Posiedzenie Prezydium ZW ZE i RP RP w Olsztynie odbytego dnia 5 października 2016 r.

  • Drukuj

Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia:

-         informacja z obrad Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 8 września br.

-         ustalenie składu delegacji ZW  na uroczystość wręczenia sztandaru dla Zarządu Głównego w dniu 7 października,

-         ustalenie terminu i tematyki posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego,

-         ocena organizacji wycieczki i jej przebiegu na trasie Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą,

-         Sprawy organizacyjne,

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium Zarządu Głównego z dnia 8 września br. zwłaszcza dotyczące wręczenia sztandaru dla ZG, spraw finansowych i zmiany instrukcji finansowej, prac przy nowym statucie Związku.

Ustalono skład delegacji Zarządu Wojewódzkiego na uroczystość wręczenia sztandary

dla Zarządu Głównego w dniu 7 października w ilości siedmiu osób.

stalono termin i tematykę posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, które odbędzie się w pierwszej dekadzie grudnia br.

Dokonano oceny organizacji i przebiegu wycieczki  zorganizowanej w miesiącu sierpniu na trasie Bruksela – Paryż- Zamki nad Loarą. Organizację i przebieg wycieczki oceniono bardzo dobrze, tak ze strony Zarządu Wojewódzkiego jak również biura turystycznego „Logos Tour w Olsztynie”.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

-         plan przebiegu uroczystości XX lecia powstania struktur Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017 w tym listy uczestników,

-         opłacanie składek statutowych przez koła terenowe,

-         stan finansów Zarządu Wojewódzkiego,

Opracował:

Prezes ZW ZE i RP RP Tadeusz Jakubik