1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Podatki 2017: Nowela ws. kwoty wolnej już w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano już nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych. Główna zmiana jest podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem PIT dla osób o stosunkowano niewielkich zarobkach. Na zmianach stracą natomiast osoby mające dochody na poziomie ponad 85 tys. zł rocznie.

Nowe zasady będą mieć zastosowanie już do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, kwota wolna zostanie podniesiona dla części podatników do poziomu 6,6 tys. zł, a zmiany będą korzystne przede wszystkim dla podatników o zarobkach nieprzekraczających 11 tys. zł w skali roku, w tym np. rencistów, emerytów czy tez studentów. Korzyść odnieść ma w sumie ok. 3 mln podatników.

"Pracownik, który pracuje na pół etatu za 1 tys. zł miesięcznie (czyli rocznie osiąga dochód 12 tys. zł), za 2017 r. nie zapłaci podatku dochodowego. W ten sposób zyskuje 265 zł, które zapłaciłby (po odliczeniu składki zdrowotnej) w 2016 r. Osoba, która w 2017 r. przepracuje przykładowo 4 miesiące i otrzyma wynagrodzenie 2 tys. zł, nie zapłaci podatku dochodowego za 2017 r. Dzięki nowym rozwiązaniom nie będzie płacić podatku w wysokości 71 zł (po odliczeniu składki zdrowotnej)" - podaje przykłady resort finansów.

Osoby zarabiające do 6,6 tys. zł rocznie w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego. Zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw nowelizacja, w przypadku podatników zarabiających więcej niż 6,6 tys. zł, ale mniej niż 11tys. zł rocznie, kwota wolna będzie stopniowa zmniejszana do poziomu 3 091 zł.

Dla podatników o przychodach na poziomie od 11 tys. zł do 85 528 zł w skali roku zasady pozostaną bez zmian. Powyżej granicy 85 528 zł kwota będzie natomiast stopniowo zmniejszana, a zarabiający ponad 127 tys. zł w ogóle nie będą mieli kwoty wolnej.

Zmiany wprowadza ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1926).

Część przepisów weszła w życie już 30 listopada 2016 r.

 

Z tekstem noweli można się zapoznać tutaj.

www.podatki.biz

 

Najniższa emerytura i wynagrodzenie minimalne w górę

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za prace wzrośnie do 2000 zł miesięcznie, a wysokość najniższej emerytury zostanie podniesiona do 1000 zł - wynika z decyzji podjętych na wtorkowym posiedzeniu rządu. Jednocześnie przewidziano, ze w przypadku emerytów otrzymujących stosunkowo niskie świadczenia minimalna gwarantowana podwyżka w ramach waloryzacji wyniesie 10 zł.

Zgodnie z podpisanym przez premier Beatę Szydło rozporządzeniem, od 1 stycznia 2017 r. minimalna płaca wzrośnie z 1850 do 2000 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 8,1 proc. rok do roku. W efekcie minimalne wynagrodzenie będzie wynosić już 47,04 proc. prognozowanego na 2017 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - dzięki temu zmniejszy się różnica miedzy wynagrodzeniem średnim, a minimalnym. Zbliżymy się do pożądanych 50 proc. Dobra sytuacja na rynku pracy powinna przekładać się także na wzrost wynagrodzeń - zapewnia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbietą Rafalska.

W marcu 2017 r. w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty zostaną natomiast podwyższone o wskaźnik na poziomie 100,73 proc. W konsekwencji osoba otrzymująca do tej pory np. 1500 zł emerytury po waloryzacji otrzymywać będzie 1510,95 zł. Podwyżka wyniesie minimalnie 10 zł i zostaną nią objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 1369,86 zł. Jak szacuje rząd, skorzysta na tym ok. 2,1 mln świadczeniobiorców ZUS i niemal wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (ok. 1,1 mln osób). Równocześnie wysokość najniższej emerytury (dla osób mających do niej prawo) wzrośnie z obecnych 882,56 do 1000 zł. Renta socjalna zostanie podwyższona z 741,35 zł do 840 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota będzie podniesiona z obecnych 676,75 zł do 750 zł. "W systemie ubezpieczenia społecznego rolników zostanie wprowadzona gwarancja najniższej wysokości emerytury i renty na poziomie 1000 zł. Będą one waloryzowane tak, jak w innych systemach" – wskazuje rząd.

www.podatki.biz

Emerytura chroniona przed egzekucją? Sprawdź, ile komornik zostawi na życie emerytowi

Komornik zadłużonemu emerytowi od przyszłego roku zostawi na życie 750 zł brutto. To o około 310 zł więcej niż obecnie. Ustawa zmieniająca limity i kwoty wolne od zajęć komorniczych ma zostać podpisana przez prezydenta do końca roku.

