Nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie–Koźlu

  • Drukuj

Jednym z tegorocznych elementów uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu było nadanie tej jednostce sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego. Zanim to jednak mogło nastąpić, we wrześniu 2016 roku zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu, który pozyskał środki finansowe od powiatu, gmin oraz zakładów i instytucji.

Swoją „cegiełkę” dołożyli też członkowie Koła nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, którzy dodatkowo poprzez swych przedstawicieli; Prezesa Koła Kol. Zenona Zając, Skarbnika Kol. Małgorzatę Szymura oraz Kol. Zygfryda Steuer pracowali w Komitecie przez cały czas jego funkcjonowania, gdzie zajmowali się logistyką całego przedsięwzięcia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Św. Floriana na osiedlu Azoty, sprawowaną przez Kapelana Strażaków Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego ks. Rudolfa Golec oraz Proboszcza Miejsca ks. Piotra Adamów, w czasie której koncelebransi dokonali poświęcenia sztandaru. Jego wręczenie, zgodnie z ceremoniałem, nastąpiło w trakcie uroczystości, która odbyła się bezpośrednio po Mszy Św.

Po wbiciu symbolicznych gwoździ przez jego fundatorów, nastąpiło wręczenie sztandaru. W imieniu Społecznego Komitetu, ufundowany sztandar, jego przewodniczący

Senator Grzegorz Peczkis przekazał Panu Adrianowi Czubak – Wojewodzie Opolskiemu.

Sztandar z rąk Pana Wojewody Opolskiego odebrał bryg. Mirosław Stadniczuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu, który przekazał go pocztowi sztandarowemu KP PSP w Kędzierzynie – Koźlu.

Następnie dokonano wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Na zakończenie odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, której udział uświetnił całą uroczystość.

tekst: Zygfryd Steuer

zdjęcia : Krystian Melich