1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP

 W dniu 25 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

 •  analiza przebiegu zebrań sprawozdawczo- wyborczych w kołach terenowych
 • omówienie wyników kontroli WKR w ZW za ostatnią kadencję

 • przygotowanie do VI Zjazdu Wojewódzkiego ZEiRP RP, przydzielenie zadań dla poszczególnych funkcyjnych związanych z przygotowaniem zjazdu

 • wolne wnioski.

 Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił przebieg zebrań w kołach. Zebrania zostały przeprowadzone zgodnie ze statutem we wszystkich kołach. Zmiany Prezesów przeprowadzono w 4 kołach tj. Bartoszycach, Mrągowie, Nidzicy i Olecku. W trakcie 2014 roku liczba emerytów zrzeszonych w naszym Związku nie uległa zmianie, ubyło 33 członków, w tym 9 zmarło, 5 wystąpiło i 19 skreślono oraz wstąpiło 33, ogólna liczba członków Związku na 31.12.2014r. wynosiła 720 w tym 91 kobiet.

 Na zebraniach wybrano 34 delegatów na VI Zjazd Wojewódzki.

 W dniu 20 lutego 2015 roku Wojewódzka Komisja Rewizyjna przeprowadziła w Zarządzie Wojewódzkim kontrolę działalności Zarządu za okres całej kadencji 2011 – 2014. Komisja uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku.

 Komisja przedstawi na Zjeździe Wojewódzkim wniosek o uchwalenie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu.

 Postanowiono, że VI Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP odbędzie się w dniu 25 marca 2015 roku w restauracji „WILEŃSKA” w Olsztynie.

 Ustalono precyzyjnie zdania dla poszczególnych członków prezydium ZW związane z przygotowaniem Zjazdu.

 Na prowadzącego Zjazd zostanie zaproponowany Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak, który jeżeli zostanie zaakceptowany poprowadzi nasz Zjazd po raz szósty.

 Na Zjeździe zostanie wręczone 9 odznak „ Zasłużony dla ZEiRP RP” dla członków Związku i osób współdziałających, plata dla honorowego Prezesa Koła w Mrągowie Józefa Witkowskiego w związku z 75 rocznicę urodzin oraz cztery dla prezesów Kół w Bartoszycach, Mrągowie, Nidzicy i Olecku, którzy pełnili tę funkcję przez ostatnie lata.

 Omówiono program wycieczki, która ma być zorganizowana w pierwszej połowie czerwca br. na trasie Kaszuby, Trójmiasto – Hel – Słowiński Park Narodowy.

 Opracował:

 Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP

 

Tadeusz Jakubik

 

Walne zebranie członków Koła ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 28 stycznia 2015 roku odbyło się Walne zebranie członków Koła ZEiRP RP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 60 członków koła.

Na zebranie przybyli: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki oraz Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński. Na zebraniu Zarząd Koła przedstawił informację z działań zrealizowanych w latach 2011-2014, w tym sprawozdanie finansowe. Oceny działalności koła dokonała Komisja Rewizyjna, przedstawiając protokół z kontroli. Na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku poinformował o działaniach Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego w roku 2011-2014. Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego za rok 2014 oraz niedociągnięcia w składanych wnioskach. Wręczono legitymacje członkowskie oraz Medale okolicznościowe 20 - lecia Związku. Miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej Platy dla Antoniego Kundzicza z okazji 75 tej rocznicy urodzin. Na zebraniu dokonano wyboru Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku. Po ukonstytuowaniu się Zarząd koła przedstawia się następująco:

Prezes – Jerzy Jasiński,

Wiceprezes – Zbigniew Łupina,

Sekretarz – Ryszard Kaszuba,

Skarbnik –Waldemar Filipczak,

Członek – Andrzej Kiernozek.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Grzegorz Wieczorek,

Sekretarz – Lucjan Nadolski,

Członek – Zbigniew Stempliński.

Delegatami na Zjazd Wojewódzki wybrani zostali: Tadeusz Jakubik, Wojciech Bastek, Jasiński Jerzy, Ryszard Kaszuba, Stanisław Mikulak.

Po zebraniu odbyła się uroczystość noworoczno - opłatkowa pod przewodnictwem kapelana strażaków woj. warmińsko-mazurskiego ks. Andrzeja Barwisza, po którym uczestnicy spożyli wspólnie uroczysty obiad zorganizowany z okazji 20 - lecia istnienia Związku. Zebranie i uroczystości okolicznościowe odbyły się w restauracji „Wileńska” w Olsztynie.

Obchody 20 - lecia powstania ZEiRP RP w województwie warmińsko-mazurskim.

24 września 2014 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów kół terenowych z następującym porządkiem obrad :

 1. Wystąpienie Prezesa ZW ZEiRP RP związane z XX-leciem powstania Związku,

 2. Wręczenie odznak i medali jubileuszowych,

 3. Wystąpienie zaproszonych gości,

 4. Sprawy organizacyjne

W posiedzeniu brali udział zaproszeniu goście :

 1. Warmińsko-Mazurski Komendant Woj. PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,

 2. Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski,

 3. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego KW PSP mł. bryg. mgr inż. Robert Fliciński,

 4. Główna Księgowa KW PSP Pani Ewa Kozakiewicz,

 5. Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP

Kolega Wojciech Bastek.

Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił genezę powstania Związku na terenie województwa oraz główne zadania jakie były realizowane przez nasz Związek w okresie minionego XX – lecia.

Następnie Członek Prezydium ZG Tadeusz Jakubik i Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki wręczyli odznaki „ Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” niżej wymienionym członkom naszego Związku :

1. Janowi Cyroniuk - Prezesowi Koła ZEiRP RP w Braniewie,

2. Wacławowi Czubak - Członkowi Koła w Iławie,

3. Markowi Filipowskiemu - Członkowi Koła w Kętrzynie,

4. Piotrowi Jaskulskiemu - Członkowi Koła w Iławie,

5. Józefowi Kowalskiemu - Członkowi Koła w Mrągowie,

6. Tomaszowi Niechwiadowiczowi - Członkowi Koła w Mrągowie,

7. Stanisławowi Słowikowi - Członkowi Koła w Kętrzynie,

8. Antoniemu Wasilewskiemu - Członkowi Koła w Ełku.

Ponadto dla 30 działaczy, Prezesów Kół oraz osób zaproszonych wręczono okolicznościowe medale jubileuszowe z okazji 20 – lecia powstania Związku.

Dla członka ZW, Prezesa Koła ZEiRP RP w Olecku Stefana Dawidowicza wręczono okolicznościową platę z okazji 75 rocznicy urodzin.

W dalszej części obrad głos zabrał st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, gratulując osiągnięć organizacji wojewódzkiej w minionym dwudziestoleciu przekazał także okolicznościową platę z tej okazji oraz upominek. Następnie przedstawił zamierzenia Komendy Wojewódzkiej PSP na najbliższe lata oraz zadeklarował dalszą pomoc i współpracę ze Związkiem.

Prezes ZW ZEiRP RP przedstawił udział delegacji ZW w centralnych obchodach jubileuszu w dniu 11 września 2014r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Na obchodach w Częstochowie nasi przedstawiciele zostali wyróżnieni :

 1. Medalem Honorowym im. J. Tuliszkowskiego – Członek Prezydium ZW, Prezes Koła w Morągu Tadeusz Łopata

 2. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – Członek Koła w Ełku – Edward Januszko,

 3. Odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP – Przewodnicząca WKR, Prezes Koła w Lidzbarku Warmiński – Teresa Ciechowska.

Na zakończenie przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia zasad wyboru ilości delegatów na VI Zjazd Wojewódzki oraz terminarz wyborczy władz wojewódzkich i w kołach.

Obrady zakończono uroczystym obiadem w gospodarstwie agroturystycznym :”Ziołowa Dolina”.

Opracował : Tadeusz Jakubik

Zdjęcia : Stanisław Pabijanek

 

Wycieczka turystyczna do Chorwacji w dniach 02 – 07.06. 2014r.

 Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP oraz Koło w Olsztynie zorganizowały w dniach 2 – 7 czerwca 2014r. wycieczkę do Chorwacji. W wycieczce udział wzięło 50 osób tj. członkowie związku zrzeszeni w kołach woj. warmińsko-mazurskiego i ich współmałżonkowie z następujących kół : Olsztyn - 29, Węgorzewo - 5, Gołdap – 4, Biskupiec - 2, Lidzbark W. - 2, Morąg – 2, Szczytno – 2, Pisz – 2, Ostróda – 2.

 

Program wycieczki :

1 – dzień : wyjazd o godz. 400 i przejazd przez Słowację na Węgry do miejscowości Siofok nad jeziorem Balaton gdzie nastąpiło zakwaterowanie.

2 – dzień : po śniadaniu wyjazd do Chorwacji, zwiedzanie stolicy tj. Zagrzebia – stare miasto w tym: plac św. Marka, katedra WNMP z XIII w, przejście pod siedzibę parlamentu, oraz siedzibę prezydenta Chorwacji. Przejazd do miejscowości Rabac na półwyspie Istria nad Adriatykiem.

3 – dzień : całodniowa wycieczka po półwyspie. Zwiedzanie miejscowości Pula gdzie znajduje się Koloseum z okresu panowania Rzymian z I i II w. Przejazd do miejscowości Rowinj i zwiedzanie katedry św. Eufemii. Rejs statkiem po Limskim Fiordzie. Zwiedzanie miejscowej winnicy – degustacja wina.

4 – dzień : wyjazd do Rijeki stolicy rejonu warneńskiego. Zwiedzanie starówki w tym Kościoła NMP, ratusza, wieży miejskiej. Przejazd na wyspę Krk. Zwiedzanie miasta Krk w tym katedry Fronkońskiej, Bazyliki NMP. Kąpiel w morzu Adriatyckim.

5 dzień – Wyjazd w kierunku Plitwickich Jezior. Zwiedzanie parku składającego się z 16 malowniczo połączonych kaskadami jezior. Najwyższa kaskada ma wysokość 28 metrów. Rejs statkiem po największym jeziorze Kozjak. Przejazd na Węgry na nocleg nad jezioro Balaton.