Emeryci to jedna z najbardziej zadłużonych grup w Polsce. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Dłużników, średni dług emeryta to blisko 10 tys. zł i jest prawie 5 razy wyższy niż wysokość średniej emerytury.

Najwięcej, bo aż jedna trzecia zobowiązań, za które zalegają zadłużeni emeryci, przekazana została już firmom windykacyjnym i to one umieściły ich na liście dłużników. Na domiar tego, liczba zadłużonych rośnie – w stosunku do ubiegłego roku powiększyła się o 61 proc.

- Tak ogromny wzrost zadłużenia spowodowany jest z jednej strony tym, że coraz więcej wierzycieli, zabezpieczając swoje finanse, sięga po takie narzędzia jak biuro informacji gospodarczej. Z drugiej jednak, wśród osób starszych ogromną popularnością cieszą się różnego typu łatwo dostępne pożyczki gotówkowe, z których spłatą mają później problemy – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Co prawda w ZUS nie ma ogólnych informacji, ilu spośród 7,2 mln emerytów i rencistów ma zajęcia komornicze, ale jak wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej", w niektórych oddziałach komornicy zajmują nawet 7-8 proc. świadczeń.

W myśl obowiązujących przepisów, komornik ma prawo zająć maksymalnie połowę minimalnej emerytury i renty zadłużonego, czyli około 441 zł. Obecnie minimalna emerytura wynosi 882,56 zł brutto, jednak od marca przyszłego roku ma zostać podniesiona do tysiąca zł. brutto.

Emerytura wolna od komornika?

W myśl projektu ustawy założonej przez posłankę Barbarę Bartuś z PiS, wolna od egzekucji komorniczej miała być cała minimalna kwota emerytury lub renty. Pomysł ten spotkał się jednak z poważnymi zastrzeżeniami, głównie ze strony banków. - Zgłaszaliśmy zastrzeżenia do pierwotnej wersji poprawki, która zakładała ochronę całej minimalnej emerytury i renty. To rozwiązanie paradoksalnie byłoby niekorzystne dla tej grupy klientów banków – wyjaśnia w rozmowie z money.pl Przemysław Barbrich, dyrektor w Związku Banków Polskich. 

Jak tłumaczy, w praktyce wykluczyłoby to ich z rynku finansowego i usług bankowych. - Brak możliwości odzyskania udzielonej pożyczki oznaczałoby, że banki z dużą ostrożnością podchodziłyby do kredytowania emerytów czy rencistów – mówi. A to z kolei zmusiłoby ich do korzystania z nieregulowanego rynku usług parabankowych.

Rząd wziął pod uwagę tę wątpliwość i ustalił granicę 75 proc. wartości minimalnej emerytury czy renty. Oznacza to, że komornik zadłużonemu emerytowi od przyszłego roku zostawi na życie 750 zł brutto. Stawka 50 proc. dotyczyłaby wciąż jednak tych zadłużonych emerytów czy rencistów, którzy spłacają alimenty, a 20 proc. wartości minimalnej emerytury objęłaby pensjonariuszy domów opieki społecznej. - Próg 75 proc. jest rozsądnym kompromisem między zabezpieczeniem interesów emerytów i rencistów, jak i banków. Ta poprawka idzie w dobrym kierunku. Oczywiście wysokość udzielanych kredytów zostanie dostosowana do nowych regulacji – zaznacza dyrektor w Związku Banków Polskich. Podobne stanowisko ma Krajowa Rada Komornicza, która chwali rząd za poprawkę, którą ostatecznie przyjęła komisja sejmowa. - Uważamy, że rząd przygotował dobrą, kompromisową propozycję. Zgadzamy się ze stanowiskiem, że wyłączenie z egzekucji najniższych emerytur i rent wprawdzie chroniłoby świadczeniobiorców od zmniejszania i tak niskich dochodów, jednakże czyniłoby bezskuteczną egzekucję prowadzoną przeciwko tym osobom – mówi money.pl Monika Janus z KRK.

