Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w Radzyniu Podlaskim

  • Drukuj

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła w Radzyniu Podlaskim odbyło się 27 stycznia 2019 roku. Otwarcia zebrania dokonał kolega Mieczysław Kwasowiec - Prezes Zarządu Koła, który powitał zebranych oraz zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Członkowie Naszego Koła Jerzy Domański i Stanisław Bekulard otrzymali Odznaki za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, a kolegom Sak Marian, Domański Piotr i Jastrzębski Krzysztof wręczono dyplomy dla jubilatów z okazji jubileuszy urodzin.

Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2015 – 2018 przedstawił kol. Mieczysław Kwasowiec, finansowe kol. Skarbnik - Marian Protaś natomiast Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Jastrzębski, wnioskując o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Absolutorium udzielono jednogłośnie. Zarząd Koła pozostał bez zmian. Wynikłe z dyskusji ustalenia wprowadzono do planu pracy na rok 2019 oraz 2019 – 2022. Podsumowania zebrania dokonał kol. Prezes, który zaprosił na wspólny obiad.

W załączeniu zdjęcia z zebrania z dnia 27 stycznia 2019 r.

Opracował: Jerzy Domański

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec