1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wycieczka do Brukseli – Paryża –Zamki nad Loarą

         W dniu 22 – 30 sierpnia 2016r. Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Olsztynie zorganizował wycieczkę na trasie Bruksela - Paryż – Zamki nad Loarą. W wycieczce udział wzięło 41 emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin z 10 kół terenowych tj:

- Działdowo     - 8 osób

- Olsztyn           - 8 osób

- Węgorzewo   - 6 osób

- Biskupiec       - 4 osoby

- Ostróda         - 3 osoby

- Morąg           - 3 osoby

- Iława             - 2 osoby

- Lidzbark W. - 2 osoby

- Szczytno         - 2 osoby

- Ełk                 - 1 osoba

           Program wycieczki obejmował :

22.08.2016r. – wyjazd z Olsztyna, przejazd do hotelu Garbsen k/Hanoweru.

23.08.2016r. – wyjazd do Francji przez Belgię. Zwiedzanie Brukseli : Dolne Miasto – Grand Place – uważany za jeden z najładniejszych rynków w Europie. Przejazd przez dzielnicę europejską z gmachami Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i siedziby Komisji Europejskiej. Przejazd do Paryża.

24.08.2016r. – zwiedzanie Paryża : Wyspa Cite z Katedrą Norte Dame i pałacem sprawiedliwości. Spacer do Dzielnicy Łasińskiej : bulwar St. Germanin, dziedziniec najstarszego francuskiego uniwersytetu – Sorbony, Panteon – miejsce spoczynku zasłużonych Francuzów ( Marii Skłodowskiej Curie), Wieża Eiffla z której można podziwiać rozległą panoramę Paryża, Pałac Inwalidów z grobowcem Napoleona.

25.08.2016r. – dalszy ciąg zwiedzania Paryża. Luwr ze wspaniałą kolekcją dzieł sztuki. Zwiedzanie Muzeum d’Orsay – można tam podziwiać dzieła sztuki z drugiej połowy XIX wieku. Spacer Plami Elizejskimi, Plac Concorde do Łuku Tryumfalnego. Godzinny rejs po Sekwanie.

26.08.2016r. – wyjazd w kierunki Doliny Loary – zwiedzanie Zamku Chambord - największego po Pałacu Wersal. Zamek posiada ponad 440 pomieszczeń, tarasów i schodów. Następnie przejazd do zamki Chenonceau. Zwiedzanie jego wspaniale wyposażonych wnętrz.

27.08.2016r. – zwiedzanie Wersalu – pałacu wybudowanego na polecenie Ludwika XIV. Powrót do Paryża i spacer po Dzielnicy Montmarte – mekce XIX – wiecznej paryskiej bohemy. Zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur. Następnie czerwony wiatrak kabaretu Moulin Rouge i Placu Pigalle.

28.08.2016r. – zwiedzanie cmentarza Pere Lachaaise z grobem m.in. Fryderyka Chopina, szklany gmach Centrum Pompidou. Nastepnie przejazd przez główny plac Paryża ozdobiony staroegipskim obeliskiem z Luksoru, Plac de la Concorde do dzielnicy La Defense i zwiedzanie paryskiej dzielnicy XXI wieku.

29.08.2016r. – wyjazd do Polski. Nocleg w hotelu w Słubicach.

30.08.2016r. – przyjazd do Olsztyna w godzinach popołudniowych.

         Uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni .

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP w Olsztynie w dniu 31 maja 2016r

 

W dniu 31 maja 2016r. odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie z udziałem Prezesów Kół z następującym porządkiem obrad :

 

 1. Wręczenie wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka”
 2. Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia ZG odbytego w dniu 18 – 19. 04. br.
 3. Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na terenie województwa na dzień 31.12.2015r.
 4. Sprawy finansowe
 5. Sprawy organizacyjne

 

W posiedzeniu udział wzięli goście :

 

-         Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

 

bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

 

-         Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KWPSP

 

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

 

-         Komendant Powiatowy PSP w Braniewie

 

mł. bryg. inż. Władysław Szczepanowicz

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Warmińsko – Mazurski Prezes ZW Tadeusz Jakubik a następnie zostały wręczone wyróżnienia z okazji „Dnia Strażaka”

 

Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski na wniosek Kapituły Medalu nadał :

 

- st. ogn. w st. spocz. Leonowi Wiśniewskiemu – Prezesowi Koła w Biskupcu Medalem Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego

 

Wręczenia medalu dokonali : Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki i Warmińsko-Mazurski Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

 

Odznakami honorowymi „Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali wyróżnieni :

 

 1. Robert Fliciński           - Naczelnik Wydziału KW PSP Olsztyn
 2. Ryszard Kimont           - Koło Lidzbark Warm.
 3. Romuald Markowski   - Koło Ostróda
 4. Janusz Rudzis             - Koło Morąg
 5. Władysław Jerzy Szczepanowicz – Komendant Powiatowy PSP Braniewo
 6. Joanna Szczypułkowska – Koło Lidzbark Warm.
 7. Grzegorz Wieczorek     - Koło Olsztyn
 8. Jarosław Wysocki         - Koło Nidzica
 9. Bogdan Żerebny           - Koło Bartoszyce
 10. Antoni Mitin                 - Koło Olecko
 11. Jerzy Taraszkiewicz.     - Koło Olecko

 

Wręczenie odznak dokonali : członek ZG Wojciech Bastek, Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW Tadeusz Jakubik i Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki.

