1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. łódzkiego

27.03.2015 r. delegaci na VI WZD i liczni goście w osobach:

 • nadbryg. Witkowski Andrzej - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP,

 • Pani Ryl Dorota - wiceprzewodnicząca woj. sejmiku samorządowego,

 • bryg. Szeleszczyk Roman - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi,

 • bryg Albert Romek - Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu,

 • bryg. Maciaszek Grzegorz - naczelnik Wydz. Szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu,

 • płk. w st. spocz. dr Marmura Czesław - V-ce Prezes ZG ZŻ WP,

 • płk. w st. spocz. Piecuch Franciszek- Prezes ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

 • kom. w st. spocz. Pełka Zdzisław Prezes ZW Stow. Em. i Rencistów Policji,

 • płk. w st. spocz. Kwiecień Janusz - Przew. Zarz. Kraj. Związku Em. i Ren. Sł. Więziennej,

 • bryg. Celigowski Piotr - naczelnik wydziału kwatermistrzowskiego KW PSP,

 • asp. Doliwa-Sumera Katarzyna - z wydz. kwatermistrzowskiego KW PSP,

 • st. bryg. w st. spocz. ks. Jerzy Kołodziejczak– kapelan senior strażaków woj .łódzkiego,

 • dh Weselski Andrzej – Wiceprezes O/W ZW ZOSP w Łodzi.

oraz wszyscy Prezesi Kół świętowali jubileusz 20 - lecia ZEiRP RP w woj. łódzkim po czym udali się na uroczystą kolację, gdzie z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych – złożono sobie życzenia, a potrawy poświęcił ks. st. bryg. w st. spocz. ks. Jerzy Kołodziejczak – kapelan senior Strażaków.
Po przedstawieniu historii powstania i rozwoju Związku Prezes ZW kol. Ireneusz Mańko oraz nadbryg. Andrzej Witkowski wręczyli wyróżnionym odznaki:

 brązową „Za Zasługi Dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymała kol. Barbara Kowalczyk – Prezes Koła w Zgierzu,

odznaką „Za Zasługi dla ZEiRP RP” otrzymała mł. bryg. Agnieszka Nowak – z KP PSP w Sieradzu.
Działacze ZW,wszystkie koła i goście zostali obdarowani pamiątkowym zegarem z „logo XX - lecia ZEiRP RP” i innymi upominkami przygotowanymi z tej okazji. Jubileusz fetowano wspaniałym tortem ozdobionym „znakiem związku” co dokumentują liczne zdjęcia.

 

28.03.2015 r. delegaci na VI WZD i goście uczestniczyli w obradach ZJAZDU.

 Otwarcia i powitania uczestników oraz zaproszonych gości Zjazdu dokonał prezes ustępującego Zarządu Wojewódzkiego 

ZEiRP RP w Łodzi kol. Ireneusz Mańko. Minutą ciszy uczczono pamięć wielu kolegów zmarłych w minionej kadencji,
w tym wieloletniego: skarbnika Zarządu Wojewódzkiego kol. M. Trębickiego.

 Na przewodniczącego VI Zjazdu wybrano i obrady poprowadził - kol. Wiznerowicz Jan. 

Prezes I. Mańko przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego.
W imieniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. K. Woźniak odczytał protokół za czteroletni okres działalności władz wojewódzkich i kół terenowych oraz przedstawił wniosek WKR o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu, który został przyjęty jednogłośnie.
Zabierając głos Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, omówił wyniki współpracy z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP uznając je za nadzwyczaj owocne oraz życzył delegatom udanych obrad, a jednocześnie zadeklarował dalszą bliską współpracę z nowo wybranymi władzami naszego związku.

 Sprawy korzystania z funduszu socjalnego szeroko omówili bryg. Celigowski Piotr - naczelnik w Wydziale Kwatermistrz. KW PSP, a w dyskusji na ten temat wypowiadali się prezesi kół. 

