1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie opłatkowe zachodniopomorskiego ZEiRP RP w Gryfinie

Zgodnie z naszą tradycją wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Gryfinie i w uzgodnieniu z nowym Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Panem st. bryg. mgr. Inż. Jackiem Staśkiewiczem Zarząd Wojewódzki Związku zorganizował spotkanie opłatkowe, połączone z uroczystością Święta Senioralnego weteranów służby pożarniczej i naszym Dniem Strażaka oraz Nowym Rokiem 2017.

W spotkaniu tym uczestniczyły kilku osobowe przedstawicielstwa kół Związku z terenu województwa oraz jako nasi goście: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Pan st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz, Wojewódzki Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. mgr Ryszard Szczygieł oraz komendanci  powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa.

Wszystkich uczestników uroczystości przywitał Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Albin Piątkowski i przestawił roczną ocenę stanu organizacji, naszych dokonań w roku 2016 oraz główne zamierzenia na przyszły rok.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poinformował o swoich działaniach po powołaniu na to stanowisko i przedstawił pewne  swoje oczekiwania co do współpracy międzypokoleniowej, które przyjęliśmy ze zrozumieniem i przeświadczeniem o dalszych partnerskich poczynaniach.

Kolejnym punktem naszego spotkania było przedstawienie oceny finansowej Związku przez Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego kol. Jana Rysza. W swej  informacji wskazał na stan realizacji opłat członkowskich, który uległ znaczącej poprawie w stosunku do poprzedniego roku i  poinformował o zalegających w tym temacie kołach oraz o  dokonanych opłatach na rzecz Zarządu Głównego w tym także na sztandar.

Kol. Stanisław Łagonda będący członkiem Zarządu Głównego Związku zrelacjonował przebieg posiedzenia ZG i wskazał na zadaniach które  mają być realizowane w najbliższym czasie.

W dyskusji uczestnicy spotkania zwracali uwagę na liczne przykłady coraz korzystniejszych i ściślejszych dowodów współpracy z kierownictwem komend na swoim terenie, otrzymywanej pomocy z ich strony oraz podnosili sprawę wypracowania jednolitych i jasno określonych zasad dopłat dla uczestników turystyki i wyjazdów do sanatoriów. Zadanie to Zarząd Wojewódzki przyjął do wypracowania i przedstawienia propozycji Panu Komendantowi Wojewódzkiemu.

W dalszym ciągu ważnym naszym zadaniem wspólnym będzie doprowadzenie do reaktywowania kół w Sławnie, Wałczu, Kamieniu Pomorskiem i Łobzie aby objąć  swoją działalnością wszystkich zainteresowanych emerytów i rencistów na  ich terenie.

Kolejnym punktem naszego programu były odznaczenia i wyróżnienia, którą to część prowadził Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego kol. Władysław Surdy.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. mgr. inż. Jacek Staśkiewicz  dokonał odznaczenia medalem im. J. Tuliszkowskiego – członka naszego Zarządu Wojewódzkiego i Prezesa koła w Gryficach kol. Leonarda Rysaka. 

Serdecznie Panu Komendantowi Wojewódzkiemu – kolejny raz dziękujemy za decyzję w sprawie wystąpienia  o ten medal  z puli województwa dla naszego wyróżniającego się działacza.

Kolejnym punktem było ogłoszenie przez kol. Władysława Surdy komunikatu o przyznaniu przez Prezydium Zarządu Głównego dla  naszych działaczy i gości odznak „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”

Odznaki otrzymali:

1. st. bryg. mgr. inż. Bogusław Tunkiewicz – Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie, za wieloletnią pomoc i szczególne wsparcie dla społeczności emeryckiej na swoim terenie.

2. kol. Kazimierz Grządziela  - z koła w Gryficach,

3. kol. Janusz Oleszycki  - z koła w Policach,

4. kol. Eugeniusz Kuliś – członek Zarządu Wojewódzkiego i prezes koła w Pyrzycach,

5. kol. Szczepan Wiśniewski – z koła w Kołobrzegu ( b. prezes koła),

Odznaki wręczył Prezes ZW - Prezes Honorowy Zarządu Głównego kol. Albin Piątkowski razem z Panem Komendantem Wojewódzkim PSP.

