1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. Mazowieckiego

 

W dniu 24 marca 2015r odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. mazowieckiego
Po przywitaniu delegatów przez Prezesa kol. Jana Całę wybrano Przewodniczącego zebrania kol. Józefa Turskiego i kol. Stanisława Musiała oraz sekretarzy : kol. Hannę Radzikowską i Barbarę Łukasiewicz.
Zjazd odbywał się zgodnie z regulaminem obrad, który przyjęli delegaci i bardzo sprawnie. W dalszej części obrad kol. Waldemar Rosiak odczytał projekt uchwały o nadaniu kol. Witoldowi Grycowi godności Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, która została przyjęta z entuzjazmem i jednomyślnie.

Podczas drugiej części obrad Zjazdu Wiceprezes ZG ZEiRRP Stanisław Musiał wręczył gościom medale okolicznościowe 20 -lecia Związku, w dowód podziękowania  za dobrą współpracę z naszym Związkiem dla niżej wymienionych osób:

 • nadbryg. w st. spocz.  Roman Kazimierczak,

 • nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek,

 • płk poż. w st spocz. Edward Gierski,
 • st. bryg. Janusz Szylar Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

 • st. bryg Zbigniew Szczygieł Komendant Miejski m.st. Warszawy,

 • st. bryg. Jarosław Kociołek  Przewodniczący Funduszy Zewnętrznych Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP,

 • kol. Dariusz Łazarczyk  Przewodniczący ZZ Strażaków FLORIAN, 

Zjazd  wysłuchał i przyjął uchwałę programową na lata 2015-2018

Nowo wybrana Prezes Zarządu  podziękowała za zaufanie i wyraziła potrzebę spotkania się z Zarządem i Prezesami kół. woj. Mazowieckiego.

Zjazd wybrał 20-osobowy skład Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, którego Prezydium stanowią:

Prezes - Barbara Łukasiewicz – Warszawa,

Wiceprezes - Jerzy Pokrewczyński – Otwock,

Wiceprezes - Stanisław Musiał – Radom,

Sekretarz - Tadeusz Polański – Pułtusk,

Członek ZW - Alina Piekar – Siedlce,

Członek ZW - Piotr Krawczyk – Żyrardów,

Wojewódzka Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Jan Dąbkowski,

Wiceprzewodnicząca - Hanna Pałaszewska,

Sekretarz - Bronisław Bednarski,

Na Krajowy Zjazd Delegatów ZEiRP RP wybrano:

Prezesa Koła przy KG PSP - Zygmunta Politkowskiego,

Prezesa ZW - Barbarę Łukasiewicz,

Wiceprezesa ZW - Stanisława Musiała,

Prezesa Koła w Siedlcach - Alinę Piekar,

Sekretarza Koła Warszawa - Krzysztofa Świdwę,

Prezesa Koła w Ostrołęce - Feliksa Abramczyka.

 

 

 

Zebranie Koła w KG PSP

Wielce Szanowni Koledzy!

W dniu 28 stycznia 2015 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. odbyło się spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów KG PSP, poświęcone ocenie działalności statutowej oraz wyboru  władz koła na nową kadencję.

Koło nasze jest jednym z największych w kraju i aktualnie liczy 85 członków. Sprawozdanie przedstawili członkowie ustępującego zarząd i komisji rewizyjnej. Po ich wysłuchaniu zgromadzeni członkowie podjęli owocną dyskusję. Wielu dziękowało za zorganizowanie, po raz pierwszy od dłuższego czasu, wycieczki integracyjnej po pięknych miejscach naszego kraju, oraz zorganizowane po raz kolejny spotkania integracyjnego z okazji Dnia Strażaka.

Zgromadzeni jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Szczególne podziękowaniu skierowaliśmy do kol. płk Ludwika Wargockiego - ustępującemu długoletniemu prezesowi. Przez ponad 15 lat pod jego przewodnictwem koło nasze realizowało zadania statutowe. Prezes i całe Koło zostało odznaczone przez kol. płk Jana Całę - Prezesa Zarządu Mazowieckiego ZEiRP RP, odznaką pamiątkową z okazji 20 - lecia Zarządu Głównego ZEiRP RP.

