1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Prezydium ZW ZE i RP RP w Olsztynie odbytego dnia 5 października 2016 r.

Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia:

-         informacja z obrad Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 8 września br.

-         ustalenie składu delegacji ZW  na uroczystość wręczenia sztandaru dla Zarządu Głównego w dniu 7 października,

-         ustalenie terminu i tematyki posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego,

-         ocena organizacji wycieczki i jej przebiegu na trasie Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą,

-         Sprawy organizacyjne,

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium Zarządu Głównego z dnia 8 września br. zwłaszcza dotyczące wręczenia sztandaru dla ZG, spraw finansowych i zmiany instrukcji finansowej, prac przy nowym statucie Związku.

Ustalono skład delegacji Zarządu Wojewódzkiego na uroczystość wręczenia sztandary

dla Zarządu Głównego w dniu 7 października w ilości siedmiu osób.

stalono termin i tematykę posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, które odbędzie się w pierwszej dekadzie grudnia br.

Dokonano oceny organizacji i przebiegu wycieczki  zorganizowanej w miesiącu sierpniu na trasie Bruksela – Paryż- Zamki nad Loarą. Organizację i przebieg wycieczki oceniono bardzo dobrze, tak ze strony Zarządu Wojewódzkiego jak również biura turystycznego „Logos Tour w Olsztynie”.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

-         plan przebiegu uroczystości XX lecia powstania struktur Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017 w tym listy uczestników,

-         opłacanie składek statutowych przez koła terenowe,

-         stan finansów Zarządu Wojewódzkiego,

Opracował:

Prezes ZW ZE i RP RP Tadeusz Jakubik

Wycieczka do Brukseli – Paryża –Zamki nad Loarą

         W dniu 22 – 30 sierpnia 2016r. Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Olsztynie zorganizował wycieczkę na trasie Bruksela - Paryż – Zamki nad Loarą. W wycieczce udział wzięło 41 emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin z 10 kół terenowych tj:

- Działdowo     - 8 osób

- Olsztyn           - 8 osób

- Węgorzewo   - 6 osób

- Biskupiec       - 4 osoby

- Ostróda         - 3 osoby

- Morąg           - 3 osoby

- Iława             - 2 osoby

- Lidzbark W. - 2 osoby

- Szczytno         - 2 osoby

- Ełk                 - 1 osoba

           Program wycieczki obejmował :

22.08.2016r. – wyjazd z Olsztyna, przejazd do hotelu Garbsen k/Hanoweru.

23.08.2016r. – wyjazd do Francji przez Belgię. Zwiedzanie Brukseli : Dolne Miasto – Grand Place – uważany za jeden z najładniejszych rynków w Europie. Przejazd przez dzielnicę europejską z gmachami Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i siedziby Komisji Europejskiej. Przejazd do Paryża.

24.08.2016r. – zwiedzanie Paryża : Wyspa Cite z Katedrą Norte Dame i pałacem sprawiedliwości. Spacer do Dzielnicy Łasińskiej : bulwar St. Germanin, dziedziniec najstarszego francuskiego uniwersytetu – Sorbony, Panteon – miejsce spoczynku zasłużonych Francuzów ( Marii Skłodowskiej Curie), Wieża Eiffla z której można podziwiać rozległą panoramę Paryża, Pałac Inwalidów z grobowcem Napoleona.

25.08.2016r. – dalszy ciąg zwiedzania Paryża. Luwr ze wspaniałą kolekcją dzieł sztuki. Zwiedzanie Muzeum d’Orsay – można tam podziwiać dzieła sztuki z drugiej połowy XIX wieku. Spacer Plami Elizejskimi, Plac Concorde do Łuku Tryumfalnego. Godzinny rejs po Sekwanie.

26.08.2016r. – wyjazd w kierunki Doliny Loary – zwiedzanie Zamku Chambord - największego po Pałacu Wersal. Zamek posiada ponad 440 pomieszczeń, tarasów i schodów. Następnie przejazd do zamki Chenonceau. Zwiedzanie jego wspaniale wyposażonych wnętrz.

27.08.2016r. – zwiedzanie Wersalu – pałacu wybudowanego na polecenie Ludwika XIV. Powrót do Paryża i spacer po Dzielnicy Montmarte – mekce XIX – wiecznej paryskiej bohemy. Zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur. Następnie czerwony wiatrak kabaretu Moulin Rouge i Placu Pigalle.

