1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zebranie sprawozdawcze Koła w Łodzi

W dniu 2 lutego 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Łodzi. Prezes Zarządu Koła kol. Andrzeja Maciejewski złożył obszerne sprawozdanie z działalności  organizacyjnej i realizacji planu pracy za 2016r. Skarbnik Kol. Krystynę Latarska przekazała informację w zakresie finansów/opłacanie składek, wydatki i stan konta/. Przewodniczący Komisji Rewizyjne kol. Zenon Szychowski w swoim wystąpieniu wysoko ocenił pracę Zarządu Koła i wystąpił o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła. Sprawozdanie  z działalności Zarządui realizacji Planu Pracy za 2016r. przyjęto jednogłośnie.

Następnie obecny na zebraniu Komendant Miejski PSP w Łodzi mł. bryg. Grzegorz Wąsik szeroko poinformował zebranych o realizacji zadań i doposażeniu w sprzęt łódzkich JRG w 2016 r. 

O działaniach  Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego informację przedłożył prezes ZW kol. I. Mańko.

Przyjęto Plan Pracy Koła i Zarządu na 2017r. Wyróżniającą się członkinię Koła kol. Jadwigę Wentel Metrykę udekorowano odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP.

W zebraniu uczestniczyli również:  Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP mł. bryg. Wojciech Wieloch i Dowódca JRG 7 st. kpt. Dariusz Grzelak

Tekst:  I. Mańko

Zdjęcia :  A. Kępka

Wycieczka emerytów i zebranie członków Koła ZEiRRP w Koluszkach

W dniu 26.01.2017r. Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Koluszkach zorganizowało dla grupy 30 osób jednodniową wycieczkę do Łodzi. Podczas wyjazdu emeryci zwiedzali Palmiarnię Łódzką , Planetarium w EC-1 oraz nowo wybudowany Dworzec PKP ŁÓDŹ FABRYCZNA.

Po powrocie do Koluszek w sali „KRIADY” przy ul. Brzezińskiej 11 w Koluszkach odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne i zebranie sprawozdawcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Zastępca Komendanta Powiatowego PSPw Koluszkach mł. bryg. mgr inż. Marcin Rzesiewski.
  • Prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi Kol. Ireneusz Mańko

Przewodniczący Koła - kol. Jerzy Małecki podsumował roczną działalność emerytów i nakreślił plan zamierzeń na 2017 rok.

Po wyczerpaniu porządku obrad wyróżniającemu się działaczowi wręczono odznaczenie związkowe.

Odznaką” Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani:

üMarek Bartczak –Wice Prezes Zarządu Koła w Koluszkach

Odznaczenie wręczył Prezes ZW w Łodzi – Ireneusz Mańko oraz Z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. Marcin Rzesiewski.

Po zakończeniu obrad zjedzono smaczny posiłek.

 

Tekst: Marek Bartczak.

Zdjęcia: Marek Bartczak.

Mikołajki dla dzieci w Łódzkim Kole ZEiRP RP

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi, wspólnie z ZW ZEiRP RP zorganizował w dniu 10 grudnia 2016 roku imprezę mikołajkową dla dzieci. Były  Elfy, był  Święty Mikołaj i było mnóstwo prezentów. Dzieci śpiewały, tańczyły, a w przerwach konsumowały  pyszności przygotowane przez organizatorów.

 

Tekst:W. Kozdraj: Zdjęcia: K. Zwierzchowska

Plenarne Posiedzenie i Spotkanie Wigilijne ZW ZEiRP RP w Łodzi

W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP. Tym razem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wg następującego harmonogramu:

A.  Zwiedzanie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Kutno w godz. 10:00- 11:15

B.  Obrady w obiekcie KP PSP w Kutnie /w godz. 11:30 – 14:15/ wg porządku:

1)   Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie.

2)   Wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP i Prezesa Koła w Kutnie.

3)   Informacja z dwóch posiedzeń ZG odbytych w br.

4)   Informacja o działalności Prezydium ZW w 2016 r.

5)   Realizacja planu pracy w 2016 r. i projekt planu pracy na 2017 r.

6)   Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów ZW/.

7)   Sprawozdawczość z kół za 2016 r. – termin – wzory druków.

8)   Informacje Prezesów Kół z działalności w 2016 r.

9)   Wręczenie odznaczeń (resortowe i związkowe).

10)      Wolne wnioski i zakończenie obrad.

11)      Przekazanie do realizacji członkom ZW i Prezesom Kół materiałów.

