1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

20 – lecie powołania ZEiR P RP na sportowo, rodzinnie i słodko w Gryficach

W sobotę 18 października 2014 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach odbył się jubileuszowy X Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłce siatkowej . Memoriał nam wszystkim przypomniał sylwetkę strażaka, który wielokrotnie reprezentował tutejszych funkcjonariuszy na różnego rodzaju zawodach w piłce siatkowej. Była to również okazja do wspomnień o zmarłych funkcjonariuszach i możliwość spotkania się obecnych funkcjonariuszy w służbie z emerytami. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn. Cały turniej mający charakter dobrej zabawy przebiegał w bardzo dobrej atmosferze w myśl zasady fair play. Otwarcia turnieju dokonała wdowa po zmarłym Larysa Bober wraz z obecną na turnieju rodziną. Gościem turnieju był st. bryg. Edward Pruski były Komendant PSP w Gryficach, który z okazji 20-lecia powstania ZEiRP RP został uhonorowany Medalem 20 – lecia ZEiRP RP.

Po zakończeniu turnieju dalszy ciąg uroczystości związanej z 20-leciem powstania ZEiRP RP odbył się na uroczystym wspólnym rodzinnym pikniku. Podczas jego trwania Prezes Koła L. Rysak przypomniał krótką historię powołania ZEiRP RP jego cele, zadania oraz aktualnie realizowane zadania. Z tej okazji zostały przypomniane wspomnienia, które uwiecznione zostały na kartach historii istniejącej kroniki koła w myśl hasła „Kto zapomina o przeszłości jest bez przyszłości ”. Komendant Powiatowy PSP w Gryficach D. Sobczyk przedstawił kierunki współpracy jaka realizowana jest przez Komendę z tut. kołem. Jest ona na bieżąco prowadzona i uzupełniana o nowe formy z korzyścią dla wspólnego dobra. Przez cały czas trwania pikniku przygrywał zespół muzyczny. Zarząd Koła ufundował dla wszystkich uczestników pikniku okolicznościowy słodki tort, który został sprawiedliwie pokrojony i rozdany.

Dzień 20-lecia powołania ZEiRP RP przebiegał w prawdziwie rodzinnej atmosferze . Życzeniem wszystkich było aby obecni na pikniku mogli spotkać się za następne 20 lat z w pełnym składzie osobowym .

Prezes

Zarządu Koła ZERP RP

w Gryficach

mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak

 

 

 

Spotkanie w Szczecinie.

Dnia, 4 lipca 201 4. w pięknej świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdnicy, Prezes Koła Nr 1 Helena Wesołowska i Prezes Koła Nr 2 Janusz Bartosiński, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizowali uroczysty Dzień Strażaka. Uroczystość zorganizowano dzięki przychylności Prezesa dh Antoniego Bieli oraz Zarządu OSP Smerdnica, który od dziesięciu lat udostępnia naszym Emerytom swoją świetlice oraz wspomaga w obsłudze spotkań. Najważniejsi byli emeryci i renciści z małżonkami i wyróżniający się działacze naszej organizacji.

Szczególnymi gośćmi byli; 

 1. Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,

 2. mł. bryg. mgr inż. Robert Wnukiewicz- Zastępca Komendanta PSP w Szczecinie,

 3. bryg. Jarosław Jarczewski – Dowódca JRG Nr 1 PSP w Szczecinie,

 4. mł. bryg. mgr inż. Lucjan Ogiejko –Naczelnik Wydziału Logistycznego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie,

 5. Przedstawiciele Zarządu OSP w Smerdnicy ;

 •  Dh Antoni Biela – Prezes
 • Dh Jadwiga Cymerman

 • Dh Halina Parzych. 

