1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Dzień Strażaka w Łęczycy.

image001

 

14 maja 2014 roku w KP PSP w Łęczycy odbyły się uroczyste obchody

„Dnia Strażaka”.

Podczas tej uroczystości funkcjonariusze z KP PSP w Łęczycy otrzymali odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe:

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, oraz Odznakę Honorową PCK IV stopnia:

 • bryg. Jarosław Ostrowski – komendant powiatowy PSP w Łęczycy,
  Brązową Odznakę ,,Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
 • st. ogn. w st. spocz. Piotr Błaszczyk, st. ogn. Tadeusz Walczak, druh Stanisław Wiciński.

 Zaszczytne wyróżnienia otrzymali wieloletni zasłużeni działacze n/Związku:

MEDAL HONOROWY im. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO:

 • st. asp. w st. spocz. Jan Kopka – prezes Koła ZEiRP RP w Łęczycy, Odznakę „Złoty Znak Związku OSP RP”,
 • dh Marian Kryszkowski –wiceprezes Koła ZEiRP RP w Łęczycy,

MEDAL HONOROWY IM. BOLESŁAWA CHOMICZA:

 • dh Antoni MaciejewskiW dowód uznania w pełnieniu posługi duszpasterskiej

Odznaką Kapelana otrzymał- ks. Krzysztof Kuśmirek - kapelan powiatowy strażaków.

W uroczystości tej udział wzięli:

 • Artur Dunin, Piotr Polak, Tadeusz Woźniak – posłowie na Sejm RP,
 • nadbryg. Andrzej Witkowski – łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi,
 • Ireneusz Mańko – wiceprezes ZG - prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi,
 • Wojciech Zdziarski – starosta łęczycki -prezes ZOP ZOSP RP w Łęczycy,
 • Sławomir Biniewicz – przewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego,
 • Ryszard Szmaja – członek prezydium ZG Związku OSP RP,
 • ks. bryg. Henryk Betlej – kapelan wojewódzki strażaków,
 • Andrzej Olszewski – burmistrz miasta Łęczyca,
 • Jan Kopka – prezes Koła ZEiRP RP w Łęczycy.

Spotkanie przebiegło w uroczystej podniosłej atmosferze, przedstawiciele władz, życzyli pomyślności, podkreślali rangę służby strażackiej. O znaczeniu więzi międzypokoleniowej mówił kol. I.Mańko – wskazując na potrzebę jej

umacniania i rozwijania.

 

 

Uroczystości Dnia Strażaka w woj. łódzkim

 image001

PODDĘBICE

Członek Prezydium ZG ZEiRP RP, sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi

kol. Jan Wiznerowicz uczestniczył w dniu 9 maja 2014 r. w powiatowych obchodach „Dnia Strażaka” w Poddębicach.

Wśród gości obecni byli:

 • Dorota Ryl - wicemarszałek województwa,
 • Paweł Bejda - wicewojewoda łódzki,
 • bryg. Paweł Stępień - zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi,
 • gospodarze powiatu: Piotr Binder – wicestarosta oraz przedstawiciele policji, Zarządu Powiatowego Zw.OSP.

 

Uroczystość prowadził komendant powiatowy PSP w Poddębicach bryg. Jacek Grzelakowski– dokonano wręczenia przyznanych odznaczeń i wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom w służbie.

 

Następnie członek prezydium ZG ZEiRP RP -  kol. Jan Wiznerowicz   w towarzystwie  z-cy łódzkiego komendanta wojewódzkiego st.bryg. P.Stępnia i prezesa koła kol. St.Zgody dokonał aktu wręczenia odznak „Zasłużony dla Związku EiRP RP” sekretarzowi kom.rew. - kol. M. Andrysiewiczowi oraz kol. T.Taraszewskiemu i kol. M.Rogali, które w uznaniu zasług zostały im nadane przez Zarząd Główny Związku EiRP RP.

