1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie ZW i spotkanie wielkanocne w Skierniewicach.

Spotkanie wielkanocne Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów
i Rencistów RP w Łodzi na posiedzeniu wyjazdowym w Skierniewicach.

11 kwietnia 2014 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach odbyło się posiedzenie plenarne łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP. wg programu:

A. Zwiedzanie Muzeum OSP o.o. Franciszkanów w Niepokalanowie

B. Obrady w obiekcie KM PSP w Skierniewicach

 1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie.

 2. Informacja z działalności prezydium ZW od 03.12.13 r. do 11.04.14 r.

 3. Informację o sprawozdawczości za 2013 r.

 4. Sprawy finansowe /stan opłacania składek/.

 5. Informacja nt. przygotowań do krajowych obchodów XX lecia Związku w 2014 r. w Częstochowie oraz wojewódzkich (łódzkich) obchodów XX lecia w 2015 r. w Sieradzu .

 6. Informacja w sprawie zbliżania się do zakończenia V kadencji i przyjęcie Uchwały w sprawie zasad wyboru delegatów na VI WZD.

 7. Informacja nt. grupowych ubezpieczeń w TU Allianz – „Strażak Emeryt - 2014”

 8. Informacja o zakończeniu pracy Zespołu ZG ds. zmian w Statucie Związku.

 9. Informacja o wykorzystaniu funduszu socjalnego w 2012 roku.

 10. Wręczenie odznaczeń

 11. Wolne wnioski

C. Tradycyjne „jajeczko” /godz. 15,45/ – w obiekcie OSP Mokra Prawa.

Posiedzenie otworzyła i powitała przybyłych członków ZW i WKR oraz gości - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP. kol. Krystyna Zwierzchowska. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta powiatu skierniewickiego pan Mirosław Belina,  Z-ca Komendanta Miejskiego
w Skierniewicach st. bryg. Tadeusz Zwoliński oraz  Naczelnik Wydz. Kwatermistrz. KW bryg. P.Celigowski i wiceprezes ZG i czł .Prez. ZW ZZ ŻWP płk dr Czesław Marmura, prezes ZW ZZ ŻWP w Łodzi płk. Franciszek Piecuch, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia   Emerytów i Rencistów Policji  w Łodzi  - Edward Strzelecki.

Na początku spotkania Z–ca Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach st. bryg. T. Zwoliński przedstawił syntetyczną informację o zagrożeniach pożarowych i innych na terenie działania tj. miasta Skierniewic i powiatu skierniewickiego.

Wiceprezes ZW ZEiRP RP. w Łodzi kol. Krystyna Zwierzchowska przedstawiła informację z działalności prezydium ZW za okres od 03.12.13 r. do 11.04.14 r. : Prezydium odbyło się w dniu 11.02.2014 r. omawiano sprawy bieżące oraz opiniowano wnioski na odznaczenia związkowe i porządek obrad plenarnych ZW w Skierniewicach. Ponadto uczestniczono w posiedzeniach: plenarnym ZG w dniu 12.122013 r.
i Prezydium ZG w Warszawie dn. 7.04 2014 r. W grudniu 2013 r. i styczniu 2014 uczestniczono w kilkunastu spotkaniach „wigilijnych” w kołach, a dniach 5-6.02.2014 obradował w Łodzi Zespół ZG ds. zmian w Statucie Związku. Czteroosobowa delegacja ZW uczestniczyła w spotkaniu z władzami SLD na terenie Sejmu RP. (1.04.2014). Był to czas intensywnych działań i prac.

Sekretarz ZW ZW ZEiRP RP. w Łodzi kol. J. Wiznerowicz zreferował dane ze sprawozdawczości za 2013 rok , cieszy wzrost ilości członków – do 812 osób oraz inne pozytywne dane dot. uczestnictwa w imprezach, poinformował też o zarejestrowaniu ZW Związku w starostwie łódzkim i poprosił prezesów kół o dopełnienie tego obowiązku przez zarządy kół we własnych starostwach do końca października 2014 r. Przypomniał o zbliżającym się zakończeniu V kadencji władz Związku i potrzebie podjęcia wielu działań przygotowawczych – (tj. terminów odbycia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i konieczności przedstawienia wyników działań w realizacji uchwały V KZD, uchwały WZD i własnych) – materiał należy przekazać do ZW do 20 października 2014 r. W tej sprawie przedstawił projekt Uchwały nr 5/2014 ZW z dn. 11.04.2014 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na VI WZD. Uchwałę poddano głosowaniu – przyjęto ją jednomyślnie. Poinformował też o stanie prac zespołu Statutowego ZG, któremu przewodniczył – został opracowany projekt nowelizacji Statutu w oparciu o ponad 50 zgłoszonych poprawek. Materiał ten przekazano do Prezesa ZG. W sprawie tej jako województwo wnieśliśmy swój znaczący pozytywny wkład. Władze ZG i VI KZD zdecydują, czy opracowanie to zostanie przyjęte.

