1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

PODSUMOWANIE WYCIECZKI W KOTLINĘ KŁODZKĄ

W dniach 27 i 28 kwietnia 2014r grupa emerytów PSP koła nr 14 w Bielsku-Białej zaliczyła kolejną udaną i perfekcyjnie zaplanowaną wycieczkę, tym razem w Kotlinę Kłodzką. W pierwszej kolejności zwiedzili oni Śląską Jerozolimę, Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin - Kościół Nawiedzenia NMP – w miejscowości Wambierzyce. Pod okiem przewodnika przeszli drogą krzyżową. Kolejną atrakcją było zwiedzenie i prezentacja ruchomej szopki wambierzyckiej, gdzie niestety nie można było robić zdjęć.

Szczeliniec najwyższy szczyt Gór Stołowych, tam nasi wycieczkowicze również pod okiem przewodnika wdrapali się nie bez wysiłku i dzielnie stawiali czoła trudnościom wspinaczki. Ze Szczelińca można było podziwiać przepiękne widoki. W miejscowości Czermna zwiedzili kaplicę czaszek zbudowaną w latach 1776-1804 przez księdza Wacława Tomaszka. Ściany i strop kaplicy pokrywa ok. 3 tysiące ciasno ułożonych ludzkich czaszek i kości, ofiar zakaźnych chorób i wojen. Odwiedziliśmy również Duszniki Zdrój, gdzie wraz z przewodnikiem uskuteczniony został spacer po pięknym parku zdrojowym.

Bystrzyca Kłodzka - zakwaterowanie w Hotelu ABIS. Obfita obiado-kolacja oraz wieczorek taneczno-muzyczny, gdzie nasi emeryci bawili się do godzin popółnocnych, w takt muzyki i organizowanych zabaw przez bardzo kreatywnego didżeja. Po zjedzeniu pysznego śniadania wyruszyli do miejscowości Stronie Śląskie w celu zwiedzenia tamtejszej Huty Szkła Kryształowego „VIOLETTA”. Pracuje tam ponad 200 osób i wszystkie prace związane z produkcją kryształów wykonywane są ręcznie.

Kłodzko - zwiedzanie malowniczego miasta i Twierdzy Kłodzkiej. Ostatnim punktem programu naszej wycieczki było zwiedzenie nieczynnej Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz spożycie pysznego obiadu w restauracji obok kopalni.

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym uczestnikom za wspaniałą postawę i ogromną dyscyplinę. A przede wszystkim bardzo dziękujemy Komendantowi PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Adamowi Caputa, za zadysponowanie służbowego autobusu wraz z sympatycznym i uczynnym kierowcą Przemkiem.

 

Wspomnienie o naszym koledze.

 

 

W dniu 26.03.2014 r. przedstawiciele Kół Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie i Zawierciu / woj. śląskie/ złożyli kwiaty w pierwszą rocznicę śmierci na grobie kol. Jana Wyleciała założyciela i pierwszego Prezesa tych Kół .

 

 

św. pamięci ppłk poż.  JAN WYLECIAŁ

 

Urodził się 17.XI.1935 r .w miejscowości Pomrożyce (obecnie włączone do Zawiercia), w rodzinie robotniczej.

 

Po ukończeniu Oficerskiego Technikum Pożarniczego nr1 we Wrocławiu w 1956 r. skierowany został wraz z Janem Oczadłym i Eugeniuszem Wawrzyniakiem do służby w Łódzkiej Komendzie Straży Pożarnej na stanowisko Oficera Operacyjno- Szkoleniowego.

 

Komendantem łódzkich strażaków w tym czasie był mjr mgr Kotynia, którego w niedługim czasie zastąpił mjr inż. Gwizdka.

 

W trakcie służby w Łódzkiej Straży Pożarnej w dniu 10 XI 1956 r. nadano mu I-szy stopień oficerski. W dniu 14. IV. 1958 r. powołany pozostał do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą realizował w Poznaniu na Lotnisku Ławica jako Komendant Wojskowej Straży Pożarnej. Po odbyciu służby wojskowej został przeniesiony do Zawiercia na stanowisko Komendanta.

 

Na terenie miasta oprócz Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej działały wówczas dwie Zakładowe Straże Pożarne oraz 13-jednostek OSP. W tym czasie warunki lokalowe i socjalne dla załogi były bardzo trudne, podjęto decyzję o jej remoncie.

 

Po kapitalnym remoncie i modernizacji budynku warunki bytowo-socjalne załogi uległy poprawie .Ponadto, oprócz zakończenia prac remontowych, dużym osiągnięciem dla niego było ukończenie Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie i uzyskanie dyplomu ukończenia nr 1276/U/1966r.

 

W czasie pełnienia służby w MZSP w Zawierciu komendant Wyleciał uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Najtrudniejszą akcją ratowniczą jaką kierował był wyciek mazutu w 1967 r. na terenie Huty Zawiercie. Przyczyną wycieku mazutu było pęknięcie zbiornika z tą substancją w pobliżu wielkiego pieca .Wyciekło ponad 300 tys. litrów cieczy, powodując zagrożenie zapalenia się i jednocześnie przedostania się do kanalizacji miejskiej i rzeki Warty. W tym czasie była to największa awaria na terenie woj. katowickiego.

 

Z chwilą otwarcia Portu Lotniczego w Katowicach – Pyrzowicach w 1969 powołano go na stanowisko Komendanta Lotniskowej Straży Pożarnej.

 

Pełniąc służbę w Lotniskowej Straży Pożarnej w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w okresie od 6.01.1971 r. do 31.03.1976 ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Pożarnictwa oraz otrzymał świadectwo nr 356.

 

W 1981r. Jan Wyleciał został przeniesiony do służby na stanowisko Komendanta Kolejowej Straży Pożarnej w Katowicach, gdzie pracował do 1983 r.

 

W roku 1983 zrezygnował ze służby w Kolejowej Straży Pożarnej w Katowicach i na własną prośbę prześniony został do służby w Myszkowskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych na stanowisko Starszego Oficera Specjalisty.

 

W 1992 r. przeszedł na emeryturę w stopniu p. płk .pożarnictwa. Po przejściu na emeryturę poświęcił się pracy społecznej .W tym czasie był inicjatorem powołania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, a po jego powołaniu inicjatorem powołania Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie (woj. śląskie).

 

W 2000 r. został członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach i Zarządu Głównego ZEiRPRP w Warszawie.
Jako działacz społeczny od 2001 r., pomimo choroby, organizuje spotkania integracyjne Koła w Myszkowie z Kołami w Krakowie i Łodzi. Od 2001 r. do końca pełnienia funkcji Prezesa Koła organizował imprezy rekreacyjno-wypoczynkowe i wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla emerytów i członków ich rodzin na terenie całego kraju jak i poza jego granice.

 

Będąc członkiem Zarządu Głównego zaproponował organizacje wyjazdowego posiedzenia na terenie Jury-Krakowsko-Częstochowskiej, które odbyło się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. W trakcie posiedzenia Koło Emerytów w Myszkowie zostało wyróżnione odznaką jako jedno z najlepszych w kraju.
W 2010 r. Jan Wyleciał zrezygnował z funkcji Prezesa Koła w Myszkowie i przeniósł się do Zawiercia, by tam założyć koło przy KP PSP i pełnić funkcję v-ce Prezesa.

 

Za pracę zawodową i społeczną został uhonorowany następującymi odznaczeniami resortowymi i państwowymi:
- Srebrny Krzyż Zasługi,
- Odznaka Państwa Polskiego,
- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
- Zloty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
- Srebrna Odznaka za Zasługi dla Transportu Drogowego i Lotniczego,
- Brązowa Odznaka w Służbie Narodu,
- Medal 40-lecia PL,
- Złoty Krzyż Zasługi,
- Zloty Znak Związku OSP,
– Złota Odznaka za Zasługi dla woj.śląskiego,
- Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski,
- Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski,
- Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony P-poż.,
- Złota Odznaka Zasłużony dla Ochrony P-poż.,
- Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
- Odznaka za Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

 

Kol. Jan Wyleciał zmarł 27-03-2013 r. Na długo pozostanie w naszych sercach.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

Opracował
Marek Ciałach Myszków /woj.śląskie/  

 

 

 

Spotkanie z okazji święta Służby Więziennej.

