1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Noworoczne spotkanie Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lipsku

W dniu 17.01.1015 r. miało miejsce zebranie członków i sympatyków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku woj. Mazowieckie. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, dotyczyło spraw organizacyjnych koła oraz wybór władz koła. Całość otworzył przewodniczący obrad Jan Cyran. Na początku zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów przy KP PSP w Lipsku za 2014 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, który podziękował emerytom za współpracę w roku 2014. Na spotkaniu obecni byli również: Z-ca Komendanta Powiatowego w Lipsku mł. bryg. Jarosław Bajor, Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego – ks. Krzysztof Maj oraz Kapelan Honorowy - ks. Wiesław Ozdoba. W czasie zebrania dotychczasowy prezes Władysław Kowalski otrzymał medal honorowy za zasługi dla ZEiRP – przyznany przez Zarząd Główny ZEiRP z okazji 20-lecia działalności Związku w kraju, następnie nadano mu godność prezesa honorowego lipskiego Koła ZEiRP. Ks. dr Krzysztof Maj – udzielił błogosławieństwa obecnym oraz złożył życzenia noworoczne w imieniu wszystkich księży.

Spotkanie uświetniła śpiewem sopranistka Agnieszka Kwiatek przy akompaniamencie pianisty Kamila Jóźwika w repertuarze kolend polskich oraz muzyki klasycznej. Oboje artyści pochodzą z ziemi lipskiej i są absolwentami muzycznych szkół wyższych. Następnie zaprezentowane zostały filmy i prezentacje zdjęć z historii Komendy Rejonowej i Powiatowej PSP w Lipsku.

Obecnie Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku liczy 30 członków. 

Do Zarządu zostali jednogłośnie wybrani:

 • Jan Cyran – Prezes,

 • Zygmunt Niedziela – Wiceprezes i delegat na zjazd wojewódzki,

 • Paweł Cheda – Wiceprezes,

 • Krzysztof Kwiatek – Sekretarz,

 • Witold Maciejewski – Skarbnik,

 • Komisja rewizyjna: Jacek Dębski – Przewodniczący, Krzysztof Wudarczyk, Waldemar Stępień. 

 

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Warszawie

W dniu 13-01-2015r odbyło się zebranie sprawozdawco-wyborcze Koła EiRPRP w Warszawie połączone ze spotkaniem noworocznym. Prezes Koła kol. Marek Lazarowicz przywitał członków Koła i zaproszonych gości w osobach:

 • Komendant Miejski PSP st. bryg. Zbigniew Szczygieł,

 • Zastępca Komendanta Miejskiego st. bryg. Bogdan Łasica,

 • Prezes ZW ZeiRP RP kol. Jan Cała,

 • Honorowy Prezes Koła Tadeusz Sroka,

 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej kol. Hanna Pałaszewska,

 • Członek Zarządu Wojewódzkiego Grażyna Mikitiuk.

Walne Zebranie wybrało na przewodniczącą zebrania kol. Barbarę Łukasiewicz, która po przedstawieniu Porządku Zebrania sprawnie je przeprowadziła.

Po przedstawieniu sprawozdań przez ustępujacy Zarząd i udzieleniu Zarządowi Koła absolutorium za okres kadencji 2011-2014r dokonano wyboru nowych członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, i delegatów na Mazowiecki Zjazd Wojewódzki.

Prezesem Koła został ponownie wybrany kol. Marek Lazarowicz, który zapewnił o kontynuowaniu działań Związkowych przez siebie i cały Zarząd.

Nowo wybrany Prezes kol. Marek Lazarowicz podziękował za zaufanie i złożył noworoczne życzenia. Następnie głos zabrał Mazowiecki Prezes Wojewódzki kol. Jan Cała. Po wypowiedzi kol. Jana Cały

głos zabrał Komendant Miejski, pogratulował wybranym na funkcje w Kole i życzył pomyślności w Nowym Roku.

Po zebraniu wręczono listy gratulacyjne naszym dostojnym jubilatom.

 

Spotkanie Wigilijne Koła w Żyrardowie

W dniu 07 grudnia 2014 roku w Restauracji Karo odbyło się spotkanie wigilijne członków Koła ZEiRP RP w Żyrardowie. Spotkanie prowadziła Prezes Koła w Żyrardowie – Krystyna Kozubska, która przywitała wszystkich przybyłych członków Koła wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości : 

 • Jana Całę – Honorowego Prezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP, 
 • Marka Miszczaka – Członka Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Warszawie,
 • st. bryg. mgr inż. Andrzeja Oklesińskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie,
 • bryg. mgr inż. Krzysztofa Newena - Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie,
 • ks. Darka Bujaka - Kapelana Gminnego Strażaków w Żyrardowie,
 • dh. Daniela Sawickiego – Prezesa OSP w Żyrardowie.

Po błogosławieństwie udzielonym przez Księdza Kapelana wszyscy uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem złożyli sobie świąteczne życzenia . Nie zabrakło ciepłych świątecznych życzeń ze strony zaproszonych gości.

