1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Odsłonięto tablicę w Opolu.

W dniu 18 maja 2017 roku o godz.11 w Opolu ul. Ozimska 53, odbyła się uroczystość odsłonięcia

tablicy pamiątkowej , gdzie przez 30 lat -w latach 1945-1975- miały swoje siedziby: Zawodowa Straż Pożarna w Opolu, Miejska , Powiatowa i Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Opolu,

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych -Zarząd Wojewódzki w Opolu.

W uroczystości uczestniczyli:

 • st. bryg. Marek Kucharski - Opolski Komendant Wojewódzki PSP,

 • bryg. Paweł Kielar - Komendant Miejski PSP w Opolu,

 • Pani Bogumiła Grudzień-Kuligowska - Naczelnik Wydz. Zarz. Kryzys. w Opolu

 • Pan Franciszek Dezor -Prezes Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu,

 • Druh Wiesław Penk – były Prezes i Sekretarz ZOSP- Zarządu Wojewódzkiego w Opolu,

 • Druh Jerzy Imbiorski - Dyrektor ZOW w Opolu ZOSP RP,

 • st.bryg. w st. spocz. Antoni Pilch – były Komendant Miejski PSP w Opolu

 • zmiany służbowe JRG Nr 1 i 2 w Opolu

 • mieszkańcy Opola

 • emeryci i renciści z woj. opolskiego

Gospodarzem uroczystości był Kol. Krzysztof Maślankiewicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego

w Opolu ZEiRP RP.

Po przywitaniu zaproszonych osób, referat okolicznościowy przedstawił Kol. Tadeusz Śliwa,

a kapelan opolskich strażaków mł.bryg. ks. Józef Urban poświęcił tablicę pamiątkową.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: st. bryg. Marek Kucharski, bryg. Paweł Kielar,

st. bryg. w st. spocz. Antoni Pilch.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Marek Kucharski zabierając głos,

podziękował ZEiRP RP- Zarządowi Wojewódzkiemu w Opolu za pamięć o historii, uhonorowaniu

ofiarności strażaków zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, którzy na co dzień ratowali

życie i mienie mieszkańców miasta Opola, powiatu opolskiego i woj. opolskiego.

Tablica poglądowa, przedstawiająca obiekty w byłej strażnicy przy ul. Ozimskiej 53, wykonana przez ZW ZEiRP RP w Opolu, wzbogaci ekspozycję budowanej Izby Tradycji w KM PSP w Opolu.

 Tablca została odsłnięta dzięki staraniom kol. Tadeusza Śliwy t

 j. naszego Przesa Honorowego oraz działnim obecnego Wiceprezesa ZW kol. Ryszarda Sajkowskiego.

 

 

Informacja o siedzibie straży pożarnej przy ul. Ozimskiej 53 w Opolu.

 

Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, na obelisku w centrum miasta Opola ul. Ozimska 53 , gdzie przez 3ajkowskoegs0 lat w powojennym budynku funkcjonowały Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu , a po utworzeniu województwa opolskiego Miejska i Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Opolu oraz Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Opolu – jest wyrazem uhonorowania ich ofiarności oraz pamięci o tych, którzy tworzyli organizację struktur ochrony przeciwpożarowej w mieście Opolu, powiecie opolskim

i województwie opolskim oraz na co dzień ratowali życie i mienie mieszkańców

miasta Opola, powiatu opolskiego i woj. opolskiego.

Utworzona w maju 1945 roku Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu, miała swoją siedzibę tymczasową w Opolu przy ul. Chorzowskiej [ obecnie Duboisa].

1 listopada 1945 roku działa :1 MZSP w Opolu i 12 jednostek OSP w powiecie opolskim.

W listopadzie 1945 roku, Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu, otrzymała

obiekty po byłej niemieckiej stacji samochodowej DKW w Opolu przy ul. Ozimskiej 53.

Po remoncie,, wykonanym we własnym zakresie, przeprowadzono się do nowych

obiektów.

Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu zatrudnia w 1950 roku: 2 oficerów, 8 podoficerów i 22 szeregowców.

W 1952 roku do obiektów przy ul. Ozimskiej 53 przeprowadziły się: Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych – utworzona w 1950 roku- i Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, które miały swoje siedziby przy Prezydiach Rad Narodowych.