W wyniku odbycia demokratycznych wyborów, ukonstytuowały się następujące władze :

1. Zarząd Koła ZEiR RP przy Komendzie Głównej PSP:

    Prezes        -  Zygmunt Politowski

    Wiceprezes - Danuta Zwolińska

    Sekretarz    - Anna Obolewicz

    Skarbnik     - Elżbieta Bulikowska

    Członkowie - Grażyna Frączak

                          Jan Mazowiec

                          Józef Turski

2. Komisja Rewizyjna:

    Przewodniczący - Ludwik Wargocki

    Sekretarz           - Andrzej Michalski

    Członek             - Stanisław Dąbek

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Wojewódzki w składzie : Zygmunt Politowski, Grażyna Fronczak, Danuta Zwolińska, Anna Obolewicz oraz Jan Kielin.

Przewodniczący Koła kol. gen. Zygmunt Politowski przedstawił wstępny plan pracy na rok bieżący i najbliższą kadencję. M.in. zaproponował przeniesienie miejsca spotkań Zarządu do siedziby Komendy Głównej PSP.

W części uroczystej z uczestnikami spotkał się  również komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podczas spotkania  podsumował on działalność naszej formacji w minionym roku, a także przedstawił perspektywy działań Państwowej Straży Pożarnej na bieżący rok. Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz złożył wszystkim emerytom i rencistom pożarnictwa oraz ich rodzinom najlepsze życzenia z okazji Nowego 2015 Roku.Szczególne podziękowania i pamiątkowy grawerton przekazał naszemu koledze płk Ludwikowi Wargockiemu - długoletniemu Rektorowi SGSP.

Spotkanie było też okazją do wspomnień związanych z minioną służbą oraz zaprezentowaniem planów działania i zamierzeń na ten rok.

Życzymy nowym władzom naszego Koła spełnienia oczekiwań i sukcesów w tej społecznej służbie.

Z generalskim pozdrowieniem

Ignacy Ścibiorek

Szeregowy Koła EiRP RP

PS.

Więcej na stronce KG PSP.

 TUTAJ link do strony internetowej KG PSP.

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

 

Noworoczne spotkanie Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lipsku

W dniu 17.01.1015 r. miało miejsce zebranie członków i sympatyków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku woj. Mazowieckie. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, dotyczyło spraw organizacyjnych koła oraz wybór władz koła. Całość otworzył przewodniczący obrad Jan Cyran. Na początku zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów przy KP PSP w Lipsku za 2014 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, który podziękował emerytom za współpracę w roku 2014. Na spotkaniu obecni byli również: Z-ca Komendanta Powiatowego w Lipsku mł. bryg. Jarosław Bajor, Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego – ks. Krzysztof Maj oraz Kapelan Honorowy - ks. Wiesław Ozdoba. W czasie zebrania dotychczasowy prezes Władysław Kowalski otrzymał medal honorowy za zasługi dla ZEiRP – przyznany przez Zarząd Główny ZEiRP z okazji 20-lecia działalności Związku w kraju, następnie nadano mu godność prezesa honorowego lipskiego Koła ZEiRP. Ks. dr Krzysztof Maj – udzielił błogosławieństwa obecnym oraz złożył życzenia noworoczne w imieniu wszystkich księży.

Spotkanie uświetniła śpiewem sopranistka Agnieszka Kwiatek przy akompaniamencie pianisty Kamila Jóźwika w repertuarze kolend polskich oraz muzyki klasycznej. Oboje artyści pochodzą z ziemi lipskiej i są absolwentami muzycznych szkół wyższych. Następnie zaprezentowane zostały filmy i prezentacje zdjęć z historii Komendy Rejonowej i Powiatowej PSP w Lipsku.

Obecnie Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku liczy 30 członków. 

Do Zarządu zostali jednogłośnie wybrani:

 • Jan Cyran – Prezes,

 • Zygmunt Niedziela – Wiceprezes i delegat na zjazd wojewódzki,

 • Paweł Cheda – Wiceprezes,

 • Krzysztof Kwiatek – Sekretarz,

 • Witold Maciejewski – Skarbnik,

 • Komisja rewizyjna: Jacek Dębski – Przewodniczący, Krzysztof Wudarczyk, Waldemar Stępień. 