Następnym punktem programu było wręczenie pozycji książkowej z okazji 20 lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w ilości ponad 50 egzemplarzy, którymi obdarowano:

 

1.  Komendanta Wojewódzkiego PSP  Pana st. bryg. mgr inż. Jacka Staśkiewicza,

2. Kapelana Wojewódzkiego Strażaków ks. mł. bryg. ,gr  Ryszarda Szczygła,

3. Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie Pana st. bryg. mgr inż. Kazimierza Lesisza.

4. Wszystkich członków Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  oraz byłych

    członków tych organów.

5. Wydawnictwa te  otrzymali także prezesi  wszystkich kół, włącznie z dodatkowo zamówionymi

    przez nich egzemplarzami.

 

W kolejnym punkcie programu prezes ZW wręczył kol. Władysławowi Surdy okolicznościowy ryngraf z okazji  Jego 70 urodzin, z najlepszymi podziękowaniami za bardzo aktywną, wieloletnią   i szeroką działalność na rzecz naszej organizacji. Uczestnicy spotkania odśpiewali Mu tradycyjne 100  lat.

Następnie  prezes ZW dokonał wręczenia nagród specjalnych dla kol. Hieronima Koseckiego – Wiceprezesa ZW,  kol.  Jana Rysza – Skarbnika ZW od początki istnienia naszego Związku oraz kol. Władysława Surdy – sekretarza ZW - wszyscy za wieloletnie działania w zakresie turystyki, realizacji zadań organizacji – na rzecz naszych seniorów.

 

W kolejnym punkcie naszego spotkania przewodniczył ks. mł. bryg. mgr Ryszard Szczygieł - po odczytaniu ewangelii , w szczególnych i wzruszających  słowach skierowanych do nas – uczestników kilku pokoleń nawiązał do wzajemnych relacji, pomocy i wsparcie strażackiej społeczności. Wszyscy złożyliśmy sobie najlepsze życzenia dzieląc się opłatkiem z okazji świąt Bożego Narodzenia  i Nowego 2017 Roku.

 

W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi Wojewódzkiemu za pomoc i wsparcie w organizacji tego spotkania, także w zapewnieniu komunikacyjnym, w którym strażacka społeczność ma rzadką sposobność wzajemnego komunikowania się, wysłuchania w tak szerokim zespole informacji z życia strażackiej rodziny.

Informację przygotowali:

Albin Piątkowski

Władysław Surdy

Zdjęcia  Józef Cichecki

             Stanisław Strzelczyk

 

„Hej kolęda kolęda"

W świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Gryficach w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz.13 słychać było głosy śpiewające polskie kolędy. Było to spotkanie wigilijno-noworoczne funkcjonariuszy pożarnictwa aktualnie pełniących służbę oraz emerytów i rencistów  pożarnictwa z terenu powiatu.

Swoja obecnością zaszczycili również

·        Burmistrz Miasta i Gminy Gryfice A. Szczygieł,

·        kapelan powiatowy strażaków ks. I.Pastryk ,

·        dziekan i proboszcz parafii WNMP ks. K.Półtorak,

·        Komendant Powiatowy PSP bryg.poż. D.Sobczyk

·        V-ce Prezes Zarządu Pow. ZOSP J.Lenard,

·        przedstawiciel grupy seniorów OSP Trzebiatów druh W.Oleszczuk.

Z ramienia Zarządu Woj. ZEiRP RP w Szczecinie spotkanie obsługiwał członek Zarządu Wojewódzkiego Wł.Masztalerz . Spotkanie było okazją do podsumowania działań Komendy Powiatowej PSP za 2016 rok, której dokonał Komendant Powiatowy PSP oraz Zarządu Koła ZEiRP RP przez Prezesa Zarządu Kołą  L.Rysaka.

W świątecznej atmosferze słowo Boże wygłosił ks. Kapelan I.Pastryk po czym nastąpiło składanie życzeń świąteczno-noworocznych przez zaproszonych gości i uczestników spotkania .Wszystko ze wzajemnym łamaniem się opłatkiem.

Z okazji spotkania trzech emerytów z okazji ukończenia 65 i 70 lat życia otrzymało listy gratulacyjne od Komendanta Powiatowego i Prezesa Zarządu Koła łącznie z wręczeniem bukietów kwiatów.

