1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Opolu

Dnia 15 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie ZW w Opolu ZEiRP RP z udziałem Prezesów Kół, połączone ze spotkaniem opłatkowym w świetlicy KW PSP Opole.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

- nadbryg. Karol Stępień - Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu,

- st.bryg. Jerzy Paluch - Z-ca OKW,

- st.bryg. Marek Matczak - Z-ca OKW,

- mł. bryg. ks. Józef Urban - kapelan KW PSP Opole,

- st.bryg. w st. spocz. Józef Manderla -Przewodniczący WKR w Opolu,

- bryg. w st. spocz. Aleksander Połoszczański -Sekretarz Zarządu Koła Nr 11 w Opolu,

- st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Śliwa - Prezes Honorowy ZW w Opolu,

- kpt. w st. spocz. Adela Baron - z Koła Nr 11 w Opolu

Prezes ZW w Opolu Kol. Krzysztof Maślankiewicz przywitał obecnych oraz przedstawił

porządek posiedzenia ZW w Opolu.

W świątecznej atmosferze ks. mł. bryg. dr hab. Józef Urban wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki a po odśpiewaniu kolędy, uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Miłym akcentem było wręczenie dla kol. Huberta Burczyka -Sekretarza ZG w latach 2011-2015-

medalu „Zasłużony dla ZEiRP RP” a dla Kol. Tadeusza Śliwy-listu gratulacyjnego -z okazji wyboru na Prezesa Honorowego ZW w Opolu przez VI Wojewódzki Zjazd Delegatów.

Następnie prowadzący obrady Kol. Krzysztof Maślankiewicz przedstawił informacje o działaniach Prezydium ZW w Opolu, od ostatniego posiedzenia ZW w Opolu oraz spraw z ZG.

Przewodniczący Komisji ds. Obchodów 20-lecia ZEiRP RP w woj. opolskim kol. Ryszard Sajkowski przedstawił wypracowany plan działania:

- uroczystość 20-lecia odbędzie się w dniu 14.04.2016 r. w restauracji w Chrząszczycach i połączona będzie z Wojewódzkim Spotkaniem Weteranów Służby Pożarniczej Województwa Opolskiego,

- referat okolicznościowy wygłosi kol. Adela Baron,

- będzie prezentacja zdjęć z działalności Kół oraz Prezesa Honorowego ZW w Opolu

płk poż. w st. spocz. Romualda Kocielskiego, który obchodził 85 rocznicę urodzin,

- będzie wystawa kronik, prowadzonych przez Koła i ZW w Opolu,

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Opolu ul. Ozimska 53 w dniu 4.05.2016 roku,

- przy obsłudze medialnej (prasa, radio TV) pomoże rzecznik prasowy KM PSP w Opolu

bryg. Leszek Koksanowicz, z którym prowadzono już rozmowy,

- wykonany zostanie baner z napisem „ 20 lat ZEiRP RP w Województwie Opolskim”

- po części oficjalnej odbędzie się biesiada

Przewodniczący Komisji Turystycznej Kol. Stanisław Kuszła , przedstawił propozycje wycieczek

organizowanych przez ZW w Opolu w 2016 roku:

- wycieczka zagraniczna- Berlin, Poczdam- 4-dniowa, 1-10.06.2016 r.

- wycieczka krajowa – w Bieszczady – 4-dniowa, 1-10.09.2016 r. z 1-dniowym wyjazdem

na Węgry do miasta Tokaj, do źródeł termalnych, degustacja wina,

- turnus rehabilitacyjny do Rewala , 25.06- 15.07.2016 r.

Do 1 marca 2016 roku zostanie przesłana do Kół, szczegółowa propozycja w tym cenowa, po uzgodnieniu z Biurem Podróży.

Wycieczki krajowe 1-dniowe, winny organizować Zarządy Kół w porozumieniu z innymi Kołami.

Kol. Krzysztof Maślankiewicz przedstawił propozycje planu działalności ZW w Opolu na 2016 rok,

uwzględniającą: uchwałę ZG z dnia 20.10.2016 w sprawie realizacji „Planu działania Związku na

lata 2015-2019” obejmującą zadania zmierzające do wykonania Uchwały Programowej VI Krajowego Zjazdu Delegatów, Uchwałę VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Po dyskusji podjęto uchwały:

- przyjęto „Plan działalności ZW w Opolu na 2016 rok”,

- przyjęto propozycje: Komisji Turystycznej, Komisji ds. obchodów 20-lecia Związku

w woj. opolskim,

- odstąpiono od powołania Komisji Socjalno-Zdrowotnej,

- w skład Komisji Turystyki powołano Kol. Adelę Baron

W dalszej części obrad, Prezesi Kół w krótkiej, 5-minutowej informacji, przedstawili działalność

Kół w 2015 roku, terminy zebrań sprawozdawczych i opłatkowych w miesiącach: XII 2015 rok-

I 2016 rok.

