1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie ZW ZEiRP RP w Szczecinie

Szczecin 10.07.2018

Informacja Organizacyjna

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie.

Zgodnie z naszym programem działań Zarząd Wojewódzki  zorganizował swoje wyjazdowe posiedzenie z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i prezesów zarządów kół naszego województwa.  Tym razem głównym organizatorem był kol. Eugeniusz Kuliś – członek naszego zarządu i prezes zarządu koła naszego Związku w Pyrzycach.

Posiedzenie odbyło się w pięknym gościńcu na terenie powiatu pyrzyckiego.

Podczas spotkania – według przyjętego porządku obrad zarząd omawiał sprawy:

1.   Stanu organizacyjnego  w województwie, w szczególności na podstawie rocznych sprawozdań,

2.   Przygotowania do kampanii sprawozdawczej  naszej organizacji, szczególnie  na szczeblu kół,

3.   Dokonano oceny stanu realizacji emeryckiego funduszu socjalnego.

4.   Stan przygotowań do zagranicznej wycieczki planowanej na koniec sierpnia br.

5.   Sprawy organizacyjne.

Rozpoczynając obrady uczciliśmy chwilą ciszy pamięć naszego zmarłego kolegi  śp. st. ogn. w st. spocz.  Andrzeja Grabary – Prezesa Zarządu Koła w Nowogardzie.

Uczestnicy spotkania z niepokojem odnoszą się do postępującej w niektórych powiatach linii rozdziału seniorów od czynnych strażaków. W naszej starzejącej się organizacji mało jest  byłych komendantów czy funkcyjnych  z kierowniczych stanowisk z KW PSP czy komend w Szczecinie, Koszalinie, Świnoujściu, Stargardzie i Szczecinku – gdzie jest najwyższy stan  emerytów i rencistów. Stwierdzono, że rzadkie są praktyki zapraszania  przez panów komendantów prezesów zarządów kół na uroczystości związane z odchodzeniem strażaków na świadczenia emerytalne.  Generalnie nadal  koleżanki i koledzy prezesi różnych organizacji są nierzadko osamotnieni w swoich działaniach, brak działaczy, niemałe grono emerytów ima się różnych zajęć, i nie jest zainteresowana wspieraniem czynnych swoich podkomendnych czy kolegów  z pełnionej służby. Uczestnicy spotkania uważają, że i my też powinniśmy uatrakcyjniać nasze spotkania, zapraszać żony i mężów naszych seniorów ale także artystów i lokalne zespoły artystyczne. Wszystko jednak jest zależne  od naszej kondycji finansowej, która jak wiadomo powszechnie jest oparta na  skromnych składkach członków czynnych Związku. Takie spotkania powinny być  uatrakcyjniane też rekreacją i zwiedzaniem pięknych terenów województwa i okolic.

W temacie przygotowań do kampanii zjazdowej ustaliliśmy, iż jest to pierwszy etap w którym wszystkim obecnym prezesom zarządów kół przekazaliśmy komplet druków i niezbędne wytyczne, także co do harmonogramu realizacji tych zadań. Dalsze informacje będziemy przekazywali  w kolejnej korespondencji.

W części finansów Skarbnik ZW kol. Jan Rysz przedstawił realizację  opłat składkowych i realizację naszych zobowiązań dot. zamówień wobec ZG. Wszystkie realizowane są na bieżąco. Stan w tym zakresie ulega systematycznej poprawie.

W przedmiocie   dopłat z funduszu socjalnego do leczenia, zapomóg i rekreacji zebrani zgłaszali liczne uwagi, przy czym niektóre  były już kilkakrotnie sygnalizowane. Uważamy, że niedobrze jest iż wnioski nie są opiniowane przez  zarządy kół, co powodowało by większą  ich wiarygodność, mniej było by różnego rodzaju manipulacji. Stan prawny powinien być w tym zakresie zmieniony, skoro mamy prawo do wypowiadania się w sprawach nas dotyczących. Zauważamy także brak działania ze strony ZG w kierunku corocznego uzyskiwania z Zakładu Emerytalnego MSWiA informacji w sprawie funduszu socjalnego i struktury jego podziału. Proponowaliśmy wzorcowe wystąpienia ale niestety ZG z tego nie skorzystał. Sprawa jest poważna gdyż osoby odchodzące na emeryturę mają wyższe świadczenia a to przekładać się powinno  się na wyższy poziom funduszu socjalnego, a tak nie jest – bowiem od kilku lat poziom tych środków  jest niemal taki sam.

Uznaliśmy, że nadal nasz Dzień Strażaka - aby utrzymać proporcję  uznaniową seniorskich pokoleń- będziemy obchodzili w grudniu, łącząc to ze spotkaniem opłatkowym na którym będą wręczane wyróżnienia, odznaczenia, nagrody, dyplomy i różne podziękowania. Niezależnie od tego emeryci będą korzystać z otrzymanych zaproszeń na uroczystości organizowane przez jednostki PSP – podczas majowych uroczystości.

W tym miejscu wyrażamy swoje ubolewanie wobec dyskryminacji seniorów pożarnictwa w przedmiocie  wykluczenia z wyróżnień odznaką  „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i medalem „ im. Józefa Tuliszkowskiego” – zgodnie z dotychczasową praktyką.

Z  pięciu wniosków które z województwa zostały wysłanie nie otrzymaliśmy żadnego. Pozostawiamy to bez komentarza, chociażby w nawiązaniu do ostatniego komunikatu Prezydium ZG na stronie internetowej Związku z którego wynika jak to we wspaniałej atmosferze prowadzono rozmowę z KOMENDANTEM Głównym PSP – niestety nie podano spraw które omawiano i  przyjętych ustaleń. Związek to nie tylko ZG i za błędne przyjmujemy dalsze informowanie o tym dopiero na jesiennym posiedzeniu ZG.

Jako nieszczęśliwe i nietrafne uznajemy organizowanie kolejnego Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Delegatów w Zakopanem. To są koszty nieuzasadnione i uciążliwe dojazdy. Zjazdy powinny być organizowane centralnie. A ponadto chcielibyśmy wiedzieć co dzieje się z projektem Statutu, dlaczego nie uzyskano jeszcze zgody na poprawki, kto zawinił wobec dyktatu przyjętego na  pierwszym w tej kadencji NKZD podczas którego wyłączono  dyskusje nad wnioskami  i wybrano  jak się okazuje błędną drogę.     

Podczas naszego posiedzenia omawialiśmy także projekt szczecińskiego Porozumienia Stowarzyszeń Służb Mundurowych, który po szerokiej dyskusji zdecydowaliśmy się poprzeć i uczestniczyć w jego pracach   w tematach wzajemnie nas dotyczących.   

W drugiej części naszego spotkania mieliśmy przyjemność gościć Pana st. bryg. mgr inż. Jacka Staśkiewicza    Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  oraz    Pana st.bryg.mgr inż. Jacka Marchlewicza , Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.  

Przedstawiliśmy informacje z kół o partnerstwie międzypokoleniowym i  niektórych przypadkach słabej więzi w tym zakresie .

Panowie komendanci wskazali w swoich wystąpieniach na aktualne tematy zadaniowe, na postępy w sygnalizowanych zamierzeniach i przyjęli do zasygnalizowania swoim służbom merytorycznym zgłoszonych problemów i wniosków, o realizacji których będziemy informowani.

Podziękowaliśmy Komendantowi Wojewódzkiemu za  pomoc w użyczeniu środków transportu do zbiorowego i łączonego dowozu na spotkanie.

Wszystkim funkcyjnym Związku w naszym województwie podziękowaliśmy za dotychczasową działalność i wyraziliśmy przekonanie, że mimo sygnalizowanych problemów będzie nas więcej i że będziemy mogli wzmacniać nasze międzypokoleniowe partnerstwo.  

płk.poż. w st.spocz.mgr Albin Piątkowski

Majowe obchody Dnia Strażaka i dni ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Gryfickiego 2018r.

            Rozpoczęcie dni ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zostało zainicjowane 04.05.2018 mszą św. w kościele pw. Św. Floriana w Przybiernowie Gmina Brojce. Uczestniczyły w niej delegacje OSP ze swoimi pocztami sztandarowymi, funkcjonariusze PSP ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP z Gryfic oraz grupa emerytów i rencistów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Gryficach. Swoją obecnością w tym spotkaniu zaszczycili wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, wójt Gminy Brojce Stanisław Gnosowski, Komendant Powiatowy PSP Andrzej Gołdyn, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Gryficach Franciszek Gródecki, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Ireneusz Pastryk, ks. Dziekan Parafii WNMP w Gryficach Kazimierz Półtorak.

