Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w Częstochowie

  • Drukuj

Dnia 9.01.2015r. w KM PSP w Częstochowie odbyło się spotkanie sprawozdawczo wyborcze w kole ZEiRP RP w Częstochowie. Wśród zaproszonych gości obecni byli:

  1. bryg. Sławomir Olbryś - Komendant Miejski PSP w Częstochowie,

  2. kol. Roman Szłapa - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach i jednocześnie członek ZG

Spotkanie otworzył ustępujący Prezes koła kol. Czesław Mikuła który przywitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad który został zaakceptowany. Koło korzysta z pomieszczenia biurowego w Komendzie Miejskiej wyposażone w komputer i podstawowe umeblowanie. Ponadto na stronie internetowej KM PSP w Częstochowie koło naszej organizacji posiada zakładkę.

Bryg. Sławomir Olbryś przekazał życzenia Noworoczne wszystkim emerytom oraz ich rodzinom i zadeklarował wszechstronną pomoc dla naszej organizacji.

Kol. Roman Szłapa w imieniu Prezesa ZW oraz własnym złożył Najlepsze Życzenia Noworoczne oraz omówił sprawy nurtujące nasze środowisko w 2014r.

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze zgodnie z ustalonym porządkiem prowadził kol. Andrzej Szymczyk.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu za okres 4-letniej kadencji złożył Prezes koła kol. Czesław Mikuła który m.in. podkreślił wzrost osobowy koła z 27 członków do 77, zorganizowanie 5 wycieczek (w tym 4 zagraniczne) oraz zorganizowanie wyjazdów grupowych członków koła do teatru. W 2014r. zorganizowano turniej w kręgle o puchar Prezesa koła oraz spotkanie dla członków koła którzy ukończyli 85 i 90 lat. W trakcie kadencji wyodrębniło się koło w Koniecpolu w którym jest 26 członków ZEiRP RP.

Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium został przyjęty jednogłośnie.

Następnie odbyła się dekoracja osób odznaczonych przez członka ZG kol. Romana Szłapa oraz Prezesa Koła kol. Czesława Mikułę: okolicznościowe medale 20-lecia naszej organizacji otrzymali długoletni członkowie koła, natomiast odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP otrzymał kol. Zbigniew Kaszyca.

W wyniku przeprowadzonych wyborów skład zarządu koła przedstawia się następująco:

  • Prezes - Czesław Mila,
  • Wiceprezes - Jacek Koniarski,
  • Sekretarz - Jacek Sokołowski,
  • Skarbnik - Danuta Błaszczyk,
  • Członek - Zbigniew Kaszyca,
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mateusz Lechowski,
  • Delegaci na Zjazd Wojewódzki - Czesław Mila, Jacek Koniarski.

Życzenia skutecznej społecznej pracy dla dobra emerytów i rencistów oraz naszej organizacji dla nowych władz koła złożył kol. Roman Szłapa oraz podziękował ustępującemu zarządowi za 4-letnią kadencję intensywnej pracy i zwiększenia o 200 % stanu osobowego.