1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego z okazji 20-lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach

         W dniu 30 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego z okazji 20-lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach z udziałem Prezesów Kół i Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP.

Porządek obrad :

- wystąpienie okolicznościowe z okazji 20-lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach

- wręczenie odznak resortowych

- wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

- wręczenie wyróżnień i podziękowań indywidualnych

-         wystąpienia uczestników posiedzenia

-        

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

- Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

  bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

- Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP – st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski

- Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP –

  bryg. mgr inż. w st. spocz. Grzegorz Matczyński

         Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik przedstawił działania Związku w okresie dwudziestu lat a w szczególności działalność organizacyjną, wzrost szeregów w poszczególnych Kołach, jak też działalność socjalną i kulturalno-oświatową. Podkreślił, że koła działają przy wszystkich jednostkach organizacyjnych, a ich działalność ulega widocznej poprawie.

         W dalszej części obrad wręczono odznaki i wyróżnienia związane z 20-leciem Związku na Warmii i Mazurach.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

1. Chodkiewicz Jan                     - członek Koła w Ełku

2. Jasiński Jerzy                         - Prezes Koła w Olsztynie

3. Olszewik Stanisław                 - członek Koła w Ostródzie

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

1. Walewski Jan                           - Prezes Koła w Kętrzynie

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

1. Wieczorek Grzegorz                - Przewodniczący KR w Olsztynie

         Uchwałą Nr VI/2/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP z dnia 16 marca 2017r. przyznało dla 20 członków Związku- odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Odznaki na posiedzeniu wręczono dla n/w osób :

1. Dariusz Bednarski                   - Koło w Mrągowie

2. Sławibór Andrzej Bronicki     - Pierwszy Prezes Koła w Elblągu

3. Maria Dowiat                            - Koło w Lidzbarku Warm.

4. Jan Dąbrowski                          - Koło w Lidzbarku Warm.

5. Stanisław Gorzelewski             - Koło w  Ostródzie

6. Jan Halicki                                - Pierwszy Prezes Koła w Nidzicy

7. Bernard Krawaczyński           - Pierwszy Prezes Koła w Iławie

8. Lucjan Nadolski                        - Koło w Olsztynie

9. Henryk Orzechowski                - Koło w Nowym Mieście Lub.

10.Czesław Siemaszko                   - Koło w Pasłęku

11.Zbigniew Stępliński                  - Koło w Olsztynie

12.Zenon Tomasiewicz                  - Koło w Kętrzynie

13.Zbigniew Urynowicz             - Koło w Węgorzewie

         Decyzją Prezydium Warmińsko -Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego z dnia 14 czerwca 2017r. zostali wyróżnieni :

- z okazji 80-tych urodzin

         Romuald Śliwka – Prezes Koła w Działdowie

- z okazji pełnienia funkcji Prezesa Koła od chwili jego powstania do chwili obecnej :

-         Mirosław Hajduk          - Prezes Koła w Giżycku

-         Romuald Śliwka            - Prezes Koła w Działdowie

-         Adam Schmidt               - Prezes Koła w Ostródzie

-         Adam Osiński                - Prezes Koła w Szczytnie

Tadeuszowi Jakubikowi – Prezesowi ZW ZEiRP RP i Stanisławowi Mikulakowi - Wiceprezesowi ZW ZEiRP RP przyznano dyplomy – za tworzenie struktur i XX letnią aktywną działalność na rzecz ZEiRP RP na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

     Dyplomy – podziękowania za wkład finansowy na rzecz nadania sztandaru dla

ZG ZEiRP RP wręczono :

-         Prezesowi Koła w Iławie

-         Prezesowi Koła  w Mrągowie

-         Prezesowi Koła w Nowym Mieście Lub.

-         Prezesowi Koła w Olsztynie

-         Prezesowi Koła w Ostródzie

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. warmińsko-mazurskiego z dnia 27 maja 2017r. Warmińsko-Mazurski ZW ZEiRP RP został odznaczony – Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia otrzymali okolicznościowe kubki.

Ponadto odczytano listy okolicznościowe przesłane przez :

-         Prezesa ZG ZEiRP RP Krzysztofa Maślankiewicza

-         Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie – bryg. mgr inż. Andrzeja Górzyńskiego

-         Prezesa Koła w Szczytnie Adama Osińskiego

W trakcie dyskusji głos zabrali :

-         Stanisław Mikulak -  Wiceprezes ZW ZEiRP RP

-         Adam Osiński         - Prezes Koła w Szczytnie

-         Sławobór Bronicki – Pierwszy Prezes Koła w Elblągu

-         bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który podziękował za dotychczasową pracę i współpracę oraz zadeklarował dalszą współpracę i współdziałanie ze Związkiem.

Po zakończeniu obrad zaproszono wszystkich uczestników na obiad w restauracji "Wileńska”.

Opracował : Tadeusz Jakubik

Zdjęcia : Stanisław Pabijanek, Adam Osiński

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie

                   XX  -  Lecie powstania  Koła ZEiRP RP w Olsztynie

         W dniu 24 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie , które poświecone było także 20 - leciu powstania naszego Koła. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP  w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 55 członków Koła oraz 1 strażak PSP, który odszedł na emeryturę w 2016 roku.

         Na zebranie zostali zaproszeni: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz, Komendant Miejski PSP bryg. mgr  inż. Andrzej Górzyński, Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP st. bryg. Arkadiusz Turulski, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP mł. bryg. Sławomir Filipowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik. Komendanta Wojewódzkiego  reprezentował jego Z-ca, bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki. Wszystkich serdecznie przywitał  Prezes Koła  Jerzy Jasiński.

         Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej statuetki członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 80 - tych urodzin kol. Stanisławowi Mikulakowi z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności.

         Następnie kol. Ryszard Kaszuba wygłosił referat nt. 20 - lecia powstania i działalności Koła w Olsztynie - rys historyczny tworzenia się Związku. W dalszej części zebrania Prezes Koła wręczył okolicznościowe statuetki pionierom w podziękowaniu za 20 - letnią działalność kol. Stanisławowi Mikulakowi, Tadeuszowi Jakubikowi, Ryszardowi Kaszubie, Kazimierzowi Majsterkowi i Bronisławowi Krupińskiemu -  to oni tworzyli nasze Koło     i działają do dzisiaj na rzecz Związku

        Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania z działalności Koła za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe  za 2016 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna, a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła.

         W dalszej części zebrania kol. Wojciech Bastek, Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, przedstawił informację w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP woj. warmińsko - mazurskiego w 2016 roku oraz omówił uwagi dotyczące  wniosków o pomoc socjalną składanych przez członków koła.

         Z- ca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki podziękował za zaproszenie na zebranie i złożył członkom naszego Związku życzenia w nowym roku. Zapoznał zebranych z propozycjami zmian w regulaminie świadczeń socjalnych, które mają  nastąpić w kwietniu b.r.     

         Komendant Miejski PSP bryg. Andrzej Górzyński zapoznał zebranych z działaniami Komendy i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w roku ubiegłym, jak też z poprawą zaopatrzeniu w sprzęt pożarniczy. Życzył zebranym dużo zdrowia i pomyślności w nowym roku.

         Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik przedstawił zagadnienia, jakimi w ostatnim okresie zajmował się Związek oraz stan  organizacyjny Związku w województwie. Zapoznał z wysokością waloryzacji emerytów i rent w roku bieżącym. Przedstawił także problemy, z jakimi spotyka się Związek w działalności ze strony władz rządowych i resortowych.

         Ostatnim punktem zebrania była informacja Prezesa Koła o planowanej wycieczce w 2017 roku - Zakopane lub Podlasie (/w przypadku dotacji z funduszu socjalnego). Ostateczną decyzję w sprawie wycieczki podejmie Zarząd Koła.

Opracował

Jerzy Jasiński

Posiedzenie ZW ZEiRP RP w dniu 14 grudnia 2016r

W dniu 14 grudnia 2016r. odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRPP RP”

2. Informacja z posiedzenia ZG ZEiRP RP odbytego w dniach 23 – 24.11.2016r.

3. Wykorzystanie funduszu socjalnego w br, oraz propozycje zmian w składzie komisji socjalnej i regulaminie świadczeń socjalnych.