6 - dzień - Powrót przez Słowację do Olsztyna.

Na zwiedzających największe wrażenie wywarły Jeziora Plitwickie, oraz

malownicze fiordy Adriatyku.

 

W dniu 21-05-2014 r.obradował ZW w Olsztynie.

W dniu 21 maja 2014 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół z następującym porządkiem obrad :

 1. Wręczenie odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka”.

 2. Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na dzień

31.03.2013r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 1. Zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność ZW ZEiRP RP za rok 2013.

 2. Organizacja obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP

 3. Zasady korzystania z funduszu socjalnego w roku bieżącym.

 4. Omówienie ewentualnych propozycji zmian w statucie ZEiRP RP.

 5. Sprawy organizacyjne i informacje.

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście :

 • Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz

 • Miejski Komendant PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński

Na początku obrad wręczono odznaki „ Zasłużony dla ZEiRP RP” dla następujących działaczy naszego Związku :

1. Eljasiak Marek - Z-ca K-ta Miejskiego PSP w Olsztynie,

2. Hrynakowski Andrzej - członek Koła ZEiRP RP w Olsztynie,

3. Krześniak Krzysztof - członek Koła ZEiRP RP w Ostródzie,

4. Malecha Roman - członek koła ZEiRP RP w Morągu,

5. Naszkiewicz Dariusz - członek Koła ZEiRP RP w Giżycku,

6. Szymski Eugeniusz - Prezes Koła ZEiRP RP w Bartoszycach,

7. Wysocki Jan - członek Koła ZEiRP RP w Węgorzewie,

8. Zienkiewicz Jerzy - Prezes Koła ZEiRP RP w Elblągu, członek ZW

Ponadto dla 26 osób wręczone będą odznaki honorowe podczas uroczystych zebrań i spotkań z okazji „DNIA STRAŻAKA” i podczas obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP w poszczególnych kołach. Ogółem przyznano 34 odznaki „ZASŁUŻONY dla ZEiRP RP” dla działaczy związkowych z naszego województwa.

Wręczenia odznak dokonał Członek Prezydium ZG, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Tadeusz Jakubik i Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz.

Ponadto w dniu 18 maja br. podczas Wojewódzkich obchodów „DNIA STRAŻAKA” w Olecku Julian Lemiech – członek ZW, Prezes koła ZEiRP RP w Iławie został wyróżniony Medalem Honorowym im. J. Tuliszkowskiego. Takim samym medalem został wyróżniony Tadeusz Łopata – członek ZW, Prezes koła w Morągu. Medal będzie wręczony podczas obchodów XX – lecia powstania naszego Związku w m-cu sierpniu w Częstochowie.

Prezes ZW dokonał analizy sprawozdawczości i stanu organizacyjnego naszej organizacji na Warmii i Mazurach na koniec 2013 roku. Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków w 2013r., oraz fakt opłacenia składek statutowych przez koła za wszystkich swoich członków.

Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Elżbieta Wróblewska przedstawiła protokół kontroli. Na podkreślenie zasługuje fakt uznania prowadzenia spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe i nie wniesienie do dotychczasowej działalności żadnych uwag.

Członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił założenia obchodów XX – lecia powstania Zwiazku na poszczególnych szczeblach tj. centralnym, wojewódzkim i na poziomie kół terenowych.

Z-ca Warmińsko-Mazurskiego K-nta Wojewódzkiego PSP i Komendant Miejski PSP pogratulowali wyróżnionym oraz przekazali życzenia dla wszystkich emerytów i członków ich rodzin z okazji „DNIA STRAŻAKA”. Ponadto przedstawili aktualne zagadnienia, którymi zajmują się oraz plany na rok bieżący i następne, szczególnie w zakresie poprawy bazy lokalowej i wyposażenia w podstawowy sprzęt specjalistyczny głównie w samochody.

Omówiono również zasady korzystania z funduszu socjalnego w bieżącym roku.

Wiceprezes ZW, członek Komisji Statutowej Ryszard Kaszuba przedstawił ewentualne zmiany w statucie Związku opracowany przez Zespół w m-cu lutym br. w Łodzi i które zostaną przedstawione Zarządowi Głównemu.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi następujące zagadnienia :

 • organizacja wycieczki do Chorwacji

 • kampania sprawozdawczo- wyborcza w ogniwach Związku

 • spotkanie przedstawicieli FSSM z Prezydium Klubu Poselskiego SLD

 • omówienie nadal obowiązującej decyzja Nr 235 MSW z dnia 18. 12. 2002r. w sprawie zapewnienia organizacjom emerytów i rencistów resortu SW korzystania z niektórych pomieszczeń i urządzeń obsługujących organy podległe właściwemu ministrowi do spraw wewnętrznych.

 Zdjecia wykonał :                                                   Opracował :

Sekretarz ZW ZEiRP RP                  Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP                               Stanisław Pabijanek                                         Tadeusz Jakubik

 

 

 

Licznik odwiedzin

4748697
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
198
2834
6618
4098674
57570
92795
4748697