Z niewielkim opóźnieniem na obrady ZW przybyli: Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr Paweł Stępień, Komendant Miejski PSP w Skierniewicach st. bryg. Dariusz Rosiński, Prezes ZW kol. Ireneusz Mańko, Kapelan woj. strażaków ks. H. Betlej oraz przewodniczący ZG KZEiR Służby Więziennej - Janusz Kwiecień – którzy uczestniczyli w pierwszym wspólnym spotkaniu wielkanocnym wszystkich służb mundurowych województwa łódzkiego zorganizowanym w gmachu Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Gospodarzami tego spotkania byli; Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Dariusz Banachowicz,Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Andrzej Witkowski reprezentowany przez swoich zastępców: bryg. Mariusza Koniecznego i bryg. Pawła Stępnia. W spotkaniu tym ze strony Państwowej Straży Pożarnej udział wzięli nadbrygadierzy PSP w st. spocz. Ignacy Ścibiorek i Tadeusz Karcz, przewodniczący ZEiRP RP Ireneusz Mańko, kapelan wojewódzki strażaków bryg. Henryk Betlej oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. łódzkiego. Życzenia świąteczne policjantom, strażakom, wojskowym, leśnikom, strażnikom miejskim, celnikom, strażnikom granicznym, pracownikom służby więziennej i inspekcji transportu drogowego złożyli: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Wielkanocne stoły poświęcił biskup pomoc. Archidiecezji Łódzkiej Adam Lepa.

Na zakończenie obrad ZW obszerną informację o stanie wykorzystania funduszu socjalnego za 2013 rok zreferował naczelnik wydz. Kwatermistrz. KW bryg. P.Celigowski,  Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr Paweł Stępień i prezes ZW kol. Ireneusz Mańko dokonali wręczenia medalu „Za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadanego kol. Jerzemu Łyszkowiczowi - prezesowi koła z Koluszek (powiat łódzki-wschodni).

Obrady kończono tradycyjnym „jajeczkiem” i poczęstunkiem wielkanocnym w lokalu OSP Mokra Prawa, gdzie poświęcenia posiłku dokonał kapelan wojewódzki strażaków bryg. ks. Henryk Betlej. Przy tej okazji złożono sobie wzajemne serdeczne życzenia wielkanocne.-patrz też: TUTAJ link.

Opracował - Jan Wiznerowicz

W zał. 9 zdjęć.

 

 

 

Spotkanie w łódzkim kole.

15 kwietnia 2014 r. spotkanie Wielkanocne emerytów i rencistów pożarnictwa

 

 

koła łódzkiego przy tradycyjnym „jajeczku” w auli KW PSP w Łodzi.

 

W trakcie spotkania łódzkich pożarników-emerytów i rencistów powitał prezes koła ZW ZEiRP RP kol. Pietrzykowski Stanisław, w tym prezesa Zarządu Wojewódzkiego - kol. Mańko Ireneusza oraz:

 • Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Witkowskiego Andrzeja,
 • Z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi bryg. Romana Szeleszczyka,
 • naczel.wydz.Kwat. KW PSP bryg. Celigowskiego Piotra,
 • ks. kapelana strażaków bryg. Betleja Henryka,
 • kapelanem honorowym ks. Jerzym Kołodziejczakiem,
 • st.asp. Doliwę-Sumerę Katarzynę - socjalną z KW PSP.

oraz liczne grono członków Koła (ponad 60 osób).

Przybyli goście złożyli życzenia świąteczne emerytom i życzyli im pomyślności i zdrowia, ks. kapelan bryg. Betlej Henryk – życzył emerytom „wszelkich łask” oraz pobłogosławił świąteczne potrawy.

W trakcie poczęstunku w imieniu zebranych emerytówżyczenia świąteczne oraz podziękowania za dobrą, pozytywną współpracę i współdziałanie ze Związkiem dla Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Witkowskiego Andrzejai na jego ręcedla wszystkich komendantów PSP w województwie łódzkim przekazał kol. Jan Wiznerowicz.

 

Taneczne wieczory w Łodzi.

 

 

Liczne grono emerytów łódzkiego koła zebrało się w klubowych pomieszczeniach, aby uroczyście pożegnać stary 2013 rok i powitać nowy 2014 rok. W świetnej oprawie sali Klubu Seniora były tańce solo i parami oraz „kolejeczki”. O północy w świetle fajerwerków, syren i świateł alarmowych wozów strażackich powitano NOWY 2014 ROK. Składano sobie wzajemnie życzenia pomyślności, zdrowia i szczęścia czego wszystkim strażackim emerytom i rencistom oraz ich rodzinom życzyli: Prezes Koła kol. Pietrzykowski St. I Prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi kol. Mańko Ir.

