1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

W dniu 21-05-2014 r.obradował ZW w Olsztynie.

W dniu 21 maja 2014 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół z następującym porządkiem obrad :

 1. Wręczenie odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka”.

 2. Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na dzień

31.03.2013r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 1. Zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność ZW ZEiRP RP za rok 2013.

 2. Organizacja obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP

 3. Zasady korzystania z funduszu socjalnego w roku bieżącym.

 4. Omówienie ewentualnych propozycji zmian w statucie ZEiRP RP.

 5. Sprawy organizacyjne i informacje.

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście :

 • Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz

 • Miejski Komendant PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński

Na początku obrad wręczono odznaki „ Zasłużony dla ZEiRP RP” dla następujących działaczy naszego Związku :

1. Eljasiak Marek - Z-ca K-ta Miejskiego PSP w Olsztynie,

2. Hrynakowski Andrzej - członek Koła ZEiRP RP w Olsztynie,

3. Krześniak Krzysztof - członek Koła ZEiRP RP w Ostródzie,

4. Malecha Roman - członek koła ZEiRP RP w Morągu,

5. Naszkiewicz Dariusz - członek Koła ZEiRP RP w Giżycku,

6. Szymski Eugeniusz - Prezes Koła ZEiRP RP w Bartoszycach,

7. Wysocki Jan - członek Koła ZEiRP RP w Węgorzewie,

8. Zienkiewicz Jerzy - Prezes Koła ZEiRP RP w Elblągu, członek ZW

Ponadto dla 26 osób wręczone będą odznaki honorowe podczas uroczystych zebrań i spotkań z okazji „DNIA STRAŻAKA” i podczas obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP w poszczególnych kołach. Ogółem przyznano 34 odznaki „ZASŁUŻONY dla ZEiRP RP” dla działaczy związkowych z naszego województwa.

Wręczenia odznak dokonał Członek Prezydium ZG, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Tadeusz Jakubik i Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz.

Ponadto w dniu 18 maja br. podczas Wojewódzkich obchodów „DNIA STRAŻAKA” w Olecku Julian Lemiech – członek ZW, Prezes koła ZEiRP RP w Iławie został wyróżniony Medalem Honorowym im. J. Tuliszkowskiego. Takim samym medalem został wyróżniony Tadeusz Łopata – członek ZW, Prezes koła w Morągu. Medal będzie wręczony podczas obchodów XX – lecia powstania naszego Związku w m-cu sierpniu w Częstochowie.

Prezes ZW dokonał analizy sprawozdawczości i stanu organizacyjnego naszej organizacji na Warmii i Mazurach na koniec 2013 roku. Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków w 2013r., oraz fakt opłacenia składek statutowych przez koła za wszystkich swoich członków.

Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Elżbieta Wróblewska przedstawiła protokół kontroli. Na podkreślenie zasługuje fakt uznania prowadzenia spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe i nie wniesienie do dotychczasowej działalności żadnych uwag.

Członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił założenia obchodów XX – lecia powstania Zwiazku na poszczególnych szczeblach tj. centralnym, wojewódzkim i na poziomie kół terenowych.

Z-ca Warmińsko-Mazurskiego K-nta Wojewódzkiego PSP i Komendant Miejski PSP pogratulowali wyróżnionym oraz przekazali życzenia dla wszystkich emerytów i członków ich rodzin z okazji „DNIA STRAŻAKA”. Ponadto przedstawili aktualne zagadnienia, którymi zajmują się oraz plany na rok bieżący i następne, szczególnie w zakresie poprawy bazy lokalowej i wyposażenia w podstawowy sprzęt specjalistyczny głównie w samochody.

Omówiono również zasady korzystania z funduszu socjalnego w bieżącym roku.

Wiceprezes ZW, członek Komisji Statutowej Ryszard Kaszuba przedstawił ewentualne zmiany w statucie Związku opracowany przez Zespół w m-cu lutym br. w Łodzi i które zostaną przedstawione Zarządowi Głównemu.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi następujące zagadnienia :

 • organizacja wycieczki do Chorwacji

 • kampania sprawozdawczo- wyborcza w ogniwach Związku

 • spotkanie przedstawicieli FSSM z Prezydium Klubu Poselskiego SLD

 • omówienie nadal obowiązującej decyzja Nr 235 MSW z dnia 18. 12. 2002r. w sprawie zapewnienia organizacjom emerytów i rencistów resortu SW korzystania z niektórych pomieszczeń i urządzeń obsługujących organy podległe właściwemu ministrowi do spraw wewnętrznych.

 Zdjecia wykonał :                                                   Opracował :

Sekretarz ZW ZEiRP RP                  Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP                               Stanisław Pabijanek                                         Tadeusz Jakubik

 

 

 

Posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP w Olsztynie dn. 26.03.2014r.

W dniu 26 marca 2014r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia :

 • informacja z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 19 lutego 2014r.

 • analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na dzień 31.12.2013r.

 • analiza protokółu WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2013

 • informacja o II Kongresie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który odbył się w dniu 07 marca 2014r.,

 • sprawy organizacyjne i informacje.

Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 19 lutego 2014r. ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do organizacji obchodów XX – lecia powstania Związku.

Dokonano analizy sprawozdawczości i stanu organizacyjnego organizacji Związkowej na Warmii i Mazurach na koniec 2013r. ze szczególnym naciskiem na :

 • stan osobowy członków w poszczególnych kołach,

 • stan środków finansowych,

 • opłacanie składek członkowskich,

 • stan bazy lokalowej oraz wyposażenia w sprzęt.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków ZEiRP RP w roku 2013, oraz fakt opłacenia składek statutowych przez Koła za wszystkich swoich członków.

Przeanalizowano protokół kontroli WKR. Na podkreślenie zasługuje fakt uznania prowadzenia spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe i nie wniesienie do tej działalności żadnych uwag.

Delegat na II Kongres FSSM Tadeusz Jakubik przedstawił przebieg oraz ustalenia tego gremium.

W sprawach organizacyjnych omówiono następujące sprawy :

 • organizacja wycieczki w m-cu czerwcu do Chorwacji,

 • dalszego prowadzenia kroniki ZW ZEiRP RP,

 • nadania odznak i wyróżnień dla członków Związku z okazji „DNIA STRAŻAKA” 2014r i obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP,

 • sprawa ewentualnego przystąpienia członków Związku i pozostałych emerytów do ubezpieczenia grupowego w TW Allianz.

Opracował :

Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie

Tadeusz Jakubik

Zebranie Koła ZEiRP RP w Olsztynie dnia 05.02.2014r.

 

Dnia 5 lutego 2014 roku odbyło się zebranie członków Koła ZW E i R RP w Olsztynie.W zebraniu uczestniczyło 60 członków koła oraz 4 byłych strażaków PSP, którzy odeszli na emerytury w roku ubiegłym.

Na zebranie przybyli:

 • Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,
 • Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński.                      

Na zebraniu Zarząd Koła przedstawił informację z działań zrealizowanych w roku 2013, w tym sprawozdanie finansowe. Oceny działalności koła dokonała Komisja Rewizyjna, przedstawiając protokół z kontroli. Na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku poinformował o działaniach Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego w roku 2013, oraz zadaniach priorytetowych Związku w roku 2014. Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego za rok 2013 oraz niedociągnięcia w składanych wnioskach. Zebranie zaakceptowało organizację wycieczki w roku bieżącym do Chorwacji i organizację zebrania członków koła z okazji „ Dnia Strażaka”. Miłym akcentem zebrania było wręczenie kwiatów Komendantowi Wojewódzkiemu z okazji urodzin. Wręczono także legitymacje członkowskie oraz odznaki Związku nowo przyjętym członkom.

 

 

 

 

Informacja z zebrania sprawozdawczego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej nr 3 PSP w Biskupcu

W dniu 18 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZE i RP RP w Biskupcu. Tradycyjnie jak każdego roku, tego typu zebrania odbywają się w siedzibie JRG Biskupiec. Aktualnie Koło liczy 32 członków.

Po otwarciu zebrania, prezes Koła -Leon Wiśniewski przedstawił informacje z działalności za ubiegły rok oraz zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami -tj;

1.Uroczystości i zebrania.

- 26.01.2013 – Zebranie sprawozdawcze Koła za rok 2012

- 28.05.2013 – Uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka – Apel ten został zorganizowany wspólnie przez strażaków z JRG PSP w Biskupcu oraz emerytów z biskupieckiego koła. W apelu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach:

 • Burmistrz miasta Biskupiec – p. Elżbieta Samorajczyk,

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie – p. Tadeusz Jakubik,

 • Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu – podinsp. Stanisław Moroz,

 • Komendant Miejski PSP w Olsztynie – mł. bryg. Andrzej Górzyński

W trakcie apelu nastąpiło wręczenie legitymacji członkowskich dla dwóch nowych członków biskupieckiego koła (byłych strażaków z JRG PSP B-c), tj;

 • Krzysztof Kuchciński,

 • Jan Romańczuk

- 01.11.2013 – Apel zmian służbowych JRG B-c oraz członków koła przy tablicy pamiątkowej – ku pamięci zmarłych strażaków, którzy pełnili służbę w biskupieckiej straży.

