1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zebranie noworoczno-sprawozdawcze członków ZEiRP RP Koła w Lublinie

W dniu 15.01.2016r. o godz. 11.00 w stołówce budynku „Domu na Podwalu” w Lublinie, przy ul. Podwale 15 odbyło się zebranie noworoczno - sprawozdawcze członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Lublinie, w którym udział wzięło 39 osób w tym 3 zaproszonych gości.

 Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Paweł Dworak, powitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości którymi byli: 

- nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

- st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

- bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,

- kol. Marian Radomski – Prezes Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie,

Prezes Koła kol. Paweł Dworak zaproponował, żeby przed odczytaniem sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2015 rok uczcić minutą ciszy pamięć członków Koła zmarłych w 2015 r. tj.: śp. Kazimierz Brodzik i śp. Krzysztof Smyk. Po tej zapowiedzi uczczono pamięć zmarłych kolegów emerytów minutą ciszy. Następnie przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2015 r., udzielił głosu Sekretarzowi Komisji Rewizyjnej Koła kol. Mieczysławowi Piejak, który przedłożył zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie z działalności finansowej Koła na dzień 31.12.2015 r. przedstawiła Skarbnik Koła kol. Halina Kamińska.

Prezes Koła poinformował zebranym o złożonej rezygnacji kol. Haliny Kamińska z funkcji skarbnika i członka Zarządu Koła, co potwierdziła na zebraniu sprawozdawczym. Wobec braku kandydatur z sali, Prezes Koła zaproponował funkcję skarbnika kol. Elżbiecie Żydek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W jawnym głosowaniu przyjęto jednogłośnie wejście w skład Zarządu Koła kol. Elżbiety Żydek na funkcję skarbnika.

Po złożonych sprawozdaniach, zebrani jednogłośnie przyjęli wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy.

Podczas zebrania głos zabrali zaproszeni goście składając zebranym noworoczne życzenia tj. nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, oraz kol. Marian Radomski – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek przedstawił zebranym realizację zadań przez Zarząd Wojewódzki w 2015 roku oraz plan działania na 2016 rok. Podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu i Miejskiemu PSP w Lublinie za dobrą współpracę i pomoc jaką udzielają Związkowi Emerytów. W trakcie spotkania Kol. Stanisław Wielgos został wyróżniony zaległym dyplomem z okazji XX lecia naszego Związku. Dyplom wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie.

Po zakończeniu zebrania wykonano zdjęcie pamiątkowe i zebrani udali się do kaplicy na Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin, którą celebrował wojewódzki kapelan strażaków ks. Mirosław Ładniak. Po mszy, uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia noworoczne.

Po Mszy św. wszyscy udali się do stołówki na uroczysty obiad.

Spotkanie opłatkowe strażaków PSP oraz emerytów i rencistów pożarnictwa w Radzyniu Podlaskim

          W dniu 22 grudnia 2015 r. zgodnie z kilkuletnią tradycją, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie opłatkowe funkcjonariuszy pożarnictwa oraz emerytów i rencistów pożarnictwa radzyńskiego koła. Na spotkaniu obecni byli: ks. Prałat Roman Wiszniewski oraz ks. Michał Burdach. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP  w Radzyniu Podlaskim  bryg. Leszek Niewęgłowski  powitał wszystkich uczestników, podkreślając wyjątkowy charakter dzisiejszego spotkania, następnie przekazał życzenia świąteczno-noworoczne. Prezes radzyńskiego koła ZEiRP RP Marian Protaś przekazał wszystkim życzenia na święta Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzący 2016 roku. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie opłatków. Następnie uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Spotkanie opłatkowe zakończyło się spożyciem tradycyjnego karpia oraz innych potraw wigilijnych .

Opracował:

Marian Protaś
Prezes Koła ZEiRP RP
w Radzyniu Podlaskim

W załączeniu zestaw zdjęć ze spotkania opłatkowego.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

W dniu 13.10.2015 r. obradowało Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w składzie:

  1. Marek Stanisław - Prezes

  2. Maluga Adam - Wiceprezes

  3. Dworak Paweł - Wiceprezes

  4. Skowronek Adam - Sekretarz

  5. Piejak Mieczysław - Skarbnik

  6. Popajewski Roman - Członek prezydium

  7. Młynarski Czesław - Członek prezydium

Głównym punktem posiedzenia było spotkanie z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim nadbryg. Tadeuszem Milewskim.

Prezes ZW kol. Stanisław Marek podziękował Panu Komendantowi za dokonaną zmianę w Zasadach działania funduszu socjalnego, umożliwiającą dofinansowanie spotkań kulturalno-integracyjnych w Kołach, za użyczanie autokaru na wyjazdowe posiedzenia ZW oraz za listy gratulacyjne kierowane dla jubilatów i inne działania na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

Członkowie Prezydium przedstawili kolejne postulaty usprawniające funkcjonowanie Związku, które rozpatrywane będą w najbliższym czasie.