 

A po zimowym miesiącu zorganizowano „Bal Karnawałowy” (31.01./01.02), gdzie przy świetnej muzyce na parkiecie dawano pokazy tańca „jak za dawnych lat”, co widać na pamiątkowych zdjęciach.

 

 

 

 

Spotkania wigilijne w Kołach woj. łódzkiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 grudnia br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi zastępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Paweł Stępień bryg. Mariusz Konieczny oraz zastępca Komendanta Miejskiego Grzegorz Janowski spotkali się z emerytowanymi strażakami Koła Łódzkiego na spotkaniu wigilijnym. Zarząd Wojewódzki reprezentował skarbnik ZW kol. Henryk Banasiak. Zgromadzeni wysłuchali modlitwy ks. bryg. Henryka Betleja kapelana strażaków województwa łódzkiego i następnie złożyli sobie wzajemnie życzenia, dzieląc się opłatkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 grudnia 2013r. Spotkanie Emerytów i Rencistów pow. łęczyckiego

W lokalu „ Senator” w Łęczycy odbyło się Spotkanie Świąteczno – Noworoczne Emerytów i Rencistów pow. łeczyckiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP bryg. Jarosław Ostrowski, zastępca Komendanta Powiatowego kpt. Marek Mikołajczyk, Prezes ZW ZEiRP RP Ireneusz Mańko, przedstawiciela Kół Więziennictwa i Policji oraz Kapelan strażaków pow. łęczyckiego Ks. Krzysztof Kuśmirek. W pierwszej części Kol. Prezes Kol. Jan Kopka złożył sprawozdanie z działalności Koła w roku 2013. Zebrani przyjęli sprawozdanie jednomyślnie. Przyjęto również Plan Pracy Koła na 2014r. Następnie obecny na spotkaniu Wiceprezes ZG, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Ireneusz Mańko wręczył Kol. Janowi Kopce – Prezesowi Koła oraz Kol. Wiesławowi Brygierowi- członkowi ZK odznaczenia „ Zasłużony dla ZEIRP RP”. Wręczył również prezesowi Koła medal ZW z logo naszego Związku.

 

20 grudnia 2013r. Spotkanie opłatkowe Emerytów i Rencistów w Łowiczu

 

W dniu 20 grudnia 2013 roku w lokalu „Gwiozda” (budynek OSP Łowicz) zorganizowano spotkanie opłatkowe dla Emerytów i Rencistów z powiatu łowickiego z małżonkami.

 Na zebraniu gościli: kol. Krystyna Zwierzchowska – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Z.E. i R.P. R.P. w Łodzi, kol. Jerzy Wieczorkowski – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Z.E. i R.P. R.P. w Łodzi, kol. Kazimierz Wiesław Baleja – Członek Zarządu Wojewódzkiego Z.E. i R.P. R.P. w Łodzi, brygadier Jacek Szeligowski Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu, druh Stanisław Zdzisław Bednarek - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łowiczu, kol. Stanisław Kostrzewa – Prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łowiczu, mł. bryg. Jan Gładys - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łowiczu, Pani Monika Demidowicz – st. technik w Komendzie Powiatowej PSP w Łowiczu.  

 

 

 

LETNIE REMANENTY.

 

KOŁO ZEIRP RP W BRZEZINACH NA WYCIECZCE SZLAKIEM PIASTOWSKIM

Wycieczka dwudniowa 8-9 czerwiec 2013 r. - trasa wycieczki; Brzeziny Strzelno - Kruszwica / Mysia Wieża/ rejs po jeziorze Gopło/ gdzie odbyło się pasowanie na emeryta a na statku poczęstunek/ . Z Kruszwicy udaliśmy się na nocleg w Przyjezierzu gdzie urządziliśmy wieczór integracyjny. Rano po śniadaniu wyjazd w kierunku Biskupina i Wenecji gdzie zwiedzaliśmy muzeum kolejki wąskotorowej i ruiny zamku rodu Nałęczów / Diabeł Wenecki /. Stamtąd kolejką pojechaliśmy do Biskupina.

Po małym odpoczynku zwiedzaliśmy pozostałości osady słowiańskiej. Następnie udaliśmy się do Gniezna, po drodze obejrzeliśmy pomnik Leszka Białego zamordowanego przez Magdeburczyków, w Gnieźnie program obejmował zwiedzenie Katedry i przejście na Stare Miasto gdzie zjedzono smaczny obiad w restauracji „Otwarte Wrota"

W wycieczce uczestniczyło 40 osób. 

 

Opracował - Adam Gzowski - Prezes Koła w Brzezinach woj.łódzkie.

Licznik odwiedzin

4679019
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2254
2358
4612
4028443
80687
76494
4679019