Spotkanie było także doskonałą okazją do uczczenia jubileuszu XX –lecia Związku. Prezes Jan Cała przedstawił krótką informację dot. Związku w okresie 20 letnim. Następnie przystąpiono do wręczenia odznak i medali:

Odznaką „ Za zasługi dla ZEiRP RP” został wyróżniony: kol Czesław Piotrowski

Medale Jubileuszowe 20- lecia ZEiRP otrzymali: Andrzej Oklesiński - Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie, oraz członkowie Koła: Krystyna Kozubska, Sylwester Strzelczyk, Czesław Piotrowski, Czesław Kruk .

Ponadto z okazji 85 rocznicy urodzin kol Mieczysława Świderskiego jubilatowi wręczono oprócz medalu list gratulacyjny .

W tej szczególnej chwili Komendant Powiatowy wręczył kol. Krystynie Kozubskiej –dyplom uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Po zdmuchnięciu symbolicznych świeczek na torcie wszyscy zebrani przystąpili do przygotowanego poczęstunku wigilijnego. Spotkanie upływało w miłej, świątecznej i przyjacielskiej atmosferze. 

 

Opracowała- Krystyna Kozubska – Prezes Koła ZEiRP RP w Żyrardowie
Poniżej zdjęcia ze spotkania.

Wycieczka Koła przy KG PSP na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Z inicjatywy wiceprezes Danuty Zwolińskiej i pomocy Zygmunta Politowskiego, w dniach od 19 do 23 sierpnia 2014 r. członkowie Koła E i R KGPSP wybrali się na strażacką wycieczkę.

W programie min. przewidziano zwiedzanie:

 • Klasztoru Jasnogórskiego, z jego skarbcem i biblioteką,

 • trasy turystycznej z dworkiem w Złotym Potoku, Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej, Zamku w Piaskowej Skale oraz Ojcowskiego Parku Narodowego,

 • części historycznej Krakowa, a w tym Wawelu i Kazimierza,

 • Kopalni Soli w Wieliczce.

Był też czas na spotkanie z Komendantem CS PSP st. bryg. dr inż. Markiem Chmielem i Zastępcą Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Sławomirem Wojtalą. Komendanci przedstawili zadania szkół oraz najbliższą perspektywę ich rozwoju i działalności. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie nas - weteranów służby pożarniczej.

Większość uczestników zadeklarowało też udziału w kontynuowaniu studiów na Pożarniczym Uniwersytecie Drugiego Wieku.

Wyjazd ten był też okazją do spotkań koleżeńskich i wspomnień o minionym czasie służby pożarniczej.

Z generalskim pozdrowieniem -

Ignacy Ścibiorek

 

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka w Warszawie.

 

W dniu 3 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie członków Koła Warszawskiego z okazji Dnia Strażaka.
Prezes Koła Warszawskiego ZEiRP kol. Marek Lazarowicz przywitał zaproszonych gości:

 • Z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Warszawie st.bryg. Bogdana Łasicę,
 • Prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP kol. Jana Całę,
 • Prezes Koła w Żyrardowie kol. Krystynę Kozubską,
 • kol. Grażynę Mikitiuk skarbnika z zaprzyjaźnionego Koła w Nowym Dworze Mazowieckim.

Prezes Koła Warszawskiego kol. Marek Lazarowicz złożył życzenia strażakom - emerytom, którzy żyją sprawami ochrony przeciwpożarowej poprzez uczestniczenie w działaniach Ochotniczych Straży Pożarnych, a także w zakładach pracy gdzie cenione jest ich doświadczenie zawodowe. Życzył, aby nadal czerpali zadowolenie ze swojej nie tylko pracy lecz także pasji strażackiej. 
Pan Komendant  podkreślił aktywność strażaków - emerytów i życzył wszystkim pomyślności.
Kol. Jan Cała poinformował o tegorocznym jubileuszu naszego Związku i w ciepłych słowach życzył wszystkim zdrowia i zadowolenia.
Wiceprezes Koła Warszawskiego kol. Barbara Łukasiewicz poinformowała, że jest możliwość, aby członkowie naszego Koła mogli poczuć atmosferę święta z okazji 20 Lecia istnienia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa i zaproponowała spotkanie chętnych w szerszym gronie. Przypomniała także o zbliżających się wyborach do Zarządu Koła i zachęcała do zgłaszania się chętnych, aby mogli działać w Kole Warszawskim na rzecz wszystkich emerytów i rencistów pożarnictwa.
Spotkanie przebiegało w serdecznej i miłej atmosferze - rozmowy były konstruktywne bo chętnych do pracy społecznej w Kole nie brakuje - tym większe zadowolenie obecnego Zarządu Koła.

Opracował: Marek Miszczak

Licznik odwiedzin

3417040
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2454
1856
7185
2771121
70394
67506
3417040