Przedstawiciele służb mundurowych przekazali najlepsze życzenia uczestnikom VI Zjazdu w imieniu własnym i reprezentowanych organizacji.

 Po dyskusji statutowo-regulaminowej uchwalono 21 osobowy skład ilościowy ZW i 5 osobowy skład WKR. W wyniku jawnego głosowania 

na listę - wybrano imiennie 18 delegatów do nowego ZW, a trzech brakujących członków z upoważnienia WZD Zarząd Wojewódzki dokooptuje na następnych posiedzeniach.
Wybrano również skład imienny WKR ZEiRP RP w Łodzi

W trakcie pierwszego spotkania nowe władze ZW wybrały Prezydium ZW na kadencję lat 2015 -2018 w składzie:

 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego - kol. Mańko Ireneusz,

 2. Wiceprezes - kol. Woźniak Krzysztof,

 3. Sekretarz - kol. Chrzanowski Krzysztof,

 4. Skarbnik - kol. Paczuski Jan,

 5. Członek prezydium - Kobacki Leszek - Tomaszów M.,

pozostali członkowie zarządu to:

 1. - kol. Baleja Kazimierz - Łowicz,

 2. - kol. Czekała Bogusław – Zgierz,

 3. - kol. Gniłka Leszek - Wieluń,

 4. - kol. Gzowski Adam – Brzeziny,

 5. - kol. Karasiński Stanisław – Pabianice,

 6. - kol. Krasoń Stanisław – Bełchatów,

 7. - kol. Kryszkowski Marian - Łęczyca,

 8. - kol. Lipiński Sławomir – Piotrków T.,

 9. - kol. Stoliński Grzegorz – Zduńska Wola,

 10. - kol. Stępiński Stanisław - Poddębice,

 11. - kol. Sularz Roman - Stryków,

 12. - kol. Wieczorkowski Jerzy,

 13. - kol. Zdun Kazimierz – Skierniewice.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

- kol. Sobierajski Jerzy -przewodniczący,

- kol. Chaicki Leszek -z-ca przewodniczącego,

- kol. Dulas Kazimierz - sekretarz,

- kol. Jeziorski Stanisław - członek,

- kol. Zaustowicz Jan - członek

Na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybrano:

 1. kol. Mańko Ireneusza,

 2. kol. Woźniak Krzysztof,

 3. kol. Paczuski Jan,

 4. kol. Kobacki Leszek.

Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę programową VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów

oraz wysłuchano wystąpienia nowo wybranego prezesa ZW ZEiRP w Łodzi

kol. Mańko Ireneusza.

 

 TUTAJ link do strony internetowej KW PSP Łódź.

Poniżej relacja zdjęciowa.    

 

 

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła w Łodzi

 W dniu 29 stycznia 2015 r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła ZEiRP RP w Łodzi , na którym dokonano podsumowania czteroletniej kadencji zarządu. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności  organizacyjnej i finansów i udzieleniu absolutorium staremu zarządowi, wybrano nowe władze Koła.

Prezesem Zarządu ponownie wybrano Stanisława Pietrzykowskiego, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  Zenona Sychowskiego.

Zarząd koła uzupełnili:

Andrzej Maciejewski - Wiceprezes,

Alina Czmochowska - Sekretarz,

Krystyna Latarska - Skarbnik,

Ryszard Rychter - Członek Zarządu,

Krzysztof Chrzanowski - Członek Zarządu,

Krzysztof Duda - Członek Zarządu.

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Hanna Armacka i Andrzej Kępka

Delegatami na Zjazd Wojewódzki w Łodzi wybrano: Ireneusza Mańko, Krzysztofa Chrzanowskiego, Stanisława Pietrzykowskiego, Jana Paczuskiego, Krzysztofa Woźniaka, Krystynę Zwierzchowską i Alinę Czmochowską.

W zebraniu uczestniczył Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi bryg. Roman Szeleszczyk i Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi bryg. Piotr Celigowski. Podczas spotkania wręczono 6 odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”. oraz 1 medal jubileuszowy 20-lecia ZERP RP. Odznaczenia wręczył obecny na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko.

Tekst i zdjęcia K. Duda

 

 

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła ZEiRP RP w Zgierzu

 

W dniu 23 stycznia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła Emerytów i Rencistów w Zgierzu.
Dokonano podsumowania działalności III kadencji Koła.
Po wysłuchaniu sprawozdań Prezesa, Skarbnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i wybrano nowe władze. Prezesem ponownie została koleżanka Barbara Kowalczyk, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kolega Mariusz Bigos.
W skład Zarządu Koła weszli kol. Józef Dziemdziela, kol. Bogusław Czekała, kol. Krystyna Zielińska, kol. Zofia Ciesielska, kol. Władysław Patora, kol. Dariusz Michalak.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: kol. Stanisław Kowalczyk i kol. Stanisław Stańczyk.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali kol. Bogusław Czekała i kol. Wiesław Belka.
Zebranie było okazją do wręczenia medali pamiątkowych z okazji dwudziestolecia Związku.
W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP - kol. Ireneusz Mańko oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - bryg. Waldemar Mrulewicz.
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem.  

 

 

 

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła w Strykowie woj. łódzkie


W dniu 24 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła ZEiRP RP w Strykowie. W zebraniu udział z ramienia Zarządu Wojewódzkiego wziął kol. Bogdan Czekała. W trakcie zebrania zostały złożone stosowne sprawozdania w tym podsumowujące 4 letnią kadencję ustępującego Zarządu. Zebranie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. Wybory nowego Zarządu doprowadziły do jego poszerzenia, do 5 osób. Na załączonym zdjęciu stoją od lewej:

 • Wojciech Frączak – Skarbnik,

 • Andrzej Ruciński - Prezes,

 • Elżbieta Ciołek - Sekretarz,

 • Tomasz Kubiak - członek Zarządu,

 • Roman Sularz - Wiceprezes.

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał nie zmieniony: Czesław Tytko - Przewodniczący, Dariusz Szydlik i Andrzej Skotarek członkowie.

 Na delegata na Zjazd Wojewódzki wybrany został kol. Roman Sularz.

 

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 24 stycznia 2015 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków Koła w Piotrkowie Tryb. W trakcie zebrania dokonano podsumowania działalności kadencji piotrkowskiego Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i wybrano nowe władze Związku. Po wysłuchaniu sprawozdań Prezesa, Skarbnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium staremu Zarządowi i wybrano nowe władze . Prezesem został ponownie kol. Henryk Warzyński, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej kol. Andrzej Matyjaszczyk.

W skład Zarządu Koła weszli : Kol Sławomir Lipiński, kol. Leszek Kula, Krzysztof Gawryszczak i kol. Jan Hałdaj.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: kol .Elżbieta Patała i kol. Bogusław Woźniak.

Delegatami na Wojewódzki Zjazd zostali : kol. Zbigniew Banaszczyk ,

kol. Kazimierz Dulas i kol. Sławomir Lipiński

Spotkanie to było okazją do złożenia noworocznych życzeń i wręczenia 26 medali pamiątkowych z okazji 20-lecia Związku. W uroczystości tej uczestniczyli Prezes ZW ZEiRP RP kol. Ireneusz Mańko, Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Tryb st. bryg Włodzimierz Kapiec, Dowódca JRG bryg Marek Skrobek oraz Prezes Zarządu Powiatowego OSP nasz emeryt nadbryg w stanie spoczynku Tadeusz Karcz. Spotkanie zakończyło wspólnym uroczystym obiadem noworocznym.

S. Lpiński

 

Licznik odwiedzin

4257652
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2127
2660
11591
3609786
45374
91756
4257652