1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 21 lutego 2019 r., w  sali Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 1 w Gdańsku odbyło się posiedzenie  członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół

woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie odbytych Zwyczajnych Walnych Zebrań w Kołach.

2. Plany pracy na 2019 r. - referowali Prezesi Kół.

3. Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2018 r.

4. Sprawy organizacyjne w tym dot. wojewódzkiego zjazdu delegatów.

5. Wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego:

1) omówił propozycje przyszłych zmian w Statucie naszego Związku,

2) dokładny termin i miejsce Zjazdu Wojewódzkiego zostanie ustalony z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie, nie później jednak niż do końca marca br.,

3) nastąpiły zmiany na stanowisku Prezesów Kół w: Tczewie, Słupsku, Chojnicach i Kole przy KW PSP w Gdańsku.

Prezesi Kół poinformowali o realizacji swoich Planów Pracy za 2018 rok i zamierzeniach na 2019 rok.

Skarbnik ZW przedstawił informację o wpłatach składek za 2018 r i stan salda na dzień dzisiejszy.

W wolnych wnioskach, Prezes Zarządu Wojewódzkiego zaapelował aby usprawnić obieg dokumentów związkowych. Korespondencja i dokumenty winny być wysyłane drogą elektroniczną, na adres mailowy, sporadycznie wysyłane na adres domowy („nie poleconym”).

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować kierownictwu komendy miejskiej PSP w Gdańsku za udostępnienie sali do obrad.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Walne Zebranie Członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kwidzynie

Zwyczajne Walne Zebranie Koła odbyło się w dniu 18.01.2019 r. W zebraniu wzięło udział 14 osób z pośród 18 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- st. kpt. Dariusz Treć - Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie,

- kol. Sławomir Bogiel - emeryt PSP,

- kol. Stanisław Napiórkowski - emeryt PSP.

Przed przystąpieniem do oficjalnej części zebrania, obecni uczcili minutą ciszy śmierć Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza.

Tradycyjnie już, zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018. W swoim sprawozdaniu, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nie wnosił uwag do działalności statutowej Zarządu Koła i prowadzonych spraw finansowych. Zaproponował udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu Koła. Podjęto dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Komendanta Powiatowego PSP przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący. Życzył zebranym przede wszystkim zdrowia i pomyślności w Nowym Roku. Pan Komendant został powołany na to stanowisko w roku 2018, stąd też życzyliśmy jemu samych sukcesów na niwie pożarniczej i w życiu prywatnym. Zadeklarował daleko idącą współpracę z Kołem emerytów.

Po wystąpieniach gości, przegłosowano (jawnie) udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła – obecni na zebraniu członkowie Koła jednogłośnie udzielili absolutorium za rok 2018.

Przystąpiono do procedury wyboru nowych władz Koła (zarządu i komisji rewizyjnej). Przegłosowano aby wszystkie ustalenia Walnego zebrania podejmować

w głosowaniu jawnym. Padła propozycja aby obecny skład zarządu i komisji pozostał bez zmian. Dotychczasowi członkowie władz Koła wyrazili zgodę na zgłoszoną propozycję.

Bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się Walne zebranie dokonało wyboru nowych/starych członków władz Koła.

Wybrane władze Koła ukonstytuowały się następująco:

A. Zarząd Koła:

- kol. Czesław Olejnik                                       - Prezes,

- kol. Krzysztof Groszewski                    - V-ce Prezes,

- kol. Witold Ługowski                            - Skarbnik,

- kol. Sławomir Michalczuk                     - Sekretarz.

B. Komisja Rewizyjna:

- kol. Jerzy Strechlau                              - Przewodniczący,

- kol. Andrzej Krupski                   - Sekretarz,

- kol. Krystyna Witkowska                       - Członek.

Zarząd Koła przedłożył propozycje do Planu Pracy na 2019 r. Akceptację uzyskały m.in., takie już cykliczne zamierzenia jak udział w spływie kajakowym czy spotkanie integracyjne. Zarząd zobowiązał się do wskazania nowych miejsc dotychczasowych spotkań.

Do udziału w imprezach zapraszamy członków Koła wraz z rodzinami, także tych którzy zamierzają lub jeszcze się wahają ze wstąpieniem do naszego Związku. Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, jesteśmy otwarci także inne propozycje naszych członków.

          Prezes Zarządu Koła zamykając Walne Zebranie, podziękował członkom Związku oraz gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności

w Nowym 2019 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Członków Koła przy KW PSP w Gdańsku

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Członków Koła Nr 18 ZEiRP RP przy KW PSP w Gdańsku oraz Wigilijne z udziałem zaproszonych gości.

