1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie w Szczecinie.

Dnia, 4 lipca 201 4. w pięknej świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdnicy, Prezes Koła Nr 1 Helena Wesołowska i Prezes Koła Nr 2 Janusz Bartosiński, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizowali uroczysty Dzień Strażaka. Uroczystość zorganizowano dzięki przychylności Prezesa dh Antoniego Bieli oraz Zarządu OSP Smerdnica, który od dziesięciu lat udostępnia naszym Emerytom swoją świetlice oraz wspomaga w obsłudze spotkań. Najważniejsi byli emeryci i renciści z małżonkami i wyróżniający się działacze naszej organizacji.

Szczególnymi gośćmi byli; 

 1. Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,

 2. mł. bryg. mgr inż. Robert Wnukiewicz- Zastępca Komendanta PSP w Szczecinie,

 3. bryg. Jarosław Jarczewski – Dowódca JRG Nr 1 PSP w Szczecinie,

 4. mł. bryg. mgr inż. Lucjan Ogiejko –Naczelnik Wydziału Logistycznego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie,

 5. Przedstawiciele Zarządu OSP w Smerdnicy ;

 •  Dh Antoni Biela – Prezes
 • Dh Jadwiga Cymerman

 • Dh Halina Parzych. 

 1. Ludwik Sabeł - Prezes Koła ZEiRP RP w Myśliborzu,

 2. Eugeniusz Kuliś - Prezes Koła ZEiRP RP w Pyrzycach.

 W okolicznościowym wystąpieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, zapoznał z programem obchodów Dwudziestolecia naszego Związku oraz bieżącymi sprawami. Przypomniał o możliwości skorzystania z Ubezpieczenia Allianz dla Emerytów Straży Pożarnej, a zebranym złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka

 W krótkich wystąpieniach głos zabrali i życzenia złożyli; Zastępca Komendanta PSP, Prezes OSP,

 Prezes Koła ZEiRP RP w Myśliborzu. Prezes ZG i ZW płk poż w st. spocz. Albin Piątkowski na wnioski Prezesów Koła Nr1 i Nr 2 w Szczecinie, odznaczył niżej wymienionych działaczy „Medalami Dwudziestolecia” Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP: 

 1. Alicja Jurkiewicz,

 2. Danuta Sowa,

 3. Krystyna Olejnik,

 4. Krystyna Mowel,

 5. Maria Kubera,

 6. Grażyna Lachowska,

 7. Bożena Tadra,

 8. Józef Kościołek,

 9. Waldemar Piwko,

 10. Stanisław Juras,

 11. Jerzy Judek,

 12. Wacław Skotnicki,

 13. Albin Jaremek,

 14. Tadeusz Śmigiel,

 15. Jan Bałka,

 16. Zbigniew Możejeski,

 17. Józef Jabłoński,

 18. Henryk Walasek.

 Tradycyjnie wszyscy zostali ugoszczeni wyśmienitymi daniami i napitkami, a rozmowy koleżeńskie, zagłuszała wspaniała orkiestra zachęcając swoimi przebojami do tańca i pląsom nie był końca, bawili się wyśmienicie wszyscy.

 

 Opracował: Albin Piątkowski, Władysław Surdy 

 

 

Świąteczny Maj w Gryficach – 2014 r.

Dni Ochrony Przeciwpożarowej i Dzień Strażaka w tym roku rozpoczęliśmy od udziału w dniu 4. maja 2014 r. we mszy św. w Kościele pw. Św. Floriana w Przybiernowie, gm. Brojce. Mszę celebrowali: kapelan strażaków pow. Gryfice ks. J. Pastryk oraz proboszcz parafii pw. WNMP w Gryficach ks. K. Półtorak – dziekan. Msza odprawiona była za zmarłych funkcjonariuszy, emerytów, rencistów pożarnictwa oraz członków OSP z terenu powiatu.

