1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Obchody Dnia Strażaka 2020 w Kole Miejskim ZEiRP RP w Lublinie

Na zaproszenie Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Grzegorza Alinowskiego część członków Koła w miarę możliwości uczestniczyła we Mszy św. z okazji Dnia Strażaka odprawionej w intencji strażaków, członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników cywilnych i seniorów służby pożarniczej oraz ich rodzin. Msza św. została odprawiona przez kapelana wojewódzkiego ks. Mirosława Ładniaka w dniu 8 maja 2020 r. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie przy ul. Paderewskiego 20.
We Mszy św. uczestniczyli:
- nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,
- st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- st. bryg. Piotr Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego,
- dh Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego OW ZOSP RP woj. lubelskiego,

- st. bryg. w st. spocz. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP
   RP w Lublinie, oraz kilkunastu emerytów.
Pod koniec maja br. wśród członków Zarządu Koła padła propozycja zorganizowania spotkania z okazji zaległego Dnia Strażaka. Do wszystkich emerytów Koła Lublin została przesłana informacja o możliwości zorganizowania spotkania członków Koła w jednej z lubelskich restauracji z zachowaniem szczególnych warunków sanitarno – epidemiologicznych. Chętnych na zorganizowanie zaległego Dnia Strażaka było ok. 30 osób. W związku z powyższym podjęto działania organizacyjne i zarezerwowano salę na zebranie i wspólny posiłek w restauracji Hades Szeroka. Dnia 19 czerwca 2020 r. spotkanie otworzył i przewodniczył V-ce Prezes Koła kol. Krzysztof Wójcik. Uczestników zebrania było ok. 20 osób. W trakcie zebrania kol. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie wraz z kol. Krzysztofem Wójcikiem V-ce Prezesem Koła Miejskiego w Lublinie wręczyli listy gratulacyjne pięciu osobom z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu ich urodzin oraz jedną odznakę zasłużony dla związku.
Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym Prezesi gratulowali i życzyli dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie kol. Stanisław Marek przekazał aktualną informację o planowanych wycieczkach oraz o sanatorium dla emerytów w Kołobrzegu a także poinformował zebranych o przygotowaniu do druku wydawnictwa ZOW Lublin „historii związku na przestrzeni 25 lat w woj. lubelskim”.

V-ce Prezes Zarządu Koła kol. Krzysztof Wójcik przedstawił wniosek i rekomendował osoby do upoważnienia i wykonywania przelewów bankowych Koła Lublin. W jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjęto uchwałę Walnego Zebrania Koła upoważniającą kilka osób do wykonywania określonych czynności bankowych. Kol. Krzysztof Wójcik przedstawił propozycję spotkania przy grillu lub ognisku w miesiącu wrześniu br. o ile nie wystąpią utrudnienia spowodowane koronawirusem. Zebrani wyrazili aprobatę spotkania. Po oficjalnej części spotkania, podano smaczny obiad. Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze. 

tekst: Adam Skowronek
zdjęcia: Adam Skowronek, Janusz Sudół, Stanisław Marczak
,

Obchody Dnia Strażaka w Radzyniu Podlaskim

Obchody Dnia Strażaka w Radzyniu Podlaskim w 2020 roku miały szczególny charakter. Ze względu na pandemię koronawirusa odbyła się tylko uroczysta Msza Święta w intencji strażaków. Odprawiona ona została dnia 16 maja w Kościele Św. Anny w Radzyniu Podlaskim. Mszę Świętą celebrował kapelan strażaków ks. kanonik Henryk Och. Uroczystości towarzyszyło poświęcenie witraża ze św. Florianem oraz modlitwa  i litania do św. Floriana, patrona strażaków.

W tych uroczystościach uczestniczyli pracownicy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła ZEiRP RP z Radzynia Podlaskiego. Wystawione zostały dwa poczty sztandarowe z KP PSP i  ZOP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim..