2. Planowane obchody 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i w związku z tym zaproponowanie osób do odznaczeń.

3. Informacje dotyczące sporządzania wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego.

4. Informacja o przeniesieniu służbowym byłego D-cy JRG PSP w B-cu – mł. bryg. Jarosława Jakubika do KP PSP w Mrągowie. W uroczystości pożegnania D-cy JRG, która odbyła się 3 stycznia br. wzięła udział delegacja emerytów z biskupieckiego koła. Prezes koła – Leon Wiśniewski wręczył dla byłego D-cy pamiątkową statuetkę i podziękował za lata dobrej współpracy.

5. Planowany zakup płaskorzeźby – św. Floriana z zamiarem umieszczenia jej na pamiątkowej tablicy.

6. Ustalenie składki członkowskiej.

7. Informacja dotycząca działalności -” Federacji Służb Mundurowych”.

W trakcie zebrania sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący -Tomasz Jarmużewski.

Wiceprezes biskupieckiego koła – Tadeusz Wasilewski przedstawił informację o planowanej wycieczce w 2014 r. Wycieczkę do Chorwacji lub po „Pojezierzu Kaszubskim” planuje zorganizować Warmińsko -Mazurski Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Olsztynie.

Na koniec zebrania na tle budynku siedziby JRG PSP Biskupiec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

 

 

 

 

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

W dniu 17 grudnia 2013r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół.

Porządek obrad :

 1. Informacje z posiedzenia ZG z dnia 12 grudnia 2013r. i posiedzenia Prezydium ZG z 16 października 2013r.

 2. Wykorzystanie funduszu socjalnego w roku 2013.

 3. Sprawy finansowe ZW ZEiRP RP.

 4. Realizacja planu pracy za rok 2013 plan pracy na rok 2014.

 5. Sprawy organizacyjne i informacje

W posiedzeniu brali udział :

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,

 • Miejski Komendant PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński,

 • Komendant Powiatowy PSP w Giżycku st. bryg. mgr inż. Jerzy Kunicki

Przed rozpoczęciem obrad wręczono odznaki związane z działalnością na rzecz Związku.

Odznakę srebrną „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał

Aleksander Cydejko – Wiceprezes Koła ZEiRP RP w Morągu

Odznakę „Zasłużony dla ZEiRP RP” otrzymał st. bryg. mgr inż. Jerzy Kunicki - Komendant Powiatowy PSP w Giżycku

Wręczenie odznak dokonali Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki i Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

Członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił informację z posiedzenia ZG z dnia 12 grudnia 2013r. i posiedzenia Prezydium ZG z dnia 16 października 2013r.

Przewodniczący Komisji Socjalnej przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego w bieżącym roku, opracowanie w formie pisemnej zostanie przekazane na początku stycznia 2014 roku do Prezesów Kół.

Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik przedstawiła sytuację finansową, którą uczestnicy obrad uznali za dobrą i jednogłośnie zaakceptowali dotychczasową działalność w tym zakresie.

Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba omówił realizację planu pracy za rok 2013 oraz przedstawił plan pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2014.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy oraz plan pracy na rok 2014 został przyjęty jednogłośnie.

W sprawach organizacyjnych Prezes ZW Tadeusz Jakubik i Wiceprezes Ryszard Kaszuba przedstawili :

 • zebranie uwag dotyczących ewentualnych zmian w statucie Związku,

 • akcję zbierania podpisów jako społeczny protest obywatelski skierowany do Sejmu w sprawie obniżenia odpisu na fundusz socjalny na terenie kraju i województwa,

 • złożenie zapotrzebowania przez Koła na odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” oraz „Medalu 20-lecia ZEiRP RP”,

 • złożenie zamówienia na książkę „Historia ZEiRP RP”,

 • przeprowadzenie dorocznych zebrań sprawozdawczych, oraz złożenie sprawozdań z działalności Kół,

 • sporządzenie wniosków o odznaki dla członków Związku,

 • konkurs kronik Kół i ZW.

Następnie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP omówił najważniejsze zadania, które są realizowane i w najbliższym okresie czasu będą realizowane na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przekazał najlepsze życzenia świąteczne dla emerytów i członków ich rodzin. Życzenia złożył nam również Komendant Miejski PSP w Olsztynie.

Po zakończeniu obrad Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak poprowadził dalszą część związaną ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz złożono sobie życzenia i podzielono się opłatkiem.

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP

Tadeusz Jakubik

Licznik odwiedzin

5136095
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1000
1333
2333
4495404
37779
47697
5136095