C.  Tradycyjne spotkanie wigilijne i posiłek /godz. 15/ - w Sali „BAJKA” w miejscowości Franciszkanów Nowy k/Żychlina.

 

Obrady prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko.      W posiedzeniu uczestniczyli członkowie  ZW , członkowie WKR, prezesi Kół , członek ZG Jan Wiznerowicz  oraz zaproszeni goście :

1. st. bryg. Paweł Stępień - Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

2.  bryg. Marek Myszkowski -  Komendant Powiatowy PSP w Kutnie ze swoim zastępcą mł. bryg. Marcinem Adamiakiem

3. mł. bryg. Wojciech WielochZ-ca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego K W PSP

4. st. asp. Katarzyna Doliwa - Sumera- Prowadząca sprawy socjalne w  KW PSP

5. Członkowie Zarządu Koła  w Kutnie na czele z prezesem kol. Jerzym Wieczorkowskim

Podsumowano działalność Związku w mijającym 2016r. , wytyczono kierunki działań oraz zatwierdzono plan pracy ZW na 2017r

Po wyczerpaniu porządku obrad wyróżniającym się działaczom wręczono odznaczenia resortowe i związkowe.

Odznakami MSW „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” zostali uhonorowani:

kol. Krzysztof Woźniak – Wiceprezes  ZW - srebrna odznaka

kol. Jerzy Małecki –Prezes Zarządu Koła w Koluszkach - brązowa odznaka

kol. Ryszard Rychter– Członek Zarządu Koła w Łodzi – brązowa odznaka

Odznaczenia wręczył Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Paweł Stępień.

Odznaką” Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani:

Kol. Jan Paczuski – skarbnik ZW

bryg. Marek Myszkowski – Komendant Powiatowy PSP w Kutnie

oraz Józef Przybysz  Członek Zarządu Koła w Kutnie

Odznaczenia wręczył Prezes ZW w Łodzi - Ireneusz Mańko

Uzgodniono, że następne wyjazdowe posiedzenie ZW z udziałem wszystkich Prezesów Kół i WKR  odbędzie się  w KP PSP  w Zgierzu w kwietniu 2017r. połączone  ze zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc w powiecie i tradycyjnym „Spotkaniem Wielkanocnym

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się „Spotkanie Wigilijne”   w sali „BAJKA” w miejscowości Franciszków Nowy. Do wymienionych wcześniej osób dołączyli: Łódzki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wlazłowski ,zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Janowski i st. bryg. w st. spocz. ks. Henryk Betlej.

Przybyli również Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński  oraz Starosta Kutnowski Pan Jerzy Debich.

st. bryg. ks. Henryk Betlej – Kapelan senior Strażaków woj. łódzkiego odmówił modlitwę, po której podzielono się opłatkiem, złożono życzenia Świąteczne i Noworoczne.

 

Tekst : I. Mańko ,   zdjęcia K. Dulas

XI Zaduszki Strażackie - " ... byli na grobach byłych .... "

znicz2 1 

W dniu 8 listopada 2016 r. po raz jedenasty grupa łódzkich byłych komendantów PSP uczestniczyła w zaduszkach strażackich. Udział w nich wzięli też bryg. Jarosław Wlazłowski- Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, mł.bryg. Grzegorz Wąsik - Komendant Miejski PSP w Łodzi oraz .ks.Adam Stańdoj - Kapelan Wojewódzki . Obecni byli b. komendanci , a wśród nich st.bryg. Ireneusz Mańko - Prezes z członkami Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP.

 

Uczestnicy oddali hołd i zapalili znicze przy grobach zasłużonych strażaków , kapelan  zaś odmówil z nami modlitwę za zmarłych. Nawiedziliśmy łódzkie cmentarze przy ulicach : Sopockiej, Rzgowskiej, Lodowej i Ogrodowej - na którym jest "kwatera strażacka" poświęcona pamięci zmarłych strażaków w całym województwie. Szczególnie ważne było spotkanie przy tablicy pamiątkowej na budynku Komendy Wojewódzkiej PSP , poświęcone pamięci 23 strażaków łódzkich, którzy zginęli w czasie akcji ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta.Tutaj towarzyszyli nam też strażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3, którzy oddali syrenami z samochodów bojowych , część poległym bohaterom.

 

  Następnie zostaliśmy zaproszeni na "komendancką" kawę , gdzie bryg. Jarosław Wlazłowski i st. bryg. Paweł Stępień ,zapoznali nas z aktualnymi problemami i działaniami podejmowanymi przez kierownictwo komendy wojewódzkiej i powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej.

Doskonała pogoda pozwoliła na retrospektywny spacer , zadumę i skupienie nad mijającym czasem. Dziękuję osobiście wszystkim uczestnikom za udział w kolejnej edycji naszych strażackich zaduszek.

 

Z generalskim pozdrowieniem

Ignacy Ścibiorek 

 

Licznik odwiedzin

5285413
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
648
1300
8732
4643981
37215
51575
5285413