1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Obradował ZW w Łodzi.

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

W dniu 4 grudnia 2013r. odbyło się plenarne posiedzenieZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

 • wręczenie odznak „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

 • informacje z przebiegu obrad ZG ZEiRP RP w Sieradzu i prac Prezydium ZG,

 • informacje z prac Prezydium ZW ZEiRP RP w Łodzi,

 • sprawy organizacyjne i informacje,

 • wręczenie odznak „Zasłużony dla Związku EiRP RP.

W posiedzeniu uczestniczyli goście:

 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Witkowski Andrzej,
 • Z-ca Łódz .Kom. Wojew. bryg. Konieczny Mariusz,
 • Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Tryb. st. bryg. Kapiec Włodzimierz,
 • Naczelnik Wydz. Kwaterm. KW PSP mł.bryg. P. Celigowski,
 • st. asp. K. Doliwa-Sumera z KW PSP w Łodzi,
 • kapelan strażaków woj. łódzkiego ks. H.Betlej,
 • były kapelan krajowy ks. J.Kołodziejczak,
 • kapelan strażaków pow. piotrkowskiego ks. Gogol Grzegorz,
 • nadbryg. w st. spocz. Karcz Tadeusz – były ŁKW PSP w Łodzi.

Służby Mundurowe reprezentowali: Przew. ZG KZEiR SW Janusz Kwiecień, Wiceprezes ZG i czł. Prez. ZW ZZ ŻWP płk dr Czesław Marmura, Prezes ZW ZZ ŻWP w Łodzi płk. Franciszek Piecuch, Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Łodzi – kom. Zdzisław Pełka.

W trakcie obrad następujący działacze ZEiRP RP zostali wyróżnieni odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”,:

 • Borowik Krzysztof, Gniłka Leszek, Kaczmarek Krzysztof, Mańko Ireneusz i Ruciński Andrzej. –

Wręczenia odznak przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych dokonał Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Witkowski Andrzej.

Przedstawiono informację o przebiegu obrad plenarnego posiedzenia ZG Związku odbytego 14-16 06 2013 r. w Sieradzu gdzie na zaproszenie Prezes ZG kol. Albina Piątkowskiego uczestniczyli:

 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Witkowski Andrzej,

 • Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu – bryg. Romek Albert,

 • Naczelnik Ośrodka Szkolenia PSP – mł.bryg. Maciaszek Grzegorz,

 • Wiceprzewodniczący ZG ZZ „Florian” – Podolski Tomasz,

 • Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Ryl Dorota.

Wysoko oceniono poziom organizacji obrad w Ośrodku oraz podziękowano za wspaniałe przyjęcie i wycieczkę po ziemi sieradzkiej. Prezes ZG ZEiRP RP – przekazał list z podziękowaniami na ręce Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi kol. Ireneusz Mańko przedstawił informację z działalności prezydium ZW, posiedzenia Prezydium odbyły się w dniach 30.04, 11.09. i 22.10.2013 r. omawiano sprawy bieżące oraz opiniowano wnioski na odznaczenia związkowe. Ponadto uczestniczono w posiedzeniu Prezydium ZG w Warszawie 27.09.2013 r.i plenarnym w Sieradzu w dniach 14-16 .06 2013 r. omawiano formy protestów w sprawie f.socjalnego oraz poruszano sprawy: zorganizowania uroczystego posiedzenie ZG we wrześniu 2014 roku, zorganizowania konkursu kronik prowadzonych przez Zarządy Kół, Zarządy Wojewódzkie w 2014 roku , wydania „Kroniki ZG ZEiRP RP” i pamiątkowego medalu na uroczyste posiedzenie ZG, powołania zespołu d/s organizacji posiedzenia ZG.

W części dotyczącej spraw organizacyjnych:

 • zatwierdzono „Plan pracy ZW w Łodzi na 2014 r.”,

 • omówiono sprawy finansowe ZW i stan opłacania składek przez koła,

 • przygotowania sprawozdawczości za 2013 rok.

Na zakończenie  obrad Prezes ZW I. Mańko udekorował odznaką „Zasłużony dla

Związku EiRP RP” :

 • mł. bryg. Piotra Celigowskiego, kapelana strażaków woj. łódzkiego

 • ks. Henryka Betleja i ks. Jerzego Kołodziejczaka,

 • nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Karcza – byłego ŁKW PSP,

 • st. asp. Katarzynę Doliwę-Sumerę.

Uczestnicy obrad odbyli wycieczkę do obiektów Muzeum Regionalnego w Piotrkowie Trybunalskim i Muzeum Pożarniczego w Wolbórzu, po czym odbyto tradycyjne „Spotkanie Wigilijne”, na które przybyli przedstawiciele władz miasta i starostwa. Spotkanie zakończyło się świątecznym akcentem - podzieleniem się opłatkiem z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.-

 

Opracował :

Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – bryg. w st. spocz. mgr Jan Wiznerowicz.

 

 

"Biała sobota" ......w Łodzi.

        „Biała Sobota” w Łodzi dla weteranów służb mundurowych dobrym przykładem dla innych regionów.

Tradycją łódzką, są listopadowe badania profilaktyczno – lekarskie tzw. Białe Soboty, organizowane przez kolegów z Koła nr 2 im. Gen. Dyw. Prof. Dr. Med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, dla weteranów służby wojskowej, policji, straży pożarnej i więziennictwa oraz ich najbliższych, w przychylnych progach Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Łodzi kierowanej przez naszego kolegę płk dr n. med. Henryka Stróżyńskiego.

Tegoroczna „Biała Sobota” odbyła się w dniu 23 listopada 2013 r. w godzinach od 9.00 do 13.00. Badania były przeprowadzane w gabinetach laryngologicznym (Płk dr med. Gracjan Wilczyński), okulistycznym (lek. med. Anna Górnik), neurologicznym (Por. dr med. Seweryn Dymanowski), pulmonologicznym (Mjr dr med. Andrzej Bystrowski), urologicznym (mjr dr med. Radosław Boniecki), ortopedycznym (Mjr dr med. Jarosław Dójczyński), hepatologicznym (płk dr med. Henryk Stróżyński) i internistycznym (Ppłk dr med. Tadeusz Świątnicki). Ponadto wykonywane były radiometryczne badania słuchu, EKG, USG, można też było zbadać poziom cukru, a także zaszczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. Badania prowadzone były w komfortowych warunkach, w miłej i przyjacielskiej atmosferze, bez tradycyjnego w opiece zdrowotnej pośpiechu i nerwowości. Rangę tego przedsięwzięcia podnosiła przesympatyczna atmosfera wyrozumiałości i cierpliwości personelu pielęgniarskiego, zwłaszcza Pań Małgorzaty Olszak i Katarzyny Wesołowskiej , które udzielały wyczerpujących informacji i wykonywały szereg czynności oraz badań towarzyszących badaniom lekarskim. Nad całością organizacyjną czuwał kol. Dyrektor WSPLek. oraz płk dr med. Zbigniew Jaworski wiceprezes ds. socjalno – zdrowotnych Koła Nr 2 ZŻWP. Obecni byli także: kol. płk mgr Janusz Kwiecień – prezes KZER SW i wiceprezydent FSSM RP, kol. płk dr Czesław Marmura – wiceprezes ds. socjalno - zdrowotnych ZG ZŻWP, prezes Koła nr 2 ZŻWP oraz wszyscy łódzcy prezesi Zarządów Wojewódzkich: ZŻWP – kol. płk mgr Franciszek Piecuch, SEiRP – także wiceprezes ZG kol. kom. Mgr Zdzisław Pełka i ZEiRP RP – także wiceprezes ZG kol. bryg. inż. Ireneusz Mańko.

