Emeryci z Prudnika nadal aktywni.

  • Drukuj

 

Po wspólnym świętowaniu tegorocznego Dnia Strażaka z funkcjonariuszami PSP w dniu 30 maja br. osoby uprawnione w kole Nr 9 ZE i RP RP w Prudniku uczestniczyły w  II etapie poznawania historii Prudnika. 

W wyniku podjętej inicjatywy jednego z kolegów emerytów, dzięki uprzejmości kadry Komendy Powiatowej PSP w Prudniku uczestniczyliśmy w szkoleniu  z zakresu ratownictwa medycznego w siedzibie Komendy. Celem szkolenia było utrwalenia i pogłębienia nabytych wiadomości ze służby. Szkolenie to było bardzo dobrze przygotowane i zrealizowane a nam przyniosło wiele satysfakcji.

Okres czerwca tradycyjnie zamknęliśmy udziałem w jednodniowej wycieczce. Tym razem poznawaliśmy historię oraz atrakcje turystyczne Pławniowic, Górek Wielkich oraz Cieszyna. Realizacja programu wycieczki przy  profesjonalnej obsłudze pilota przyczyniła się do dużego zadowolenia uczestników wycieczki, a tym realizacji aktywnej formy spędzania wolnego czasu spędzanego przez emerytów i ich współmałżonków.

W drodze powrotnej do Prudnika dyskutowano o następnych spotkaniach mających na celu podnoszenie aktywności środowiska emeryckiego.