bawili się wspólnie z koleżankami i kolegami przynależnymi do Koła w Łodzi, a czas umilał występ akordeonistów. Na spotkanie zaproszeni zostali również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Supera i jego zastępca mł. bryg. mgr inż. Marcin Rzesiewski a także  pracownik komendy zajmujący się sprawami socjalnymi emerytów Starszy Inspektor Emilia Wojciechowska.

 

Tekst:E.W.

Zdjęcia: M.B. i J.M.

Przegląd Pożarniczy nr 9 z 2017 r .

Założony w r. 1912 / liczy już 105 latek / obecnie jest wydawany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie .

   

Szanowni Przyjaciele !

Ukazał się już  kolejny 9 numer Przeglądu Pożarniczego. - jak zwykle merytoryczny i interesujący.

Z ciekawością przejrzałem cały numer , a w szczególności zainteresował mnie art. "Strażacki opór" autorstwa Karola Kierzkowskiego.

Opisuje on początkowy trudny okres działań w okupowanej Warszawie . Wymienia on m.in. przyjazd do pomocy płonącej stolicy jednostek z Łodzi i Ozorkowa.

Warszawaska Straż za swą działalność w okresie II WŚ  jako pierwsza w kraju w r. 1946 otrzymała Krzyż Walecznych !

Podobnego wyróżnienia za udział w obronie Warszawy w roku 1939 , otrzymały jednostki Zawodowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Ozorkowie i Zakładowej OSP przy Fabryce "Morfeo' jako spadkobierczynie tych jednostek. Uroczystość miała miejsce w m-cu maju 1987 r w Łodzi. Ja byłem dowódcą tej uroczystości , a Krzyż Walecznych wręczył ówczesny Wiceminister Spraw Wewnętrznych.

Wg mojej wiedzy są to jedyne znane  przypadki tak wysokich wyróżnień jednostek straży pożarnych za wojenną  działalność .

Jako ciekawostkę podam ,że łódzka straż do roku 1935 miała nazwę Łódzka Straż Ogniowa Ochotnicza , a następnie / do 1939 / Ochotnicza Straż Pożarna , mimo że zatrudniała ponad 400 strażaków zawodowych. W okresie wojny włączona została w policyjne struktury okupacyjne , a od stycznia 1946 nosiła nazwę Zawodowa Straż Pożarna m. Łodzi.

Pozwalam sobie załączyć syntetyczną informację o tych wydarzeniach zamieszczonych na stronie Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej PSP.

Na pomoc płonącej stolicy

Łódzka Straż Pożarna przybyła do Warszawy w dniu 6 września 1939 r., kolumną 23 samochodów bojowych, w tym 10 autocystern. Pełniący w tym czasie obowiązki inspektora naczelnego Związku Straży Pożarnych RP, były łódzki komendant inż. J. Kowalczyk, uzgodnił z A. Biedroniem - Kalinowskim, że Ochotnicza Straż Pożarna z Łodzi pozostaje w stolicy. Dowództwo łódzkich jednostek powierzono J. Górskiemu, Zastępcy Komendanta Łódzkiej Straży Pożarnej. Wśród nich oprócz strażaków zawodowych znajdowało się wielu ochotników.

Pierwszą akcją łódzkiej grupy pożarniczej było ratowanie mostu Poniatowskiego. Ponieważ bomby uszkodziły przewody gazowe, zaistniało niebezpieczeństwo wybuchu. Łodzianie pokazali swe wyszkolenie i szybko opanowali sytuację.

Kolejnymi akcjami było gaszenie pożaru w gmachu Banku Polskiego, elektrowni, ratowanie zasypanych pod gruzami, a także ewakuowanie chorych z płonących szpitali. Natomiast w dzień i w nocy, bez odpoczynku gasili dziesiątki pożarów w budynkach mieszkalnych.

Na terenie Generalnej Guberni podlegała ona szefowi niemieckiej policji porządkowej. Najwyższą polską władzą pożarniczą w GG był Komisaryczny Kierownik Techniczny Pożarnictwa, który miał całkowitą swobodę w załatwianiu spraw związanych z zakupem sprzętu, w sprawach technicznych, w planowaniu zaopatrzenia wodnego oraz w sprawach szkolenia.

Zawodowe straże pożarne kontynuowały działalność jako komunalne służby miejskie. Władze okupacyjne zlikwidowały wszystkie organy Związku Straży Pożarnych RP, w tym zarządy OSP, ale utrzymano oddziały strażackie.

W miarę wyzwalania naszego kraju straże pożarne natychmiast podejmowały służbę. Mimo ogromnego zapału i ofiarnych wysiłków organizowanie straży napotykało na poważne trudności. Przede wszystkim brakowało ludzi i sprzętu. Ci, którzy pozostali i zdołali między sobą nawiązać łączność, przystępowali do formowania na nowo straży i wyższych związków organizacyjnych. Podobnie było w Łodzi.

   Z generalskimi pozdrowieniami

Ignacy Ścibiorek

PS.

Z wysłanych 23 samochodów biorących udział w działaniach warszawskich , nie wrócił żaden do jednostek macierzystych w Łodzi I Ozorkowie !!!

Licznik odwiedzin

5034101
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
290
2058
14398
4376634
38988
61475
5034101