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w restauracji „HACJENDA” w Gdańsku, ul. Partyzantów zorganizowano Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze za ubiegłą kadencję 2015 - 2018. W związku z remontem budynku KW PSP w Gdańsku zmuszeni byliśmy zorganizować ponownie spotkanie poza siedzibą KW PSP. Zarząd Koła przedstawił chronologicznie poszczególne działania na rzecz emerytów i rencistów oraz ich rodzin i na wniosek Komisji Rewizyjnej i głosowania Członków uzyskał absolutorium. Wybrano nowy Zarząd Koła Nr 18, którego Prezesem został Kolega Marian Trocki. Po wyborach zorganizowano spotkanie świąteczno – noworoczne Członków, Ich Rodzin i Sympatyków – z udziałem Zastępców Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotra Socha oraz bryg. Dariusza Żywickiego oraz Kol. Wacława Ziomek – Wiceprezesa Związku EMERYTÓW Policji. Zaproszony Ks. kanonik Ksiądz Dariusz Juszczak wygłosił Słowo Boże oraz przekazał najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób.

Zał. Serwis zdjęciowy

Sporządził:
Tadeusz Szmytke

Uroczyste „Spotkanie z Seniorem” w województwie pomorskim

W dniu 20 listopada 2018 r. o godz.12,00 ,tym razem w gościnnej Sali JRG 1 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku,  miało miejsce uroczyste  spotkanie emerytów seniorów z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej PSP  w Gdańsku oraz kadrą oficerską województwa pomorskiego.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP w Gdańsku Krzysztofa Dietz  oraz Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku nadbryg.Tomasza Komoszyńskiego  przybyli  emeryci, członkowie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Gdańsku ,Prezesi Kół i  Komendaci Powiatowi z woj.pomorskiego.

Byli obecni również  Z-cy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku: st.bryg.Piotr Socha , bryg.Dariusz Żywicki.

Uroczystość otworzył Krzysztof  Dietz  Prezes ZW ZEiRP, który podsumował działalność związku w bieżącym 2018  roku oraz nakreślił plan zebrań sprawozdawczo – wyborczych  w woj.pomorskim,  następnie głos zabrał  nadbryg.Tomasz Komoszyński   Pomorski Komendant Wojewódzki  PSP w Gdańsku mówiąc o dokonaniach straży pożarnej w woj.pomorskim ,stanie wyposażenia jednostek w nowy sprzęt pożarniczy ,budowie nowego JRG na Oksywiu , remontach obiektów KP PSP  w Pucku i Słupsku ,kończącej się rozbudowie budynku komendy wojewódzkiej w Gdańsku  oraz o planach na 2019 rok.

Po odczytaniu Uchwały Nr VI/7/2018 Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP z dnia 1 października  2018 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla ZEiRP RP zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP” dla niżej wymienionych emerytów i członków wspierających.

Kol.  Bobkowski Zenon z koła Kartuzy, Brunka Tadeusz, Szmagliński Mieczysław z koła Chojnice, Czyryk Mieczysław,Jankowska Danuta,Liss Marek z koła Starogard Gdański,  Kosater Irena z koła Kościerzyna,  Okapiec Anna z koła Tczew,  Olejnik Czesław z koła Kwidzyń  Roman Stanisław z koła Lębork.

Również wyróżnieni zostali pozycjami książkowymi i suwenirami ufundowanymi przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku  i koszami upominkowymi przez ZW ZEiRP w Gdańsku  emeryci- jubilaci, którzy w tym roku ukończyli 70,75,80 ,85 lat.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który minął w przyjemnej i miłej atmosferze.

Opracowanie i Foto: Krzysztof  Dietz

Wycieczka integracyjna Członków Koła Nr 18 ZEiRP RP przy KW PSP w Gdańsku

Zgodnie z Planem pracy Koła na 2018 r. zorganizowaliśmy
w dniach 5- 8 września 2018 r. wycieczkę do województwa  zachodniopomorskiego i Berlina. Zwiedziliśmy z przewodnikami Międzyzdroje, Świnoujście, Szczecin i Berlin. Polskie miejscowości nadmorskie są zachwycające, plaże czyste, zaś skwery pełne kwiatów. Natomiast   Berlin betonowy z płytami i brakiem ukwieconych miejsc
– na co zwróciły uwagę nasze Panie. Natomiast wrażenie robią Reichstag, Brama Brandenburska, Kolumna Zwycięstwa, Postdamer Platz i Pomnik Pomordowanych Żydów Europy – pomnik Holokaustu, niedaleko byłej Kancelarii Rzeszy. Obejrzeliśmy pozostałości 156 km Muru Berlińskiego z planszami ukazującymi zbrodnicze działania hitlerowskiego reżimu nazistowskiego oraz losy tych, którzy desperacko starali się przedostać na zachodnią stronę Berlina.

W wycieczce udział wzięło17 osób. Zarząd Koła Nr 18 składa podziękowanianadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu - za życzliwość
i okazaną emerytom pomoc w organizacji tej wycieczki.

Sporządził: Tadeusz Szmytke
Prezes Koła Nr 18
2018-09-18

Licznik odwiedzin

5572360
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1070
3536
14395
4920102
15975
65748
5572360