1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wycieczka z woj. opolskiego w Karkonosze, do Drezna i Szwajcarii Saksońskiej

W dniach 10-11 października 2015 roku, ZW w Opolu zorganizował 2- dniową wycieczkę dla grupy 45 emerytów i członków ich rodzin.

W pierwszym dniu zwiedzaliśmy Pałace w Wojanowie i Łomnicy, a po przyjeździe do Szklarskiej Poręby, trasą turystyczną odbyliśmy spacer do wodospadu Kamieńczyka na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Przez Polanę Jakuszycką dojechaliśmy do Harrachowa (Czechy), gdzie: byliśmy pod skocznią narciarską, odbyliśmy krótki spacer po miasteczku oraz mieliśmy czas wolny na „czeskie piwo”.

Po zakwaterowaniu w Karpaczu w Ośrodku Konferencyjno -Wypoczynkowym oraz po uroczystej obiadokolacji, trwała zabawa do północy, przy muzyce mechanicznej prowadzonej przez DJ-ja.

W drugim dniu przybyliśmy do Szwajcarii Saksońskiej (Niemcy) – malowniczej krainy o wspaniałych formach skalnych.

Odbyliśmy wędrówkę po Parku Narodowym do Bastei – niepowtarzalnego labiryntu skalnego, zaliczanego do najpiękniejszych punktów widokowych Europy w dolinie Łaby.

Po przyjeździe do Drezna (Niemcy) -stolicy Saksonii nazywanej „Florencją nad Łabą”, zwiedzaliśmy miasto: Plac Teatralny, Zwinger, Opera Sempera, kościół Dworski, Tarasy Bruehla, Stary Rynek oraz Muzeum-Galerię Starych Mistrzów. Zmęczeni ale bardzo zadowoleni wróciliśmy w godzinach nocnych do Opola.

Zdjęcia i tekst Małgorzata Kostrzewska i Tadeusz Śliwa  

          

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Opolu

Dnia 15 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie ZW w Opolu ZEiRP RP z udziałem Prezesów Kół, połączone ze spotkaniem opłatkowym w świetlicy KW PSP Opole.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

- nadbryg. Karol Stępień - Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu,

- st.bryg. Jerzy Paluch - Z-ca OKW,

- st.bryg. Marek Matczak - Z-ca OKW,

- mł. bryg. ks. Józef Urban - kapelan KW PSP Opole,

- st.bryg. w st. spocz. Józef Manderla -Przewodniczący WKR w Opolu,

- bryg. w st. spocz. Aleksander Połoszczański -Sekretarz Zarządu Koła Nr 11 w Opolu,

- st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Śliwa - Prezes Honorowy ZW w Opolu,

- kpt. w st. spocz. Adela Baron - z Koła Nr 11 w Opolu

Prezes ZW w Opolu Kol. Krzysztof Maślankiewicz przywitał obecnych oraz przedstawił

porządek posiedzenia ZW w Opolu.

W świątecznej atmosferze ks. mł. bryg. dr hab. Józef Urban wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki a po odśpiewaniu kolędy, uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Miłym akcentem było wręczenie dla kol. Huberta Burczyka -Sekretarza ZG w latach 2011-2015-

medalu „Zasłużony dla ZEiRP RP” a dla Kol. Tadeusza Śliwy-listu gratulacyjnego -z okazji wyboru na Prezesa Honorowego ZW w Opolu przez VI Wojewódzki Zjazd Delegatów.

Następnie prowadzący obrady Kol. Krzysztof Maślankiewicz przedstawił informacje o działaniach Prezydium ZW w Opolu, od ostatniego posiedzenia ZW w Opolu oraz spraw z ZG.

Przewodniczący Komisji ds. Obchodów 20-lecia ZEiRP RP w woj. opolskim kol. Ryszard Sajkowski przedstawił wypracowany plan działania:

- uroczystość 20-lecia odbędzie się w dniu 14.04.2016 r. w restauracji w Chrząszczycach i połączona będzie z Wojewódzkim Spotkaniem Weteranów Służby Pożarniczej Województwa Opolskiego,

- referat okolicznościowy wygłosi kol. Adela Baron,

- będzie prezentacja zdjęć z działalności Kół oraz Prezesa Honorowego ZW w Opolu

płk poż. w st. spocz. Romualda Kocielskiego, który obchodził 85 rocznicę urodzin,

- będzie wystawa kronik, prowadzonych przez Koła i ZW w Opolu,

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Opolu ul. Ozimska 53 w dniu 4.05.2016 roku,

- przy obsłudze medialnej (prasa, radio TV) pomoże rzecznik prasowy KM PSP w Opolu

bryg. Leszek Koksanowicz, z którym prowadzono już rozmowy,

- wykonany zostanie baner z napisem „ 20 lat ZEiRP RP w Województwie Opolskim”

- po części oficjalnej odbędzie się biesiada

Przewodniczący Komisji Turystycznej Kol. Stanisław Kuszła , przedstawił propozycje wycieczek

organizowanych przez ZW w Opolu w 2016 roku:

- wycieczka zagraniczna- Berlin, Poczdam- 4-dniowa, 1-10.06.2016 r.