 1. Ludwik Sabeł - Prezes Koła ZEiRP RP w Myśliborzu,

 2. Eugeniusz Kuliś - Prezes Koła ZEiRP RP w Pyrzycach.

 W okolicznościowym wystąpieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, zapoznał z programem obchodów Dwudziestolecia naszego Związku oraz bieżącymi sprawami. Przypomniał o możliwości skorzystania z Ubezpieczenia Allianz dla Emerytów Straży Pożarnej, a zebranym złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka

 W krótkich wystąpieniach głos zabrali i życzenia złożyli; Zastępca Komendanta PSP, Prezes OSP,

 Prezes Koła ZEiRP RP w Myśliborzu. Prezes ZG i ZW płk poż w st. spocz. Albin Piątkowski na wnioski Prezesów Koła Nr1 i Nr 2 w Szczecinie, odznaczył niżej wymienionych działaczy „Medalami Dwudziestolecia” Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP: 

 1. Alicja Jurkiewicz,

 2. Danuta Sowa,

 3. Krystyna Olejnik,

 4. Krystyna Mowel,

 5. Maria Kubera,

 6. Grażyna Lachowska,

 7. Bożena Tadra,

 8. Józef Kościołek,

 9. Waldemar Piwko,

 10. Stanisław Juras,

 11. Jerzy Judek,

 12. Wacław Skotnicki,

 13. Albin Jaremek,

 14. Tadeusz Śmigiel,

 15. Jan Bałka,

 16. Zbigniew Możejeski,

 17. Józef Jabłoński,

 18. Henryk Walasek.

 Tradycyjnie wszyscy zostali ugoszczeni wyśmienitymi daniami i napitkami, a rozmowy koleżeńskie, zagłuszała wspaniała orkiestra zachęcając swoimi przebojami do tańca i pląsom nie był końca, bawili się wyśmienicie wszyscy.

 

 Opracował: Albin Piątkowski, Władysław Surdy 

 

 

Świąteczny Maj w Gryficach – 2014 r.

Dni Ochrony Przeciwpożarowej i Dzień Strażaka w tym roku rozpoczęliśmy od udziału w dniu 4. maja 2014 r. we mszy św. w Kościele pw. Św. Floriana w Przybiernowie, gm. Brojce. Mszę celebrowali: kapelan strażaków pow. Gryfice ks. J. Pastryk oraz proboszcz parafii pw. WNMP w Gryficach ks. K. Półtorak – dziekan. Msza odprawiona była za zmarłych funkcjonariuszy, emerytów, rencistów pożarnictwa oraz członków OSP z terenu powiatu.

Oprócz sztandarów KP PSP i OSP we mszy św. uczestniczyli: Wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego p. J. Rzepa, wójt Gminy Brojce, prezes ZP ZOSP Gryfice i funkcjonariusze pożarnictwa, członkowie OSP, emeryci i renciści koła Związku ERP RP w Gryficach.

W dniu 23.05 br. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne dla emerytów i rencistów pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa aktualnie zatrudnionych w Komendzie Powiatowej i JRG z rodzinami. Gościnnie uczestniczył w spotkaniu przedstawiciel koła seniorów przy OSP Trzebiatów. Spotkanie zostało wykorzystane do omówienia najważniejszych aktualnych spraw z życia związku, m. in.: organizacji w br. obchodów 20 –lecia powołania naszego związku, przedstawienia nowej oferty ubezpieczeniowej w firmie Alianz dla emerytów i rencistów oraz funkcjonariuszy pożarnictwa.

W związku ze złożeniem do Zarządu Koła ZERP RP deklaracji o przyjęcie na członka koła przez P. Jacka Klupa z terenu KP PSP Kamień Pom., został on oficjalnie przedstawiony i przyjęty w szeregi związku emerytów i rencistów koło w Gryficach.

Spotkanie to przy wspólnym ognisku i muzyce dostarczyło dużo wrażeń, posłużyło wspólnej integracji środowiska pożarniczego i ich rodzin tutejszego powiatu.

