1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Obchody Dnia Strażaka w Kole ZE i RP RP w Lublinie

Uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami pożarnictwa zrzeszonymi w Kole w Lublinie z okazji Dnia Strażaka odbyło się w dniu 04 maja 2016r. W tym dniu o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej „Domu na Podwalu” przy ul. Podwale 15 w Lublinie okolicznościowe spotkanie otworzył Prezes Koła Paweł Dworak, który powitał 39 członków Koła ZEiRP RP w Lublinie oraz zaproszonych gości w osobach:

- Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie
 
mł. bryg. mgr inż. Roberta Grelowskiego,

- Pełniącego Obowiązki Komendanta Miejskiego w Lublinie st. bryg. mgr inż. Witolda Zborowskiego,

- Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marka.

Na wstępie, Prezes Koła zapoznał uczestników spotkania z programem uroczystości, omówił sprawy organizacyjne, informując o podwójnym święcie, które będziemy obchodzić w dniu dzisiejszym tj. Dzień Strażaka i XX lecie powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Lublinie. W dniu 21 lutego 1996r. Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Lublinie wyraził zgodę na utworzenie Koła w Lublinie. Na zakończenie Prezes Koła życzył emerytom i rencistom pożarnictwa i ich rodzinom oraz czynnym strażakom i sympatykom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Strażaka. Te same życzenia przekazał dla funkcjonariuszy KW i KM PSP w Lublinie. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stanisław Marek, któryomówił najważniejsze sprawy wynikające z działań i zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego na rzecz poprawy bytu środowiska emeryckiego. Na zakończenie swojego wystąpienia, złożył życzenia wszystkim emerytom i strażakom z okazji Dnia Strażaka. Życzenia z okazji Dnia Strażaka złożyli środowisku emeryckiemu również zaproszeni goście: Robert Grelowski i Witold Zborowski, życzyli nam dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na emeryturze.

W następnym punkcie programu spotkania Stanisław Marek zRobertem Grelowskim odznaczyli Halinę Kamińską i Waldemara Borzęckiego,zasłużonych działaczy Koła, odznakami „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” oraz  z Witoldem Zborowskim wyróżnili jubilatów obecnych na spotkaniu dyplomami okolicznościowymi: Biszczak Andrzej - 80 lecie urodzin, Rękas Mieczysław - 80 lecie urodzin, Duda Irena - 75 lecie urodzin, Niezgoda Stanisław - 75 lecie urodzin, Stanisław Marczewski – 75 lecie urodzin. Jubilatom wręczono słodkie upominki, życząc im długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Prezes Koła podsumowując jubileusz XX lecia Koła i na jego wniosek, wyróżniono 13 osób Dyplomem uznania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią pracę, poświęcenie i trwały ślad dokonań na rzecz ZEiRP RP woj. lubelskiego tj. Pawła Dworaka, Stanisława Marczewskiego, Mieczysława Piejaka, Waldemara Borzęckiego, Halinę Kamińską, Mirosława Wójcika, Krzysztofa Wójcika, Adama Skowronka, Lecha Borkowskiego, Kazimierza Małyskę, Leona Krupę, Józefa Pudereckiego i Henryka Grytę. Dyplomy uznania podpisaneprzez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie wręczał Stanisław Marek zRobertem Grelowskim. Następnie, Prezes Koła podziękował w imieniu odznaczonych i wyróżnionych za wyróżnienia i zaprosił wszystkich uczestników spotkania na wykonanie okolicznościowego zdjęcia i smaczny obiad. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Opracował: Paweł Dworak

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka w Kole ZE i RP RP we Włodawie

W dniu 4 maja z okazji Dnia Strażaka spotkali się członkowie Koła ZE i RP RP we Włodawie aby w uroczysty sposób świętować te obchody którym patronuje św. Florian. Jak nakazuje już kilkuletnia tradycja aby  pamiętać o zmarłych kolegach strażakach, delegacja emerytów z naszego Koła udała się na okoliczne cmentarze i zapaliła znicze czcząc pamięć tych których już nie ma wśród nas. Następnie wszyscy przybyli spotkali się przy figurze św. Floriana znajdującej się przed budynkiem strażnicy. Oprócz licznie przybyłych kolegów z Koła Emerytów w spotkaniu wziął udział Komendant Powiatowy PSP we Włodawie bryg. mgr inż. Paweł Matczuk. Obecny był także Kol. Waldemar Moszczyński członek ZW ZE i RP RP w Lublinie. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie okolicznościowego listu gratulacyjnego z okazji 70- Rocznicy Urodzin dla Kol. Mariana Kozła. List ten wystosował Komendant Wojewódzki PSP wraz z Prezesem ZW ZE i RP RP w Lublinie. Dalsza część spotkania upływała przy strażackim poczęstunku okraszonym licznymi wspomnieniami oraz śpiewem przy muzyce akordeonowej.