- wycieczka krajowa – w Bieszczady – 4-dniowa, 1-10.09.2016 r. z 1-dniowym wyjazdem

na Węgry do miasta Tokaj, do źródeł termalnych, degustacja wina,

- turnus rehabilitacyjny do Rewala , 25.06- 15.07.2016 r.

Do 1 marca 2016 roku zostanie przesłana do Kół, szczegółowa propozycja w tym cenowa, po uzgodnieniu z Biurem Podróży.

Wycieczki krajowe 1-dniowe, winny organizować Zarządy Kół w porozumieniu z innymi Kołami.

Kol. Krzysztof Maślankiewicz przedstawił propozycje planu działalności ZW w Opolu na 2016 rok,

uwzględniającą: uchwałę ZG z dnia 20.10.2016 w sprawie realizacji „Planu działania Związku na

lata 2015-2019” obejmującą zadania zmierzające do wykonania Uchwały Programowej VI Krajowego Zjazdu Delegatów, Uchwałę VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Po dyskusji podjęto uchwały:

- przyjęto „Plan działalności ZW w Opolu na 2016 rok”,

- przyjęto propozycje: Komisji Turystycznej, Komisji ds. obchodów 20-lecia Związku

w woj. opolskim,

- odstąpiono od powołania Komisji Socjalno-Zdrowotnej,

- w skład Komisji Turystyki powołano Kol. Adelę Baron

W dalszej części obrad, Prezesi Kół w krótkiej, 5-minutowej informacji, przedstawili działalność

Kół w 2015 roku, terminy zebrań sprawozdawczych i opłatkowych w miesiącach: XII 2015 rok-

I 2016 rok.

Prezes Koła Nr 9 w Prudniku Kol. Leszek Bobowski, wręczył dla każdego Koła (jako współautor

opracowania książkowego) „Monografię Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Prudnickiej”. ( Monografia wydana przez Koło ZEiRP w Prudniku)

Inne informacje od Prezesów Kół:

- Koło Nr 9 w Prudniku organizuje w dniu 21.05.2016 roku, wycieczkę 1-dniową do

Książa i Walimia,

-Koło Nr 5 w Krapkowicach zorganizuje 1 raz w 2016 roku wojewódzkie zawody wędkarskie,

- Koło Nr 9 w Prudniku , ze względu na małą liczbę zawodników, nie zorganizuje zawodów

szachowych.

Podsumowując obrady, Kol. Krzysztof Maślankiewicz poinformował, że należy prowadzić działalność w Kołach na dotychczasowych zasadach oraz jeszcze raz złożył życzenia świąteczno-noworoczne.

Zdjęcia i opracowanie: Kol. Aleksander Połoszczański

Kol. Tadeusz Śliwa

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY JUŻ ODESZLI NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ

 Emeryci i renciści pożarnictwa woj. opolskiego od 18-tu lat, w III dekadzie października, przed Świętem Zmarłych uczestniczą w nabożeństwach Eucharystycznych, poświęconych pamięci zmarłych strażaków PSP i OSP.

W bieżącym roku,  z uwagi na obchody PRUDNICKEGO ROKU  PRYMASOWSKIEGO, upamiętniającego 60-tą rocznicę uwięzienia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie, postanowiono, aby nabożeństwo za zmarłych strażaków zostało odprawione w Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku-Lesie. Sprawy związane z organizacją tej uroczystości powierzono Zarządowi Koła Nr 9 ZEiRP RP w Prudniku.

Z Gwardianem-Kustoszem  Klasztoru  O. Witem Bołdem ustalono, że 21 października br.,  o godz.15:30 zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Przed mszą około godz.15-tej o. Wit zapoznał przybyłych z historią prudnickiego Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych / Franciszkanów/, w tym wysiedlenia Ojców Franciszkanów w październiku 1954 roku, kiedy  uwięziono tu  na okres 13 miesięcy  Kardynała Stefana Wyszyńskiego / od 6.10.1954 do 29.10.1955 /.

Nabożeństwo Eucharystyczne za zmarłych strażaków celebrowali : ks. mł. bryg.dr hab. Józef Urban- kapelan opolskich strażaków i o. Wit Bołd. Służbę lektorsko-liturgiczną sprawowali emeryci PSP: bryg.w st.spocz. Henryk Stroński i st. ogn. w st.spocz. Józef Matuszewski.

W nabożeństwie uczestniczyli emeryci wraz z członkami rodzin z komend PSP z Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic, Nysy, Opola i Prudnika oraz byli Komendanci Powiatowi z Prudnika i Strzelec Opolskich, a także zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku   bryg. mgr inż. Tomasz Protaś. Po nabożeństwie była możliwość  zwiedzenia pomieszczenia klasztornego na I piętrze, gdzie przetrzymywany był Kardynał Wyszyński , a także zakupu pamiątkowych dewocjonalii.