 


 

 

ZGIERZ

W dniu 10 maja 2014 r W Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej członkowie koła ZEiRP RP w Zgierzu świętowali „Dzień Strażaka”. Przybyli emeryci wraz ze współmałżonkami. Wśród zaproszonych gości obecny był st.bryg. Krzysztof Zieliński - komendant powiatowy PSP
w Zgierzu oraz mł. bryg. Waldemar Mrulewicz - z-ca komendanta powiatowego PSP.
Wiceprezes ZW ZEiRP PR - Krystyna Zwierzchowska wręczyła odznaki "Zasłużony dla Związku EiRP RP" kol. Zofii Ciesielskiej - skarbnikowi koła oraz mł.bryg. Waldemarowi Mrulewiczowi - z-ca komendanta powiatowego PSP.

opr. J. Wiznerowicz 

 

 

 

Spotkania integracyjno- świąteczne w Kołach ZEiRP RP w woj. łódzkim

W dniu 26 kwietnia 2014r. Koła w Opocznie i Ozorkowie zorganizowały spotkania Emerytów i Rencistów.

Emeryci z Opoczna wraz z małżonkami spotkali się w świetlicy OSP w Domasznie. W spotkaniu uczestniczyli Prezes ZW Ireneusz Mańko z małżonką, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie mł. bryg. Mariusz Jędrasik, Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Przewodnicząca Gminy i Miasta Drzewica Teresa Nowakowska z małżonkiem, ks. kapelan strażaków prałat Stanisław Madej.

Prezes Koła ZEiRP RP Krystyna Rytczak złożyła informacje z działalności w 2013r. Przyjęto plan pracy na 2014r.

Prezes ZW z Z-cą Komendanta Powiatowego PSP wręczyli Odznaki „Za Zasługi dla ZEiRP RP” Odznaczeni zostali Koledzy: Marian Kłobucki – sekretarz ZK , Aleksander Sagalara – skarbnik, Antoni Kotusiewicz- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Uroczystość uświetniły Ludowe Zespoły Muzyczno - Wokalne Kół Gospodyń Wiejskich z Domaszna i Strzyżowa. Do tańca przygrywał zespół muzyczny „PARADOKS”.

Wspaniały posiłek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Domasznie.

01

020304

 

 05

Emeryci i Renciści z Koła w Ozorkowie z małżonkami spotkali się z okazji Dnia Strażaka w lokalu „Trzy Córy” w Cedrowicach Parcelach. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Krystyna Zwierzchowska z małżonkiem. Po powitaniu wszystkich zaproszonych przez Prezesa Koła Krzysztofa Kaczmarka i przedstawieniu krótkiej informacji z działalności, obecna na spotkaniu Wiceprezes ZW wręczyła odznaki „ Za zasługi dla ZEIRP RP”. Odznaczeni zostali : Zdzisław Rybak – sekretarz ZK i Edward Filipiak- członek.

 

 06

 

Posiedzenie ZW i spotkanie wielkanocne w Skierniewicach.

Spotkanie wielkanocne Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów
i Rencistów RP w Łodzi na posiedzeniu wyjazdowym w Skierniewicach.

11 kwietnia 2014 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach odbyło się posiedzenie plenarne łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP. wg programu:

A. Zwiedzanie Muzeum OSP o.o. Franciszkanów w Niepokalanowie

B. Obrady w obiekcie KM PSP w Skierniewicach

 1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie.

 2. Informacja z działalności prezydium ZW od 03.12.13 r. do 11.04.14 r.

 3. Informację o sprawozdawczości za 2013 r.

 4. Sprawy finansowe /stan opłacania składek/.

 5. Informacja nt. przygotowań do krajowych obchodów XX lecia Związku w 2014 r. w Częstochowie oraz wojewódzkich (łódzkich) obchodów XX lecia w 2015 r. w Sieradzu .

 6. Informacja w sprawie zbliżania się do zakończenia V kadencji i przyjęcie Uchwały w sprawie zasad wyboru delegatów na VI WZD.

