1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wycieczka na Roztocze

Zarząd Koła ZEiRP RP w Chełmie zorganizował w dniu 29 czerwca 2016 r. dla członków Związku wycieczkę na teren zamojszczyzny. Przy pięknej pogodzie zwiedzaliśmy; rynek wielki, katedrę, pałac zamojskich, park, szańce i nadszańce, bramę lubelską, starówkę oraz rotundę w Zamościu. Dalszym etapem był Krasnobród. Tutaj z wieży widokowej podziwialiśmy panoramę miejscowości, następnie kościół z muzeum etnograficznym, oraz kaplicę na wodzie, której moc uzdrowicielską próbowali wszyscy. Nad zalewem spożyliśmy obiad. Po obiedzie dotarliśmy do Guciowa, gdzie w skansenowej scenerii przy grillu odpoczywaliśmy. W godzinach popołudniowych udaliśmy się w drogę powrotną do Chełma.

Zarząd Koła i uczestnicy dziękują Panu Komendantowi Miejskiemu PSP bryg. Zbigniewowi Rażniewskiemu za udostępnienie środka transportu.

Oprac. J.Brzozowski

Zawody wędkarskie

            W dniu 2 lipca w Opolu Lubelskim odbyły się pierwsze zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie. Uczestnicy zawodów wspólnie z rezesami Kół i członkami Prezydium ZW oraz kibicami przyjechali już dzień wcześniej do Komendy Powiatowej PSP, gdzie powitał nas Komendant st. bryg. Marek Gogół, który jednocześnie przedstawił rys historyczny kierowanej przez 17 lat jednostki. Następnie wszyscy udaliśmy się na zwiedzanie położonego w pobliżu najnowocześniejszego w Polsce Zakładu Karnego. Po zakładzie oprowadzał nas sam Komendant więzienia, który pokazał nietypowe dla nas obiekty i miejsca oraz przekazał wiele ciekawostek z pracy z osadzonymi. Wrażenie na nas zrobiły okalające mury więzienne, zasieki druciane, spacerowniki, cele więzienne oraz rozbudowane systemy zabezpieczeń (bez wieżyczek strażniczych). Ciekawostką jest też umożliwienie osadzonym nauki, łącznie z maturą w szkole średniej i gimnazjum w budynkach szkolnych z piękną salą gimnastyczną, usytuowanych w miejscu centralnym zakładu karnego.

            Drugim punktem spotkania było posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, na którym między innymi zapoznano się ze stanowiskiem nowego Komendanta Wojewódzkiego w sprawie Regulaminu funduszu socjalnego. Komendant akceptuje dotychczasowe zapisy w Regulaminie a ewentualne zmiany dotyczące kryteriów dochodowych mogłyby nastąpić pod koniec bieżącego roku.  Prezes zapoznał zebranych ze stanem organizacyjnym wycieczki na Majorkę w dniach 2-9 września. Aktualnie wykupiono bilety lotnicze dla 33 osób i są jeszcze wolne miejsca zarówno w samolocie jak i w hotelu. Chętni mile widziani. Następnie odbyło się spotkanie integracyjne w „Listaszówce”, po którym uczestnicy spotkania udali się na „krótki nocleg” do hotelu, by o godz. 6.00 dnia następnego wyjechać na stawy PZW na zawody wędkarskie.

            W zawodach wzięło udział 14 zawodników reprezentujących koła Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Lubartów, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Opole Lubelskie, Puławy, Radzyń Podlaski.

Zawody poprowadził, zgodnie z wcześniej opracowanym regulaminem, Prezes Koła w Opolu Lubelskim i jednocześnie Prezes Powiatowego Związku Wędkarskiego Kolega Jurek Zaborowski.

Zwycięzcą zawodów okazał się kol. Adam Walczuk z Koła Chełm, który złowił także największą rybę. Z rąk Prezesa ZW Stanisława Marka odebrał Puchar a od właściciela sklepu wędkarskiego Kol. Zaborowskiego nagrodę rzeczową. Wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Zarząd Wojewódzki.

            Uczestnicy wyjazdowego spotkania wrócili do domów z bagażem dodatkowych doświadczeń, doznań i wrażeń i z deklaracją powtórzenia „połowów” w przyszłym roku.

Tekst: S. Marek

Zdjęcia: A. Skowronek, A. Walczuk, M. Zaborowska

20 lecie działalności Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Lubelskim.

W dniu 03.06.2016 r. odbyły się obchody XX - lecia powstania Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

  • -Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Stanisław Marek,
  • -Z-ca Prezesa ZW kol. Adam Maluga
  • -Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego kol. Adam Skowronek,
  • Członek Zarządu Wojewódzkiego kol. Halina Zięba
  • Komendanci Powiatowi PSP z Tomaszowa Lub., Hrubieszowa i Biłgoraja.
  • Prezesi Kół z powiatów Zamość, Hrubieszów i Biłgoraj oraz
  • Sekretarz Urzędu Gminy Susiec p. Tadeusz Suski.

Obchody zorganizowane zostały w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w „Rebizantach”. Uroczystość otworzył Prezes Koła ZEiRP RP kol. Piotr Grząśko, który powitał zebranych i przedstawił program uroczystości.

Następnie rys historyczny w formie multimedialnej zaprezentował kol. Grzegorz Mazurkiewicz, przedstawiając genezę powstania związku oraz historię 20-lat działalności Koła w Tomaszowie Lub.

Po prezentacji nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń.
Odznakę „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali koledzy: Bednarz Bolesław, Wójtowicz Marian, Pisarczyk Aleksander.

Dyplom Komendanta Wojewódzkiego i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego otrzymali: Świrkowski Janusz, Kłak Adam, Grząśko Piotr, Pisarczyk Aleksander, Wójtowicz Marian, Bednarz Bolesław.

W dalszej części nastąpiły okolicznościowe przemówienia w których głos zabrali:
Prezes Zarządu Wojewódzkiego – kol. Stanisław Marek.
We własnym imieniu jak również w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP głos zabrał st. bryg. mgr inż. Stanisław Kielech Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub., i w dalszej kolejności przemawiali bryg. mgr inż. Piotr Kierepka Komendant Powiatowy PSP z Hrubieszowa i st. bryg. mgr inż. Krzysztof Michoński Komendant Powiatowy PSP z Biłgoraja.        
W imieniu Wójta Urzędu Gminy Susiec głos zabrał Sekretarz Urzędu Gminy p. Tadeusz Suski.

Na zakończenie kilka słów do zebranych wygłosił też kol. Adam Maluga z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.

Dalszą uroczystość uświetniała orkiestra podwórkowa p.n. „Kapela Tomaszowska”.

tekst: Grzegorz Mazurkiewicz

Dzień Strażaka 2016 w Radzyniu Podlaskim

Miesiąc maj, to tradycyjny okres obchodów Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Stało się tradycją w radzyńskiej komendzie organizowanie uroczystości skupiającej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz emerytów i rencistów pożarnictwa w dniu 4 maja 2016 r.. Spotkanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz emerytów i rencistów pożarnictwa powiatu radzyńskiego zostało rozpoczęte Mszą Świętą za zmarłych funkcjonariuszy straży pożarnej, a także o błogosławieństwo Boże dla strażaków żyjących – byłych i obecnie pełniących służbę oraz ich rodzin.

Jak w roku ubiegłym, przyjęli zaproszenie i koncelebrowali Mszę Świętą proboszczowie radzyńskich parafii: ksiądz prałat Roman Wiszniewski, ksiądz prałat Henryk Hołoweńko, ksiądz kanonik Andrzej Kieliszek i ksiądz Henryk Och – powiatowy kapelan strażaków. Byli z nami także w tym dniu starosta radzyński Lucjan Kotwica i wicestarosta Jan Gil.

Homilia wygłoszona przez dziekana dekanatu radzyńskiego ks. prałata Romana Wiszniewskiego nawiązywała w tym roku przede wszystkim do życiorysu i cnót patrona strażaków Św. Floriana. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani przemieścili się do sali konferencyjnej Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie została przedstawiona okolicznościowa prezentacja, nawiązująca do początków ochrony przeciwpożarowej w powiecie radzyńskim (druga połowa XIX wieku i okres do I wojny światowej).

Następnym punktem programu był przejazd uczestników na radzyńskie cmentarze i zapalenie zniczy na grobach zmarłych strażaków. Podsumowaniem uroczystości było spotkanie sportowo – obronne, w tym zawody strzeleckie o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim. Spotkanie zakończyło się spożyciem tradycyjnej grochówki oraz potraw grillowych.

W załączeniu zdjęcia ze spotkania w dniu 4 maja 2016 r.

Odwiedziny u najstarszych emerytów - członków Koła ZEiRP RP w Lublinie

W dniu 19.05.2016r. członkowie Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Lublinie w osobach: Prezes Koła Paweł Dworak, sekretarz Koła Adam Skowronek i skarbnik Koła Elżbieta Żydek odwiedzili najstarszych członków Koła zamieszkałych w Sobieszczanach, którzy z racji wieku i niedołężności nie mogli uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Strażaka w Lublinie. Najstarszemu członkowi Koła Panu Tadeuszowi Wójtowiczowi wręczono list gratulacyjny adresowany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie z okazji 90 rocznicy urodzin, życząc długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Jubilatowi wręczono kwiaty i słodki upominek. Po drodze odwiedziliśmy drugiego emeryta Pana Zbigniewa Mendla, który w kwietniu br. ukończył 86 lat. Panu Zbyszkowi również życzyliśmy długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, wręczając kwiaty i słodki upominek.

Weterani służby pożarniczej do chwili przejścia na emeryturę w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku pracowali w Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie. Razem z Weteranami wspominaliśmy pracę w straży na podziale bojowym oraz kolegów których już dawno nie ma na tym świecie.
Z weteranami miałem okazję pracować na podziale bojowym od 1971r. przez okres kilkunastu lat. Wspomnieniom z lat służby nie było końca. Starsi koledzy – weterani służby pożarniczej cieszą się z jako takiego zdrowia. Nasz przyjazd sprawił im i nam wielką radość. Byliśmy wypatrywanymi osobami. Na pożegnanie obiecaliśmy ponowne odwiedziny.

Paweł Dworak

Licznik odwiedzin

5033881
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
70
2058
14178
4376634
38768
61475
5033881