1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP dn. 18.11.2015r.

W dniu 18 listopada 2015r. odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad :

1. Informacja z odbytego w dniach 16-18 czerwca 2015 r. Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Omówienie ustaleń posiedzenia ZG ZE i RP RP odbytego w dniu 20 października 2015 r. :

- wprowadzenie do użytku instrukcji kancelaryjnej,

- stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej „ Zasłużony dla ZE i RP RP”,

- określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZE i RP RP,

3. Przyjęcie planu działania Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na VI kadencję lata 2015-2018.

4. Zasady kontroli działalności Kół przez Komisję Rewizyjną.

5. Sprawy finansowe.

6. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu udział wziął :

Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik witając członków Zarządu, Prezesów Kół, Członków WKR i Z-cę Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Woj. PSP. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie, następnie zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego w m-cu sierpniu Prezesa Koła w Ełku kol. Zenona Rakowskiego.

Prezes wręczył Prezesowi Koła w Giżycku Mirosławowi Hajduk plakietkę od ZG w podziękowaniu za współudział w organizacji wyjazdowego posiedzenia ZG w Pięknej Górze k/Giżycka.

Informacje z odbytego w dniach 16 – 18 czerwca 2015r. Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił Prezes ZW szczególnie podkreślając przebieg, wybór nowych władz oraz program działania Związku na lata 2015 – 2019. Następnie przedstawił ustalenia posiedzenia ZG ZEiRP RP odbytego w dniu 20 października 2015r. ze szczególnym uwzględnieniem :

 • wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej

 • stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej

 • określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZEiRP RP

Plan działania Zarządu na okres kadencji omówił sekretarz ZW Ryszard Kaszuba, podkreślając że został on opracowany w oparciu o zadania statutowe, uchwałą ze Zjazdu Wojewódzkiego i zadania wynikające z programu działania Zarządu Głównego. Plan został przyjęty do realizacji jednogłośnie.

Zasady kontroli oraz sporządzanie protokółów omówiła Przewodnicząca WKR Teresa Ciechowska, uwypuklając zasady prowadzenia dokumentacji finansowej /książka kasowa, dowody wpłaty, rozchody, oświadczenia skarbnika o odpowiedzialności materialnej/ oraz sprawy działalności statutowej dotyczyło to kontroli przeprowadzanej przez Komisje Rewizyjne w Kołach.

Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik przedstawiła stan finansowy ZW, dochody, wydatki i stan kasy. Stan finansowy ZW oceniono pozytywnie i informacje przyjęto jednogłośnie.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi następujące zagadnienia :

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek przedstawił działalność Komisji w roku 2015. w roku 2015 rozpatrzono pozytywnie 320 wniosków, podkreślił że 75% środków zostało wydatkowanych na zapomogi i zwrot kosztów leczenia,

 • Prezes ZW omówił :

  a/ sporządzanie wniosków na odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” na rok

     2016,

  b/ przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w kołach,

  c/ przesłanie sprawozdań z działalności kół za rok 2015,

  d/ zorganizowanie obchodów XX – Lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017,

  e/ informację o ilości i strukturze wiekowej emerytów i rencistów oraz o wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych,

  f/ propozycję wycieczki zagranicznej dla członków Związku w roku 2016 – sprawę tą przedstawił Prezes Koła w Olsztynie Jerzy Jasiński.

  Z-ca K-nta Wojewódzkiego PSP podziękował za dobrą pracę i współpracę ze Związkiem oraz przedstawił najbliższe zamierzenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego województwa.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie

Dnia 30 września 2015r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZE i RP RP woj. warmińsko-mazurskiego. Podczas posiedzenia omówiono zagadnienia:

- ustalenia Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 6 lipca 2015 r.,

- tematyka i termin posiedzenia plenarnego ZW ZE i RP RP,

- sprawy finansowe,

- sprawy organizacyjne,

Podczas posiedzenia przedstawione zostały dokumenty omawiane na Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 6 lipca 2015 r. a mianowicie: „instrukcja kancelaryjna” , Regulaminu przyznawania odznaki honorowej „Zasłużony dla ZE i RP RP”, oraz „Projekt programu działania Związku na lata 2015-2019”.

Ustalono, że 18 listopada odbędzie się Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na które zaproszeni zostaną Prezesi Kół oraz ustalono jego tematykę. Dokonano analizy odprowadzania na rzecz Zarządu Wojewódzkiego składek przez poszczególne Koła. Omówiono także zmiany w dotychczasowych dokumentach tj. ewidencji wydawanych zaświadczeń na przejazdy ulgowe oraz ewidencji członków w poszczególnych kołach. Powyższe dokumenty zostaną szczegółowo przedstawione na Plenarnym Posiedzeniu Zarządu.