Ustawę prezydent ma podpisać do końca roku, jednak zacznie ona obowiązywać dopiero po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Tylko połowa wynagrodzenia za pracę

Podobnie jak w przypadku emerytur i rent, komornik, przystępując do egzekucji, nie może zająć wszystkich pieniędzy dłużnika. Musi pozostać mu choć minimalną kwotę potrzebną do życia. Rządowy projekt w tym przypadku nie przewiduje zmian tych limitów.

Zgodnie z prawem komornik może zająć 50 proc. zarobków dłużnika i 60 proc., jeśli ściągane są alimenty. Biorąc pod uwagę płacę minimalną na 2016 rok, z pensji musi zostać minimum 1850 zł brutto w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym etacie. Kwota ta zmniejsza się oczywiście proporcjonalnie do części etatu, jeśli umowa zakłada mniejszy wymiar zatrudnienia.

Natomiast w przypadku umów o dzieło czy zleceń komornik ma prawo zająć całą pensję. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy tzw. śmieciówki są jedynym i stałym źródłem utrzymania dłużnika.

Od września 2016 roku zmieniły się jednak przepisy Prawa bankowego dotyczące kwoty wolnej od zajęcia z rachunków bankowych. Wcześniej egzekucji nie podlegała trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

W sumie komornik nie miał prawa zająć kwoty nawet 12 tys. zł znajdującej się koncie zadłużonego. Teraz jednak ta minimalna kwota jest ustalana co miesiąc i wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 1387 zł. 

Emerytury i renty 2017: Ochotnicza Straż Pożarna ze specjalnym dodatkiem ?

Klub parlamentarny Kukiz'15 zgłosił do Sejmu projekt ustawy, w którym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczej straży pożarnej. Dodatek miałby wynosić 20 zł za każdy rok aktywnej służby.

Obecnie w Polsce działa ponad 16 tys. jednostek ochotniczej straży pożarnej. Jednostki te zrzeszają łącznie blisko 380 tys. osób. "Zaangażowanie członków ochotniczych straży pożarnych w pełnienie służby jest godne podziwu i często wiąże się ze sporym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Wobec tego, w ocenie projektodawców, wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdy rok pełnionej przez nich aktywnej służby będzie wyrazem szacunku i uznania dla ich oddanej służby" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dodatki miałyby przysługiwać wyłącznie tym, którzy aktywnie pełnili swoja służbę. Jak zaznaczają projektodawcy, ten cel miałoby zrealizować ustalenie dwudziestoletniego okresu służby, podczas której dany strażak brał czynny udział w minimum połowie ogólnej liczby akcji ratowniczych danej jednostki.

W projekcie wskazano tez, ze nowy dodatek kosztowałby państwo ok. 100 mln zł w skali roku. Wprowadzenie zmian przewiduje poselski - zgłoszony przez klub parlamentarny Kukiz'15 - projekt ustawy o „Zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw”.

Projekt trafił do Sejmu 6 września 2016 r. Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Z projektem mozna sie zapoznac tutaj.

 

www.podatki.biz

Co dalej z zasiłkami dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych?

31-05-2016

Zapytanie nr 423 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy, która ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13

Szanowna Pani Minister,

projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw, która ma zrealizować wyrok TK z dn. 21 października 2014 r., sygn. K 38/13, został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2015 roku i był procedowany w ramach rządowego procesu legislacyjnego od 16 marca 2015 r.

W jego ramach odbyły sie najpierw konsultacje międzyresortowe, później konsultacje publiczne, a następnie opiniowano zgłoszone uwagi i cześć z nich wprowadzono do następnej wersji projektu ustawy z 6 sierpnia 2015 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy i rekomendował jego przyjęcie Radzie Ministrów. W wrześniu 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wnioskował do Rady Ministrów o wprowadzenie projektu pod obrady Rady Ministrów. 29 pazdziernika projekt został mu zwrócony w związku z zakończeniem VII kadencji Sejmu i obowiązywaniem zasady dyskontynuacji.