Również podczas spotkania dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej(tablo), na której umieszczono zdjęcia wszystkich pracujących w Komendzie Powiatowej PSP i JRG a obecnie będących na emeryturze od okresu lat 1950 do obecnego, co spotkało się z wielkim zadowoleniem. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej kolacji wigilijnej. Do tego emerytki naszego koła przygotowały znakomite ciasta z własnego wypieku, za co nalezą się duże podziękowania od wszystkich biesiadników. Przy wspólnym stole wspomnieniom uczestnik ów nie było końca, śpiewanie wspólnych kolęd  dodawało świątecznego niezapomnianego nastroju z życzeniami do zobaczenia za rok.

  

Tekst i zdjęcia :Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP   -    Leonard Rysak    

Życzenia Świąteczne

zycz sw

Kol. Kol .

Prezes Zarządu Głównego ,

Prezesi  Honorowi  Zarządu Głównego ,

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ,

Prezesi Zarządów Wojewódzkich Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  i Nowego Roku 2017 ,

Życzę wszystkim seniorom pożarnictwa i ich rodzinom by kontynuowanie społecznej służby

w ogniwach naszego Związku  przyniosło , satysfakcję  i radość ,

by obietnice władz przerodziły się w czyny , by służyło zdrowie oraz by podtrzymywana

była wiara w pomyślność

W imieniu  Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

Związku Emerytów i RencistówRP

 

Prezes

płk. poż. w st. spocz. mgr  Albin  Piątkowski 

Prezes Honorowy Zarządu Głównego

Szczecin 24 grudnia 2016 r

XII Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłce siatkowej

Po raz dwunasty 8 października 2016 r. w hali sportowej  Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach odbył się Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłkę siatkową.  Memoriał ma wszystkim przypomnieć sylwetkę strażaka , który wielokrotnie reprezentował nasze środowisko na zawodach różnego szczebla w piłce siatkowej. Była to również okazja do wspomnienia osób  których już w naszych szeregach nie ma. Impreza umożliwiła również odbycie spotkania obecnych funkcjonariuszy w służbie i emerytów pożarnictwa z terenu powiatu. Organizatorami Memoriały byli : Komenda Powiatowa PSP w Gryficach, Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gryficach i NSZZ Solidarność przy KP PSP Gryfice. W turnieju uczestniczyły 3 zmiany służbowe JRG w Gryficach, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP , Emeryci i Renciści Koła Związku EiRP RP w Gryficach. W samo południe uroczystego otwarcia  Memoriału dokonała Pani Larysa Bober , wdowa po zmarłym strażaku. Następnie delegacja  z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP udała się na cmentarz gdzie złożono wiązankę kwiatów i zapalono symboliczne znicze na grobie Krzysztofa Bobra . Cały turniej przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze. Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Komenda Powiatowa PSP ,

II miejsce  - Zmiana I JRG,

III miejsce Emeryci Koła- ZEiRP RP,

IV miejsce – II Zmiana JRG,

V miejsce – II zmiana JRG

Można zauważyć  coraz wyższy  poziom gry drużyny  emerytów i rencistów  o czym świadczy wysokie miejsce w turnieju. Turniej zakończył się wspólnym piknikiem, na który przybyli funkcjonariusze i pracownicy oraz emeryci i renciści Koła ZE i RP RP wraz z rodzinami. Była to okazja do wspólnych przeżyć i wspomnień z dawnych lat służby i uwag o obecnych warunkach pracy

Prezes Zarządu Koła ZE i RP RP

w Gryficach

Leonard Rysak

Zagraniczna wycieczka seniorów pożarnictwa do Chorwacji

W końcowych dniach sierpnia Zarząd Wojewódzki w Szczecinie zorganizował wycieczkę do Chorwacji.

Pięknie, wspaniale, cudownie, to nie ze względu na długo oczekiwaną wycieczkę ,Chorwacja to wspaniały kraj, widoki dech zapiera.

Rozpoczęliśmy w deszczu i padało praktycznie aż do Gór Dynarskich.

Tu pierwsza niespodzianka ze względu na „bura”- ichniejszy halny, musimy podróżować starą drogą poprzez góry, a nie tunelami i półtora godziny dłużej.

Zapewniam, że warto było. Mieliśmy okazję zobaczyć elektrownię szczytowo-pompową i te widoki. Po minięciu szczytów po drugiej stronie  gór metamorfoza- błękitne niebo, a góry przykryte pierzyną chmur. Ta czapa to niezapomniany widok- powtórzył się w drodze powrotnej, choć jechaliśmy już  tunelami, dwa po  6 km każdy.

Nasza baza- hotel w NSU to Bośnia i Hercegowina. Odtąd, co najmniej dwa razy dziennie przekraczaliśmy granicę z Chorwacją. Jednak nasz dobry duch Bartosz okazał się „cudotwórcą”  bo ani razu pogranicznicy nie weszli do autokaru.

    Opisywanie każdego dnia uważam za zbędne, gdyż słowami nie da się zastąpić  widoku zwiedzanych starówek Mostaru, Trogiru, Splitu, Dubrownika czy Zagrzebia. Tam trzeba być i po prostu to zobaczyć .Mieliśmy jednak branżowe przygody. Będąc w Trogirze mieliśmy okazję obejrzeć akcję gaśniczą strażaków ale i  3 samolotów, które gasiły palące się wzgórze  porośnięte charakterystycznymi dla tego regionu „krzakami”. Dym jak u nas, hasło niektórych kolegów, aby zebrać ochotników i im pomóc było w pełni zasadne, ale zanim dotarlibyśmy do pożaru na piechotę bylibyśmy już spóźnieni.

Świadczy to o ich skuteczności, ale nasze strażackie zacięcie zasługuje na  uwagę.

Była również próba chóru w autokarze po powrocie z Medjugorie i degustacji.

Nie do końca udana ,ale koleżanka Ala obiecała , że następnym razem będzie zdecydowanie lepiej, gdyż przygotuje teksty piosenek, a chętni je otrzymają.

Uważa, że ma prawo do własnych ocen i odczuć, jednak pobyt w Parku Narodowym Krka z licznymi wodospadami to jest kolejna niezapomniana atrakcja. Warto, naprawdę warto to zobaczyć, ale uwaga, mogą nas spotkać przygody z naszych lasów – żmije, ale kąpiel jest również atrakcyjna.

Podobnie jest w Medjugorie. Droga do pokonania bardzo kamienista, ale skoro przejechało się tle set kilometrów, warto i ją pokonać.

Pozwólcie na kilka osobistych refleksji i uwag, choć wyrażam głęboką nadzieję, że nie są one tylko i wyłącznie moje ale  podzielane przez większość uczestników wycieczki. Otóż:

·        wspólny posiłek w 7 dniu podróży, czyli Zagrzebiu byłby bardzo miły,

·        zakwaterowanie w dwóch hotelach, skróciłoby czas dojazdu, a tym samym pozostało by więcej wolnego czasu dla uczestników,

·        duża różnica wieku budziła szczególnie na początku pewne wątpliwości – dobrze, że tylko wątpliwości- dzięki wielkie „dzieciaki”.

Szczególnego podkreślenia wymaga zdyscyplinowanie i punktualność uczestników wycieczki. Chyba zgodni jesteśmy wszyscy w tym przedmiocie- to  bardzo ułatwia i tak trzymać na przyszłość. Tego życzę nie tylko sobie , ale i wszystkim naszym emerytom i rencistom  uczestnikom tej eskapady.

Szczególne słowa uznania dla maluchów które wstawały o 4 rano.

   Nie byłoby jednak tych wspaniałych doznań  gdyby nie Nasz Prezes kol. Albin Piątkowski, który nas żegnał i witał, ale również mąż sekretarz kol. Włodek Surdy. My uczestnicy tej wycieczki bardzo dziękujemy za wysiłek i trud włożony w jej zorganizowanie.

          Wyrażamy przekonanie, iż to nie była ostatnia wspólna eskapada, a jeżeli jeszcze z udziałem Biura Turystycznego „HUBTOUR” i jego załogą z udziałem:

Bartosza Półtoraka – przewodnika oraz panów arcymistrzów kierownicy Andrzeja Misić i Zbigniewa Wiśniewskiego, będzie jak teraz super wspaniale.

Do zobaczenia „Bóg zabrał Raj, a dał Chorwację”!

Opisał: Hieronim Kosecki

Zdjęcia: Stanisław Strzelczyk. 

Ze swej strony Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa   RP w Szczecinie  rekomenduje usługi turystyczne Biura Turystycznego „Hubtour” w Szczecinie, dla innych zarządów naszego Związku z terenu kraju.

Obsługa profesjonalna, duże  i wygodne autokary, koszty niewygórowane na kieszeń emeryta.  Możemy też organizować wycieczki wspólnie.

Adres biura:

Biuro Turystyczne „Hubtour”

70-437 Szczecin

ul. Jagiellońska 86

tel. 91 433 81 00.

www.hubtour.pl

Licznik odwiedzin

4897389
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1047
2834
21784
4234021
47417
77325
4897389