 7. Informacja nt. grupowych ubezpieczeń w TU Allianz – „Strażak Emeryt - 2014”

 8. Informacja o zakończeniu pracy Zespołu ZG ds. zmian w Statucie Związku.

 9. Informacja o wykorzystaniu funduszu socjalnego w 2012 roku.

 10. Wręczenie odznaczeń

 11. Wolne wnioski

C. Tradycyjne „jajeczko” /godz. 15,45/ – w obiekcie OSP Mokra Prawa.

Posiedzenie otworzyła i powitała przybyłych członków ZW i WKR oraz gości - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP. kol. Krystyna Zwierzchowska. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta powiatu skierniewickiego pan Mirosław Belina,  Z-ca Komendanta Miejskiego
w Skierniewicach st. bryg. Tadeusz Zwoliński oraz  Naczelnik Wydz. Kwatermistrz. KW bryg. P.Celigowski i wiceprezes ZG i czł .Prez. ZW ZZ ŻWP płk dr Czesław Marmura, prezes ZW ZZ ŻWP w Łodzi płk. Franciszek Piecuch, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia   Emerytów i Rencistów Policji  w Łodzi  - Edward Strzelecki.

Na początku spotkania Z–ca Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach st. bryg. T. Zwoliński przedstawił syntetyczną informację o zagrożeniach pożarowych i innych na terenie działania tj. miasta Skierniewic i powiatu skierniewickiego.

Wiceprezes ZW ZEiRP RP. w Łodzi kol. Krystyna Zwierzchowska przedstawiła informację z działalności prezydium ZW za okres od 03.12.13 r. do 11.04.14 r. : Prezydium odbyło się w dniu 11.02.2014 r. omawiano sprawy bieżące oraz opiniowano wnioski na odznaczenia związkowe i porządek obrad plenarnych ZW w Skierniewicach. Ponadto uczestniczono w posiedzeniach: plenarnym ZG w dniu 12.122013 r.
i Prezydium ZG w Warszawie dn. 7.04 2014 r. W grudniu 2013 r. i styczniu 2014 uczestniczono w kilkunastu spotkaniach „wigilijnych” w kołach, a dniach 5-6.02.2014 obradował w Łodzi Zespół ZG ds. zmian w Statucie Związku. Czteroosobowa delegacja ZW uczestniczyła w spotkaniu z władzami SLD na terenie Sejmu RP. (1.04.2014). Był to czas intensywnych działań i prac.

Sekretarz ZW ZW ZEiRP RP. w Łodzi kol. J. Wiznerowicz zreferował dane ze sprawozdawczości za 2013 rok , cieszy wzrost ilości członków – do 812 osób oraz inne pozytywne dane dot. uczestnictwa w imprezach, poinformował też o zarejestrowaniu ZW Związku w starostwie łódzkim i poprosił prezesów kół o dopełnienie tego obowiązku przez zarządy kół we własnych starostwach do końca października 2014 r. Przypomniał o zbliżającym się zakończeniu V kadencji władz Związku i potrzebie podjęcia wielu działań przygotowawczych – (tj. terminów odbycia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i konieczności przedstawienia wyników działań w realizacji uchwały V KZD, uchwały WZD i własnych) – materiał należy przekazać do ZW do 20 października 2014 r. W tej sprawie przedstawił projekt Uchwały nr 5/2014 ZW z dn. 11.04.2014 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na VI WZD. Uchwałę poddano głosowaniu – przyjęto ją jednomyślnie. Poinformował też o stanie prac zespołu Statutowego ZG, któremu przewodniczył – został opracowany projekt nowelizacji Statutu w oparciu o ponad 50 zgłoszonych poprawek. Materiał ten przekazano do Prezesa ZG. W sprawie tej jako województwo wnieśliśmy swój znaczący pozytywny wkład. Władze ZG i VI KZD zdecydują, czy opracowanie to zostanie przyjęte.