26.05. br. członkowie Zarządu Koła ZERP RP uczestniczyli w uroczystym apelu funkcjonariuszy pożarnictwa KP PSP Gryfice z okazji pożegnania Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. poż. Edwarda Pruskiego. Komendant Powiatowy został przeniesiony do dalszej służby w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły. Na apelu obecni byli Poseł na Sejm RP T. Oświęcimski, Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie nadbryg. H. Cegiełka, Starosta Powiatu K. Sać, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, delegacje OSP i przedstawiciele służb mundurowych. Odchodzący Komendant Powiatowy PSP w pożegnalnym wystąpieniu skierował również słowa podziękowania do naszych emerytów za dobrą współpracę i utrzymanie więzi. Delegacja naszego koła złożyła słowa podziękowania na ręce odchodzącego Komendanta Powiatowego za dobrą współpracę, za wspólne wypracowane formy organizacji pracy, które służyły wspólnym celom łączenia zawodowego środowiska pożarniczego powiatu. Przekazano również życzenia powodzenia w dalszej służbie i żeby dobrze wspominał lata pracy w Gryficach.

Wszystkie te wspólne spotkania byłych funkcjonariuszy i aktualnie pełniących służbę funkcjonariuszy przyczyniły się do dalszego pogłębienia integracji środowiska pożarniczego w powiecie.

Prezes

Zarządu Koła ZERP RP

w Gryficach

mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak

Zdj. nr 1 goście uroczystego apelu.

Zdj. nr 2 pożegnanie przez delegację emerytów.

Spotkanie w Gryficach.

Spotkanie Wigilijno – Noworoczne  2013 r.

20 grudnia 2013 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach odbyło się spotkanie wigilijno noworoczne emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu powiatu, funkcjonariuszy pracujących w Komendzie Powiatowej PSP i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz pracowników cywilnych komendy.

Zdjęcie nr 1. Goście spotkania. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP dh F. Gródecki, Prezes Koła Emerytów i Rencistów WP i jednocześnie Przewodniczący Rady Miasta w Gryficach K. Tokarczyk, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. J. Pastryk.

Zdjęcie nr 2. Najstarszy emeryt koła J. Modrzejewski, Prezes ZOP ZOSP dh F. Gródecki, przedstawiciel seniorów OSP Trzebiatów dh W. Oleszczuk.

Zdjęcie nr 3. Obecni na spotkaniu.

Zdjęcie nr 4 i 5. Składanie życzeń przez K-nta Pow. PSP E. Pruski, Prezesa L. Rysak wspólne życzenia wigilijno noworoczne.

Prezes Zarządu Koła

ZERP RP

w Gryficach

Leonard Rysak

 

 

Wigilia w Policach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia w Policach

 

 

W piątek 13 grudnia 2013r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Policach odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków koła Związku Emerytów i Rencistów Poż . RP, Prezes st. kpt. inż. w st. spocz . Jerzy Biniaszczyk przywitał gości i zebranych członków koła.

Swoja obecnością zaszczycili: 

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Dariusz Uchto , który wraz ze swoim zastępcą mł. bryg .mgr inż . Markiem Gętkiem stale uczestniczą w naszych spotkaniach i wspomagają działalność koła , zapewniając lokal dla koła i niezbędne wyposażenie biura Prezesa ZE i R P RP.

 

Prezes Koła Niewidomych Pani Danuta Zaborowska, która jest częstym gościem na naszych spotkaniach i pomaga w organizowaniu spotkań.

Z okazji ukończenia 65 roku życia przez kolegów st. ogn. w st. spocz. Andrzeja Kotasa i st. ogn w st. spocz .Tadeusza Złotka , Prezes koła ZERPRP wraz z z Komendantem Powiatowym PSP oraz Sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZE i R P RP Wladysławem Surdy, (członkiem tego koła ) wręczyli pamiątkowe grawertony . Następnie życzenia świąteczne i noworoczne przekazali Komendant Powiatowy PSP oraz Prezes Koła.

Zgodnie z tradycją wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i składali sobie najserdeczniejsze życzenia i w rodzinnej atmosferze wspominali czasy, które spędzili w zawodowej służbie oraz rozmawiali o planach na przyszłość .

Władysław Surdy

Licznik odwiedzin

4975034
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
595
1426
7666
4325327
41396
83666
4975034