W czynie społecznym wybudowano 4-piętrową wspinalnię, która jednocześnie pełniła funkcję suszarni węży oraz odbudowano budynek mieszkalny w Opolu ul. Katowicka 52-dla strażaków, które oddano do użytkowania w 1954 roku. W następnych latach, budynek mieszkalny przekazano do zasobów mieszkaniowych miasta Opola.

W Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych utworzono w 1957 roku Wojewódzki

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny a na bazie ZSP w Opolu utworzono rejonowy ośrodek naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Po reaktywowaniu w 1958 roku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w obiekcie miał swoja siedzibę Zarząd Wojewódzki w Opolu ZOSP.

W KWSP Opole zorganizowano w 1958 roku Warsztat Radiowy, który zajmował się

instalacją, programowaniem i naprawą radiostacji, będących na wyposażeniu

jednostek pożarniczych województwa opolskiego.

W 1960 roku zatrudnienie w zawodowych jednostkach jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które miały swoją siedzibę przy ul. Ozimskiej 53 ,przedstawiało się następująco:

   • KWSP Opole - 25 osób w tym 16 strażaków

   • KPSP Opole - 4 strażaków

   • MKSP Opole – 7 strażaków

   • ZSP Opole – 52 strażaków pełniących służbę na 2 zmianach

W 1961 roku Zawodowa Straż Pożarna w Opolu otrzymała sztandar i na ulicy Katowickiej , przed siedzibą strażnicy, odbyła się uroczysta defilada pułku pożarniczego.

Dążąc do jak najlepszego wypełniania zadań spoczywających na pożarnikach,

w MKSP w Opolu w 1967 roku powołano sekcję płetwonurków, wyposażoną w: lekki samochód z łodzią i pontonem, aparaty do nurkowania, sprężarki

powietrza. Grupa ta, przekształciła się w 1969 roku w Ochotniczą Straż Pożarną-

Oddział Ratownictwa Wodnego, jako druga jednostka specjalistyczna OSP ORW w kraju. Wraz ze zwiększającym się zakresem zadań, zwiększało się zatrudnienie

w jednostkach pożarniczych i w 1970 roku w KWSP Opole wynosiło 44 osoby w tym 24 strażaków.

To stąd – ze strażnicy przy ul. Ozimskiej 53 w czerwcu 1971 roku wyjeżdżały do gaszenia tragicznego pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach woj. katowickie:

      • 2 plutony OSP z pow. opolskiego

      • sekcje gaśnicze z ZSP w Opolu

      • sztaby dwóch batalionów pożarniczych

Do 1971 roku w ZSP w Opolu oraz w WPAD KWSP Opole, służba była pełniona w systemie 24 godziny służby na 24 godziny wolnego, więc każdy strażak przebywał

w służbie 14 dni w miesiącu a wymiar godzin wynosił 312.

Od 1973 roku, po otrzymaniu średniego samochodu ratownictwa technicznego na

podwoziu Magirusa, działała w ZSP Opole sekcja specjalistyczna ratownictwa

techniczno - chemicznego, która była dysponowana na obszar całego województwa.

W obiektach przy ul. Ozimskiej 53 działały także : warsztaty naprawy motopomp, stanowiska do okresowej obsługi samochodów pożarniczych z warsztatami i magazynami, w tym zakładowa stacja paliw.

Warunki służby strażaków w obiektach przy ul. Ozimskiej 53 były bardzo trudne

i nie odpowiadały potrzebom i standardom czasów. Z inicjatywy ówczesnego

Komendanta Wojewódzkiego śp. płk Zdzisława Filingiera, wybudowano w Opolu

nową strażnicę przy ul. Budowlanych 1, gdzie w 1975 roku nastąpiła przeprowadzka jednostek z ul. Ozimskiej 53.

Formalnie obiekty opuszczono z dniem 1 lipca 1975 roku a faktycznie poszczególne obiekty dozorowano i przekazano dla Skarbu Państwa do końca września 1975 roku,

zamykając rozdział 30-letniej działalności w tym miejscu.