Z niewielkim opóźnieniem na obrady ZW przybyli: Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr Paweł Stępień, Komendant Miejski PSP w Skierniewicach st. bryg. Dariusz Rosiński, Prezes ZW kol. Ireneusz Mańko, Kapelan woj. strażaków ks. H. Betlej oraz przewodniczący ZG KZEiR Służby Więziennej - Janusz Kwiecień – którzy uczestniczyli w pierwszym wspólnym spotkaniu wielkanocnym wszystkich służb mundurowych województwa łódzkiego zorganizowanym w gmachu Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Gospodarzami tego spotkania byli; Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Dariusz Banachowicz,Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Andrzej Witkowski reprezentowany przez swoich zastępców: bryg. Mariusza Koniecznego i bryg. Pawła Stępnia. W spotkaniu tym ze strony Państwowej Straży Pożarnej udział wzięli nadbrygadierzy PSP w st. spocz. Ignacy Ścibiorek i Tadeusz Karcz, przewodniczący ZEiRP RP Ireneusz Mańko, kapelan wojewódzki strażaków bryg. Henryk Betlej oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. łódzkiego. Życzenia świąteczne policjantom, strażakom, wojskowym, leśnikom, strażnikom miejskim, celnikom, strażnikom granicznym, pracownikom służby więziennej i inspekcji transportu drogowego złożyli: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Wielkanocne stoły poświęcił biskup pomoc. Archidiecezji Łódzkiej Adam Lepa.

Na zakończenie obrad ZW obszerną informację o stanie wykorzystania funduszu socjalnego za 2013 rok zreferował naczelnik wydz. Kwatermistrz. KW bryg. P.Celigowski,  Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr Paweł Stępień i prezes ZW kol. Ireneusz Mańko dokonali wręczenia medalu „Za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadanego kol. Jerzemu Łyszkowiczowi - prezesowi koła z Koluszek (powiat łódzki-wschodni).

Obrady kończono tradycyjnym „jajeczkiem” i poczęstunkiem wielkanocnym w lokalu OSP Mokra Prawa, gdzie poświęcenia posiłku dokonał kapelan wojewódzki strażaków bryg. ks. Henryk Betlej. Przy tej okazji złożono sobie wzajemne serdeczne życzenia wielkanocne.-patrz też: TUTAJ link.

Opracował - Jan Wiznerowicz

W zał. 9 zdjęć.

 

 

 

Spotkanie w łódzkim kole.

15 kwietnia 2014 r. spotkanie Wielkanocne emerytów i rencistów pożarnictwa

 

 

koła łódzkiego przy tradycyjnym „jajeczku” w auli KW PSP w Łodzi.

 

W trakcie spotkania łódzkich pożarników-emerytów i rencistów powitał prezes koła ZW ZEiRP RP kol. Pietrzykowski Stanisław, w tym prezesa Zarządu Wojewódzkiego - kol. Mańko Ireneusza oraz:

 • Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Witkowskiego Andrzeja,
 • Z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi bryg. Romana Szeleszczyka,
 • naczel.wydz.Kwat. KW PSP bryg. Celigowskiego Piotra,
 • ks. kapelana strażaków bryg. Betleja Henryka,
 • kapelanem honorowym ks. Jerzym Kołodziejczakiem,
 • st.asp. Doliwę-Sumerę Katarzynę - socjalną z KW PSP.

oraz liczne grono członków Koła (ponad 60 osób).

Przybyli goście złożyli życzenia świąteczne emerytom i życzyli im pomyślności i zdrowia, ks. kapelan bryg. Betlej Henryk – życzył emerytom „wszelkich łask” oraz pobłogosławił świąteczne potrawy.

W trakcie poczęstunku w imieniu zebranych emerytówżyczenia świąteczne oraz podziękowania za dobrą, pozytywną współpracę i współdziałanie ze Związkiem dla Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Witkowskiego Andrzejai na jego ręcedla wszystkich komendantów PSP w województwie łódzkim przekazał kol. Jan Wiznerowicz.

 

Licznik odwiedzin

4414014
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
777
2082
2859
3773487
39611
79239
4414014