1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Mikołajki w Klubie Emeryta w Łodzi

W dniu 13 grudnia 2014r. Klub Emeryta odwiedził Św. Mikołaj w towarzystwie Śnieżynki. Sprawił tym wiele radości dzieciom /wnukom Emerytów/, które licznie przybyły na Uroczystości Mikołajkowe. Wszyscy bawili się świetnie.

Dzieci ubierały choinkę, rysowały oraz tańczyły i bawiły się przy muzyce.

Największą radość sprawiły dzieciom prezenty od Św. Mikołaja oraz zabawy organizowane przez Śnieżynkę.

W trakcie uroczystości dzieci zajadały się przygotowanymi smakołykami, a na koniec zwiedziły strażnicę i obejrzeli samochody strażackie.

 

W załączeniu zdjęcia.

Tekst i zdjęcia I. M.   

 

 

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w kampanii sprawozdawczej i jednocześnie wyborczej 2014-2015

W dniu 10 grudnia 2014 roku Koło w Łęczycy odbyło walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone z spotkaniem świąteczno-noworocznym w którym oprócz członków Związku uczestniczyli także – kol. Ireneusz Mańko – prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi, kol. Jan Wiznerowicz – sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi, Komendant Powiatowy PSP w Łęczycy, prezes koła z Poddębic oraz szefowie kół służb mundurowych z powiatu łęczyckiego.

W trakcie zebrania walnego po wysłuchaniu sprawozdań i udzieleniu Zarządowi koła absolutorium za mijającą kadencję lat 2011-1014, dokonano wyboru członków Zarządu koła oraz Komisji Rewizyjnej.

Z funkcji prezesa koła odszedł wieloletni Prezes kol. st.asp. w st. spocz. Jan Kopka – zebrani członkowie koła jednomyślnie nadali mu tytuł Prezesa Honorowego Koła (funkcję tą sprawował ponad 20 lat). Złożono gratulacje i wpisy do Księgi Pamiątkowej koła. Wyróżniających się działaczy odznaczono medalami „Za Zasługi dla ZEiRP RP”.

Po ukonstytuowaniu się władz koła – nowy prezes zapewnił o zamiarze kontynuowania działań
i apelował do zebranych i członków zarządu o aktywną współpracę.

Po złożeniu życzeń Świąteczno-Noworocznych zebrani spożyli wspólną wieczerzę zaopatrzoną w pyszny wybór ciast i wypieków przygotowanych przez członkinie koła.

W zał. kilka zdjęć z ww. spotkania.

Jubileusz 20-lecia, posiedzenie ZW i spotkanie wigilijne w woj. łódzkim

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

 

 

w Łodzi

 

 

w dniu 3 grudnia 2014 r. w Łowiczu - Domaniewicach

 

 A. Zwiedzanie:

1. Kolegiata Katedralna (Bazylika) i muzeum w Łowiczu / w godz. 10,00 – 12,00 /

2. Przejazd do Domaniewic - / ok. godz.12,15 – 12,40/.

B. Obrady w obiekcie „U Pana Tadeusza” w Domaniewicach ul. Główna 5

/ w godz.13,00-15,00/ wg, porządku:

1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie.

2. Informacja z działalności prezydium ZW oraz realizacja Planu Pracy w 2014r. i projekt Planu Pracy na 2015 r.

3. Informacja z centralnych obchodów Jubileuszu 20-lecia ZEiRP RP odbytego w Częstochowie dn. 11.09.2014 r.

4. Akcja wyborcza w Kołach (termin, dokumentacja z walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych, itp. i przekazanie Prezesom Kół materiałów wyborczych )

5. Wstępna informacja nt. VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i obchodów Jubileuszu 20-lecia ZEiRP RP w woj. łódzkim.

6. Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów ZW/.

