1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie Koła Warszawa

,         W Kołach Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa województwa mazowieckiego odbywają się uroczyste spotkania noworoczne, w których uczestniczą emeryci i renciści pożarnictwa, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP i przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Mazowieckiego ZEiRP RP.

        Warszawskie Koło ZEiRP RP w dniu 12 stycznia 2016r. odbyło spotkanie noworoczne

 członków Koła  OSP Wesoła na którym obecni byli:

        - Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy st.bryg. Zbigniew Szczygieł

        - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy st.bryg. Bogdan Łasica

        - Przewodniczący Komisji Funduszu Socjalnego Emerytów PSP

          st.bryg. Bogdan Grochowski.

        - Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP, kpt.

Radosław Kozicki

        - Honorowy Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP,

          kol. Witold Gryc

        - Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, kol. Barbara Łukasiewicz

        - V-ce Prezes MZW i Prezes Koła w Otwocku ,kol. Jerzy Pokrewczyński,

        - Członek MZW i Prezes Koła w Nowym Dworze Maz. kol. Grażyna Mikitiuk

        - Prezes Koła przy SGSP, kol. Jan Rubinkowski.

       Zebranych powitał Prezes Koła Warszawskiego ZEiRP RP kolega Marek Lazarowicz.

 Poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłych koleżankę i kolegów. Złożył wszystkim

 życzenia, zdrowia i pomyślności w Nowym 2016 Roku.

  

       Komendant Miejski PSP m.st. pan st.bryg. Zbigniew Szczygieł przekazała życzenia noworoczne we własnym imieniu, a także w imieniu Mazowieckiego  Komendanta Wojewódzkiego  PSP pana nadbrygadiera Józefa Galicy.

Pan Komendant obdarował emerytów i rencistów pięknymi kalendarzami wydanymi przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką z okazji 180-lecia Warszawskiej Straży Pożarnej

      Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, koleżanka Barbara Łukasiewicz podziękowała gościom za uświetnienie swoją obecnością noworocznego spotkania, życząc wszystkiego co najlepsze w Nowym 2016 Roku.

Wyszła również z inicjatywą pomocy finansowej strażakowi z JRG Nr 9 KM PSP we Wrocławiu Mateuszowi Maluszkiewiczowi, który uległ poważnemu wypadkowi podczas działań ratowniczych. Pozytywny odzew emerytów i rencistów pożarnictwa był natychmiastowy i Skarbnik MZW kol. Marek Miszczak zebrał pokaźną kwotę , którą przekażemy na wskazane konto.

      Spotkanie - jak zwykle- było okazja do złożenia sobie nawzajem życzeń , wspomnień i snucia planów na przyszłość, a ciepła, miła atmosfera wskazywała na chęć kolejnych wspólnych spotkań.

Dzień Strażaka w Warszawie

W dniu 9-06-2015r w siedzibie OSP Wesoła odbyło się spotkanie członków Koła warszawskiego z okazji dnia strażaka, w którym uczestniczyło 54 członków naszego

Koła,oraz zaproszeni goście:

- Komendant Miejski PSP w Warszawie st.bryg.mgr inż. Zbigniew Szczygieł,

- Prezes Honorowy ZW ZEiRP RR oraz członek Koła Witold Gryc,

- Prezes ZW ZEiRP RP oraz Prezes ZW  woj. mazowieckiego i jednocześnie Wiceprezes Koła kol. Barbara Łukasiewicz,

- Prezes Koła w Otwocku kol. Jerzy Pokrewczyński,

- Prezes Honorowy naszego Koła kol. Tadeusz Sroka,
Spotkanie rozpoczął Prezes Marek Lazarowicz od przywitania przybyłych gości oraz członków naszego związku. Następnie głos zabrał Komendant miejski PSP st. bryg. Zbigniew Szczygieł życząc wszelkiej pomyślności członkom naszego Koła oraz ich rodzinom.

Po okolicznościowych przemówieniach podano smaczny obiad podczas którego w miłej atmosferze wspominano lata spędzone w służbie.

Marek Miszczak

 

 

Koło z KG na wycieczce

Grupa szturmowa Koła, licząca 31 osób, w dniach od 1 do 5 czerwca br. wyjechała na drugą wycieczkę krajoznawczą, na trasie: Warszawa – Wilno – Warszawa. Udział w niej wzięli byli funkcjonariusze KG i SGSP z rodzinami i psem.

Udało się zrealizować ambitny program opracowany przez nowy zarząd na czele z kol. gen Zygmuntem Politowskim.

Byliśmy m.in. w :

1. Drohiczynie / Góra Zamkowa, Kościół św. Trójcy, Cerkiew św. Mikołaja /

2. Grabarce / św. Góra /

3. Kadyniu / Sanktuarium Maryjne /

4. Bielsku Podlaskim / Katedralna Cerkiew Zmart. Pańskiego, Cerkiew św. Michała /

5. Białowieży / Białowieski Park Narodowy i Muzeum Przyrodnicze /

6. Białymstoku / Pałac Branieckich, Operze - nowoczesność robi wrażenie, Cerkiew Katedralna, Kościół św. Rocha, Stadion - też nowoczesny/

7. Wigry / Klasztor Kamedułów /

8. Augustów / Kanał Augustowski - szlak papieski - stateczek, Dolina Rospudy, przejazd Wigierską Kolejką Wąskotorową /

9. Wilno / Ostra Brama , Góra Trzech Krzyży , Cmentarz na Rosie - gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów na Grobie Matki i Syna, Kościoły św. Franciszka i Bernarda oraz św. Anny , Pałac Prezydencki i Chodkiewiczów, Uniwersytet Wileński /. Uczestniczyliśmy też we mszy św. z okazji Bożego Ciała.

10.Troki / Zamek /

Gorąco wspominamy też wyjątkową kolację z ogniskiem i muzyką w Sejnach. Wielce urokliwe miejsca w których byliśmy, były przypomnieniem, ale dla wielu też odkryciem naszych pięknych stron ojczystych.

Czerwień alarmowa naszego autokaru robiła duże wrażenie , a bardzo dobra i bezpieczna jazda kierowcy gwarantowała niezwykłą dokładność.

W imieniu całej grupy szturmowej wielkie podziękowania dla Zarządu Koła, Panów Komendantów: Głównego PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wojewódzkiego PSP w Białymstoku oraz powiatowych w Białymstoku i Sejnach za decyzje i pomoc w organizacji wyjazdu. Na szczególne podziękowania zasługuje płk w st. spocz. Waldemar Kochanowski - były z-ca kom. woj., który był naszym serdecznym opiekunem i przewodnikiem na ziemi litewskiej.

Z turystycznym pozdrowieniem

Ignacy Ścibiorek

Szeregowy Koła


VI Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. Mazowieckiego

 

W dniu 24 marca 2015r odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. mazowieckiego
Po przywitaniu delegatów przez Prezesa kol. Jana Całę wybrano Przewodniczącego zebrania kol. Józefa Turskiego i kol. Stanisława Musiała oraz sekretarzy : kol. Hannę Radzikowską i Barbarę Łukasiewicz.
Zjazd odbywał się zgodnie z regulaminem obrad, który przyjęli delegaci i bardzo sprawnie. W dalszej części obrad kol. Waldemar Rosiak odczytał projekt uchwały o nadaniu kol. Witoldowi Grycowi godności Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, która została przyjęta z entuzjazmem i jednomyślnie.

Podczas drugiej części obrad Zjazdu Wiceprezes ZG ZEiRRP Stanisław Musiał wręczył gościom medale okolicznościowe 20 -lecia Związku, w dowód podziękowania  za dobrą współpracę z naszym Związkiem dla niżej wymienionych osób:

  • nadbryg. w st. spocz.  Roman Kazimierczak,

  • nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek,

  • płk poż. w st spocz. Edward Gierski,
  • st. bryg. Janusz Szylar Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

  • st. bryg Zbigniew Szczygieł Komendant Miejski m.st. Warszawy,

  • st. bryg. Jarosław Kociołek  Przewodniczący Funduszy Zewnętrznych Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP,

  • kol. Dariusz Łazarczyk  Przewodniczący ZZ Strażaków FLORIAN, 

Zjazd  wysłuchał i przyjął uchwałę programową na lata 2015-2018

Nowo wybrana Prezes Zarządu  podziękowała za zaufanie i wyraziła potrzebę spotkania się z Zarządem i Prezesami kół. woj. Mazowieckiego.

