1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wycieczka do Sandomierza

Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP w Chełmie Kazimierz Szwed zorganizował w dniu 30 czerwca 2015 r. wycieczkę dla członków Związku. Celem wycieczki był Sandomierz. W sumie wzięło w niej udział 19 osób.

Zwiedziliśmy obiekty historyczne i sakralne jak: Brama opatowska, Ratusz, Rynek, Podziemia, Katedrę, Zamek, Kościół św. Jakuba, Ucho igielne, Stare miasto. Przy pięknej słonecznej pogodzie odbyliśmy godzinny rejs po Wiśle.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarnictwa w Kraśniku, której kustoszem jest Prezes tamtejszego Koła ZEiRP

Kol. Ryszard Łagoda. Następnie udaliśmy się do stanicy myśliwskiej na wspólne z członkami kraśnickiego Koła ognisko integracyjne. Przy grilu i pieczeniach bawiono się do godzin wieczornych. Były też śpiewy i tańce do których przygrywał niezawodny akordeonista Feliks Nowicki na zmianę ze Sławkiem Nowosadem i Gienkiem Jamrozem.

Zarząd Koła wyraża podziękowanie Panu Komendantowi Miejskiemu PSP w Chełmie mł. bryg. Januszowi Andrzejukowi za udostępnienie środków transportu oraz Kolegom z Kraśnika za zorganizowanie sympatycznego spotkania przy ognisku.

Oprac. J.Brzozowski

 

 

Dzień Strażaka w Tomaszowie Lubelskim

Obchody związane z dniem strażaka rozpoczęto w dniu 19.05.2015 r. odwiedzając groby zmarłych strażaków. Dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego, który użyczył samochodu służbowego. Kol. asp. sztab. Świrkowski Janusz, st. ogn. w st.spocz. Grząźko Piotr, st. ogn. Kierepka Marek oraz kol. Łaba Bożena wdowa po zmarłym strażaku. Odwiedzili wszystkie groby zmarłych kolegów strażaków również te znajdujące się poza terenem naszego powiatu, zapalając symbolicznie znicze na grobach zmarłych. Właściwe obchody odbyły się 20.V.2015r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim godz. 12-tej zebranie wszystkich członków koła emerytów i rencistów RP w Tomaszowie Lubelskim uczestniczących w uroczystych obchodach Dnia Strażaka. Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące działalności koła .

- przedstawiono informację z ostatniego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego,

 

- przeanalizowano nowy regulamin funduszu socjalnego,

 

- poruszono temat organizacji uroczystości 20- lecia, powstania koła w Tomaszowie Lubelskim,

 

Uroczysta akademia z udziałem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Tadeusza Milewskiego, który skierował również wiele ciepłych słów do kolegów emerytów odbyła się tego dnia ogodz. 14-tej.

 

W spotkaniu brały również udział lokalne władze samorządowe, oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb.

 

Prezes Koła EiRP RP

w Tomaszowie Lubelskim

st. ogn. w st. spocz. Piotr Grząśko

 

Obchody „Dnia Strażaka” w Radzyniu Podlaskim

    Rozpoczął się miesiąc maj, tradycyjny okres obchodów Dni Ochrony Przeciwpożarowej.  W roku bieżącym, aby jeszcze bardziej podkreślić rangę tych obchodów, została podjęta inicjatywa zorganizowania uroczystości skupiającej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz emerytów i rencistów pożarnictwa w dniu 4 maja, kiedy to obchodzony jest w Polsce, jako święto zawodowe Dzień Strażaka, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.  To, mające charakter wewnętrzny a jednocześnie integrujące środowisko zawodowych strażaków spotkanie, było wstępem do tradycyjnych,  Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

       Spotkanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz emerytów i rencistów pożarnictwa powiatu radzyńskiego zostało rozpoczęte Mszą Świętą za zmarłych funkcjonariuszy straży pożarnej a także o Błogosławieństwo Boże dla strażaków żyjących – byłych i obecnie pełniących służbę oraz ich rodzin. Myślą przewodnią homilii wygłoszonej przez dziekana dekanatu radzyńskiego była cnota męstwa. Następnie wszyscy zebrani  przemieścili się do sali konferencyjnej Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie została przedstawiona przez komendanta powiatowego okolicznościowa prezentacja, nawiązująca do początków organizowania radzyńskiej komendy, a także przypominająca nieżyjących już pracowników i funkcjonariuszy straży pożarnej. Następnym punktem programu był przejazd uczestników na radzyńskie cmentarze i zapalenie zniczy na grobach zmarłych strażaków. Podsumowaniem uroczystości były zawody strzeleckie o puchar komendanta powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim oraz tradycyjna grochówka.

     Podziękowanie Komendanta.

 Podziękowania kieruję do księży radzyńskich parafii za modlitwę i odprawienie mszy świętej w intencji strażaków. Podziękowania kieruję w stronę funkcjonariuszy i emerytów oraz rencistów pożarnictwa, a także członków ich rodzin i gości za przyjęcie zaproszenia, uczestnictwo i pomoc w organizacji. Byli z nami między innymi: Starosta Radzyński Lucjan Kotwica, Wicestarosta Jan Gil, Burmistrz Miasta Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, były komendant rejonowy Państwowej Straży Pożarnej  bryg. w st. spocz. Witold Korulczyk oraz prezes Koła Powiatowego ZEiRP  asp. sztab. w st. spocz. Marian Protaś (współorganizator). Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim druh Tadeusz Sławecki nie mogąc z ważnych przyczyn uczestniczyć w uroczystości przesłał na ręce komendanta powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim okolicznościowy list.   Szczególne podziękowania skierowano do dziekana dekanatu radzyńskiego, księdza prałata Romana Wiszniewskiego – który gościł strażaków w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i pomógł logistycznie w organizacji spotkania okolicznościowego po Mszy Świętej. Dziekan radzyński zaprosił nas już na rok następny.

TUTAJ pobierzesz informację w wersji PDF.

 

Zdjęcia z obchodów „Dnia Strażaka” w Radzyniu Podlaskim w dniu 4 maja 2015 r.

 

 

 

Dzień Strażaka w Lublinie

Zaplanowane uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami pożarnictwa zrzeszonymi w Kole w Lublinie z okazji Dnia Strażaka odbyło się w dniu 06 maja 2015r. W tym dniu o godzinie 11.30 w kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha przy ul. Podwale 15 w Lublinie została odprawiona Msza Święta za zmarłych strażaków z woj. lubelskiego. Mszę Świętą odprawił ksiądz kapelan Mirosław Ładniak.

We mszy uczestniczyli:

  • Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Tadeusz Milewski,
  • Komendant Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Hałas,
  • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie Stanisław Marek,
  • Prezes ZEiRP RP Koło w Lublinie  Paweł Dworak, członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Lublinie oraz zaproszeni goście z Federacji Służb Mundurowych z Lublina w osobach: Marian Radomski - Prezes Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie, Emil Horoch - Prezes Grodzko Powiatowego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublinie, Marian Ziętek - Wice Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Lublinie.

Po mszy o godz. 12.15 Prezes Koła Paweł Dworak zaprosił wszystkich uczestników mszy na wykonanie okolicznościowego zdjęcia na zewnątrz obiektu i zaplanowane wcześniej spotkanie połączone z okolicznościowym obiadem w stołówce domu rektoralnego.

Okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Strażaka otworzył Prezes Koła Paweł Dworak, powitał 49 członków Koła ZEiRP RP Koło w Lublinie oraz zaproszonych gości w osobach jw. Następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie Stanisław Marek w asyście Pawła Dworaka i Elżbiety Błaszczyk złożyła gratulacje Komendantowi Tadeuszowi Milewskiemu z okazji awansu na stopień nadbrygadiera. W trakcje spotkania wyróżniono Henryka Grytę- członka Koła Emerytów w Lublinie  zaległym jubileuszowym medalem 20- lecia naszego Związku. Wyróżniono 5 członków Koła listem gratulacyjnym adresowanym przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie z okazji: 70 rocznicy urodzin - Waldemar Borzęcki, 75 rocznicy urodzin 
- Mieczysław Grygiel, 80 rocznicy urodzin - Henryk Gryta, - Władysław Oleszek, 85 rocznicy urodzin - Zbigniew Mendel życząc im długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Jubilatom wręczono słodkie upominki. Zarząd Koła pamiętał też o solenizantach, najmłodszym stażem członku Koła i o najstarszej Pani (członku Koła) będącej na spotkaniu, którym wręczono symboliczne upominki. Na zakończenie Prezes Koła życzył członkom Koła i ich rodzinom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Strażaka.
Te same życzenia przekazał dla funkcjonariuszy KW i KM PSP w Lublinie. Podczas spotkania głos zabrał jako pierwszy nadbryg. Tadeusz Milewski, który złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka, podziękował za gratulacje i z uwagi na pilne sprawy służbowe, opuścił nasze spotkanie. Życzenia dla emerytów i środowiska pożarniczego złożyli: st. bryg. Mirosław Hałas, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie Stanisław Marek oraz zaproszeni goście: Prezesi z Federacji Służb Mundurowych. Po okolicznościowych przemówieniach podano smaczny obiad.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Opracował: Paweł Dworak

Skład ZW w Lublinie

Skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie od dnia 10.03.2015 r.

na VI kadencję 2015-2018:

1.

Marek Stanisław

Prezes ZW

Lublin,

2.

Maluga Adam

Wiceprezes ZW

Lubartów,

3.

Dworak-Bahan Piotr Paweł

Wiceprezes ZW

Lublin,

4.

Skowronek Adam

Sekretarz ZW

Lublin,

5.

