Nowe koło emerytów w woj. pomorskim.

  • Drukuj

W dniu 20 listopada 2013 r. przy Komendzie Powiatowej PSP w Malborku powstało koło ZEiRP. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP bryg.mgr inż .Adama Zielińskiego ,po uprzednim spotkaniu z grupą inicjatywną , przybyło ponad 22 emerytów. Na spotkaniu oprócz zaproszonych gości i kierownictwa komendy był obecny Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP Krzysztof Dietz. Po zapoznaniu ze Statutem Związku i przeprowadzeniu głosowania wybrano Zarząd Koła w ilości 5 osób.

Prezesem Zarządu został wybrany Roman Chorzępa, Wiceprezesem Piotr Małkowski,

Sekretarzem Dariusz Grabowski, Skarbnikiem Wiesław Mazur oraz członkiem Zarządu

Krzysztof Czarnota.

Na zakończenie, po blisko dwugodzinnym spotkaniu, Prezes ZW życzył, emerytom i nowo

powstałemu Zarządowi, wszelkiej pomyślności i skutecznej realizacji zamierzonych celów.

Nie obyło się bez wspólnego zdjęcia nowego Zarządu Koła.

KD

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa.