1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie koła z Częstochowy z okazji Dnia Seniora

W dniu 18 listopada 2016r Zarząd koła nr 8 w Częstochowie zorganizował wyjazdowe zebranie członków. Na zebranie zaproszony był przedstawiciel KM PSP. Swoją obecnością zaszczycił Z-ca K-ta bryg. Janusz Benduch, który pogratulował naszej społecznej aktywności, życząc dalszych sukcesów w działalności na rzecz emerytów, rencistów pożarników naszego częstochowskiego regionu.

  

Prezes Czesław Mila przedstawił sprawozdanie z działalności Koła nr 8 za rok 2016.

Do koła w br. wstąpiło 20 nowych członków powiększając stan Koła do 110 członków. Członkowie uczestniczyli m.in. w dwóch wycieczkach krajowych, na koncercie operetkowym, na biesiadzie noworocznej, a obecnie spotkaniu w dniu Seniora. Uczestniczyli w licznych uroczystościach ZEiRPRP miejscowych, wojewódzkich i centralnych, a także uroczystościach pogrzebowych strażaków emerytów, którzy odeszli na zawsze z naszych szeregów.

Aktywni członkowie byli wyróżniani odznaczeniami, zarząd koła wspierał emerytów starających się o pomoc finansową z funduszu socjalnego.

Zebrania Koła, zebrania Zarządu i comiesięczne wtorkowe dyżury członków Zarządu służą realizacji założonych planów, otwarciu się na problemy emerytów i poprawie aktywności członków naszego koła.

W planach na 2017rok Zarząd Koła przewiduje wariantowo propozycje wyjazdowe dla członków: jedna wycieczka do Międzyzdrojów z wyjazdem do Kopenhagi i Malmo ( 30 maja -04 czerwca 2017) lub dwie krajowe: (01-03 września) zwiedzanie Warszawy oraz (07-09 lipca) na spływ Dunajcem.

Jednocześnie Zarząd oczekuje na zgłaszanie do uczestnictwa w wycieczkach w terminie do 15 grudnia br. pocztą emailową: <">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. > lub telefonicznie do kol. Czesława Mili.

Na zebraniu została złożona informacja skarbnika za działalność finansową w bieżącym roku.

Po zebraniu członkowie Koła spotkali się na wspólnym obiedzie z okazji Dnia Seniora 2016 w tradycyjnym od wielu lat miejscu: sali „Studnia” przy ul. Jaskrowskiej w Częstochowie.

Spotkanie było kolejną miłą okazją do wspomnień, wzajemnego wsparcia, dzielenia się problemami i radościami życia emeryta, seniora, nawiązywania kontaktów, ustalania nowych form wspólnego spędzenia czasu.

Liczny udział członków koła w Dniu Seniora 2016 potwierdza, że spotkanie było oczekiwanym, ważnym i miłym momentem w życiu naszych koleżanek i kolegów Seniorów. 

W załączeniu galeria zdjęć.

Autorem tekstu oraz zdjęć jest:

kol. Czesław Mila - Prezes koła ZEiRP RP Częstochowa

Wyjazdowe posiedzenie ZW ZEiRP RP w Katowicach

W dniu 28.10.2016 r. w Częstochowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz komisji socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim.

W programie była wizyta w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie gdzie zostaliśmy przywitani przez z-cę KM st. bryg. Janusz Benduch który przybliżył nam zadania i obowiązki Jednostek Ratowniczo Gaśniczych pow. Częstochowskiego oraz ich wyposażenie. Prezes koła kol. Czesław Mila pokazał pomieszczenie wykorzystywane przez członków koła oraz galerię Prezesów koła w Częstochowie. Zwiedziliśmy muzeum „Fabrykę zapałek” gdzie m.in. zobaczyliśmy kilku minutowy najstarszy dokumentalny film wykonany na ziemiach Polski z pożaru fabryki który miał miejsce w 1913 r.

Przed rozpoczęciem posiedzenia ZW, WKR byliśmy w Sanktuarium na Jasnej Górze. Wśród zaproszonych gości obecni byli:

1.            Śląski Komendant Wojewódzki  - nadbryg. Marek Rączka  który został przywitamy dużymi oklaskami.

2.            V-ce Przewodnicząca Komisji Socjalnej – st. kpt. Ewa Krywko

Posiedzenie otworzył Prezes ZW kol. Roman Szłapa który przywitał zaproszonych gości oraz obecnych - przedstawił program i przekazał prowadzenie V-ce Prezesowi ZW kol. Jarosławowi Zabłockiemu.

Za skuteczne działanie na rzecz naszej organizacji wyróżnieni zostali otrzymując książkę-kronikę 20-lecia ZEiRP RP :  kol. Czesław Mila, kol. Czesław Mikuła, kolo. Wiesław Manka , kol. Stanisław Duda  -  wręczenia dokonał  Prezes ZW kol. Roman Szłapa oraz nadbryg. Marek Rączka.

Prezes  przedstawił wizytę na śląsku przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego w Wrocławiu i ZW z Opolu wraz z Prezesem ZG kol. Krzysztofem Maślankiewiczem oraz omówił zorganizowaną przez ZW wycieczkę do Rumunii jak również zorganizowany wyjazd 24 członków ZW ZEiRP w Katowicach  do Warszawy na uroczystość wręczenia Sztandaru dla Zarządu Głównego ZEiRP RP (byliśmy najliczniejszą grupą ). Ponadto przedstawił negatywną sytuację w kole w Tarnowskich Górach.

St. kpt. Ewa Krywko przedstawiła sytuację funduszu socjalnego w bieżącym roku.

Śląski Komendant Wojewódzki ustosunkował się do omówionych wcześniej tematów oraz życzył owocnej działalności na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

Na zakończenie Prezes ZW podziękował Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu za wszechstronną pomoc udzielaną naszej organizacji oraz zaprosił obecnych do wspólnego zdjęcia.

Tekst i zdjęcia : Roman Szłapa

Spotkanie Zarządów Wojewódzkich ZEiRP RP na śląsku.

W dniach 27-28.09.2016r. na zaproszenie Prezesa ZW kol. Roman Szłapa oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Marka Rączki spotkali się w KW PSP Katowice Zarządy Wojewódzkie ZEiRP RP:

z województwa dolnośląskiego:   V-ce Prezes ZW – kol. Henryk Bartłomiejczyk, Prezes koła z Polkowic – kol.Wiktor Huzar, Prezes koła z Oleśnicy – kol. Stanisław Koszela, Prezes koła z Dzierżoniowa– kol. Kazimierz Sołtysiak, Przewodnicząca WKR Bernardyna Zuska

z woj. opolskiego: Prezes ZW – kol. Krzysztof Maślankiewicz, V-ce Prezes ZW – kol. Stanisław Kuszła, V-ce Prezes ZW – kol. Ryszard Sajkowski,  Prezes koła z Prudnika Leszek Bobowski, Członek Zarząu koła z Prudnika – kol. Ryszard Indra oraz senior ZW kol. Jan Boćwinski.

z  woj. śląskiego: Prezes ZW – kol. Roman Szłapa, V-ce Prezes ZW kol. Grzegorz Świerkot, Prezes koła z Katowic – kol. Janusz Kucharczyk, Prezes koła z Zabrza – kol. Piotr Matyja, Prezes koła z Częstochowy -  kol. Czesław Mila, członek Zarządu k/ Katowice – kol. Ryszard Widuch, członek k/ Bielsko Biała - kol. Andrzej Nowak-Beskidzki oraz senior kol. Kazimierz Komandzik.       St. kpt. Ewa Krywko -V-ce Przewodnicząca Komisji Socjalnej Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego.

Wśród zaproszonych gości obecny był pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Katowice kol. Roman Puchalski który przekazał serdeczne życzenia oraz wręczył obecnym upominki promujące miasto Katowice oraz z-ca KW PSP Opole st. bryg. Witold Trojnar przekazując życzenia wspólnej międzywojewódzkiej integracji oraz  wymianę doświadczeń zawodowych zasłużonych emerytów pożarniczych.

Prezes ZG kol. Krzysztof Maslankiewicz omówił najważniejsze tematy nad którymi pracuje Zarząd Główny naszej organizacji a następnie rozpoczęła się dyskusja.

Uczestnicy zwiedzili kopalnię zabytkową „Quido” w Zabrzu gdzie byliśmy pod wrażeniem niebezpiecznej oraz ciężkiej pracy zawodu górnika.

Byliśmy na strzelnicy w Siemianowicach gdzie przywitał nas KM PSP st. bryg. Rafał Świerczek

Drużynowo:

I miejsce zajęła drużyna ZW ZEiRP RP z Opola

II miejsce zajęła drużyna ZW ZEiRP RP z Katowic

III miejsce zajęła drużyna ZW ZeiRP RP z Wrocławia

Indywidualnie:

I miejsce zajął kol. Ryszard Sajkowski z Opola

II miejsce zajął kol. Stanisław Kuszła z Opola

III miejsce zajął kol. Jan Boćwiński z Opola i kol. Henryk Bartłomiejczyk z Wrocławia

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz puchary wręczone przez Prezesa ZW ZEiRP RP kol. Roman Szłapa oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Marka Rączkę.

Przy wspólnym posiłku oraz z wielkim postanowieniem kontynuacji spotkań integracyjnych  w następnych latach zakończyliśmy spotkanie.

Tekst i zdjęcia ; Roman Szłapa

Wycieczka do Rumunii zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Katowicach

W pazdzierniku br. ZW ZEiRP RP w Katowicach zorganizował  5-dniową wycieczkę do Rumunii – z wizytą u Hrabiego Drakuli.  Zwiedziliśmy północne tereny Rumunii – Siedmiogród.

Byliśmy w miejscowości Bran na zamku  z XV wieku tradycyjnie uznawanym za siedzibę Hrabiego Drakuli  oraz w zamku Rasnov usytuowanym na malowniczym skalnym wzgórzu,    Miasteczko Fogarasz i zwiedzanie średniowiecznej fortecy, która zachowała się po dziś dzien w bardzo dobrym stanie (po 17 września 1939 roku służył jako więzienie dla polskich żołnierzy internowanych w Rumunii).  Jechaliśmy bardzo malowniczą drogą Transfogaradzką ok. 2000 m. npm. dotarliśmy na najwyższy punkt szosy nad jezioro Baleo skąd mogliśmy oglądać wspaniałe widoki.

Byliśmy w dawnej stolicy siedmiogrodu Alba Julia gdzie zobaczyliśmy twierdzę  Alba Karolina oraz cerkiew koronacyjną królów Rumunii.  Zwiedziliśmy najstarszą kopalnię soli Turda w Rumunii gdzie była możliwość przejażdżki łódkami po jeziorku (o zasoleniu 27%) oraz jedynym w Europie podziemnym diabelskim młynie. Jednym z ostatnich punktów programu była wizyta na tzw. „wesołym cmentarzu” w miejscowości Sapanta.

Tak jak na każdej wycieczce spędziliśmy uroczy wieczór integracyjny przy dzwiękach muzyki  oraz konsumując regionalne przysmaki. Trochę zmęczeni daleką podróżą ale zadowoleni z bardzo bogatego progrsmu który za pomocą przewodnika o dużej wiedzy historycznej udało się zrealizować .

Tekst i zdjęcia Roman Szłapa

Udana wycieczka w Bieszczady Koła nr 14 z Bielska-Białej

W dniach 25-27 września 2016r grupa emerytów Koła nr 14 z Bielska-Białej wyruszyła na wycieczkę w Bieszczady.

Pierwszym punktem programu naszej kolejnej wycieczki, było zwiedzanie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy.

Następnie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, gdzie nasi uczestnicy mogli nie tylko oglądać eksponaty, czy podglądać żmudną pracę pracowników, ale również sami próbowali wydmuchać z rozgrzanego do 13000C szkła jakiś przedmiot. Zwiedziliśmy malowniczy krośnieński Rynek po czym zostaliśmy zakwaterowani w Pensjonacie Gawra w Łączkach nieopodal miejscowości Lesko. Tam po pysznym posiłku i chwili relaksu, rozpoczęliśmy przygotowania do ogniska i wspólnych śpiewów. I tak przy akompaniamencie gitary, którą świetnie posługiwał się sekretarz Zarządu naszego Koła emerytów Andrzej P. pośpiewaliśmy sobie korzystając z uprzednio przygotowanych śpiewników. Usmażyliśmy kiełbaski. Były rozmowy towarzyskie, kawa, herbatka... Były kawały (w czym dominował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Zbigniew P.) tańców na razie nie było. Następnego dnia, po obfitym śniadaniu dotarliśmy do Ekomuzeum w miejscowości Hosze-Jałowe. W drodze napawaliśmy oczy przepięknymi widokami Bieszczadów, gdzie lasy już powoli zaczęły zmieniać swą szatę barw na jesienną. Podobnie pięknie było w punkcie widokowym w Gminie Lutowiska – wspaniałe widoki… Kasia, nasza Pani Przewodnik zafundowała nam, dla rozruszania kości, pieszą wycieczkę do schroniska Bacówka pod Małą Rawką. Pogoda dopisywała. Piękne widoki połoniny, otaczających nas gór, lasów i łąk. W miejscowości Cisna mieliśmy kolejny przystanek. Rozmowy towarzyskie z autochtonami, „zakapiorami” oraz znana atrakcja BAR SIEKIEREZADA wraz z galerią malarstwa, gdzie spożyliśmy smaczny posiłek. Dotarliśmy nad Zalew Soliński w Solinie. Tam mieliśmy przyjemność popłynąć w godzinny rejs widokowy po Zalewie Solińskim. I znowu przepiękne bieszczadzkie widoki… Wróciliśmy do miejsca zakwaterowania w Łączkach, gdzie czekała na nas didżejka wraz ze sprzętem muzycznym i wyskokową (dla emerytów) muzyką. Była oczywiście kawa, herbatka…i coś na ząb. Pobawiliśmy się wesoło do późnych godzin wieczornych, by rankiem po śniadaniu wyruszyć do Miejscowości Myczkowce do Centrum Ekumenicznego im. Jan Pawła II gdzie zwiedzaliśmy Ogród Biblijny oraz ustawione na małym obszarze drewniane makiety stu świątyń i kościołów polskich, słowackich, ukraińskich, rumuńskich, węgierskich. Kolejną atrakcją, po przybyciu do Sanoka było zwiedzanie największego w Polsce skansenu, Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie przydzielony nam przewodnik interesująco  i niezwykle barwnie oprowadzając nas po rozległym terenie, opowiadał o wszystkim  co wiedział. W Sanoku spożyliśmy obiad i po zwiedzeniu sympatycznego i malowniczego sanockiego rynku udaliśmy się w podróż powrotną, by zakończyć ją o godzinie 2230 w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, skąd 3 dni temu wyruszyliśmy.

Wycieczkę należy uznać za bardzo udaną. Strat w ludziach i sprzęcie nie zanotowano.

Licznik odwiedzin

3489522
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1408
3049
9658
2842545
67248
75628
3489522