Koło ZEiRP RP w Radzyniu Podlaskim reprezentowali koledzy: Witold Korulczyk, Henryk Hałajko, Jerzy Sosnowski, Stanisław Bekulard, Wiesław Domański, Tadeusz Marczuk, Andrzej Gątarczyk, Sławomir Gomółka, Mieczysław Kwasowiec oraz Marian Protaś.

Autor tekstu i zdjęć Mieczysław Kwasowiec

ZOW Lublin na wyjeździe

            „Podhalańska wiosna” zachęciła lubelskich związkowców do zorganizowania wyjazdowego posiedzenia ZOW w Poroninie w dn. 1-4.03.20r.

              W gościnnych progach pensjonatu „ U Mostowego” realizowano bogaty program posiedzenia na który składały się zagadnienia:

   - Sprawozdanie z działalności Zarządu z rok 2019, które przedstawił Prezes

     ZOW – Kol. Stanisław Marek

   - Informacja o wykorzystaniu funduszu socjalnego będącego w dyspozycji

     LKW na podstawie zestawienia komórki finansowej KW PSP w Lublinie

     przedstawił Prezes ZOW.

   - Podsumowania kampanii sprawozdawczej w kołach dokonał Sekretarz

     Kol. Zbigniew Łaziuk przy udziale Prezesów Kół.

   - Sprawozdanie finansowe ZOW złożyła Skarbnik – kol. Elżbieta Błaszczyk.

   - Informację o działalności WKR złożyła Przewodnicząca kol. Anna

       Pastuszak. składając jednocześnie wniosek o wotum zaufania i dziękując

     Zarządowi za właściwą działalność statutową.

   - Informację o wyróżnieniach i odznaczeniach przedstawił Prezes ZOW.

     Stwierdzając, że zmniejszyła się liczba wniosków na odznaki związkowe.

     Apelował o wyróżnianie, co zachęci do społecznej pracy.

   - Kol. Jerzy Brzozowski poinformował zebranych o pracach związanych

     z opracowaniem „Pamiątkowej Księgi Zasłużonych dla ZE i RP RP woj.

     lubelskiego”. Przedstawił też propozycję graficzną dyplomu informującego

     o wpisie do PKZ. Tę okolicznościową informację proponował wręczyć

     podczas wojewódzkich obchodów XXV lecia Związki.

   - Zebrani przyjęli założenia organizacyjne dot. Spotkania z okazji XXV lecia

     powstania Związku.

- W dziedzinie „wnioski, propozycje, uchwały” padało szereg uwag,

     propozycji min. ceremonii pogrzebów – Adam Maluga, szerszej współpracy  

     środowisk emeryckich. – Henryk Knap.

           W części poza związkowej, już w czasie jazdy w kierunku Poronina zwiedziliśmy starówkę i panoramą Rzeszowa. W czasie wolnym od obrad były kąpiele w Termach Chochołowa i Bani w Białce Tatrzańskiej.

Autokar na wyjazdowe posiedzenie udostępnił Lubelski Komendant Wojewódzki, za co serdecznie dziękujemy.

Oprac: Jerzy Brzozowski, foto: Adam Skowronek, Krzysztof Czarny.

Zebranie sprawozdawcze ZEiRP RP Koła w Krasnymstawie

W dniu 14 lutego br. o godz. 13.oo  w domu weselnym „ IRYS”  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krasnymstawie.

Uroczystego otwarcia , powitania zaproszonych gości , członków i sympatyków Koła  ZEiRP RP  dokonał Prezes  kol. Henryk Knap. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów oraz członków rodzin którzy odeszli w roku sprawozdawczym.

W zebraniu uczestniczyło 35 członków i sympatyków Koła oraz zaproszeni goście w osobach:

1.-Ksiądz kanonik Henryk Kozyra – Kapelan Strażaków i Policjantów,

2.-Kol. Stanisław Marek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Lublinie,

3.-st. bryg. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP,

4.-Kol. Kazimierz Domański – V-ce Prezes Stowarzyszenia EiR Policyjnych,

5.-Druh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie.