Oprócz sztandarów KP PSP i OSP we mszy św. uczestniczyli: Wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego p. J. Rzepa, wójt Gminy Brojce, prezes ZP ZOSP Gryfice i funkcjonariusze pożarnictwa, członkowie OSP, emeryci i renciści koła Związku ERP RP w Gryficach.

W dniu 23.05 br. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne dla emerytów i rencistów pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa aktualnie zatrudnionych w Komendzie Powiatowej i JRG z rodzinami. Gościnnie uczestniczył w spotkaniu przedstawiciel koła seniorów przy OSP Trzebiatów. Spotkanie zostało wykorzystane do omówienia najważniejszych aktualnych spraw z życia związku, m. in.: organizacji w br. obchodów 20 –lecia powołania naszego związku, przedstawienia nowej oferty ubezpieczeniowej w firmie Alianz dla emerytów i rencistów oraz funkcjonariuszy pożarnictwa.

W związku ze złożeniem do Zarządu Koła ZERP RP deklaracji o przyjęcie na członka koła przez P. Jacka Klupa z terenu KP PSP Kamień Pom., został on oficjalnie przedstawiony i przyjęty w szeregi związku emerytów i rencistów koło w Gryficach.

Spotkanie to przy wspólnym ognisku i muzyce dostarczyło dużo wrażeń, posłużyło wspólnej integracji środowiska pożarniczego i ich rodzin tutejszego powiatu.

26.05. br. członkowie Zarządu Koła ZERP RP uczestniczyli w uroczystym apelu funkcjonariuszy pożarnictwa KP PSP Gryfice z okazji pożegnania Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. poż. Edwarda Pruskiego. Komendant Powiatowy został przeniesiony do dalszej służby w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły. Na apelu obecni byli Poseł na Sejm RP T. Oświęcimski, Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie nadbryg. H. Cegiełka, Starosta Powiatu K. Sać, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, delegacje OSP i przedstawiciele służb mundurowych. Odchodzący Komendant Powiatowy PSP w pożegnalnym wystąpieniu skierował również słowa podziękowania do naszych emerytów za dobrą współpracę i utrzymanie więzi. Delegacja naszego koła złożyła słowa podziękowania na ręce odchodzącego Komendanta Powiatowego za dobrą współpracę, za wspólne wypracowane formy organizacji pracy, które służyły wspólnym celom łączenia zawodowego środowiska pożarniczego powiatu. Przekazano również życzenia powodzenia w dalszej służbie i żeby dobrze wspominał lata pracy w Gryficach.

Wszystkie te wspólne spotkania byłych funkcjonariuszy i aktualnie pełniących służbę funkcjonariuszy przyczyniły się do dalszego pogłębienia integracji środowiska pożarniczego w powiecie.

Prezes

Zarządu Koła ZERP RP

w Gryficach

mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak

Zdj. nr 1 goście uroczystego apelu.

Zdj. nr 2 pożegnanie przez delegację emerytów.

Spotkanie w Gryficach.

Spotkanie Wigilijno – Noworoczne  2013 r.

20 grudnia 2013 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach odbyło się spotkanie wigilijno noworoczne emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu powiatu, funkcjonariuszy pracujących w Komendzie Powiatowej PSP i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz pracowników cywilnych komendy.

Zdjęcie nr 1. Goście spotkania. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP dh F. Gródecki, Prezes Koła Emerytów i Rencistów WP i jednocześnie Przewodniczący Rady Miasta w Gryficach K. Tokarczyk, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. J. Pastryk.

Zdjęcie nr 2. Najstarszy emeryt koła J. Modrzejewski, Prezes ZOP ZOSP dh F. Gródecki, przedstawiciel seniorów OSP Trzebiatów dh W. Oleszczuk.

Zdjęcie nr 3. Obecni na spotkaniu.

Zdjęcie nr 4 i 5. Składanie życzeń przez K-nta Pow. PSP E. Pruski, Prezesa L. Rysak wspólne życzenia wigilijno noworoczne.