Błaszczyk Elżbieta

Skarbnik ZW

Lublin,

6.

Popajewski Roman

Członek Prezydium ZW

Zamość,

7.

Młynarski Czesław

Członek Prezydium ZW

Puławy,

8.

Piejak Mieczysław

Członek ZW

Lublin,

9.

Brzozowski Jerzy

Członek ZW

Chełm,

10.

Zięba Halina

Członek ZW

Hrubieszów,

11.

Kwiecień Grzegorz

Członek ZW

Janów Lubelski,

12.

Kozieł Małgorzata

Członek ZW

Kraśnik,

13.

Zaborowski Jerzy

Członek ZW

Opole Lubelskie,

14.

Nowak Wiesław

Członek ZW

Parczew,

15.

Ratyna Józefa

Członek ZW

Ryki,

16.

Kwasowiec Mieczysław

Członek ZW

Radzyń Podlaski,

17.

Pawlak Janusz

Członek ZW

Łuków,

18.

Moszczyński Waldemar

Członek ZW

Włodawa,

19.

Kuszewski Paweł

Członek ZW

Biłgoraj,

20.

Sidoruk Eugeniusz

Członek ZW

Biała Podlaska,

21.

Walczuk Adam

Członek ZW

Chełm,

       

Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej :

1.

Pastuszak Anna

Przewodnicząca WKR

Chełm,

2.

Kamińska Halina

Wiceprzewodnicząca WKR

Lublin,

3.

Komanowski Anatoliusz

Sekretarz WKR

Biłgoraj,

Prezesi Zarządów Kół ZEiRP RP woj. lubelskiego:

1.

Goławski Mieczysław

Prezes Koła

Biała Podlaska,

2.

Komanowski Anatoliusz

Prezes Koła

Biłgoraj,

3.

Szwed Kazimierz

Prezes Koła

Chełm,

4.

Sidorski Ryszard

Prezes Koła

Hrubieszów,

5.

Kwiecień Grzegorz

Prezes Koła

Janów Lubelski,

6.

Sidor Marian

Prezes Koła

Krasnystaw,

7.

Łagoda Ryszard

Prezes Koła

Kraśnik,

8.

Maluga Adam

Prezes Koła

Lubartów,

9.

Dworak-Bahan Piotr Paweł

Prezes Koła

Lublin,

10.

Merski Józef

Prezes Koła

Łęczna,

11.

Pawlak Janusz

Prezes Koła

Łuków,

12.

Daniluk Józef

Prezes Koła

Międzyrzec Podlaski,

13.

Zaborowski Jerzy

Prezes Koła

Opole Lubelskie,

14.

Nowak Wiesław

Prezes Koła

Parczew,

15.

Pachla Ewa

Prezes Koła

Puławy

16.

 

Protaś Marian

Prezes Koła

Radzyń Podlaski,

17.

Ratyna Józefa

Prezes Koła

Ryki,

18.

Skoczylas Henryk

Prezes Koła

Świdnik,

19.

Grząśko Piotr

Prezes Koła

Tomaszów Lubelski,

20.

Morawski Edward

Prezes Koła

Włodawa,

21.

Wisz Edward

Prezes Koła

Zamość,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnych Kół woj. lubelskiego :

1.

Ojcewicz Józef

Przewodn. KR

Biała Podlaska,

2.

Bielak Wiesław

Przewodn. KR

Biłgoraj,

3.

Walczuk Adam

Przewodn. KR

Chełm,

4.

Koniec Kazimierz

Przewodn. KR

Hrubieszów,

5.

Tatko Franciszek

Przewodn. KR

Janów Lubelski,

6.

...

Przewodn. KR

Krasnystaw,

7.

Buczkowska Barbara

Przewodn. KR

Kraśnik,

8.

Harasim Zbigniew

Przewodn. KR

Lubartów,

9.

Marczewski Stanisław

Przewodn. KR

Lublin,

10.

Rabos Henryk

Przewodn. KR

Łęczna,

11.

Ossowski Marek

Przewodn. KR

Łuków,

12.

Seweniuk Tadeusz

Przewodn. KR

Międzyrzec Podlaski,

13.

Kolasa Janina

Przewodn. KR

Opole Lubelskie,

14.

Makówka Artur

Przewodn. KR

Parczew,

15.

Młynarski Czesław

Przewodn. KR

Puławy,

16.

Marczuk Tadeusz

Przewodn. KR

Radzyń Podlaski,

17.

Kamela Adam

Przewodn. KR

Ryki,

18.

Miedziak Wiesław

Przewodn. KR

Świdnik,

19.

Chromiec Wiesław

Przewodn. KR

Tomaszów Lubelski,

20.

Gromek Andrzej

Przewodn. KR

Włodawa,

21.

Kołodziej Marek

Przewodn. KR

Zamość.

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin

4357617
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
3324
1931
14973
3703551
62453
82886
4357617