7. Sprawozdawczość z kół za 2014 r. – termin – wzory druków.

8. Informacje Prezesów Kół z działalności w V kadencji, w tym z realizacji Uchwał programowych ZG i ZW oraz własnych / Pismo ZW 10/2014 z dnia 11 kwietnia 2014r.

9. Informacja z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 20.11.2014r. i Zarządu Głównego w dniach 24 -25 listopada 2014r, odbytego w Warszawie.

10. Wręczenie odznaczeń ( resortowe, związkowe i Medali 20-lecia ZEiRP RP

11. Wolne wnioski i zakończenie obrad

C.Tradycyjne spotkanie wigilijne i posiłek /godz. 15,30 / – w lokalu „U Pana Tadeusza” w Domaniewicach

Zgodnie z programem uczestnicy posiedzenia w godz. 10.00 - 12.20. zwiedzili Muzeum i Kolegiatę Katedralną /Bazylikę /w Łowiczu. Następnie po przyjeździe do Domaniewic rozpoczęły się obrady.

Posiedzenie otworzył i powitał przybyłych członków ZW i WKR, Prezesów Kół oraz gości - Prezes ZarząduWojewódzkiego ZEiRP RP Ireneusz Mańko.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Pani Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki,
 • nadbyg. Andrzej Witkowski - Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi,
 • PanKrzysztof Figat – Starosta Powiatu Łowickiego,
 • bryg Jan Gładys - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Łowiczu,
 • bryg. Piotr Celigowski - Naczelnik Wydz. Kwatermistrzowskiego KW PSP,
 • st. asp. Katarzyna Doliwa –Sumera prowadząca sprawy socjalne w KW PSP,
 • płk dr Czesław Marmura - Wiceprezes ZG ZŻWP,
 • płk Franciszek PiecuchPrezes ZW ZZ ŻWP w Łodzi,
 • kom. Zdzisław Pełka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi,
 • płk. Janusz Kwiecień – Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
 • ks. bryg. Henryk Betlej - Kapelan Strażaków woj. łódzkiego,
 • ks. st. bryg. Jerzy Kołodziejczak- senior - były Kapelan Krajowy Strażaków,
 • ks. Jerzy Modelewski - Kapelan Strażaków Diecezji Łowickiej,
 • Dh Cezary Wielemborek- €“ Członek Zarządu Oddz. Woj. ZOSP RP w Łodzi,
 • Dh Stanisława Felczyńska – Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP w Łowiczu.

Po zrealizowaniu porządku obrad i krótkiej informacji dot. działalności ZEiRP w okresie 20 letnim oraz wystąpieniach zaproszonych gości przystąpiono do wręczenia odznaczeń resortowych, związkowych i medali jubileuszowych.

Brązowymi odznakami za zasługi dla ochrony ppoż zostali wyróżnieni:

- Stanisław Pietrzykowski - Prezes Koła Łódzkiego,

- Henryk Warzyński - Prezes Koła w Piotrkowie Trybunalskim,

- Kazimierz Zdun - Prezes Kola w Skierniewicach,

- Stanisław Zgoda - Prezes Koła w Poddębicach,

Odznaczenia wręczyła Pani Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki w obecności nadbryg. Andrzeja Witkowskiego – Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego i Ireneusza Mańko- Prezesa ZW

Odznakami „ Za zasługi dla ZEiRP RP zostali wyróżnieni:

- Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki,

- Teresa Wojda - Sekretarz Zarządu Koła ZEiRP RP w Łowiczu,

- Czesław Marmura - Wiceprezes ZG ZŻ WP,

- Jerzy Wieczorkowski - Prezes Koła ZEiRP RP w Kutnie,

- Janusz Kwiecień - Przewodniczący Kraj. ZEiR Służby Więziennej,

- Franciszek Piecuch - Prezes ZW ZEiR WP w Łodzi,

- Zdzisław Pełka - Prezes ZW SEiRP w Łodzi,

- Andrzej Weselski - Członek Prezydium ZW ZEi RP RP

Odznaczenia wręczył Ireneusz Mańko – Prezes ZW ZEiRP RP przy udziale nadbryg. Andrzeja Witkowskiego – Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Medale Jubileuszowe 20- lecia ZEIRP dla zaproszonych gości oraz Prezesom Kół wręczył - Prezes ZW Ireneusz Mańko