Opracował: bryg. w st. spocz. Edward Morawski

Prezes  Koła ZE i RP RP

Spotkanie przedświąteczne służb mundurowych

W dniu 24 marca 2016 w osrodku Caritas w Chełmie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb mundurowych wszystkich formacji garnizonu Chełm z udziałem emerytów i renciatów tych służb oraz kapelanów. Gospodarzem spotkania była PSP na czele z Komendantem Miejskim mł.bryg. Januszem Andrzejukiem. Koło ZEiRP RP w Chełmie reprezentowali; Kazimierz Szwed - Prezes Koła, Jerzy Brzozowski - Wiceprezes Koła i czł. Zarządu Głównego ZEiRP RP, Adam Walczuk - Przew. KR Koła i czł ZW ZEiRP RP w Lublinie. Spotkanie miało świąteczno-koleżeński charakter i było okazją do złożenia świątecznych życzeń.
Oprac. J. Brzozowski

Wyjazdowe posiedzenie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

W dniach 28.02. - 02.03.2016 r. w pensjonacie u Gutta Mostowego w Poroninie odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZW z udziałem WKR i Prezesów Kół. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stanisław Marek. Zrealizowano między innymi następujący porządek obrad:

 1. Wysłuchano sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej za rok 2015 – Stanisław Marek, Anna Pastuszak.

 2. Dokonano analizy realizacja funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa
  w 2015 roku i porównano z latami ubiegłymi.

 3. Przedstawiono analizę rocznych sprawozdań z Kół – Adam Skowronek.

 4. Przedstawiono sprawozdanie finansowe i informację o realizacji składek członkowskich przez koła i zarząd wojewódzki za rok 2015r.

 5. Omówiono techniki dokumentowania dziejów związku /Wojewódzki konkurs kronik poprzedzał będzie konkurs organizowany przez ZG/ - Jerzy Brzozowski.

 6. Zapoznano z apelem Zarządu Głównego o fundacji i wręczeniu sztandaru dla ZG.

 7. Poinformowano o odznaczeniach i wyróżnieniach przyznanych w 2015r.
  oraz o wnioskach złożonych na 2016 rok.

 8. Podjęto uchwały w sprawach:

  - udzielenia absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu za rok 2015,

  - weryfikacji planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na 2016 rok,

  - powierzenie Kol. Elżbiecie Błaszczyk funkcji Skarbnika ZW,

  - przyjęcie rezygnacji z członkostwa w ZW Kol. Małgorzaty Kozieł. Uzupełnienie osobowe ZW odbędzie się na następnym posiedzeniu.

  Ustalono, że kolejne posiedzenia ZW odbędzie się w miesiącu wrześniu br.
  a gospodarzem będzie Koło Biała Podlaska lub Koło Lublin.

  W odpowiedzi na apel o wsparcie fundacji sztandaru, uczestnicy wyjazdowego posiedzenia dokonali dobrowolnej „zrzutki”, którą to przekazano na wskazane konto. Apel został rozesłany do wszystkich Kół.

  Wyjazd wypoczynkowy emerytów i rencistów oraz członków rodzin w bieżącym roku ZW zorganizował na Majorkę w dniach 2-9 października. Są jeszcze wolne miejsca w samolocie i hotelu. Zapraszamy.

  W ramach wyjazdowego posiedzenia Zarządu uczestnicy zwiedzili po trasie Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku, zamek w Baranowie Sandomierskim oraz Opactwo Cystersów
  w miejscowości Szczyrzyc. Ponadto „pluskali” się w wodach termalnych w Szaflarach
  i Bukowinie Tatrzańskiej. Wieczorami natomiast przy grillu, gitarze i muzyce mechanicznej odbywała się pełna integracja. Jeden wieczór to już tradycyjne spotkania ze społeczeństwem w restauracji Watra w Zakopanem.

  Tekst: Stanisław Marek

  Zdjęcia: Adam Skowronek

Zebranie sprawozdawcze strażaków emerytów w Janowie Lubelskim

W dniu 21 stycznia 2016 r. w restauracji „Hetmańska” odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków emerytów. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach v-ce starosty powiatu janowskiego Antoniego Kulpa, z-ca  komendanta powiatowego PSP mł. bryg Tomasz Serwatka, d-ca jednostki ratowniczo gaśniczej PSP w Janowie Lubelskim mł. bryg. Krzysztof Kurasiewicz oraz członkowie koła: Smyła Józef, Dudek Franciszek, Dyguś Henryk, Kwiecień Grzegorz, Dybel Stanisław, Wojtan Józef, Skubik Andrzej, Dycha Leszek, Fuszara Szczepan, Tatko Franciszek, Garbacz Jan, Flis Józef, Tyra Stanisław, Kozłowski Marian, Mucha Józef, Hyła Wiesław, Biernat Tadeusz, Mucha Stanisław, Mróz Stanisław, Sokal Mieczysław, Krakowski Stanisław.

Zebraniu przewodniczył Prezes Koła w Janowie Lubelskim asp. sztab. w st. spocz. Grzegorz Kwiecień.

Przedstawiono sprawozdania z działalności statutowej za rok 2015 oraz nakreślono główne kierunki działań na 2016 r. m in. wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, analiza wpływów z tytułu składek członkowskich , sprawy związane z uczestnictwem strażaków w organizowanych spotkaniach i wycieczkach.

Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie oraz podzielono się opłatkiem świątecznym.

W trakcie spotkania padło wiele ciepłych słów i życzeń dalszej pomyślności ze strony zaproszonych gości.   

Prezes Koła  w Janowie Lubelskim

  asp. sztab w st. spocz. Grzegorz Kwiecień

Licznik odwiedzin

4748573
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
74
2834
6494
4098674
57446
92795
4748573