1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Jubileusz 20-lecia w woj. lubelskim.

Pierwszym zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki w Lublinie regionalnym jubileuszowym spotkaniem z okazji XX-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP było spotkanie w sali konferencyjnej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce. W spotkaniu uczestniczyło 85 osób w tymzaproszeni gości w osobach:

- posłanka na Sejm RP Magdalena Gąsior-Marek

- poseł na Sejm RP Jacek Czerniak,

- przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego,

- Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. mgr inż. Tadeusz

Milewski,

- Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa,

- Prezes i Wiceprezes Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce,

- Z-ca Komendanta Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Witold Zborowski,

- Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak,

- Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku st. bryg. Artur Bis,

- Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Grzegorz Szyszko,

- Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Marek Gogół,

- Komendant Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny,

- Komendant Powiatowy PSP w Rykach st. bryg. Krzysztof Miłosz,

- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
ppłk Adam Lipert i wiceprezes Aleksander Chmiel,

- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

Policyjnych w Lublinie Tadeusz Miciuła i prezes Koła Lublin,

- Prezes Koła Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa w Lublinie

Zbigniew Wojnarski.

Na spotkanie przybyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego
i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, prezesi kół, założyciele struktur Związku, działacze, zasłużeni członkowie Związku z byłego województwa lubelskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia okolicznościowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marek, który zapoznał uczestników z genezą i kształtowaniem się struktur związkowych Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Polsce i na Lubelszczyźnie.

Spotkanie jubileuszowe było okazją do podziękowań i wyróżnień działaczy oraz osób nas wspierających. Udekorowano Złotym Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Ryszarda Nowak, odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Czesława Młynarskiego i Elżbietę Błaszczyk.

Wręczono 9 odznak Za Zasługi dla ZEiRP RP: Adam Lipert, Aleksander Chmiel, Tadeusz Miciuła, Zbigniew Wojnarski, Małgorzata Kozieł, Ryszard Łagoda, Czesław Młynarski,Stanisław Marczewski, Barbara Buczkowska. Wręczono 29 medali jubileuszowych oraz 63 dyplomy okolicznościowe.

W programie uroczystości znalazły się przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości, którzy gratulowali jubileuszu oraz życzyli dalszego rozwoju i sukcesów lubelskiej organizacji.

Na zakończenie Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie Stanisław Marek podziękował wszystkim za przybycie, emerytom i rencistom za dotychczasową działalność społeczną, życząc jednocześnie dużo zdrowia i do zobaczenia na kolejnych jubileuszach. Zaprosił zebranych na obiad do restauracji Kupieckiej, gdzie w miłej i przyjaznej atmosferze przy dźwiękach akordeonu spędzono czas na wspomnieniach i snuciu planów na przyszłość.

Opracował: S. Marek, P. Dworak

Zdjęcia: A. Skowronek

 

Uroczyste obchody 20-lecia powstania ZRiRP RP w Rudce, pow. chełmski.

W dniu 05 września 2014r. na terenie gminy Ruda Huta odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 20-lecia powstania i działalności Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Uroczystość była jedną z czterech (ostatnią) organizowanych na terenie województwa lubelskiego.

Spotkanie chełmskie zorganizowane było dla emerytów i rencistów z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Uczestniczyli w nim wszyscy chętni z zaproszonych (z wymienionych trzech powiatów) członków Związku.

Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Stanisław Marek, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie bryg. Dariusz Gawlik, Wójt Gminy Ruda Huta Kazimierz Smal, V-ce Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Jerzy Brzozowski.

Obecni byli również aktualni Komendanci PSP z Chełma i Włodawy.

Przed główną uroczystością wszyscy zebraliśmy się w Hniszowie na terenie parku podworskiego, który wraz z dworem powstał w XVI wieku. Obecnie dworu już nie ma, ale znajduje się tu ścieżka przyrodniczo-historyczna, po której oprowadzał nas i zajmująco opowiadał „gospodarz gminy” wójt Kazimierz Smal.

Wycieczkę zakończyliśmy pod słynnym, okazałym dębem Bolko, który się tam znajduje. Przekazy historyczne mówią, że pod tym drzewem spoczywał Bolesław Chrobry podczas wyprawy na Kijów co by wskazywało, że Bolko ma grubo ponad 1000 lat. Wszyscy uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie pod dębem, a następnie udaliśmy się do Gminnego Ośrodka Kultury na dalszą część uroczystości.

Witając wszystkich zebranych, Prezes chełmskiego Koła kol. Kazimierz Szwed serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości i członków Związku, a następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek przypomniał genezę powstawania Związku w kraju i województwie oraz przedstawił działalność Stowarzyszenia w strukturach organizacyjnych na przestrzeni minionych 20 lat.

W trakcie uroczystości zasłużonym działaczom Związku wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Odznakę Za Zasługi dla ZEiRP RP otrzymało 11 osób; medale okolicznościowe z okazji XX-lecia Związku wręczono 8 osobom, natomiast dyplomy okolicznościowe otrzymały 24 osoby.

Na zakończenie części oficjalnej okolicznościowe mowy wygłosili: Wójt Gminy Ruda Huta Kazimierz Smal, Komendant Powiatowy PSP we Włodawie bryg. Paweł Matczuk oraz V-ce Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Jerzy Brzozowski.

W dalszej części zebrani spożyli wspólny strażacki obiad, gdzie w luźnej atmosferze powspominali przebyte lata służby i przy akompaniamencie akordeonu pośpiewali wiele strażackich i biesiadnych pieśni.-

Opracował: Adam Walczuk

 

 

 

WYCIECZKA DO SANKT PETERSBURGA

W dniach 17 – 25 maja 2014r. emeryci naszego Związku z woj. lubelskiego, uczestniczyli w kolejnej wycieczce zagranicznej, tym razem do Sankt Petersburga w Rosji. Obsługę wycieczki zapewniło Biuro Cool-Tur z Lublina, podstawiając nam komfortowy autokar.

Trasa wycieczki wiodła przez Łotwę, gdzie przez dwie godziny zwiedzaliśmy zabytki i starówkę Rygi. Zachwycaliśmy się między innymi przepięknymi secesyjnymi kamienicami zaprojektowanymi (w liczbie piętnastu) przez jednego twórcę, nie mającego uprawnień architekta ! Był to Michaił Eisenstein, ojciec późniejszego słynnego reżysera filmowego Siergieja. Po noclegu, nazajutrz rano ruszyliśmy do Petersburga, gdzie zakwaterowaliśmy się w niezłym hotelu Baltiya, w którym przebywaliśmy przez cztery doby. W czasie wycieczek mozolnie zwiedzaliśmy piękne zabytki, place i budowle w tym mieście. Mozolnie, bo trafiliśmy na piękną, wręcz upalną pogodę i kto nie zabrał z sobą jasnych, letnich ubiorów, ten miał utrudnione wycieczkowe życie. Zwiedzaliśmy słynne place z pięknymi pomnikami, m. innymi Piotra I, Katarzyny II i innych. Wielkie wrażenie zrobiły na nas bogate wystroje cerkwi i soborów ze złoconymi kopułami, krzyżami oraz potężnymi iglicami np. na Budynku Admiralicji. Byliśmy też w kościele św. Katarzyny, gdzie w podziemiach pochowano Stanisława Augusta Poniatowskiego, tuż po Jego tragicznej śmierci.

W następnych dniach byliśmy między innymi w usytuowanej na wyspie Twierdzy Pietropawłowskiej. Rozpoczęcie budowy twierdzy 16 maja 1703 r, stało się symboliczną datą założenia miasta Petersburg, które początkowo nazywało się Piotrogród. W czasie istnienia twierdzy znajdowało się tam więzienie polityczne, w którym przebywało wielu znanych Rosjan. Więzieni tam byli również Polacy: Tadeusz Kościuszko i Julian Ursyn Niemcewicz. Wędrując po mieście, nie mogliśmy oczywiście ominąć Muzeum Ermitaż. Ermitaż to jedno z największych (o ile nie największe) i najbogatszych muzeów świata. Jest to kompleks muzealny, obejmujący Pałac Zimowy i Plac Pałacowy z kolumną Aleksandrowską. Obejmuje 3 mln eksponatów, m.in. ogromną kolekcję dzieł malarstwa zachodnioeuropejskiego (m.in. obrazy Rembrandta, Rubensa, Tycjana, Gauguina, Moneta czy Picassa, oraz rzeźby Canovy). Jak olbrzymie to są zbiory przekonaliśmy się wędrując po wielkich salach. Bo jeśli wierzyć przewodnikom, muzeum z braku miejsca wystawia zwiedzającym tylko 10% swoich zasobów ! W następnym dniu zwiedzaliśmy letni pałac Katarzyny II – Carskie Sioło. Jest to ogromny kompleks, w skład którego, oprócz głównego pałacu Katarzyny (Jekateryninskiego), wchodzi wiele innych pomniejszych pałaców i budowli, ogrody i parki ze stawami i dodatkowymi budynkami. Wszyscy z nas mogą zapewne to potwierdzić, że w czasie zwiedzania, oczy aż bolały od oglądania złoceń na sufitach, kolumnach, ramach i meblach. Największe jednak wrażenie zrobiła na nas Bursztynowa Komnata, która choć jest repliką pierwszej (zaginionej w czasie II wojny), to jednak została wiernie i mozolnie odtworzna, a trwało to przez 24 lata! Złote detale, lśniące lustra, płonące kolory bursztynu – wszystko to zapierało nam dech w piersiach. Natomiast przygnębiające wrażenie zrobiły na nas plansze ze zdjęciami Carskiego Sioła po wycofaniu się stąd Niemców. Większość obiektów wysadzili w powietrze lub spalili, a wyposażenie pałacu wraz z Bursztynową Komnatą zrabowano. Na zakończenie pobytu w Petersburgu zwiedziliśmy i pojeździliśmy tamtejszym metrem, z którego codziennie korzysta 2,3 mln osób. Zrobiliśmy sobie też pamiątkowe zdjęcia przy słynnym okręcie Aurora. Po mieście oprowadzało nas dwoje sympatycznych miejscowych przewodników : pan Anatol i pani Raisa. Oni to właśnie codziennie zawozili nas też do sklepów z pamiątkami, które bardzo szybko nazwaliśmy Domami Kultury. Przy dokonywaniu zakupów „suwenirów”, częstowano nas tam gratisową kawą, herbatą i ….napojami noszącymi nazwy: Tołstoj, Stolichnaya, Sibirskaya. Trzeba przyznać, że były to w Petersburgu nasze ulubione miejsca……Wspomnieć jeszcze należy, że z braku odpowiedniej sali, pożegnalną imprezę integracyjną zorganizowaliśmy w Petersburgu na szerokim pasie trawy, pomiędzy jezdniami na …… autostradzie !! Śpiewom i tańcom nie byłoby końca, lecz ulewny deszcz o godz. 23 przegonił nas do hotelu. Wracając do kraju zwiedziliśmy jeszcze zabytki i polskie miejsca w Wilnie, a następnego dnia w Augustowie zaliczyliśmy rejs statkiem „papieskim” po tamtejszych kanałach i jeziorach. Dodam jeszcze, że wcześniej w drodze powrotnej mieliśmy niemiłe zdarzenie, bo gdy wjeżdżaliśmy do Łotwy, tamtejsi celnicy zabrali nam …… kanapki i inne artykuły żywnościowe, które przygotowaliśmy sobie „na drogę”.

Ten niemiły zgrzyt nie zmienił jednak naszego przekonania, że w sumie wycieczka była bardzo udana, dająca nam moc nowych wrażeń i przeżyć.-

Opracował: Adam Walczuk

 

 

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

Dzień Strażaka we Włodawie.

W dniu 10 maja 2014 r. w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP we Włodawie woj. Lubelskie odbyła się uroczystość związana z obchodami "Dnia Strażaka" oraz w nawiązaniu do jubileuszu 20 -Lecia powstania naszego Związku.