Za otrzymane odznaczenia i wyróżnienia w imieniu odznaczonych podziękował płk dr Czesław Marmura - Wiceprezes ZG ZŻ WP

Prezes ZW podziękował Prezesowi Koła Leszkowi Chaickiemu i Komendantowi Powiatowemu PSP w Łowiczu Jackowi Szeligowskiemu za pomoc w organizacji wyjazdowego posiedzenia.

Obrady zakończono „Spotkaniem Wigilijnym” ks. bryg. Henryk Betlej Kapelan Strażaków woj. łódzkiego odmówił modlitwę po której podzielono się opłatkiem i złożono życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Opracowanie: Ireneusz Mańko

 

Zdjęcia: Radosław Tafliński    

 

 

 

 

 

        

Byli na grobach

W dniu 3 listopada 2014 r. po raz dziewiąty grupa łódzkich byłych funkcjonariuszy PSP uczestniczyła w „zaduszkach strażackich”.

Udział w nich wzięli min.

 • nadbrygadier Andrzej Witkowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP,

 • bryg. Roman Szeleszczyk - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi,

 • ks. kan. bryg. Henryk Betlej - Kapelan Wojewódzki,

 • ks. st. bryg. W st. spocz. Jerzy Kołodziejczak - były Kapelan Krajowy Strażaków.

Obecni byli byli komendanci, a wśród nich st. bryg. w st. spocz. Ireneusz Mańko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP.

Uczestnicy oddali hołd i zapalili znicze przy grobach zasłużonych strażaków, kapelani odmówili modlitwę za zmarłych. Nawiedziliśmy łódzkie cmentarze przy ulicach : Sopockiej, Rzgowskiej, Lodowej i Ogrodowej - na którym jest "kwatera strażacka" poświęcona pamięci zmarłych strażaków w całym województwie. Szczególnie ważne było spotkanie przy tablicy pamiątkowej na budynku Komendy Wojewódzkiej PSP , poświęcone pamięci 23 strażaków łódzkich, którzy zginęli w czasie akcji ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta.

Następnie zostaliśmy zaproszeni na "komendancką" kawę, gdzie bryg. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zapoznał nas z aktualnymi problemami i działaniami podejmowanymi przez kierownictwo komendy wojewódzką i powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej.

Dziękuję osobiście za udział wszystkim uczestnikom kolejnej edycji naszych strażackich zaduszek.

Z generalskim pozdrowieniem

Ignacy Ścibiorek

nadbrygadier w st. spocz.

 

"Byli na grobach Byłych " - 2014

Szanowni Koledzy !

Zapraszam Panów i Panie na kolejną VIII edycję zaduszek strażackich "Byli na grobach Byłych ", która odbędzie się w dniu 3 listopada ( poniedziałek) 2014 r.

Udział wezmą m.in. Łódzki Wojewódzki Komendant PSP i Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP oraz nasi Kapelani. Wyjazd na kwatery cmentarne autobusem o godz. 13.00 z siedziby KW PSP przy ul. Wólczańskiej 111/113. Po powrocie Komendant Wojewódzki zaprasza na kawę i wspomnienia.

W imieniu nadbryg. Andrzeja Witkowskiego, bryg. w st. spocz. Ireneusza Mańko i własnym serdecznie zapraszam Kolegów. Wdzięczny będę za potwierdzenie swojego udziału zwrotnym e - mailem lub telefonem / 602 493 177/.

 nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ścibiorek

Licznik odwiedzin

3638358
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1981
1652
3633
2995355
65939
73523
3638358