Prezes Zarządu Koła

ZERP RP

w Gryficach

Leonard Rysak

 

 

Wigilia w Policach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia w Policach

 

 

W piątek 13 grudnia 2013r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Policach odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków koła Związku Emerytów i Rencistów Poż . RP, Prezes st. kpt. inż. w st. spocz . Jerzy Biniaszczyk przywitał gości i zebranych członków koła.

Swoja obecnością zaszczycili: 

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Dariusz Uchto , który wraz ze swoim zastępcą mł. bryg .mgr inż . Markiem Gętkiem stale uczestniczą w naszych spotkaniach i wspomagają działalność koła , zapewniając lokal dla koła i niezbędne wyposażenie biura Prezesa ZE i R P RP.

 

Prezes Koła Niewidomych Pani Danuta Zaborowska, która jest częstym gościem na naszych spotkaniach i pomaga w organizowaniu spotkań.

Z okazji ukończenia 65 roku życia przez kolegów st. ogn. w st. spocz. Andrzeja Kotasa i st. ogn w st. spocz .Tadeusza Złotka , Prezes koła ZERPRP wraz z z Komendantem Powiatowym PSP oraz Sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZE i R P RP Wladysławem Surdy, (członkiem tego koła ) wręczyli pamiątkowe grawertony . Następnie życzenia świąteczne i noworoczne przekazali Komendant Powiatowy PSP oraz Prezes Koła.

Zgodnie z tradycją wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i składali sobie najserdeczniejsze życzenia i w rodzinnej atmosferze wspominali czasy, które spędzili w zawodowej służbie oraz rozmawiali o planach na przyszłość .

Władysław Surdy

W końcowych dniach ubiegłego roku dwukrotnie obradował Zarząd Wojewódzki w Szczecinie.

Na pierwszym z nich omawiano sprawy dotyczące systemu rozpatrywania wniosków o pomoc socjalną i decyzji o ich wysokościach.

Pomimo tego, że Komendant Wojewódzki PSP anulował obowiązujące w tym przedmiocie wytyczne, faktycznie będący w składzie komisji socjalnej pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP zdecydowanie zaniżają wysokość proponowanych dopłat, czy zapomóg dla emerytów i rencistów. Zarząd zauważa na podstawie skarg ze strony kół i samych emerytów, że procedura rozpatrywania wniosków jest mocno sformalizowana, a wręcz biurokratyczna i nieuprawniona w swojej formule. Stawiany jest zarzut, że uwzględniana jest w przydziale takiej pomocy tylko strona materialna bez stosownego przeanalizowania i uwzględniania sytuacji rodzinnej i życiowej wnioskodawców. Niektóre decyzje są niezrozumiałe i wręcz nieludzkie. Osobom mającym bardzo trudną sytuację życiową i ciężko chorującym ze sprzężonymi chorobami i wydającymi duże środki pieniężne na zakup leków, albo nie udziela się takiej pomocy, kierując się niemal wyłącznie wysokością ich emerytury, albo przyznaje się taką pomoc na żenująco niskim poziomie.

Zarząd uznał także jako nieuprawnione zrezygnowanie z przyznawania tradycyjnych paczek świątecznych dla dzieci emerytów tym bardziej, że np. w wielu zakładach pracy takie paczki są tradycją świadczeń socjalnych.

Generalnie uznano, że dominująca rola pracowników komendy w komisji socjalnej nie powinna mieć miejsca, gdyż środki te są dla emerytów i oni powinni nimi gospodarować.

Drugim tematem było wstępne przedstawienie przez dyrektora Oddziału Allianz w Szczecinie charakterystyki ubezpieczeń grupowych dla emerytów i rencistów oraz rodzin. Uznaliśmy, że jest to forma korzystna szczególnie dlatego, że obejmuje ona również pewne świadczenia w związku z pobytem w szpitalu i rehabilitacją. Tematykę tę będziemy chcieli rekomendować Zarządowi Głównemu.