W dniu 20.02.2014r. z okazji święta Służby Więziennej w pomieszczeniach Aresztu Śledczego w Katowicach odbyło się spotkanie emerytów i reńcistów służby więziennej woj. śląskiego oraz zaproszonych gości wśród których obecni byli m.in.:
1. Viceprezydent miasta Katowice - p. Krzysztof Marek,
2. Dyrektor Biura Emerytalnego CZSW - płk Grzegorz Domaszewicz,
3. Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach - płk Mirosław Gawron,
4. Przewodniczący ZG KZEiR SW - kol. Janusz Kwiecień,
5. Viceprezes ZW ZEiRP RP w Katowicach - kol. Roman Szłapa
Spotkanie zorganizował oraz prowadził Przewodniczący Terenowego Koła KZEiR SW w Katowicach kol. Stanisław Jaguś, który przywitał wszystkich obecnych na sali oraz złożył życzenia "by ten Dzień Świąteczny był wyjątkowy, przyniósł wiele radości i niespodzianek". Każdy z zaproszonych gości w krótkich słowach przekazał informacje dotyczące swoich organizacji oraz złożył życzenia z okazji Święta SW na ręce Przewodniczącego kol. Stanisława Jagusia.

Spotkanie przebiegało w miłej oraz sympatycznej atmosferze.

 

 

Spotkanie w Koniecpolu.

W dniu 14.02.2014r. wyznaczyli sobie spotkanie emeryci i renciści JRG Nr.4 Koniecpol . Spotkanie  prowadził Paweł Zasępa tj. Prezes Koła Nr19 ZEiRP RP, który przywitał obecnych na sali emerytów i rencistów oraz zaproszonych gości m.in.:

  • z-ca Komendanta Miejskiego PSP Częstochowa st.bryg. Janusz Benduch,

  • d-ca JRG bryg.Wojciech Prokop,

  • z-ca d-cy mł. kpt. Tomasz Bąk,

  • Wiceprezes ZW ZEiRP RP w Katowicach kol. Roman Szłapa

Następnie przedstawił 2-letnie dokonania organizacyjne (koło powstało w 2012r.) Zarządu Koła Nr19 oraz stan osobowy, który liczy 26 osób.

St.bryg Janusz Banduch omówił współpracę Komendy Miejskiej z kołami ZEiRP RP z Częstochowy i Koniecpola oraz złożył w imieniu Komendanta Miejskiego st.bryg. Sławomira Olbryśia oraz własnym - wszystkim dużo zdrowia oraz zrealizowania swoich planów. Kol. Roman Szłapa omówił sprawy socjalne realizowane przez Zarząd Wojewódzki ZEiRP woj. śląskiego oraz przedstawił plany obchodów 20-lecia na rok 2014 dla naszej organizacji. W imieniu Prezesa ZW oraz własnym złożył gratulacje dla zarządu koła w Koniecpolu dobrze wykonanej roboty. D-ca JRG pokazał nowo pozyskany ciągnik siodłowy Scania wraz z naczepą do przewozu 25 ton wody. Zebrani w przyjacielskiej atmosferze dyskutowali na nurtujące ich tematy.

Poniżej relacja zdjęciowa.

Spotkanie w Siemianowicach.

W dniu 16 stycznia 2014r w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie noworoczne emerytów i rencistów pożarnictwa KM PSP w Siemianowicach Śląskich .

Spotkanie prowadziła:

-Prezes Koła nr 12 kol. Alicja Flak

Wśród zaproszonych gości byli:

- z-ca Komendanta Miejskiego mł.bryg. Rafał Świerczek,

- d-ca JRG st.kpt. Dariusz Czop,

- członek zarządu wojewódzkiego kol. Kazimierz Komandzik,

- z-ca przewodniczącego komisji socjalnej – st.kpt. Ewa Krywko.

Na spotkaniu kol. Alicja Dobrowolska została odznaczona odznaką ,,Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Odznakę wręczył członek Zarządu Wojewódzkiego Kol. Kazimierz Komandzik, oraz z-ca Komendanta Miejskiego PSP mł.bryg. Rafał Świerczek.

Z okazji Jubileuszu 80 –tych urodzin kol. Doroty Lokieć został odczytany list gratulacyjny Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Marka Rączka i Miejskiego Komendanta PSP w Siemianowicach Śląskich st.kpt. Leszka Jasica.

Prezes Koła kol. Alicja Flak w imieniu wszystkich członków koła złożyła Jubilatce życzenia urodzinowe. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze.

Koło nr 12 w Siemianowicach Śl. dziękuje Komendantowi Miejskiemu PSP st.kpt .Leszkowi Jasica , z-cy Komendanta Miejskiego mł.bryg. Rafałowi Świerczek oraz dowódcy JRG st.kpt. Dariuszowi Czop za pomoc zorganizowaniu pięknego spotkania noworocznego dla emerytów i rencistów.

Licznik odwiedzin

5335317
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
724
1099
4408
4696575
36927
50192
5335317