Zebraniu przewodniczył kol. Piotr Bojarczuk , obowiązki  sekretarza  pełnił kol. Mirosław Knieć.

Miłym akcentem rozpoczęcia spotkania było przekazanie „Listu gratulacyjnego z okazji 60 urodzin” dla kol. Romana Niedzieli, który wręczyli: Komendant Powiatowy PSP , Prezes ZOW ZEiRP RP w Lublinie oraz Prezes naszego Koła.

Przewodniczący  zebrania  zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek. Sprawozdanie z działalności Koła oraz finansowe  za 2019 rok  prezentacją multimedialną przedstawił Prezes i  skarbnik Zarządu Koła kol. Stanisław Mazurek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  zreferował jej przewodniczący  kol. Bogdan Kalinecki, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Wykaz uroczystości, imprez, spotkań i rywalizacji sportowej, które organizowali członkowie Koła bądź uczestniczyli w nich  w 2019 roku to:

1. Dzień Strażaka” – msza 4 maja , akademia i spotkanie integracyjne 17 maja,

2. Dzień Kobiet” – 8 marca,

3. Spotkanie „Wielkanocne Jajeczko” – 12 kwietnia,

4. Zawody strzeleckie na strzelnicy w Borowicy 29 czerwca – I miejsce drużynowo oraz 5 pierwszych miejsc indywidualnie,

5. Zawody pływackie – 5 lipca,

6. Zawody wędkarskie – 20 września drużynowo 5 miejsce,

7. Turniej tenisa stołowego – 26 listopada,

8. Senioriada – zdrowy senior – 21 listopada , spotkanie integracyjne przy ognisku – 2 lipca,

9. Wyjście na cmentarz wspólnie ze strażakami PSP na groby strażaków w dniu 1 listopada ,

10. Spotkanie opłatkowe” – 13 grudnia.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami. W dyskusji głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie st. bryg. Dariusz Pylak, który  w swoim wystąpieniu podziękował Kołu za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego i za dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP.

Prezes  ZW ZEiRP RP w Lublinie Kol. Stanisław Marek, podziękował za zaproszenie, w skrócie omówił pracę Zarządu Wojewódzkiego w 2019 roku i przedstawił propozycję planu pracy ZW na 2020 rok, jak również wykorzystanie funduszu socjalnego oraz propozycję wyjazdów integracyjnych dla członków Związku.

Ksiądz Kanonik Henryk Kozyra podziękował za zaproszenie , omówił wszystkie spotkania oraz pielgrzymki organizowane wspólnie z KP PSP, Zarządem OP ZOSP oraz naszym Kołem ZEiRP. W swoim wystąpieniu zachęcał do udziału w Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie 26 kwietnia br.

Kol. Kazimierz Domański podziękował za zaproszenie , w skrócie omówił współprace kół oraz zachęcał do udziału we wspólnych imprezach kulturalno –rozrywkowo – sportowych organizowanych na terenie powiatu.

Następnie udzielono absolutorium dla Zarządu Koła. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy Koła i Zarządu na 2020 rok ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 25 –lecia  powstania naszego Koła.

W wolnych wnioskach Prezes Koła podziękował wszystkim obecnym , za pracę, pomoc, zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach  i spotkaniach oraz  poinformował o zakupie  „Kroniki” Koła z jednoczesnym apelem do wszystkich o przekazanie wszelkich materiałów, zdjęć , pamiątek i wyróżnień od chwili powstania Koła.

Na zakończenie zebrania, uczestnicy udali się do sąsiedniej sali na  wspólne pamiątkowe zdjęcie po którym przystąpiono do uroczystego obiadu wspominając lata z okresu służby.

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

Licznik odwiedzin

5979720
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
426
1362
1788
5334924
19624
54635
5979720