Ta łódzka akcja urealnionej współpracy i koleżeńskiej pomocy dla członków organizacji wchodzących w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i ich najbliższych, może być przykładem dla członków i działaczy Związków w innych regionach kraju. Wzbudziła ona też zainteresowanie Pana Płk SW Grzegorza Domaszewicza - dyrektora Biura Emerytalnego SW, miał On okazję na żywo obserwować tę formę współpracy emerytów mundurowych w Łodzi.

Publikując ten artykuł pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia, a zwłaszcza kolegom lekarzom za „esprit de corps”, a koleżance lekarce i koleżankom pielęgniarkom z WSPLek. w Łodzi za judymowską pomoc.

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes ds. Socjalno – Zdrowotnych ZW ZŻWP 

 

 

 

Akademia z okazji Święta Niepodległości 22 listopada 2013

22 listopada br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się akademia z okazji 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie. W trakcie uroczystości dokonane zostały odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie służbowe wyróżniających się strażaków. Uhonorowanie było formą podziękowania za pełną poświęceń i wyrzeczeń służbę, dbałość o bezpieczeństwo społeczne, odwagę w ratowaniu mienia i życia ludzkiego.

Ponieważ dzień 11 listopada jest także świętem Korpusu Służby Cywilnej, wręczono dyplomy uznania wyróżniającym się pracownikom administracji.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, dh Jan Ryś Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, Pan insp. Dariusz Manowiecki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Pan płk Marek Lipiński Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, Pan płk Krzysztof Zabielski Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi, Pan Jan Wroński p.o. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan Edward Janusz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Pan mjr Kazimierz Grabowski Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, Pani hm Ewa Grabarczyk Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP, Pan hm Jarosław Górecki Dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka, Pan Ireneusz Mańko Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiR Pożarnictwa w Łodzi, komendanci powiatowych i miejscy PSP, przewodniczący związków zawodowych działających w PSP.

 

 

 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE SKIERNIEWICKICH EMERYTÓW Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 16 listopada 2013 r. Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Skierniewicach i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach zorganizowali z okazji Święta Niepodległości spotkanie integracyjne strażackich emerytów ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej połączone ze strażackim balem.

W spotkaniu uczestniczyło 125 osób.

Uczestników i gości powitali kol. Kazimierz Zdun – Prezes Skierniewickiego Koła Emerytów i st. bryg. Dariusz Rosiński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach:

 •  nadbryg. Andrzej Witkowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 •  kol. Ireneusz Mańko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Emerytów i Rencistów w Łodzi,
 •  płk Dariusz Kuleta – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,
 • st. bryg. Andrzej Oklesiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Wzorowo zorganizowana impreza była dobrym przykładem współpracy strażackich emerytów ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w służbie, a także sympatykami naszej strażackiej formacji.

 

 

BYLI NA GROBACH „BYŁYCH”

           

Listopadowe oddanie hołdu i zapalenie zniczy na grobach byłych strażaków stały się już łódzką tradycją. Inicjatorem jej jest nadbrygadier w st. spocz. Ignacy Ścibiorek.

8. listopada 2013 r. emeryci z województwa łódzkiego wraz z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim nadbrygadierem Andrzejem Witkowskim, Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi mł. bryg. Grzegorzem Janowskim oraz Kapelanem Strażaków Województwa Łódzkiego ks. bryg. Henrykiem Betlejem złożyli hołd swoim kolegom, którzy odeszli na wieczny spoczynek.

Modlono się za ich dusze oraz zapalono znicze na łódzkich cmentarzach. Odwiedzono groby przy ulicach Sopockiej, Rzgowskiej, Lodowej i Ogrodowej oraz przed tablicą pamiątkową usytuowaną na budynku KW PSP w Łodzi.

 

Opracowanie - I. Mańko Zdjęcia - KW PSP w Łodzi

 

 

 

Licznik odwiedzin

5188109
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1307
1394
12403
4544654
38543
51250
5188109