1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zebranie sprawozdawczo-noworoczne członków Koła ZE i RP RP we Włodawie

W dniu 21 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZE i RP RP we Włodawie. Było ono połączone ze spotkaniem opłatkowo-noworocznym. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła Edward Morawski, który przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności zaproszonych gości w osobach: bryg.mgr inż Pawła Matczuka Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie oraz jego Zastępcę bryg.mgr Dariusza Pytkę.

Po przyjęciu porządku obrad Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2015. Ze sprawozdaniem finansowym zapoznał zebranych Skarbnik Janusz Grytczuk, a w imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał Aleksander Celiński. Po dyskusji zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Koła. Przyjęto następnie plan pracy na rok 2016.

Obecny na zebraniu Vice Prezes Koła, a jednocześnie członek ZW ZE i RP RP w Lublinie Waldemar Moszczyński zapoznał zebranych z realizacją najważniejszych zadań przez Zarząd Wojewódzki w roku 2015 oraz planowanych zadaniach na rok bieżący.

Obecny na zebraniu Komendant Powiatowy PSP we Włodawie bryg.mgr inż. Paweł Matczuk omówił pokrótce realizowane zadania w roku ubiegłym oraz zamierzenia w roku bieżącym.

Miłym akcentem było przyjęcie dwóch nowych członków w szeregi naszego Koła. Są to emeryci: Stanisław Dyczkowski i Krzysztof Doroszkiewicz.

W drugiej części zebrania z okazji niedawnych Swiąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zebrani podzielili się opłatkiem oraz składając sobie najlepsze życzenia. Spotkanie uświetnił muzyką akordeonową członek naszego Koła Stefan Kazuro w postaci kolęd i innych wpadających w ucho emerytów utworów. Następnie podczas uroczystego obiadu wspominano dawne lata strażackiej służby. 

Opracował : Edward Morawski - Prezes Koła ZE i RP RP we Włodawie

Zebranie noworoczno-sprawozdawcze członków ZEiRP RP Koła w Lublinie

W dniu 15.01.2016r. o godz. 11.00 w stołówce budynku „Domu na Podwalu” w Lublinie, przy ul. Podwale 15 odbyło się zebranie noworoczno - sprawozdawcze członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Lublinie, w którym udział wzięło 39 osób w tym 3 zaproszonych gości.

 Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Paweł Dworak, powitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości którymi byli: 

- nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

- st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

- bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,

- kol. Marian Radomski – Prezes Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie,

Prezes Koła kol. Paweł Dworak zaproponował, żeby przed odczytaniem sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2015 rok uczcić minutą ciszy pamięć członków Koła zmarłych w 2015 r. tj.: śp. Kazimierz Brodzik i śp. Krzysztof Smyk. Po tej zapowiedzi uczczono pamięć zmarłych kolegów emerytów minutą ciszy. Następnie przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2015 r., udzielił głosu Sekretarzowi Komisji Rewizyjnej Koła kol. Mieczysławowi Piejak, który przedłożył zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie z działalności finansowej Koła na dzień 31.12.2015 r. przedstawiła Skarbnik Koła kol. Halina Kamińska.

Prezes Koła poinformował zebranym o złożonej rezygnacji kol. Haliny Kamińska z funkcji skarbnika i członka Zarządu Koła, co potwierdziła na zebraniu sprawozdawczym. Wobec braku kandydatur z sali, Prezes Koła zaproponował funkcję skarbnika kol. Elżbiecie Żydek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W jawnym głosowaniu przyjęto jednogłośnie wejście w skład Zarządu Koła kol. Elżbiety Żydek na funkcję skarbnika.

Po złożonych sprawozdaniach, zebrani jednogłośnie przyjęli wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy.

Podczas zebrania głos zabrali zaproszeni goście składając zebranym noworoczne życzenia tj. nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, oraz kol. Marian Radomski – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek przedstawił zebranym realizację zadań przez Zarząd Wojewódzki w 2015 roku oraz plan działania na 2016 rok. Podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu i Miejskiemu PSP w Lublinie za dobrą współpracę i pomoc jaką udzielają Związkowi Emerytów. W trakcie spotkania Kol. Stanisław Wielgos został wyróżniony zaległym dyplomem z okazji XX lecia naszego Związku. Dyplom wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie.