Prezes Koła Nr 9 w Prudniku Kol. Leszek Bobowski, wręczył dla każdego Koła (jako współautor

opracowania książkowego) „Monografię Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Prudnickiej”. ( Monografia wydana przez Koło ZEiRP w Prudniku)

Inne informacje od Prezesów Kół:

- Koło Nr 9 w Prudniku organizuje w dniu 21.05.2016 roku, wycieczkę 1-dniową do

Książa i Walimia,

-Koło Nr 5 w Krapkowicach zorganizuje 1 raz w 2016 roku wojewódzkie zawody wędkarskie,

- Koło Nr 9 w Prudniku , ze względu na małą liczbę zawodników, nie zorganizuje zawodów

szachowych.

Podsumowując obrady, Kol. Krzysztof Maślankiewicz poinformował, że należy prowadzić działalność w Kołach na dotychczasowych zasadach oraz jeszcze raz złożył życzenia świąteczno-noworoczne.

Zdjęcia i opracowanie: Kol. Aleksander Połoszczański

Kol. Tadeusz Śliwa

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY JUŻ ODESZLI NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ

 Emeryci i renciści pożarnictwa woj. opolskiego od 18-tu lat, w III dekadzie października, przed Świętem Zmarłych uczestniczą w nabożeństwach Eucharystycznych, poświęconych pamięci zmarłych strażaków PSP i OSP.

W bieżącym roku,  z uwagi na obchody PRUDNICKEGO ROKU  PRYMASOWSKIEGO, upamiętniającego 60-tą rocznicę uwięzienia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie, postanowiono, aby nabożeństwo za zmarłych strażaków zostało odprawione w Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku-Lesie. Sprawy związane z organizacją tej uroczystości powierzono Zarządowi Koła Nr 9 ZEiRP RP w Prudniku.

Z Gwardianem-Kustoszem  Klasztoru  O. Witem Bołdem ustalono, że 21 października br.,  o godz.15:30 zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Przed mszą około godz.15-tej o. Wit zapoznał przybyłych z historią prudnickiego Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych / Franciszkanów/, w tym wysiedlenia Ojców Franciszkanów w październiku 1954 roku, kiedy  uwięziono tu  na okres 13 miesięcy  Kardynała Stefana Wyszyńskiego / od 6.10.1954 do 29.10.1955 /.

Nabożeństwo Eucharystyczne za zmarłych strażaków celebrowali : ks. mł. bryg.dr hab. Józef Urban- kapelan opolskich strażaków i o. Wit Bołd. Służbę lektorsko-liturgiczną sprawowali emeryci PSP: bryg.w st.spocz. Henryk Stroński i st. ogn. w st.spocz. Józef Matuszewski.

W nabożeństwie uczestniczyli emeryci wraz z członkami rodzin z komend PSP z Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic, Nysy, Opola i Prudnika oraz byli Komendanci Powiatowi z Prudnika i Strzelec Opolskich, a także zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku   bryg. mgr inż. Tomasz Protaś. Po nabożeństwie była możliwość  zwiedzenia pomieszczenia klasztornego na I piętrze, gdzie przetrzymywany był Kardynał Wyszyński , a także zakupu pamiątkowych dewocjonalii.

Następnie uczestnicy skorzystali z zaproszenia Gwardiana na spotkanie w salkach klasztornych przy kawie-herbacie i cieście. W trakcie spotkania ks. Józefowi Urbanowi, kapelanowi opolskich strażaków  została wręczona  przez Prezesa prudnickiego koła emerytów– Leszka Bobowskiego ” Monografia Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Prudnickiej” autorstwa: Leszka Bobowskiego, Henryka Strońskiego i Piotra Sobka. Natomiast  Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP Krzysztof Maślankiewicz  wręczył – O.Witowi Bołdowi kamienne logo PSP.

Na zakończenie uczestnicy nabożeństwa i okolicznościowego spotkania serdecznie podziękowali Gospodarzowi Klasztoru i Zarządowi Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w Prudniku  za trud i wielkie serce w przygotowaniu tej uroczystości. 

OPOLSCY EMERYCI W GÓRACH HARZ

W dniach 14 - 17 września 2015 r. emeryci i renciści z Komend PSP z Kluczborka, Nysy, Olesna, Opola, Prudnika i Strzelec Opolskich byli na pięknej wycieczce w Górach Harz  w Niemczech. Wygodnym turystycznym busem w pierwszym dniu pokonano trasę Opole - Magdeburg. W Magdeburgu oczekiwał na nas miejscowy przewodnik turystyczny Pan R.Gogolok, który oprowadził nas po historycznej części miasta, dawnej Rezydencji Cesarskiej, Miasta Hanzeatyckiego i Pruskiej Twierdzy. Najcenniejszym obiektem jest gotycka katedra Św. Maurycego i Katarzyny. Następnie zwiedzono nowoczesny otwarty Magdeburg, zwany Zieloną Cytadelą –postmodernistyczny kompleks mieszkalny zaprojektowany przez F. Hundertwassera. 

Po zwiedzeniu Magdeburga udaliśmy się do hotelu RAMADA w Goslarze, gdzie mieliśmy zakwaterowanie i wyżywienie na trzy kolejne doby (doskonałe warunki w 2 osobowych pokojach, bardzo dobre bufetowe wyżywienie i do dyspozycji basen kąpielowy). 

W drugim dniu pojechaliśmy do miasta Halberstadt, gdzie znajduje się imponująca katedra Św. Stefana, słynąca z największej po Watykanie kolekcji relikwii świętych oraz naczyń
 i szat liturgicznych. Po zwiedzeniu tego muzeum kościelnego pojechaliśmy do miejscowości Rammelsberg, gdzie w nieczynnej od ponad 20 lat kopalni rud znajduje się europejskie muzeum urobku i wydobycia rud miedzi, ołowiu i cynku. Po zwiedzeniu kopalni  pojechaliśmy na wyciąg krzesełkowy w Hahnenklee, którym wjechaliśmy na  726 metrowe wzgórze -BOCKBERG, gdzie podziwialiśmy widoki i w schronisku odpoczywaliśmy przy kawie. 

W trzecim dniu wycieczki z przewodnikiem Panem Gogolokiem zwiedzaliśmy zabytki
 i zabudowę miasta Goslar, mającego ponad 1000- letnią historię miasta cesarskiego, zwanego Rzymem Północy. Następnie  udaliśmy się do zabytkowego miasta Quedlinburg, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tam znajduje się  ponad 1300 pięknie utrzymanych szachulcowych domów mieszkalno-handlowych i użytkowych, a zabytkową perłą miasta jest romańska katedra, w której znajduje się miejsce pochówku pierwszego niemieckiego króla Henryka I. Ostatnim, zwiedzanym w tym dniu, miastem było Wernigerode, które oprócz wielobarwnych domów szachulcowych posiada jeden z najpiękniejszych zamków. Ze wzgórza zamkowego rozciąga się piękna panorama miasta i okolicy.

W  czwartym dniu wycieczki, w drodze powrotnej do kraju, zwiedzaliśmy Wittenbergię, miasto pastora Marcina Lutra, w którym trwają przygotowania do obchodów 500- lecia  ogłoszenia jego słynnych tez, umieszczonych na drzwiach kościoła. Centrum miasta, łącznie  z ratuszem, jest pięknie odnowione, a przy katedrze trwają prace remontowe.

Zgodnie z programem wycieczki, zatrzymaliśmy się  Goerlitz. Tu obejrzeliśmy ewangelicki  kościół  Św. Piotra i Pawła, piękne kamieniczki oraz zabudowę starego i nowego rynku.
 W Zgorzelcu zjedliśmy obiad, przed którym, przy tradycyjnej lampce wina, Kol. Adela Baron podziękowała wszystkim uczestnikom za zdyscyplinowanie i wspaniałą atmosferę, Panu Andrzejowi Górajskiemu, pilotowi wycieczki, za doskonałą organizację i prowadzenie grupy,  a kierowcy-Panu Mariuszowi, za bezpieczny transport. W dobrych nastrojach wróciliśmy  do Opola.

Krajowa wycieczka emerytów pożarnictwa Opolszczyzny

W dniach 1-4 września Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu zorganizował atrakcyjną wycieczkę popularnymi i nie tylko śladami historii centralnej Polski.