4. Sprawy finansowe

5. Sprawy organizacyjne

W posiedzeniu udział wzięli goście :

-               Warmińsko- Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz

-               Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu – st. bryg. mgr inż. Mariusz Kołecki

Otwarcia posiedzenia  dokonał Warmińsko-Mazurski Prezes ZW Tadeusz Jakubik, a następnie zostały wręczone :

Odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla następujących kolegów  :

1.          Aleksandrowicz Waldemar – członek komisji socjalnej

2.          Bełcikowski Andrzej – członek koła w Szczytnie

3.          st. bryg. mgr inż. Kołecki Mariusz – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu

Wręczenie odznak dokonali : Prezes ZW Tadeusz Jakubik i Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz.

         Następnie członek ZG ZEiRP RP Wojciech Bastek wręczył dyplomy dla Prezesów Kół, którzy wsparli finansowo fundację sztandaru dla ZG, dyplomy otrzymali :

-                    Prezes Koła w Iławie  - Julian Lemiech

-                    Prezes Koła w Nowym Mieście  - Elżbieta Figurska

-                    Sekretarz Koła w Olsztynie – Ryszard Kaszuba

-                    Prezes Koła w Ostródzie – Adam Schmidt

-                    Prezes Koła w Szczytnie  - Adam Osiński

Prezes ZW omówił przebieg i ustalenia z odbytego w dniach 23 – 24 listopada 2016r. posiedzenia Zarządu Głównego. Przewodniczący Komisji Socjalnej, Wiceprezes ZW Wojciech Bastek przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego emerytów i rencistów w br. Wykorzystanie funduszu zostało przedstawione szczegółowo w poszczególnych powiatach wraz  z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń. Materiały te w formie pisemnej zostaną przekazane do wszystkich naszych kół.

         Zarząd Wojewódzki zatwierdził sprawozdanie finansowe przedstawione przesz skarbnika ZW za okres 01.01.2016 – 12.12.2016r. uznano, że gospodarka finansowa prowadzona jest właściwie i oszczędnie.

         W sprawach organizacyjnych Prezes ZW poruszył następujące tematy ;

-                    obchody XX –lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach w 2017r.

-                    limit odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” na rok 2017

-                    odbycie zebrań sprawozdawczych w Kołach i przesłanie odpowiedniej dokumentacji do ZW

-                    zapewnienie dostępu do internetu dla Kół terenowych oraz zamieszczanie odpowiednich materiałów w internecie z życia Kół

      w trakcie dyskusji poruszono wiele spraw nurtujących nasze środowisko.

Na zakończenie obrad Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz udzielił odpowiedzi na wiele pytań nurtujących nasze środowisko, podkreślił chęć pomocy dla emerytów w miarę możliwości. Następnie przedstawił propozycje zmiany oraz powiększenia stanu osobowego Komisji Socjalnej pod koniec I kwartału 2017r. w związku z zakończeniem kadencji. Przedstawił również propozycje zmiany w regulaminie przyznawania świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Opracował : Tadeusz Jakubik

Zdjęcia : Stanisław Pabijanek

                Adam Osiński

Posiedzenie Prezydium ZW ZE i RP RP w Olsztynie odbytego dnia 5 października 2016 r.

Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia:

-         informacja z obrad Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 8 września br.

-         ustalenie składu delegacji ZW  na uroczystość wręczenia sztandaru dla Zarządu Głównego w dniu 7 października,

-         ustalenie terminu i tematyki posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego,

-         ocena organizacji wycieczki i jej przebiegu na trasie Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą,

-         Sprawy organizacyjne,

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium Zarządu Głównego z dnia 8 września br. zwłaszcza dotyczące wręczenia sztandaru dla ZG, spraw finansowych i zmiany instrukcji finansowej, prac przy nowym statucie Związku.

Ustalono skład delegacji Zarządu Wojewódzkiego na uroczystość wręczenia sztandary

dla Zarządu Głównego w dniu 7 października w ilości siedmiu osób.

stalono termin i tematykę posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, które odbędzie się w pierwszej dekadzie grudnia br.