W dniu dzisiejszym przywołujemy tą historię i zostawiamy dla pamięci potomnych

tą tablicę o czasach i ludziach pożarniczego trudu , służących Mieszkańcom Opola

i Opolszczyzny.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Wojewódzki w Opolu

Opole, dnia 18 maja 2017 roku

Zaproszenie na pielgrzymkę

Opole, dnia 23 marca 2017 r.

Szanowni Strażacy

Członkowie i Działacze

Ochotniczych Straży Pożarnych

Funkcjonariusze i Pracownicy Komend Państwowej Straży Pożarnej Emeryci iRenciści Pożarnictwa woj. Opolskiego

     

Uprzejmie informujemy, że tradycyjna pielgrzymka strażaków województwa opolskiego do Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej na Górze Św. Anny odbędzie się w dniu 14 maja 2017 r.

Przewidywany porządek pielgrzymki:

-         przyjazd do sanktuarium i rejestracja uczestników pielgrzymki w godz. 103° -1100,

-       o godz. 11 ustawienie pocztów sztandarowych na Rajskim Placu przed głównym wejściem do bazyliki Św. Anny i przemarsz do Groty Lurdzkiej,

-         godz. II30 uroczysta Msza Św. w Grocie Lurdzkiej.

Uroczystej liturgii będzie przewodniczył Biskup Paweł Stobrawa.

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z rodzinami do wzięcia udziału w tej religijnej uroczystości.

                podpisy pielgrzymka

 

Spotkanie opłatkowe w Prudniku 2017

7 stycznia br. w restauracji „ Parkowa” prudnickie  Koło emerytów i rencistów pożarnictwa  zorganizowało spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyło 47 osób. Rozpoczynając spotkanie Prezes Koła – Leszek Bobowski przywitał jej uczestników i poprosił o uczczenie minutą ciszy osób, które odeszły z naszego środowiska  na „wieczną służbę”. Następnie ks. dr  Stanisław Bogaczewicz - kapelan  prudnickich strażaków  pobłogosławił opłatki  po którym w serdecznej, świątecznej atmosferze przełamywano się opłatkiem i składano życzenia noworoczne. W drugiej części spotkania Prezes przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Koła oraz plan pracy na 2017 r. a Skarbnik- Ryszard Indra  omówił stan finansów Koła na 31 grudnia 2016 r. Informację o działalności Zarządu Głównego ZEiRP RP  oraz Zarządu Wojewódzkiego w Opolu przedstawił ich Prezes – Krzysztof Maślankiewicz /członek prudnickiego Koła/. Miłym akcentem spotkania było wręczenie  Jubilatowi – Józefowi Tyrpule z okazji 65 - rocznicy urodzin, strażackiego upominku i listu okolicznościowego a także wyróżnienie grupy emerytów - wydanymi przez Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu – książkami. Po zakończeniu zebrania rozpoczęła się część biesiadna.

ZW w Opolu organizuje turnus wczasów zdrowotnych.

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu, informuje i zaprasza naszych członków wraz z rodzinami woj. opolskiego na turnus wczasów zdrowotnych, który wśród naszych członków, cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem turnus organizujemy do miejscowości nadmorskiej Mrzeżyno,w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym ,,PIRAMIDA” w woj. zachodniopomorskim, pow. kołobrzeskim, w terminie od 29.07.2017r. do 12.08.2017 r.

Miejscowość Mrzeżyno to urokliwa, nadmorska miejscowość wypoczynkowa, położona

ok. 20 km od Kołobrzegu.

Ośrodek całoroczny położony jest w zacisznym i malowniczym zakątku tej miejscowości . Odległość do piaszczystej plaży to ok. 350 metrów.

Ośrodek oferuje pokoje 1,2, 3 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, z balkonami lub bez. Pokoje wyposażone są : TV, czajnik elektryczny, ręcznik i sprzęt plażowy.

Budynek Ośrodka został wyposażony w windę. Na terenie Ośrodka działa bezpłatna, bezprzewodowa sieć internetowa.