Opracował : Stanisław Pabijanek – członek Prezydium ZW ZEiRP RP.

Wycieczka na Podlasie z Lidzbarka Warmińskiego.

W dniach 6-9 lipca 2015 roku Koło Emerytów PSP w Lidzbarku Warmińskim zorganizowało wycieczkę krajoznawczą na Podlasie.  Noclegi i wyżywienie zarezerwowano w Białowieży,  skąd wyjeżdżaliśmy na zwiedzanie.

DZIEŃ 1.

Zwiedzanie rozpoczęto od miejsc historycznych,  dobrze znanych polskim filmowcom, tu nakręcono wiele scen batalistycznych i historycznych.

Pierwszym z tych miejsc, to stara carska twierdza w Osowcu, a raczej jej część udostępniona do zwiedzania przez Osowieckie Towarzystwo Historyczne.

Ciekawostką jest to, iż twierdza położona wśród bagien rzeki Biebrzy, nigdy nie została zdobyta.

Następnym obiektem był zamek królewski w Tyńcu zwany Wersalem Północy lub drugim Wawelem. Całkowicie zrujnowany przez zawieruchy wojenne, po raz kolejny spalony  w czasie I wojny światowej. Ruiny rozebrano i wywieziono do utwardzania dróg.                                     Zamek w ostatnim 20-leciu został po części z niebywałą starannością odbudowany przez osobę prywatną. 

W zamku znajduje się hotel, część urządzona historycznie jest udostępniona do zwiedzania.

DZIEŃ 2.

Druga część wycieczki, to wycieczka przyrodnicza. Zwiedziliśmy Muzeum Puszczy Białowieskiej w Białowieży.  W muzeum można obejrzeć florę i faunę tamtego regionu, bardzo ciekawie zaprezentowaną w formie audiowizualnej. Naszą wycieczkę oprowadzała po muzeum pani kustosz, nie zabrakło wielu ciekawostek o życiu puszczy. Zwiedziliśmy zagrody dzikich zwierząt, obiekt położony 4 km od Białowieży w stronę Hajnówki. W dużych zagrodach zobaczyliśmy między innymi: żubry, żubronie, łosie, jelenie, daniele i rysie.

Po południu zwiedziliśmy skansen w miejscowości Sioło Budy oraz Szlak Dębów Królewskich

DZIEŃ 3.

Pojechaliśmy do Hajnówki, oddalonej od Białowieży około 20 km.

Jechaliśmy leśną kolejką po puszczy z Hajnówki do Topiło, trasa 11 km przez puszczę, w tym malownicze widoki na leśne jeziorka i rozlewiska.

Dla odprężenia od upałów spędziliśmy dwie godziny w parku wodnym w Hajnówce.

DZIEŃ 4.

W ostatnim dniu wycieczki zwiedziliśmy Muzeum farmacji w pałacu   Branickich w Białymstoku, park pałacowy,  oraz Górę Krzyży z cudownym żródełkiem, które według podań ma uzdrawiającą wodę.

Wycieczka była udana. Przede wszystkim mieszkaliśmy w przemiłym pensjonacie, który zaoferował dobre warunki pobytu, oraz obfite regionalne posiłki.

Samo zwiedzanie odbywało się bez pośpiechu, te cztery dni spędziliśmy w miłej atmosferze, a wieczory przy ognisku.

W wycieczce uczestniczyło 16 osób.

 

 

 

 

Spotkanie z jubilatami

Dnia 9 września Zarząd Koła ZE i RP RP w Olsztynie zorganizował spotkanie z członkami Koła obchodzącymi rocznicę urodzin a mianowicie płk. poż w st. spocz. Ryszardem Wojno obchodzącym 80-tą rocznicę i st. asp. w st. spocz. Kazimierzem Majsterek obchodzącym 75-tą rocznicę urodzin. Zarząd koła reprezentowali: Jerzy Jasiński – Prezes, Ryszard Kaszuba – sekretarz i Andrzej Kiernozek – członek Zarządu. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Tadeusz Jakubik. Komendanta Wojewódzkiego PSP reprezentował Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski. Jubilaci pełnili służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej przez ponad 30 lat. Ryszard Wojno pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych na wielu stanowiskach od 1958 roku. Służbę zakończył na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego, Kazimierz Majsterek służbę rozpoczął w Inspektoracie Ochrony Przeciwpożarowej Polskich Kolei Państwowych w Olsztynie. W stan spoczynku odszedł ze stanowiska starszego dyspozytora Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W trakcie spotkania przy kawie jubilaci podzieli się wspomnieniami z okresu służby. Przedstawiciele Związku i KW PSP złożyli jubilatom serdeczne życzenie, a zwłaszcza dużo zdrowia i dalszych spotkań jubileuszowych. Jubilatom wręczono okolicznościowe Platy z życzeniami.