Dokonano oceny organizacji i przebiegu wycieczki  zorganizowanej w miesiącu sierpniu na trasie Bruksela – Paryż- Zamki nad Loarą. Organizację i przebieg wycieczki oceniono bardzo dobrze, tak ze strony Zarządu Wojewódzkiego jak również biura turystycznego „Logos Tour w Olsztynie”.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

-         plan przebiegu uroczystości XX lecia powstania struktur Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017 w tym listy uczestników,

-         opłacanie składek statutowych przez koła terenowe,

-         stan finansów Zarządu Wojewódzkiego,

Opracował:

Prezes ZW ZE i RP RP Tadeusz Jakubik

Wycieczka do Brukseli – Paryża –Zamki nad Loarą

         W dniu 22 – 30 sierpnia 2016r. Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Olsztynie zorganizował wycieczkę na trasie Bruksela - Paryż – Zamki nad Loarą. W wycieczce udział wzięło 41 emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin z 10 kół terenowych tj:

- Działdowo     - 8 osób

- Olsztyn           - 8 osób

- Węgorzewo   - 6 osób

- Biskupiec       - 4 osoby

- Ostróda         - 3 osoby

- Morąg           - 3 osoby

- Iława             - 2 osoby

- Lidzbark W. - 2 osoby

- Szczytno         - 2 osoby

- Ełk                 - 1 osoba

           Program wycieczki obejmował :

22.08.2016r. – wyjazd z Olsztyna, przejazd do hotelu Garbsen k/Hanoweru.

23.08.2016r. – wyjazd do Francji przez Belgię. Zwiedzanie Brukseli : Dolne Miasto – Grand Place – uważany za jeden z najładniejszych rynków w Europie. Przejazd przez dzielnicę europejską z gmachami Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i siedziby Komisji Europejskiej. Przejazd do Paryża.

24.08.2016r. – zwiedzanie Paryża : Wyspa Cite z Katedrą Norte Dame i pałacem sprawiedliwości. Spacer do Dzielnicy Łasińskiej : bulwar St. Germanin, dziedziniec najstarszego francuskiego uniwersytetu – Sorbony, Panteon – miejsce spoczynku zasłużonych Francuzów ( Marii Skłodowskiej Curie), Wieża Eiffla z której można podziwiać rozległą panoramę Paryża, Pałac Inwalidów z grobowcem Napoleona.

25.08.2016r. – dalszy ciąg zwiedzania Paryża. Luwr ze wspaniałą kolekcją dzieł sztuki. Zwiedzanie Muzeum d’Orsay – można tam podziwiać dzieła sztuki z drugiej połowy XIX wieku. Spacer Plami Elizejskimi, Plac Concorde do Łuku Tryumfalnego. Godzinny rejs po Sekwanie.

26.08.2016r. – wyjazd w kierunki Doliny Loary – zwiedzanie Zamku Chambord - największego po Pałacu Wersal. Zamek posiada ponad 440 pomieszczeń, tarasów i schodów. Następnie przejazd do zamki Chenonceau. Zwiedzanie jego wspaniale wyposażonych wnętrz.

27.08.2016r. – zwiedzanie Wersalu – pałacu wybudowanego na polecenie Ludwika XIV. Powrót do Paryża i spacer po Dzielnicy Montmarte – mekce XIX – wiecznej paryskiej bohemy. Zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur. Następnie czerwony wiatrak kabaretu Moulin Rouge i Placu Pigalle.

28.08.2016r. – zwiedzanie cmentarza Pere Lachaaise z grobem m.in. Fryderyka Chopina, szklany gmach Centrum Pompidou. Nastepnie przejazd przez główny plac Paryża ozdobiony staroegipskim obeliskiem z Luksoru, Plac de la Concorde do dzielnicy La Defense i zwiedzanie paryskiej dzielnicy XXI wieku.

29.08.2016r. – wyjazd do Polski. Nocleg w hotelu w Słubicach.

30.08.2016r. – przyjazd do Olsztyna w godzinach popołudniowych.

         Uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni .

Licznik odwiedzin

4748784
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
285
2834
6705
4098674
57657
92795
4748784