Nowością udziału w tej uroczystości była delegacja Komandorii Północnej Odznaki św. Floriana Maziowa z jej komandorem na czele Januszem Ławruszko. W trakcie mszy św. dokonano prezentacji relikwii św. Floriana sprowadzonej z kościoła św. Floriana w Krakowie. Po zakończeniu uroczystości wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

12.05.2018r. strażacy z całego powiatu świętowali podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Płotach. W tych uroczystościach udział wzięli m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP Marek Popławski, Komendant Powiatowy PSP w Gryficach st. kpt. Andrzej Gołdyn oraz samorządowcy z terenu powiatu a wśród nich gryficki starosta Kazimierz Sać i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gołuchowski.

Przy tej okazji dokonano wręczenia funkcjonariuszom PSP awansów na wyższe stopnie służbowe, odznaczono i wyróżniono odznaczeniami resortowymi. Starosta gryficki i Przewodniczący Rady Powiatu wyróżnili zasłużonych druhów i emerytów powiatową Odznaką Gryfickiego Złotego Gryfa; są to: mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak, st. ogn. poż. w st. spocz. Janusz Modrany , st. ogn. w st. spocz. Piotr Pikulski. Odznaczenie to przyznano w dowód uznania za ofiarną, wieloletnią służbę i ogromną rangę współpracy międzypokoleniowej pomiędzy służbami zawodowymi a ochotniczymi.

19.05.2018r. W Trzebiatowskim Sanktuarium Maryjnym odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Floriana. Przy udziale rzeszy wiernych, delegacji ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu i funkcjonariuszy pożarnictwa pod przewodnictwem biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Krzysztofa Zadarko i duchowieństwa dokonano instalacji relikwii św. Floriana w niszy tego sanktuarium.

Adoracji i wniesienia relikwii do sanktuarium dokonała delegacja Komandorii Północnej Odznaki św. Floriana Mazowia. Podczas wszystkich uroczystości widoczne było społeczne poparcie dla naszej służby, jak jesteśmy potrzebni ludziom którzy mogą liczyć na pomoc w sytuacjach różnych zagrożeń.

Święty Florianie miej nas w swej opiece.

Relikwia św Florjana

Prezes Zarządu Koła

Zw. EiRPRP

w Gryficach

Leonard Rysak

Noworoczno-opłatkowe spotkanie pokoleń strażaków województwa zachodniopomorskiego

Zgodnie z naszą kilkuletnim zwyczajem  byliśmy współorganizatorem noworocznego i opłatkowego spotkania pokoleń strażaków  naszego województwa. Tym razem  jednak zorganizowano w Goleniowie spotkanie kierownictw Komendy Wojewódzkiej, komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży  Pożarnej, zarządu oddziału wojewódzkiego , zarządów  oddziałów miejskich i powiatowych Związku OSP RP oraz Zarządu Wojewódzkiego i delegacji z kół Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP naszego województwa.

Był tradycyjny opłatek celebrowany przez Kapelana Wojewódzkiego Strażaków ks. Ryszarda Szczygła, były i nasze akcenty bowiem Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Jacek Staśkiewicz odznaczył czworo naszych działaczy odznakami  „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” . Odznaki te otrzymali:

1. Złotą – kol. Anna Lipińska Juźwik – Przewodnicząca WKR naszego Związku,

2. Zlotą – kol. Jerzy Biniaszczyk – Prezes Koła w Policch,

3. Złotą – kol. Witkowski – z koła w Policach.

4. Srebrną – kol. Helena Wesołowska – Prezes Koła Szczecin I ze Szczecina.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego  i Prezes Honorowy ZG ZEiRP RP kol. płk poż w st. spocz. Albin Piątkowski odznaczył kilku naszych działaczy odznakami ‘Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa”. Odznaki otrzymali kol. kol. : Jerzy Cepowski z koła w Policach, Zbigniew Czajkowski z koła w Świdwinie, Kazimierz Kopeć i Piotr Pikulski z koła w Gryficach, Andrzej Sawicki z  koła w Mysliborzu, Krzysztof Piec z  koła w Koszalinie, Henryk Walasek z koła Szczecin I w Szczecinie.