Aby projekt ponownie był procedowany, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinien ponownie go przedłożyć Radzie Ministrów.

W swej kampanii wyborczej Prezydenta Andrzeja Duda zapowiadał, że osoby, które zostały pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego, "odzyskają utracone prawa nabyte".

Mając na uwadze potrzebę realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenie równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy i kiedy Pani Minister skieruje właściwy projekt ustawy pod obrady Rady Ministrów?

2. Czy Ministerstwo wykorzysta do tego projekt ustawy poprzedniego rządu (wypracowany w ramach konsultacji międzyresortowych i publicznych), czy przygotuje nowy projekt?

Z wyrazami szacunku,

Marcin Święcicki

14 kwietnia 2016 r.

Odpowiedz na zapytanie nr 423 w sprawie projektu ustawy, która ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13

Uprzejmie wyjaśniam, ze w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są analizy możliwych zmian dotyczących kształtu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, możliwych do wprowadzenia przez parlament.

W toku prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prac, zostaną wnikliwie przeanalizowane i rozpatrzone wszystkie postulaty i propozycje rozwiązań zgłaszane przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie należącym do ministerstwa.

W tym celu 12 stycznia 2016 r. został powołany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem będzie przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych dotyczących w szczególności realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 oraz z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt SK 7/11.

W dniu 21 stycznia 2016 r. pierwszy raz zebrał sie na posiedzeniu Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniu tym omówiono i przeanalizowano aktualnie obowiązujące uregulowania dotyczące systemu wsparcia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Zapoznano się również z rozwiązaniami w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej. Ustalono także, że kolejne posiedzenia Zespołu odbywać się będą cyklicznie w ciągu najbliższych tygodni.

Jest to Zespół wewnątrzresortowy, dopiero rozpoczął on swoje prace i w pierwszym spotkaniu nie brały udziału w jego obradach osoby nie będące jego członkami Przewodniczący Zespołu może jednak zapraszać do prac Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu i w miarę potrzeb rozwiązanie to będzie wykorzystywane.

Ponadto informuje, ze w ramach prac Zespołu, w dniu 16 lutego br., w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", miało miejsce spotkanie przedstawicieli MRPiPS z opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania pracownicy Ministerstwa mogli usłyszeć o problemach, z jakimi musza się codziennie mierzyć opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustalono, ze takie spotkania beda odbywały się w przyszłości.

Jednocześnie należy podkreślić, ze wypracowane przez powyższy Zespół propozycje rozwiązań będą konsultowane z zainteresowanymi środowiskami skupiającymi osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Niemniej, wskazanie zakresu planowanych zmian i rozwiązań systemowych nie jest możliwe na tak wczesnym etapie prac Zespołu. Bedzie ono możliwe po zakończeniu powyższych prac.

Jednocześnie uprzejmie informuje, ze w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Niezależnie jednak od powyższych prac prowadzonych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, ze aktualnie Komisja Ustawodawcza Senatu RP podjęła inicjatywę ustawodawczą mającą na celu realizacje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11).

W tym celu został przygotowany przez komisje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Projekt, w dniu 17 marca 2016 r., został przyjęty przez Senat RP i skierowany do Sejmu RP (druk 370).

Ponadto, uprzejmie informuje, ze celem i kierunkiem działań Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań wspierających wszystkie polskie rodziny, w tym również rodziny, których członkami sa osoby niepełnosprawne, w możliwie jak najszerszym spektrum jej funkcjonowania. W pierwszej kolejności, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom demograficznym w postaci zbyt małej liczby urodzeń, od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła sie realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), wprowadzającej świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie na dziecko. Jest to realizacja Program "Rodzina 500+", którego celem jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Program ma być także zachętą dla rodzin do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci. Należy podkreślić, ze rodziny, w których wychowywane jest  dziecko niepełnosprawne są w projekcie ustawy wprowadzającej świadczenie wychowawcze traktowane preferencyjnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 1200 złotych, jest wiec ono o 50% wyższe niż w przypadku rodzin, w których nie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bartosz Marczuk

Warszawa, 6 maja 2016 r.

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

5391258
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
262
1413
5918
4745956
41648
51220
5391258