Następnie uczestnicy skorzystali z zaproszenia Gwardiana na spotkanie w salkach klasztornych przy kawie-herbacie i cieście. W trakcie spotkania ks. Józefowi Urbanowi, kapelanowi opolskich strażaków  została wręczona  przez Prezesa prudnickiego koła emerytów– Leszka Bobowskiego ” Monografia Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Prudnickiej” autorstwa: Leszka Bobowskiego, Henryka Strońskiego i Piotra Sobka. Natomiast  Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP Krzysztof Maślankiewicz  wręczył – O.Witowi Bołdowi kamienne logo PSP.

Na zakończenie uczestnicy nabożeństwa i okolicznościowego spotkania serdecznie podziękowali Gospodarzowi Klasztoru i Zarządowi Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w Prudniku  za trud i wielkie serce w przygotowaniu tej uroczystości. 

OPOLSCY EMERYCI W GÓRACH HARZ

W dniach 14 - 17 września 2015 r. emeryci i renciści z Komend PSP z Kluczborka, Nysy, Olesna, Opola, Prudnika i Strzelec Opolskich byli na pięknej wycieczce w Górach Harz  w Niemczech. Wygodnym turystycznym busem w pierwszym dniu pokonano trasę Opole - Magdeburg. W Magdeburgu oczekiwał na nas miejscowy przewodnik turystyczny Pan R.Gogolok, który oprowadził nas po historycznej części miasta, dawnej Rezydencji Cesarskiej, Miasta Hanzeatyckiego i Pruskiej Twierdzy. Najcenniejszym obiektem jest gotycka katedra Św. Maurycego i Katarzyny. Następnie zwiedzono nowoczesny otwarty Magdeburg, zwany Zieloną Cytadelą –postmodernistyczny kompleks mieszkalny zaprojektowany przez F. Hundertwassera. 

Po zwiedzeniu Magdeburga udaliśmy się do hotelu RAMADA w Goslarze, gdzie mieliśmy zakwaterowanie i wyżywienie na trzy kolejne doby (doskonałe warunki w 2 osobowych pokojach, bardzo dobre bufetowe wyżywienie i do dyspozycji basen kąpielowy). 

W drugim dniu pojechaliśmy do miasta Halberstadt, gdzie znajduje się imponująca katedra Św. Stefana, słynąca z największej po Watykanie kolekcji relikwii świętych oraz naczyń
 i szat liturgicznych. Po zwiedzeniu tego muzeum kościelnego pojechaliśmy do miejscowości Rammelsberg, gdzie w nieczynnej od ponad 20 lat kopalni rud znajduje się europejskie muzeum urobku i wydobycia rud miedzi, ołowiu i cynku. Po zwiedzeniu kopalni  pojechaliśmy na wyciąg krzesełkowy w Hahnenklee, którym wjechaliśmy na  726 metrowe wzgórze -BOCKBERG, gdzie podziwialiśmy widoki i w schronisku odpoczywaliśmy przy kawie. 

W trzecim dniu wycieczki z przewodnikiem Panem Gogolokiem zwiedzaliśmy zabytki
 i zabudowę miasta Goslar, mającego ponad 1000- letnią historię miasta cesarskiego, zwanego Rzymem Północy. Następnie  udaliśmy się do zabytkowego miasta Quedlinburg, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tam znajduje się  ponad 1300 pięknie utrzymanych szachulcowych domów mieszkalno-handlowych i użytkowych, a zabytkową perłą miasta jest romańska katedra, w której znajduje się miejsce pochówku pierwszego niemieckiego króla Henryka I. Ostatnim, zwiedzanym w tym dniu, miastem było Wernigerode, które oprócz wielobarwnych domów szachulcowych posiada jeden z najpiękniejszych zamków. Ze wzgórza zamkowego rozciąga się piękna panorama miasta i okolicy.

W  czwartym dniu wycieczki, w drodze powrotnej do kraju, zwiedzaliśmy Wittenbergię, miasto pastora Marcina Lutra, w którym trwają przygotowania do obchodów 500- lecia  ogłoszenia jego słynnych tez, umieszczonych na drzwiach kościoła. Centrum miasta, łącznie  z ratuszem, jest pięknie odnowione, a przy katedrze trwają prace remontowe.

Zgodnie z programem wycieczki, zatrzymaliśmy się  Goerlitz. Tu obejrzeliśmy ewangelicki  kościół  Św. Piotra i Pawła, piękne kamieniczki oraz zabudowę starego i nowego rynku.
 W Zgorzelcu zjedliśmy obiad, przed którym, przy tradycyjnej lampce wina, Kol. Adela Baron podziękowała wszystkim uczestnikom za zdyscyplinowanie i wspaniałą atmosferę, Panu Andrzejowi Górajskiemu, pilotowi wycieczki, za doskonałą organizację i prowadzenie grupy,  a kierowcy-Panu Mariuszowi, za bezpieczny transport. W dobrych nastrojach wróciliśmy  do Opola.

Licznik odwiedzin

5037261
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
839
2611
17558
4376634
42148
61475
5037261