Wręczono pamiątkowe ryngrafy dla  jubilatów za ich 75, 70 i 65 urodziny , które otrzymali kol.kol. Helena Wesołowska, Ludwik Sabeł, Jerzy Biniaszczyk  i Henryk Walasek. Podziękowaliśmy też czterem naszym przedstawicielom  funkcjonującym w Komisji Socjalnej Komendanta Wojewódzkiego PSP do rozpatrywania wniosków  o pomoc z naszego funduszu socjalnego. Wspólne Dyplomy Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku za działalność w tej komisji - otrzymali także dwaj pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP.

Szczególne podziękowania za całokształt  działalności i szczególne zaangażowanie w minionym roku przekazaliśmy także dla  najaktywniejszych naszych działaczy w osobach: Władysław Surdy, Ludwik Sabeł,  Hieronim Kosecki, Jan Rysz i Leonard Rysak.

Wszystkim wyróżnionym  i uczestnikom spotkania złożyliśmy gratulacje i życzenia pomyślności i zdrowia w Nowym Roku.

Podziękowaliśmy także  Komendantowi Wojewódzkiemu, komendantom miejskim i powiatowym PSP i naszym działaczom oraz działaczom Związku OSP RP za pomoc i współpracę w minionym roku. Wyraziliśmy życzenie  abyśmy wszyscy spotkali się  na kolejnej tak wspaniałej międzypokoleniowej i między instytucjonalnej uroczystości .        

 tekst Albin Piątkowski   

Pokoleniowa Wigilia w Gryficach

W świetlicy Komendy Powiatowej PSP  w Gryficach 15.12.2017 r. zostało zorganizowane spotkanie  wigilijno-noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze pożarnictwa aktualnie pełniący służbę , pracownicy cywilni  KP PSP  oraz emeryci i renciści pożarnictwa, wdowy po zmarłych funkcjonariuszach z terenu powiatu gryfickiego. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście ; Prezes Koła Związku Emerytów Żołnierzy  Wojska Polskiego pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gryfice K. Tokarczyk, Prezes Zarządu Powiatowego  ZOSP dh Franciszek Gródecki, byli Komendanci Powiatowi   PSP Gryfice st.bryg. Edward Pruski obecnie pełniący funkcję Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, bryg. w st. spocz. Jerzy Wiaderski  st. bryg. w stanie spocz. Dariusz Sobczyk, Powiatowy Kapelan strażaków Ks. Ireneusz Pastryk , Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Andrzej Gołdyn , popowitaniu zaproszonych gości podsumował działalność Komendy PSP,  a Prezes Koła  w Gryficach, działalność Zarządu ZEiRP RP, za rok 2017 oraz złożyli wszystkim uczestnikom spotkania najserdeczniejsze życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2018 . Ze swoimi życzeniami dołączyli również zaproszeni goście. Honorowym punktem spotkania było wręczenie przez członka ZW ZEiRP  RP w Szczecinie L.Rysaka  przy asyście Komendanta Powiatowego PSP odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa „ , Koledze emerytowi Kazimierzowi Kopeć . Listami gratulacyjnymi i kwiatami Komendant Powiatowy PSP oraz Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP, uhonorowali emerytów z okazji jubileuszu, ukończenia 75 i 70 lat , koleżanki  i kolegów : Terese Grządziele , Krystyna Kułeczko, Kazimierza Grządziela , Kazimierza Kopeć . Słowo Boże wygłosił ks. Ireneusz Pastryka ,po którym nastąpiło składanie indywidualnych życzeń wigilijno-noworocznych w pełni wzruszeń i wspomnień. Wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole śpiewając kolędy. Byli Komendanci dzielili się wspomnieniami z okresu pełnienia przez nich obowiązków , uzupełnione uwagami byłych funkcjonariuszy.   Było to , spotkanie historyczne . Cała otoczka  kulinarna spotkania była przygotowana wspólnie z pracownikami Komendy i emerytami, a koleżanki emerytki wykazały się swoimi zdolnościami z wypieku ciast. Spotkanie zapamiętane będzie jako element łączności między pokoleniami rodziny strażackiej tutejszego powiatu.

Do zobaczenia za rok.

Prezes Koła

Związku EiRP RP

w   Gryficach

mł.bryg. w st.spocz. Leonard Rysak

Licznik odwiedzin

4897291
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
949
2834
21686
4234021
47319
77325
4897291