 

Profesjonalnie prowadzeni przez pilota Arkadiusza Kryszczaka-właściciela Biura Podróży z Wrocławia w pierwszym dniu drogi zatrzymaliśmy się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej obok ruin zamków w Lelowie a następnie  zrekonstruowanego zamku w Bobolicach. Pierwsze zwiedzanie w Żarkach-Leśniowie dotyczyło Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Piękna kaplica ze źródełkiem, wspaniałe założenie parkowo-ogrodowe i sama świątynia Ojców Paulinów nastrajała do modlitewnej refleksji. Dopełnieniem było błogosławieństwo nowo wyświęconego diakona Zakonu Paulinów. W tamtejszym klasztorze znajduje się seminarium duchowne Ojców Paulinów, skąd po formacji, studiach i święceniach wyruszają do klasztorów  w kraju i za granicą. Drugim przystankiem tego dnia był Jędrzejów i zwiedzenie bardzo ciekawego i jedynego w swoim rodzaju Muzeum Zegarów. Zachowane zabytkowe wnętrza kamienicy z wystrojem i wyposażeniem z epoki a przede wszystkim zbiór zegarów z całego świata ukazywał myśl techniczną dotyczącą technik pomiaru czasu w minionych stuleciach wzbudzały zachwyt. Dopełnieniem wrażeń był ogród z kaskadami wodnymi i zegarami słonecznymi.

 

W dalszej drodze zatrzymaliśmy się w Wąchocku. Nie po to aby posłuchać żartów, ale aby w pełnej powadze zwiedzić Klasztor Cystersów, zapoznać się z jego historią i regułą zakonną.

 

Docelowym miejscem zatrzymania pierwszego dnia był Kałków-Godów  a konkretnie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej.

 

Miejsce to zaskoczyło nas wyróżniającą działalnością religijno-patriotyczną oraz służebną działalnością  opiekuńczą wobec  niepełnosprawnych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Zwiedziliśmy okazałą „Golgotę” z licznymi kaplicami oratoryjnymi, miejsca pamięci i modlitwy, całkiem okazałe  ZOO i uczestniczyliśmy we Mszy Św. w miejscowym kościele. Atrakcją też był nocleg w „Domu Pielgrzyma” i pierwsze wieczorne, biesiadne śpiewanie przy akompaniamencie naszego akordeonisty Joachima Okosa.

 

Dzień drugi rozpoczęliśmy wyjazdem w Góry Świętokrzyskie. Od strony Nowej Słupii przeszliśmy drogą królewską na szczyt do Klasztory Benedyktynów. Po drodze zatrzymaliśmy się na Cmentarzu Jeńców Wojennych-Żołnierzy Armii Czerwonej, którzy więzieni byli przez Niemców od 1944r w klasztorze zamienionym na więzienie. Zwiedziliśmy klasztor, muzeum pamiątek misyjnych i Kaplicę Oleśnickich  z Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Po Mszy Św. przeszliśmy malowniczym szlakiem  wśród gołoborza. Następnym etapem był przejazd do Sandomierza. Miłośnicy serialu „Ojciec Mateusz” i nie tylko mieli okazję zobaczyć piękny rynek z gotyckim ratuszem, okalające zabytkowe z pietyzmem odrestaurowane kamieniczki, Bramę Opatowską, Bazylikę Katedralną  p.w. Narodzenia NMP, trakt Zamkowy i promenadę nadwiślańską.

 

Po noclegu w Hotelu, już na terenie Tarnobrzegu ruszyliśmy w trzecim dniu wycieczki do Kazimierza Dolnego. Spacer po zabytkowym rynku, podziwianie średniowiecznych kamieniczek, studni w centralnej części rynku głównego, rynku małego tzw. żydowskiego, synagogi, kościoła farnego i wejście na Wzgórze Trzech Krzyży z możliwością podziwiania panoramy Kazimierza  Dolnego  z zakolem Wisły były wspaniałym przeżyciem wycieczkowiczów. Na koniec chętni mogli zakupić tradycyjne „Koguty Kazimierskie” wypiekane z ciasta drożdżowego.

 

Następnie przejechaliśmy do Nałęczowa-miejscowości którą przed laty upodobali sobie Stefan Żeromski i Bolesław Prus. Sławę przynosi mu woda mineralna i słynne uzdrowisko chorób kardiologicznych. Zwiedziliśmy Park Zdrojowy, Pałac Małachowskich, Pijalnię Wód. Na zakończenie dnia  przejechaliśmy do Wąwolnicy, gdzie nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej, ze słynącą z cudów i łask figurką. Miejsce to jest centrum pielgrzymkowym Archidiecezji Lubelskiej.

 

Na nocleg powróciliśmy do hotelu w Kazimierzu Dolnym  - w  gustownie urządzonym w byłym spichlerzu nad Wisłą.

 

W czwartym dniu,  w drodze powrotnej do Opola  zajechaliśmy  do Czarnolasu. Zwiedziliśmy Muzeum Jana Kochanowskiego, dwie wystawy, park.

Wspomnienia spisał: Jan Boćwiński

 

Licznik odwiedzin

5468820
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
435
1315
14155
4815119
45298
73912
5468820