 

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Warszawie

W dniu 13-01-2015r odbyło się zebranie sprawozdawco-wyborcze Koła EiRPRP w Warszawie połączone ze spotkaniem noworocznym. Prezes Koła kol. Marek Lazarowicz przywitał członków Koła i zaproszonych gości w osobach:

 • Komendant Miejski PSP st. bryg. Zbigniew Szczygieł,

 • Zastępca Komendanta Miejskiego st. bryg. Bogdan Łasica,

 • Prezes ZW ZeiRP RP kol. Jan Cała,

 • Honorowy Prezes Koła Tadeusz Sroka,

 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej kol. Hanna Pałaszewska,

 • Członek Zarządu Wojewódzkiego Grażyna Mikitiuk.

Walne Zebranie wybrało na przewodniczącą zebrania kol. Barbarę Łukasiewicz, która po przedstawieniu Porządku Zebrania sprawnie je przeprowadziła.

Po przedstawieniu sprawozdań przez ustępujacy Zarząd i udzieleniu Zarządowi Koła absolutorium za okres kadencji 2011-2014r dokonano wyboru nowych członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, i delegatów na Mazowiecki Zjazd Wojewódzki.

Prezesem Koła został ponownie wybrany kol. Marek Lazarowicz, który zapewnił o kontynuowaniu działań Związkowych przez siebie i cały Zarząd.

Nowo wybrany Prezes kol. Marek Lazarowicz podziękował za zaufanie i złożył noworoczne życzenia. Następnie głos zabrał Mazowiecki Prezes Wojewódzki kol. Jan Cała. Po wypowiedzi kol. Jana Cały

głos zabrał Komendant Miejski, pogratulował wybranym na funkcje w Kole i życzył pomyślności w Nowym Roku.

Po zebraniu wręczono listy gratulacyjne naszym dostojnym jubilatom.

 

Spotkanie Wigilijne Koła w Żyrardowie

W dniu 07 grudnia 2014 roku w Restauracji Karo odbyło się spotkanie wigilijne członków Koła ZEiRP RP w Żyrardowie. Spotkanie prowadziła Prezes Koła w Żyrardowie – Krystyna Kozubska, która przywitała wszystkich przybyłych członków Koła wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości : 

 • Jana Całę – Honorowego Prezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP, 
 • Marka Miszczaka – Członka Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Warszawie,
 • st. bryg. mgr inż. Andrzeja Oklesińskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie,
 • bryg. mgr inż. Krzysztofa Newena - Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie,
 • ks. Darka Bujaka - Kapelana Gminnego Strażaków w Żyrardowie,
 • dh. Daniela Sawickiego – Prezesa OSP w Żyrardowie.

Po błogosławieństwie udzielonym przez Księdza Kapelana wszyscy uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem złożyli sobie świąteczne życzenia . Nie zabrakło ciepłych świątecznych życzeń ze strony zaproszonych gości.

Spotkanie było także doskonałą okazją do uczczenia jubileuszu XX –lecia Związku. Prezes Jan Cała przedstawił krótką informację dot. Związku w okresie 20 letnim. Następnie przystąpiono do wręczenia odznak i medali:

Odznaką „ Za zasługi dla ZEiRP RP” został wyróżniony: kol Czesław Piotrowski

Medale Jubileuszowe 20- lecia ZEiRP otrzymali: Andrzej Oklesiński - Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie, oraz członkowie Koła: Krystyna Kozubska, Sylwester Strzelczyk, Czesław Piotrowski, Czesław Kruk .

Ponadto z okazji 85 rocznicy urodzin kol Mieczysława Świderskiego jubilatowi wręczono oprócz medalu list gratulacyjny .

W tej szczególnej chwili Komendant Powiatowy wręczył kol. Krystynie Kozubskiej –dyplom uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Po zdmuchnięciu symbolicznych świeczek na torcie wszyscy zebrani przystąpili do przygotowanego poczęstunku wigilijnego. Spotkanie upływało w miłej, świątecznej i przyjacielskiej atmosferze. 

 

Opracowała- Krystyna Kozubska – Prezes Koła ZEiRP RP w Żyrardowie
Poniżej zdjęcia ze spotkania.

Licznik odwiedzin

5338270
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1074
1264
7361
4696575
39880
50192
5338270