W posiedzeniu tym uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mieczysław Cierpicki nadzorujący problematykę socjalną emerytów i rencistów, a w drugiej części Komendant Wojewódzki PSP nabryg. Henryk Cegiełka.

Po przeprowadzonej dyskusji uznano, że niektóre tematy będą przedstawione Komisji Socjalnej po raz drugi, ale również korekcie będą poddane dopłaty do spotkań zbiorowych emerytów, które wg obowiązujących przepisów mają być przyznawane do różnych form działalności kulturalno- oświatowej dla uczestniczących w tych spotkaniach uprawnionych emerytów, rencistów i ich rodzin.

Drugie spotkanie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem prezesów kół, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP gen. Henryka Cegiełki, Wojewódzkiego Kapelana Strażaków ks. mł. bryg. Ryszarda Szczygła oraz komendantów miejskich i powiatowych PSP miało charakter świąteczno – opłatkowy oraz połączone było jak tradycyjnie w naszym województwie z przesuniętymi w czasie obchodami Dnia Strażaka 2013 - dla emerytów i rencistów.

Po przedstawieniu krótkiego referatu z tej okazji przez Prezesa ZW Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Henryk Cegiełka odznaczył niżej wymienionych emerytów i rencistów medalami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

Srebrną odznakę otrzymali:

Zbigniew CZAJKOWSKI

Krzysztof PIEC

 

Brązową odznakę otrzymali:

 

Albin PIĄTKOWSKI

Eugeniusz KULI

Kazimierz PRUCHNIAK

 

 

Prezes ZG płk poż. w st. spocz. Albin Piątkowski – odznaczył Odznaką Honorową  „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” niżej wymienione koleżanki i kolegów naszej organizacji.

 1. Janina DŁUŻYŃSKA,

 2. Hieronim KOSECKI,

 3. Antoni BARÓW

 4. Alicja JURKIEWICZ

 5. Krystyna PLAZA

 6. Helena WESOŁOWSKA

 7. Zbigniew SZPAK

 8. Stanisław ŁAGONDA

 9. Jacenty SKWARZYŃSKI

 10. Stanisław RAKOWSKI

 11. Janusz BARTOSIŃSKI

 12. Józef KOŚCIOŁEK

 13. Waldemar PIWKO

 14. Jan STEFANOWICZ

 15. Piotr HYLA

 16. Józef MODRZEJEWSKI

 17. Jerzy WITKOWSKI

 18. Anna WRÓBEL

Na spotkaniu Komendant Wojewódzki PSP w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wspólną społeczność pokoleń strażackich, zadeklarował dalsze uproszczenie w rozpatrywaniu spraw socjalnych i wskazał na tematy, które zamierza podjąć wspólnie z naszą organizacją dla dobra międzypokoleniowej solidarności.

Komendant złożył także życzenia świąteczne i noworoczne dla seniorów pożarniczej służby oraz ich rodzin.

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożył także Prezes ZW i ZG Albin Piątkowski wszystkim uczestnikom tego uroczystego spotkania.

Następnie część liturgiczną poprowadził ks. kapelan Ryszard Szczygieł, po czym dokonano podzielenia się tradycyjnym opłatkiem. Ks. Kapelan przekazał wszystkim emerytom i rencistom oraz ich rodzinom najlepsze kapłańskie życzenia z okazji Bożego Narodzenia i życzył nam wszystkim zdrowia i licznych dowodów serdeczności w Nowym Roku.

Uznaliśmy wspólnie, że nadal powinniśmy prowadzić rozmowy dla uproszczenia załatwiania spraw emerytów i rencistów oraz ich rodzin, ale także w odniesieniu do pamięci o osobach których już nie ma wśród nas.

Poniżej przedstawiamy też materiał fotograficzny z opłatkowego spotkania.

Albin Piątkowski

Władysław Surdy

 

Druga seria zdjęć z posiedzenia ZW.

 

 

 

Licznik odwiedzin

5510834
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
739
1205
2993
4877198
20197
67115
5510834