28.08.2016r. – zwiedzanie cmentarza Pere Lachaaise z grobem m.in. Fryderyka Chopina, szklany gmach Centrum Pompidou. Nastepnie przejazd przez główny plac Paryża ozdobiony staroegipskim obeliskiem z Luksoru, Plac de la Concorde do dzielnicy La Defense i zwiedzanie paryskiej dzielnicy XXI wieku.

29.08.2016r. – wyjazd do Polski. Nocleg w hotelu w Słubicach.

30.08.2016r. – przyjazd do Olsztyna w godzinach popołudniowych.

         Uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni .

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP w Olsztynie w dniu 31 maja 2016r

 

W dniu 31 maja 2016r. odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie z udziałem Prezesów Kół z następującym porządkiem obrad :

 

 1. Wręczenie wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka”
 2. Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia ZG odbytego w dniu 18 – 19. 04. br.
 3. Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na terenie województwa na dzień 31.12.2015r.
 4. Sprawy finansowe
 5. Sprawy organizacyjne

 

W posiedzeniu udział wzięli goście :

 

-         Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

 

bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

 

-         Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KWPSP

 

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

 

-         Komendant Powiatowy PSP w Braniewie

 

mł. bryg. inż. Władysław Szczepanowicz

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Warmińsko – Mazurski Prezes ZW Tadeusz Jakubik a następnie zostały wręczone wyróżnienia z okazji „Dnia Strażaka”

 

Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski na wniosek Kapituły Medalu nadał :

 

- st. ogn. w st. spocz. Leonowi Wiśniewskiemu – Prezesowi Koła w Biskupcu Medalem Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego

 

Wręczenia medalu dokonali : Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki i Warmińsko-Mazurski Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

 

Odznakami honorowymi „Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali wyróżnieni :

 

 1. Robert Fliciński           - Naczelnik Wydziału KW PSP Olsztyn
 2. Ryszard Kimont           - Koło Lidzbark Warm.
 3. Romuald Markowski   - Koło Ostróda
 4. Janusz Rudzis             - Koło Morąg
 5. Władysław Jerzy Szczepanowicz – Komendant Powiatowy PSP Braniewo
 6. Joanna Szczypułkowska – Koło Lidzbark Warm.
 7. Grzegorz Wieczorek     - Koło Olsztyn
 8. Jarosław Wysocki         - Koło Nidzica
 9. Bogdan Żerebny           - Koło Bartoszyce
 10. Antoni Mitin                 - Koło Olecko
 11. Jerzy Taraszkiewicz.     - Koło Olecko

 

Wręczenie odznak dokonali : członek ZG Wojciech Bastek, Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW Tadeusz Jakubik i Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki.

 

Członek ZG, Wiceprezes ZW Wojciech Bastek omówił przebieg i ustalenia z odbytego w dniach 18-19.04. br. posiedzenia Zarządu Głównego.

 

Tadeusz Jakubik omówił analizę sprawozdawczości i stan organizacyjny Związku na Warmii i Mazurach na koniec 2015r. ze szczególnym naciskiem na :

 

-         stanu osobowego w poszczególnych kołach

 

-         stanu środków finansowych

 

-         opłacaniu składek statutowych

 

-         właściwemu i terminowemu sporządzaniu sprawozdań

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje dalszy wzrost ilości członków Związku oraz wzorowe opłacanie składek statutowych przez Koła.

 

         Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2015r, które Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie.

 

W sprawach organizacyjnych omówiono :

 

-         nadanie sztandaru dla ZG i opłaty Kół z terenu województwa na sztandar

 

-         zorganizowanie w roku 2017 uroczystego posiedzenia ZW w Zwiazku z obchodami XX-lecia powołania Związku

 

-         organizacji wycieczki w br. na trasie Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą

 

-         sporządzenie do końca br. wniosków na odznaki w związku z XX-leciem Związku

 

Na zakończenie obrad przeprowadzono dyskusję na wszystkie tematy, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego złożył podziękowanie dla wszystkich emerytów i rencistów za dotychczasową pracę i złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka. Dla Prezesów Kół została przekazana książka pt: „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP 1944 – 2014”.

 

Zdjęcia wykonali :

 

Stanisław Pabijanek

 

Adam Osiński

 

Opracował Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik

 

 

Posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP w Olsztynie dniu 16 marca 2016 r.

            W dniu 16 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia :

 • informacja z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 11 lutego 2016r.

 • analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na dzień 31.12.2015r.

 • analiza protokółu WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2015,

 • sprawy finansowe,

 • sprawy organizacyjne i informacje.

Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium ZG, które odbyło się w dniu 11 lutego 2016r. a zwłaszcza dotyczące : nadania sztandaru dla ZG, druku książki pt: „20 lat ZEiRP RP – Historia powstania i działalności”, konieczność zmiany instrukcji finansowej, nadawania odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Dokonano analizy sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na Warmii i Mazurach na koniec 2015r. ze szczególnym naciskiem na :

 • stanu osobowego w poszczególnych kołach

 • stanu środków finansowych

 • opłacaniu składek statutowych

 • stanu bazy lokalowej oraz wyposażenia w sprzęt.

Na szczególne podkreślenie zasługuje dalszy wzrost członków Związku, oraz bardzo dobry stopień opłacania składek statutowych.

Przeanalizowano protokół kontroli WKR. Na podkreślenie zasługuje fakt uznania prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe i nie wniesienie do tej działalności żadnych uwag.

Omówiono stan finansów ZW na dzień 31.12.2015r. i podjęto decyzję :

 • o przekazaniu na sztandar ZG ZEiRP RP kwoty 725, 00 zł. (tj. 1,00 zł. od każdego

       członka Związku na terenie województwa) oraz przekazano apel w tej sprawie do

       kół terenowych

 • o pokryciu kosztów odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla Kół terenowych w bieżącym roku przez ZW ZEiRP RP.

  W sprawach organizacyjnych omówiono :

 • organizację plenarnego posiedzenia ZW ZEiRP RP

 • wręczenie sztandaru dla ZG ZEiRP RP w dniu 04.06.2016r.

  w Warszawie i udział emerytów w tej uroczystości

 • nadanie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla członków naszego Związku na terenie naszego województwa

 • obchodów XX – Lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017

 • organizacja wycieczki na trasie : Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą w m-cu sierpniu br.

 • Prezes ZW ZEiRP RPTadeusz Jakubik

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 27 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 54 członków Koła oraz 2 strażaków PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2012 roku.

            Na zebranie przybyli zaproszeni: Komendant MiejskiPSP bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik oraz szczególny gość - emerytowany od kilku dni Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki, których przywitał Prezes Koła  Jerzy Jasiński.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Prezes Koła w imieniu członków Związku wręczyli Panu Komendantowi Mirosławowi Ruteckiemu okolicznościowy plat w związku z zakończeniem służby i serdecznie podziękowali za udzielaną pomoc  w realizacji zadań statutowych na rzecz naszych członków, bardzo dobrą współpracę,jednocześnie życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Komendant Wojewódzki Mirosław Rutecki bardzo serdecznie podziękował za docenienie jego działań na rzecz Związku i życzył nam dużo zdrowia oraz niezłomnej cierpliwości w dalszej działalności.

            Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowego plata członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 80 - tych urodzin kol. Tadeuszowi Dzieniszewskiemu oraz życzenia pomyślności i dużo zdrowia. W dalszej części zebrania Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2015 rok. Sprawozdanie finansowe  za 2015 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna, a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła. Komendant Miejski PSP w Olsztynie  przedstawił informację  z zadań i projektów  jakie zostały wykonane w 2015 roku na terenie Komendy, jednostek JRG oraz powiatu w OSP.

Kolejnym punktem zebrania była informacja kol. Wojciecha Bastka, Przewodniczącego Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP woj. warmińsko - mazurskiego w 2015 roku oraz omówił uwagi dotyczące  wniosków o pomoc socjalną składanych przez członków koła.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik poinformował zebranych o odbytym zjeździe wojewódzkim Związku, posiedzeniu Zarządu Głównego na terenie naszego województwa oraz wyborze nowych władz ZG. Poinformował członków Związku o stronie internetowej KW PSP Olsztyn i naszej zakładce ZEiRP RP, na której można znaleźć informacje dotyczące naszego Związku. Natomiast na stronie KG PSP  w zakładce ZG ZEiRP RP jest informacja dotycząca nowych ubezpieczeń.

            Ostatnim punktem zebrania była dyskusja oraz informacja Prezesa Koła o planowanej wycieczce w 2016 roku "Bruksela - Paryż - zamki nad Loarą" lub alternatywnie Zakopane lub Jelenia Góra. Ostateczną decyzję w sprawie wycieczki podejmie Zarząd Koła wspólnie z Zarządem Wojewódzkim  ZEiRP RP.

Opracował: Jerzy Jasiński

Licznik odwiedzin

5285360
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
595
1300
8679
4643981
37162
51575
5285360