Komendant Wojewódzki PSP ceni sobie dobrą współpracę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego i stara się pomagać Związkowi na ile to jest możliwe. Zadeklarował dalszą pomoc dla struktur Związku.

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP poinformował zebranych o osiągnięciach, planach i zamierzeniach Komendy Wojewódzkiej na najbliższy okres. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

W dalszej części obrad (w biurze Związku) Prezydium zapoznało się z projektami uchwał przedstawionych przez Prezydium ZG i wyraziło swoją opinię w przedmiotowej sprawie. Wątpliwości budzi projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania Odznaki za Zasługi dla Związku. Prezydium ZW wyraża negatywną opinię o limitowaniu ilości odznak w zależności od liczebności koła. Pozostałe projekty nie budzą zastrzeżeń.

Ponadto Prezydium ZW zaproponowało dodatkowe dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w miesiącu maj – czerwiec 2016 r. w Opolu Lubelskim połączone z zawodami wędkarskimi o puchar Prezesa ZW. W sprawach bieżących poinformowano min. o założeniu konta bankowego dla ZW.

Następne posiedzenie Prezydium ZW, zaplanowano 15 grudnia br.

Opracował SM

Zdjęcia A. Skowronek

 

Wyjazdowe posiedzenie ZW Lublin

Tradycyjnie  w III kw. każdego roku Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie organizuje wyjazdowe posiedzenie na terenie jednego z powiatów woj Lubelskiego. W dniach 25-26 września gospodarzem była Komenda Miejska PSP w Chełmie wraz z tamtejszym kołem emerytów. Na wstępie gości powitał  i przedstawił informację o straży w Chełmie Komendant Miejski PSP mł. bryg. mgr inż. Janusz Andrzejuk. Dalej obrady prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP Stanisław Marek. W spotkaniu uczestniczyli także Prezesi Kół, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 

w sumie 34 osoby w tym: członek Zarządu Głównego - Jerzy Brzozowski i członek Głównej Komisji Rewizyjnej - Czesław Młynarski.

Program obrad przewidywał się m. innymi:

n podsumowanie obchodów Dnia Strażaka oraz spotkań integracyjnych w Kołach – Prezesi Kół,

n zasady wdrożenia Instrukcji Kancelaryjnej ZEiRP RP – kol. Jerzy Brzozowski

n przedstawienie Uchwały programowej VI Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP – Prezes ZW

n wypracowanie propozycji zadań ZW na 2016 rok – członkowie Zarządu, Prezesi Kół

n omówienie spraw finansowych Związku – Skarbnik ZW

n omówienie bieżących spraw naszego związku,

Po pierwszej turze obrad w Świetlicy Komendy Miejskiej, uczestnicy udali się na wycieczkę po mieście. Wyjątkowa atrakcją było zwiedzanie XVII- XVIII wiecznych podziemi kredowych rozciągających się pod centrum miasta wraz z nawiedzeniem odwiedzających przez "ducha bielucha".  Z podziemi wycieczkowicze trafili specjalnym przejściem prosto do restauracji znanej z wizyty Magdy Gesler. Po posiłku oglądano panoramę miasta z wierzy kościelnej, obejrzano też wykopaliska XIII wiecznej budowli wzniesionej niegdyś przez Księcia Daniela Romanowicza oraz zwiedzano miejscowa bazylikę.

Na drugą cześć obrad oraz nocleg wybrano "Dwór Nad Bugiem" pięknie położony
w miejscowości Majdan Stuleński w gm. Wola Uhruska. Jadąc po drodze oglądano dzikie meandry granicznej rzeki Bug. Wyjątkową  atrakcja przyrodniczą było obejrzenie ok. 800 letniego dęba "Bolko" w Hniszowie gm. Ruda Huta. Tam gości powitał i pięknie opowiedział o "Bolku" Wójt Gminy  - Kazimierz Smal. Wszystko zostało uwidocznione na zdjęciach. Dalszy pobyt to wspomniany dwór. Obfita kolacja z zabawą i spanie.

Rano odbyła się dalsza część obrad. Zarząd przyjął cztery uchwały:

·        wyznaczenia Członka ZW na tymczasową funkcję Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego      

·        przyjęcia planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na 2016 rok

·        ogłoszenia konkursu kronik z Kół woj. lubelskiego w VI kadencji

·        dofinansowania wyjazdowego posiedzenia ZW

Po zakończeniu obrad czas na wspólne zdjęcie i wyjazd do Chełma na piknik lotniczy. Kolejnym punktem było zwiedzanie ekstra nowoczesnych laboratoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Był to pokaz nowości technicznych. I tak od starych podziemi kredowych przeszliśmy do nowoczesności technicznych czyli "wybraliśmy przyszłość".

Pogoda trochę się psuła, zaczęło padać więc i nadszedł czas na rozjazd.

Tekst: KS i SM

Zdjęcia: A. Skowronek

 

 

 

 

Licznik odwiedzin

4258921
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
3396
2660
12860
3609786
46643
91756
4258921