Zarząd Koła ZEiRP RP w Olsztynie

Wycieczka turystyczna do Karlskrony

Koło Emerytów i Rencistów w Elblągu zorganizowało w dniach 5 - 7 lipca 2015 roku wycieczkę do XVII - wiecznego szwedzkiego miasta portowego Karlskrona, położonego na 33 wyspach. Ten światowej sławy historyczny port wojenny w 1998 roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W wycieczce wzięło udział 26 osób, członków Koła ZEiRP w Elblągu i ich rodzin.

Dzień I

O godzinie 17. 00 nastąpił wyjazd autokarem z Elbląga na terminal promowy w Gdyni (fot.1) .

 

 

  

Po krótkim oczekiwaniu po godzinie 20 weszliśmy na pokład promu Stena Spirit, po czym zajęliśmy kwatery na pokładzie 7, w kabinach 2 osobowych z widokiem na morze.

O godzinie 21 prom odbił od nabrzeża. Z pokładu lub przez okna kabin widać było oddalający się ląd oraz statki stojące na redzie (trasa fot.2).

 

 

 

Tą krótką, ciepłą letnią noc spędzamy na spotkaniach integracyjnych (fot.3) , na dancingu (fot.4), na dyskotece lub odpoczywając w kabinach przy cichym, usypiających odgłosie silników promu.

 

 

 

Po całonocnym rejsie dopływamy do terminala promowego Karlskrony na wyspie Verko.

Dzień II

Po spożyciu obfitego śniadania, w bufecie szwedzkim o bardzo szerokim wyborze dań, schodzimy na ląd. Karlskrona wita nas zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu (od godzin południowych nastaje piękna, słoneczna pogoda). Korzystając z autokaru i pieszo zwiedzamy z miłą przewodniczką atrakcje Karlskrony (fot.5). wg programu jak niżej;

 

a/ przejazd przez wyspy archipelagu szkierowego do centrum Karlskrony na wyspie Trosso, wjazd na punkt widokowy Bryggareberget z panoramą miasta i okolic (foto.6),

 

 

b/ zwiedzanie centrum miasta: Bjornholmen - małe kolorowe domki drewniane z wiatrowskazami na dachach ( dawne osiedle pierwszych stoczniowców - fot.7); drewniany luterański Kościół Admiralicji z 1985 roku - z stojącymi przed nim rzeźbami zbierającego datki Matsa Rosenborna i Nilsa Helgersona (z powieści Cudowna podróż - fot.8); Dzwonnica Admiralicji; Wielki Rynek z pomnikiem założyciela miasta Karola XI i barokowymi Kościołami Fryderyka oraz Trójcy Świętej; Targ Rybny z rzeźbą Rybaczki (fot.9); Nabrzeże Królewskie z rezydencją królów oraz popiersiem Erika Dahlberga – twórcy planu miasta. W trakcie zwiedzania przewodniczka zapoznaje nas z historią miasta i zwyczajami jego mieszkańców.

 

 

 

 

c/ zwiedzanie z przewodniczką Muzeum Marynarki Wojennej na wyspie Stumholmen - zobaczyliśmy kolekcje modeli okrętowych oraz figur dziobowych (fot.10), tunel podwodny, wyposażenie okrętów wojennych oraz autentyczny okrętu podwodny i wiele innych ciekawostek (fot.11)

 

 

d/ czas wolny około 2,5 godziny - słynne lody (fot.12), degustacja piwa, indywidualne zwiedzanie (fot.13), zakupy w centrach handlowych itp.,

 

 

 

e/ do godziny 18 odbywał się powrót autobusem miejskim nr 6 na terminal promowy i wejście na prom, obiadokolacja (bardzo duży wybór smacznych dań),

f/ o godzinie 19,30 odpływamy do kraju - korzystamy z atrakcji proponowanych przez Stena Line tj. Bingo - dwie osoby z naszej grupy wygrały i otrzymały nagrody, dyskoteki lub dancingu. Podziwiamy widok z pokładu na mijane wysepki archipelagu ( fot.14) i mamy kolejne spotkanie integracyjne (fot.15 oraz 16), a zmęczeni odpoczywają.

 

 

 

Dzień III

Po spokojnym rejsie przez Bałtyk, ok. godz. 8:00 przybijamy szczęśliwie do nabrzeża promowego w Gdyni i po skompletowaniu się (po zabawnych perypetiach), zdrowi i radośni wróciliśmy autokarem do Elbląga.  

Licznik odwiedzin

5285249
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
484
1300
8568
4643981
37051
51575
5285249