Zjazd wybrał 20-osobowy skład Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, którego Prezydium stanowią:

Prezes - Barbara Łukasiewicz – Warszawa,

Wiceprezes - Jerzy Pokrewczyński – Otwock,

Wiceprezes - Stanisław Musiał – Radom,

Sekretarz - Tadeusz Polański – Pułtusk,

Członek ZW - Alina Piekar – Siedlce,

Członek ZW - Piotr Krawczyk – Żyrardów,

Wojewódzka Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Jan Dąbkowski,

Wiceprzewodnicząca - Hanna Pałaszewska,

Sekretarz - Bronisław Bednarski,

Na Krajowy Zjazd Delegatów ZEiRP RP wybrano:

Prezesa Koła przy KG PSP - Zygmunta Politkowskiego,

Prezesa ZW - Barbarę Łukasiewicz,

Wiceprezesa ZW - Stanisława Musiała,

Prezesa Koła w Siedlcach - Alinę Piekar,

Sekretarza Koła Warszawa - Krzysztofa Świdwę,

Prezesa Koła w Ostrołęce - Feliksa Abramczyka.

 

 

 

Zebranie Koła w KG PSP

Wielce Szanowni Koledzy!

W dniu 28 stycznia 2015 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. odbyło się spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów KG PSP, poświęcone ocenie działalności statutowej oraz wyboru  władz koła na nową kadencję.

Koło nasze jest jednym z największych w kraju i aktualnie liczy 85 członków. Sprawozdanie przedstawili członkowie ustępującego zarząd i komisji rewizyjnej. Po ich wysłuchaniu zgromadzeni członkowie podjęli owocną dyskusję. Wielu dziękowało za zorganizowanie, po raz pierwszy od dłuższego czasu, wycieczki integracyjnej po pięknych miejscach naszego kraju, oraz zorganizowane po raz kolejny spotkania integracyjnego z okazji Dnia Strażaka.

Zgromadzeni jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Szczególne podziękowaniu skierowaliśmy do kol. płk Ludwika Wargockiego - ustępującemu długoletniemu prezesowi. Przez ponad 15 lat pod jego przewodnictwem koło nasze realizowało zadania statutowe. Prezes i całe Koło zostało odznaczone przez kol. płk Jana Całę - Prezesa Zarządu Mazowieckiego ZEiRP RP, odznaką pamiątkową z okazji 20 - lecia Zarządu Głównego ZEiRP RP.

W wyniku odbycia demokratycznych wyborów, ukonstytuowały się następujące władze :

1. Zarząd Koła ZEiR RP przy Komendzie Głównej PSP:

    Prezes        -  Zygmunt Politowski

    Wiceprezes - Danuta Zwolińska

    Sekretarz    - Anna Obolewicz

    Skarbnik     - Elżbieta Bulikowska

    Członkowie - Grażyna Frączak

                          Jan Mazowiec

                          Józef Turski

2. Komisja Rewizyjna:

    Przewodniczący - Ludwik Wargocki

    Sekretarz           - Andrzej Michalski

    Członek             - Stanisław Dąbek

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Wojewódzki w składzie : Zygmunt Politowski, Grażyna Fronczak, Danuta Zwolińska, Anna Obolewicz oraz Jan Kielin.

Przewodniczący Koła kol. gen. Zygmunt Politowski przedstawił wstępny plan pracy na rok bieżący i najbliższą kadencję. M.in. zaproponował przeniesienie miejsca spotkań Zarządu do siedziby Komendy Głównej PSP.

W części uroczystej z uczestnikami spotkał się  również komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podczas spotkania  podsumował on działalność naszej formacji w minionym roku, a także przedstawił perspektywy działań Państwowej Straży Pożarnej na bieżący rok. Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz złożył wszystkim emerytom i rencistom pożarnictwa oraz ich rodzinom najlepsze życzenia z okazji Nowego 2015 Roku.Szczególne podziękowania i pamiątkowy grawerton przekazał naszemu koledze płk Ludwikowi Wargockiemu - długoletniemu Rektorowi SGSP.

Spotkanie było też okazją do wspomnień związanych z minioną służbą oraz zaprezentowaniem planów działania i zamierzeń na ten rok.

Życzymy nowym władzom naszego Koła spełnienia oczekiwań i sukcesów w tej społecznej służbie.

Z generalskim pozdrowieniem

Ignacy Ścibiorek

Szeregowy Koła EiRP RP

PS.

Więcej na stronce KG PSP.

 TUTAJ link do strony internetowej KG PSP.

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

 

Licznik odwiedzin

3479246
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1330
1581
14955
2821918
56972
75628
3479246