Na spotkaniu obecni byli członkowie Koła oraz zaszczycili swoją obecnością mili goście w osobach :

  • Paweł Dworak - Viceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie wraz z Małżonką,
  • bryg.mgr Dariusz Pytka - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie.

Obecny był także Członek ZW ZE i RP RP Waldemar Moszczyński. Prezes Koła Edward Morawski po przywitaniu wszystkich zebranych złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka, a w nawiązaniu do obchodzonego w roku bieżącym jubileuszu naszego Związku przedstawił rys historyczny powstania Koła ZE i RP RP we Włodawie. Następnie Viceprezes ZW ZE i RP RP Paweł Dworak w swoim wystąpieniu omówił plany i zamierzenia obchodów jubileuszu 20-Lecia na terenie województwa Lubelskiego. Obecny na uroczystości Zastępca Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr Dariusz Pytka złożył wszystkim emerytom pożarnictwa najlepsze życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz jubileuszu naszego Związku, z tej też okazji wręczył list gratulacyjny Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie na ręce Prezesa naszego Koła.

Miłym akcentem tej uroczystości był też obchodzony jubileusz 70-Lecia Urodzin zasłużonego jednego z założycieli Koła st.ogn. w st.spocz. Stefana Kazuro.

Z tej okazji otrzymał on List Gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i Prezesa ZW ZEiRP RP.  

 

Dzień Strażaka w Kole ZEiRP RP w Lublinie.

 

 

W dniu 05.05.2014 r. o godz. 12.00 w domu rekolekcyjnym przy kościele Świętego Wojciecha, ul. Podwale15 w Lublinie, odbyło się uroczyste spotkanie organizacyjne ZEiRP RP Koło w Lublinie z okazji Dnia Strażaka. Przed spotkaniem o godz. 11.00 emeryci uczestniczyli we mszy świętej, którą odprawił ks. kapelan Mirosław Ładniak w intencji emerytów pożarnictwa i ich rodzin.

 

Po mszy wszyscy zgromadzeni emeryci udali się na zewnątrz kościoła celem wykonania pamiątkowego zdjęcia. Następnie Prezes Koła kol. Paweł Dworak z ks. kapelan zaprosili wszystkich uczestników na uroczysty obiad do stołówki w domu rektoralnym.

Spotkanie otworzył Prezes Koła kol. Paweł Dworak, powitał zaproszonych gości: przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie
mł. bryg. mgr Dariusza Gawlika, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marka oraz uczestników spotkania. Przekazał życzenia z okazji Dnia Strażaka zebranym oraz ich rodzinom. Podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za fakt uczestniczenia przedstawicieli Komendy w mszach i konduktach pogrzebowych zmarłych emerytów pożarnictwa. Minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli w br. na wieczną służbę (Józef Bondaruk i Henryk Błaszczak). Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP
RP w Lublinie zapoznał zebranych
z najistotniejszymi sprawami dotyczącymi Związku Emerytów.

 

Podczas spotkania wręczono jubilatom, którzy ukończyli 75 lat życia (Józef Puderecki, Irena Kułak) okolicznościowe dyplomy intencyjne podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie oraz skromne suweniry ufundowane przez Zarząd Koła (album oraz bombonierka).Po oficjalnej części spotkania, zebranym został podany smaczny obiad. Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze.

 

W spotkaniu uczestniczyło 40 członków Koła.

 

Dzięki przychylności naszego ks. kapelana mł. bryg. Mirosława Ładniaka skorzystaliśmy z nieodpłatnej stołówki rektoralnej oraz wsparcie finansowe
w przygotowaniu wielu potraw konsumpcyjnych. Dziękujemy za to.

 

Szkoda, że w naszym spotkaniu zabrakło przedstawiciela KM PSP w Lublinie.

 

Za Zarząd:

                                                         Prezes Koła ZE i RP RP w Lublinie

                                                                      Paweł Dworak


Licznik odwiedzin

4357603
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
3310
1931
14959
3703551
62439
82886
4357603