 

Członek ZG, Wiceprezes ZW Wojciech Bastek omówił przebieg i ustalenia z odbytego w dniach 18-19.04. br. posiedzenia Zarządu Głównego.

 

Tadeusz Jakubik omówił analizę sprawozdawczości i stan organizacyjny Związku na Warmii i Mazurach na koniec 2015r. ze szczególnym naciskiem na :

 

-         stanu osobowego w poszczególnych kołach

 

-         stanu środków finansowych

 

-         opłacaniu składek statutowych

 

-         właściwemu i terminowemu sporządzaniu sprawozdań

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje dalszy wzrost ilości członków Związku oraz wzorowe opłacanie składek statutowych przez Koła.

 

         Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2015r, które Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie.

 

W sprawach organizacyjnych omówiono :

 

-         nadanie sztandaru dla ZG i opłaty Kół z terenu województwa na sztandar

 

-         zorganizowanie w roku 2017 uroczystego posiedzenia ZW w Zwiazku z obchodami XX-lecia powołania Związku

 

-         organizacji wycieczki w br. na trasie Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą

 

-         sporządzenie do końca br. wniosków na odznaki w związku z XX-leciem Związku

 

Na zakończenie obrad przeprowadzono dyskusję na wszystkie tematy, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego złożył podziękowanie dla wszystkich emerytów i rencistów za dotychczasową pracę i złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka. Dla Prezesów Kół została przekazana książka pt: „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP 1944 – 2014”.

 

Zdjęcia wykonali :

 

Stanisław Pabijanek

 

Adam Osiński

 

Opracował Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik

 

 

Posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP w Olsztynie dniu 16 marca 2016 r.

            W dniu 16 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia :

 • informacja z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 11 lutego 2016r.

 • analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na dzień 31.12.2015r.

 • analiza protokółu WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2015,

 • sprawy finansowe,

 • sprawy organizacyjne i informacje.

Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium ZG, które odbyło się w dniu 11 lutego 2016r. a zwłaszcza dotyczące : nadania sztandaru dla ZG, druku książki pt: „20 lat ZEiRP RP – Historia powstania i działalności”, konieczność zmiany instrukcji finansowej, nadawania odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Dokonano analizy sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na Warmii i Mazurach na koniec 2015r. ze szczególnym naciskiem na :

 • stanu osobowego w poszczególnych kołach

 • stanu środków finansowych

 • opłacaniu składek statutowych

 • stanu bazy lokalowej oraz wyposażenia w sprzęt.

Na szczególne podkreślenie zasługuje dalszy wzrost członków Związku, oraz bardzo dobry stopień opłacania składek statutowych.

Przeanalizowano protokół kontroli WKR. Na podkreślenie zasługuje fakt uznania prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe i nie wniesienie do tej działalności żadnych uwag.

Omówiono stan finansów ZW na dzień 31.12.2015r. i podjęto decyzję :

 • o przekazaniu na sztandar ZG ZEiRP RP kwoty 725, 00 zł. (tj. 1,00 zł. od każdego

       członka Związku na terenie województwa) oraz przekazano apel w tej sprawie do

       kół terenowych

 • o pokryciu kosztów odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla Kół terenowych w bieżącym roku przez ZW ZEiRP RP.

  W sprawach organizacyjnych omówiono :

 • organizację plenarnego posiedzenia ZW ZEiRP RP

 • wręczenie sztandaru dla ZG ZEiRP RP w dniu 04.06.2016r.

  w Warszawie i udział emerytów w tej uroczystości

 • nadanie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla członków naszego Związku na terenie naszego województwa

 • obchodów XX – Lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017

 • organizacja wycieczki na trasie : Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą w m-cu sierpniu br.

 • Prezes ZW ZEiRP RPTadeusz Jakubik

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 27 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 54 członków Koła oraz 2 strażaków PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2012 roku.

            Na zebranie przybyli zaproszeni: Komendant MiejskiPSP bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik oraz szczególny gość - emerytowany od kilku dni Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki, których przywitał Prezes Koła  Jerzy Jasiński.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Prezes Koła w imieniu członków Związku wręczyli Panu Komendantowi Mirosławowi Ruteckiemu okolicznościowy plat w związku z zakończeniem służby i serdecznie podziękowali za udzielaną pomoc  w realizacji zadań statutowych na rzecz naszych członków, bardzo dobrą współpracę,jednocześnie życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Komendant Wojewódzki Mirosław Rutecki bardzo serdecznie podziękował za docenienie jego działań na rzecz Związku i życzył nam dużo zdrowia oraz niezłomnej cierpliwości w dalszej działalności.

            Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowego plata członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 80 - tych urodzin kol. Tadeuszowi Dzieniszewskiemu oraz życzenia pomyślności i dużo zdrowia. W dalszej części zebrania Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2015 rok. Sprawozdanie finansowe  za 2015 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna, a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła. Komendant Miejski PSP w Olsztynie  przedstawił informację  z zadań i projektów  jakie zostały wykonane w 2015 roku na terenie Komendy, jednostek JRG oraz powiatu w OSP.

Kolejnym punktem zebrania była informacja kol. Wojciecha Bastka, Przewodniczącego Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP woj. warmińsko - mazurskiego w 2015 roku oraz omówił uwagi dotyczące  wniosków o pomoc socjalną składanych przez członków koła.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik poinformował zebranych o odbytym zjeździe wojewódzkim Związku, posiedzeniu Zarządu Głównego na terenie naszego województwa oraz wyborze nowych władz ZG. Poinformował członków Związku o stronie internetowej KW PSP Olsztyn i naszej zakładce ZEiRP RP, na której można znaleźć informacje dotyczące naszego Związku. Natomiast na stronie KG PSP  w zakładce ZG ZEiRP RP jest informacja dotycząca nowych ubezpieczeń.

            Ostatnim punktem zebrania była dyskusja oraz informacja Prezesa Koła o planowanej wycieczce w 2016 roku "Bruksela - Paryż - zamki nad Loarą" lub alternatywnie Zakopane lub Jelenia Góra. Ostateczną decyzję w sprawie wycieczki podejmie Zarząd Koła wspólnie z Zarządem Wojewódzkim  ZEiRP RP.

Opracował: Jerzy Jasiński

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP dn. 18.11.2015r.

W dniu 18 listopada 2015r. odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad :

1. Informacja z odbytego w dniach 16-18 czerwca 2015 r. Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Omówienie ustaleń posiedzenia ZG ZE i RP RP odbytego w dniu 20 października 2015 r. :

- wprowadzenie do użytku instrukcji kancelaryjnej,

- stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej „ Zasłużony dla ZE i RP RP”,

- określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZE i RP RP,

3. Przyjęcie planu działania Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na VI kadencję lata 2015-2018.

4. Zasady kontroli działalności Kół przez Komisję Rewizyjną.

5. Sprawy finansowe.

6. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu udział wziął :

Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik witając członków Zarządu, Prezesów Kół, Członków WKR i Z-cę Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Woj. PSP. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie, następnie zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego w m-cu sierpniu Prezesa Koła w Ełku kol. Zenona Rakowskiego.

Prezes wręczył Prezesowi Koła w Giżycku Mirosławowi Hajduk plakietkę od ZG w podziękowaniu za współudział w organizacji wyjazdowego posiedzenia ZG w Pięknej Górze k/Giżycka.

Informacje z odbytego w dniach 16 – 18 czerwca 2015r. Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił Prezes ZW szczególnie podkreślając przebieg, wybór nowych władz oraz program działania Związku na lata 2015 – 2019. Następnie przedstawił ustalenia posiedzenia ZG ZEiRP RP odbytego w dniu 20 października 2015r. ze szczególnym uwzględnieniem :

 • wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej

 • stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej

 • określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZEiRP RP

Plan działania Zarządu na okres kadencji omówił sekretarz ZW Ryszard Kaszuba, podkreślając że został on opracowany w oparciu o zadania statutowe, uchwałą ze Zjazdu Wojewódzkiego i zadania wynikające z programu działania Zarządu Głównego. Plan został przyjęty do realizacji jednogłośnie.

Zasady kontroli oraz sporządzanie protokółów omówiła Przewodnicząca WKR Teresa Ciechowska, uwypuklając zasady prowadzenia dokumentacji finansowej /książka kasowa, dowody wpłaty, rozchody, oświadczenia skarbnika o odpowiedzialności materialnej/ oraz sprawy działalności statutowej dotyczyło to kontroli przeprowadzanej przez Komisje Rewizyjne w Kołach.

Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik przedstawiła stan finansowy ZW, dochody, wydatki i stan kasy. Stan finansowy ZW oceniono pozytywnie i informacje przyjęto jednogłośnie.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi następujące zagadnienia :

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek przedstawił działalność Komisji w roku 2015. w roku 2015 rozpatrzono pozytywnie 320 wniosków, podkreślił że 75% środków zostało wydatkowanych na zapomogi i zwrot kosztów leczenia,

 • Prezes ZW omówił :

  a/ sporządzanie wniosków na odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” na rok

     2016,

  b/ przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w kołach,

  c/ przesłanie sprawozdań z działalności kół za rok 2015,

  d/ zorganizowanie obchodów XX – Lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017,

  e/ informację o ilości i strukturze wiekowej emerytów i rencistów oraz o wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych,

  f/ propozycję wycieczki zagranicznej dla członków Związku w roku 2016 – sprawę tą przedstawił Prezes Koła w Olsztynie Jerzy Jasiński.

  Z-ca K-nta Wojewódzkiego PSP podziękował za dobrą pracę i współpracę ze Związkiem oraz przedstawił najbliższe zamierzenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego województwa.

Licznik odwiedzin

5136044
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
949
1333
2282
4495404
37728
47697
5136044