Po zakończeniu zebrania wykonano zdjęcie pamiątkowe i zebrani udali się do kaplicy na Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin, którą celebrował wojewódzki kapelan strażaków ks. Mirosław Ładniak. Po mszy, uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia noworoczne.

Po Mszy św. wszyscy udali się do stołówki na uroczysty obiad.

Spotkanie opłatkowe strażaków PSP oraz emerytów i rencistów pożarnictwa w Radzyniu Podlaskim

          W dniu 22 grudnia 2015 r. zgodnie z kilkuletnią tradycją, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie opłatkowe funkcjonariuszy pożarnictwa oraz emerytów i rencistów pożarnictwa radzyńskiego koła. Na spotkaniu obecni byli: ks. Prałat Roman Wiszniewski oraz ks. Michał Burdach. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP  w Radzyniu Podlaskim  bryg. Leszek Niewęgłowski  powitał wszystkich uczestników, podkreślając wyjątkowy charakter dzisiejszego spotkania, następnie przekazał życzenia świąteczno-noworoczne. Prezes radzyńskiego koła ZEiRP RP Marian Protaś przekazał wszystkim życzenia na święta Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzący 2016 roku. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie opłatków. Następnie uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Spotkanie opłatkowe zakończyło się spożyciem tradycyjnego karpia oraz innych potraw wigilijnych .

Opracował:

Marian Protaś
Prezes Koła ZEiRP RP
w Radzyniu Podlaskim

W załączeniu zestaw zdjęć ze spotkania opłatkowego.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

W dniu 13.10.2015 r. obradowało Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w składzie:

  1. Marek Stanisław - Prezes

  2. Maluga Adam - Wiceprezes

  3. Dworak Paweł - Wiceprezes

  4. Skowronek Adam - Sekretarz

  5. Piejak Mieczysław - Skarbnik

  6. Popajewski Roman - Członek prezydium

  7. Młynarski Czesław - Członek prezydium

Głównym punktem posiedzenia było spotkanie z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim nadbryg. Tadeuszem Milewskim.

Prezes ZW kol. Stanisław Marek podziękował Panu Komendantowi za dokonaną zmianę w Zasadach działania funduszu socjalnego, umożliwiającą dofinansowanie spotkań kulturalno-integracyjnych w Kołach, za użyczanie autokaru na wyjazdowe posiedzenia ZW oraz za listy gratulacyjne kierowane dla jubilatów i inne działania na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

Członkowie Prezydium przedstawili kolejne postulaty usprawniające funkcjonowanie Związku, które rozpatrywane będą w najbliższym czasie.

Komendant Wojewódzki PSP ceni sobie dobrą współpracę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego i stara się pomagać Związkowi na ile to jest możliwe. Zadeklarował dalszą pomoc dla struktur Związku.

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP poinformował zebranych o osiągnięciach, planach i zamierzeniach Komendy Wojewódzkiej na najbliższy okres. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

W dalszej części obrad (w biurze Związku) Prezydium zapoznało się z projektami uchwał przedstawionych przez Prezydium ZG i wyraziło swoją opinię w przedmiotowej sprawie. Wątpliwości budzi projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania Odznaki za Zasługi dla Związku. Prezydium ZW wyraża negatywną opinię o limitowaniu ilości odznak w zależności od liczebności koła. Pozostałe projekty nie budzą zastrzeżeń.

Ponadto Prezydium ZW zaproponowało dodatkowe dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w miesiącu maj – czerwiec 2016 r. w Opolu Lubelskim połączone z zawodami wędkarskimi o puchar Prezesa ZW. W sprawach bieżących poinformowano min. o założeniu konta bankowego dla ZW.

Następne posiedzenie Prezydium ZW, zaplanowano 15 grudnia br.

Opracował SM

Zdjęcia A. Skowronek

 

Licznik odwiedzin

3816444
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1733
4362
6095
3170003
66841
100812
3816444