Cena skierowania zawiera:

 • konsultacja lekarska i całodobowa opieka pielęgniarska,

 • dwa zabiegi dziennie przez 10 dni zabiegowych tj. 20 zabiegów w turnusie,

 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany/

 • 2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem i muzyką na żywo

 • 1 biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek z muzyką na żywo,

 • 1 wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trzebiatowa

 • opieka rezydenta

 • możliwość korzystania z basenu zewnętrznego znajdującego się na terenie Obiektu

Na terenie ośrodka znajduje się:

całodobowa recepcja, duże zaplecze rehabilitacyjne, przestronna jadalnia, miejsce na ognisko, oraz boisko do koszykówki i siatkówki, sala gimnastyczna, a także zewnętrzna siłownia, plac zabaw dla dzieci oraz bawialnia. Ośrodek dysponuje wypożyczalnią rowerów, kijków do nordic-walking oraz salą do gier i zabaw ze stołami do gry w tenisa stołowego i bilard.

Baza rehabilitacyjna specjalizuje się w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa, krążka międzykręgowego, stawów biodrowych i kolanowych, obręczy barkowej i ramienia, stawu łokciowego, a także stanów pourazowych kości, astmy oskrzelowej, przewlekłych stanów zapalnych nosa, gardła, krtani i oskrzeli.

Ośrodek oferuje następujące zabiegi lecznicze:

magnetoterapia, elektroterapia, DD-diadynamik, jonoforeza, galwanizacja, krioterapia, okłady z borowiny, ultradźwięki, laser, kąpiel perełkowa, solankowa, inhalacje, masaże, lampa Sollux, lampa BioV, gimnastyka indywidualna, korekcyjna i zbiorowa.

Koszt turnusu dla 1 osoby wynosi: 1.500,00 zł brutto za 14-to dniowy pobyt w ośrodku, z wszystkimi atrakcjami, które czekają wypoczywających na miejscu.

Pobyt dziecka w wieku do 3 lat bez świadczeń jest bezpłatny.

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat z połówką wyżywienia na zasadzie zagęszczenia otrzymują 30% zniżki na pobyt. Koszt pobytu 1 dziecka po zniżce wynosi 1.050,00 zł brutto.

Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250,00 zł od osoby za turnus.

Zapewniamy także dojazd i powrót autokarem przy dodatkowej niewielkiej opłacie.

Pełną informację o ośrodku można znaleźć na stronie www.sustravel.pl

Zapisy przyjmują do dnia 17 stycznia 2017 roku:

kol. Urszula Josek - skarbnik ZW w Opolu - tel. kontaktowy - 600 052 792 oraz

kol. Małgorzata Kostrzewska - sekretarz ZW w Opolu - tel. kontaktowy - 606 330 339

Serdecznie zapraszamy!

Po raz trzeci byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym.

Po raz trzeci byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym. Tym razem Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu zorganizował turnus w miejscowości nadmorskiej Dźwirzyno, w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Dorwit” w dniach od 2 do 15 lipca 2016 roku. W wyjeździe tym uczestniczyło 51 członków wraz z rodzinami. Wyjazdy owe cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ oprócz miłego spędzania czasu i wypoczynku korzystamy również z zabiegów rehabilitacyjnych.

Ośrodek ,,Dorwit” położony jest w centrum miejscowości, w pobliżu kościół, poczta, apteka i sklepy. Do morza 400 metrów. W cenie skierowania korzystaliśmy z następujących świadczeń: badania lekarskiego oraz opieki medycznej, dwóch zabiegów dziennie w dni robocze, 13 noclegów, posiłków– 3 razy dziennie. Ponadto uczestnicy turnusu mieli możliwość korzystania z wycieczek do pobliskich miejscowości jak również pływaniu po morzu statkiem, które organizowała i umilała na Pani Ewa, zajmująca się świadczeniami kulturalno-oświatowymi. Między innymi moc atrakcji mieliśmy podczas pływania po morzu statkiem ,,Pirat''. Z owego turnusu wróciliśmy w pełni wypoczęci, mający w pamięci moc atrakcji i przyjemności. Na drugi rok wybieramy się do Mrzeżyna do Ośrodka ,,Piramida” w okresie od 28 lipca do 12 sierpnia 2017 r.

Zatem do zobaczenia za rok!

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin

3548936
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1368
2253
7467
2901854
50040
76622
3548936