1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Emerytów i Rencistów Poż.

Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie odbył  swoje dwuetapowe  posiedzenie z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

W pierwszej części omówiliśmy sprawy stanu organizacyjnego w województwie zwracając uwagę na powolny jego wzrost, przede wszystkim w  powiatach i wyrażając swoje  zaniepokojenie pewnym marazmem w Szczecinie, Koszalinie, Stargardzie i Szczecinku. Zauważamy, że w tych miejscowościach nie ma należytego zainteresowania międzypokoleniową łącznością szczególnie ze strony byłych strażaków z jednostek wojewódzkich i miejskich. Będziemy opracowywali strukturalną  analizę członków organizacji, według grup stanowiskowych i stopni, która pozwoli nam na podjęcie stosownych przedsięwzięć dla usprawnienia sytuacji w tym przedmiocie. Okazuje się że jednak im wyższe dochody naszych młodszych kolegów i możliwości dalszego funkcjonowania ich po zakończeniu służby – tym większe odrywanie się od  swoich koleżanek i kolegów wcześniejszych pokoleń z którymi wspólnie realizowali swoje zawodowe obowiązki.

Zupełnie inna  jest sytuacja w powiatach, gdzie w większości zauważamy powolny wzrost członków organizacji i reaktywowanie kół. Powstały w ostatnim okresie kilku lat koła w Kołobrzegu, Drawsku Pomorskim i Wałczu.

Nadal jednak naszym pilnym zadaniem będą przedsięwzięcia w kierunku rozbudowy organizacji i ściślejsza więź członków Zarządu Wojewódzkiego z przydzielonymi do opieki kołami.

Dokonaliśmy oceny stanu finansów, zwracając uwagę  na dalszą rytmiczną realizację opłat składek, tak jak to robimy wobec Zarządu Głównego.

Oceniliśmy przebieg wycieczki do Hiszpanii na podstawie relacji jej uczestników.

Kolega Stanisław Łagonda – będący naszym przedstawicielem w Zarządzie Głównym – omówił przebieg tegorocznych obrad ZG i przekazał informację o najbliższych zamierzeniach Zarządu Głównego. Zarząd Nasz uznał za konieczne uzyskiwanie z ZG informacji o sytuacji – także tej finansowej  -  emerytów i rencistów pożarnictwa  na terenie kraju, według dotychczasowej praktyki oraz o realizacji obowiązków  finansowych  przez zarządy wojewódzkie wobec Zarządu Głównego.

Zwróciliśmy także uwagę na konieczność -  wspólnego z przedstawicielami PSP – odwiedzania grobów naszych zmarłych kolegów z okazji Święta Zmarłych i Dnia Strażaka.

W drugiej części naszych obrad uczestniczył Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie  Pan st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz, którego poinformowaliśmy o stanie naszej organizacji w województwie, a niektórzy prezesi zarządów kół będący członkami naszego ZW poinformowali Pana Komendanta o ich problemach związanych z  miejscem ich działalności.

Pan Komendant poinformował  o bieżących zadaniach które są realizowane w służbie i mających powiązanie z sytuacja naszych seniorów oraz  poinformował że zgłaszane dziś uwagi    omówi z komendantami na najbliższym spotkaniu z nimi.

Podziękowaliśmy Panu Komendantowi za sprawne rozpatrywanie spraw związanych z pomocą socjalną dla  naszych emerytów i bardzo dużą życzliwość wobec szczególnych i niezwykle trudnych sytuacji rodzinnych niektórych osób oraz za pomoc okazywaną nam w organizacji  spotkań środowiska emeryckiego.

Uzgodniliśmy także  wstępne kwestie związane z organizacją spotkania wszystkich przedstawicieli kierownictwa środowisk pożarniczych zawodowych, ochotniczych i seniorskich – z okazji Nowego Roku.

Tekst , Albin Piątkowski Prezes ZW,

Zdjęcia Władysław Surdy  SekretarzvZW

Spotkanie opłatkowe zachodniopomorskiego ZEiRP RP w Gryfinie

Zgodnie z naszą tradycją wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Gryfinie i w uzgodnieniu z nowym Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Panem st. bryg. mgr. Inż. Jackiem Staśkiewiczem Zarząd Wojewódzki Związku zorganizował spotkanie opłatkowe, połączone z uroczystością Święta Senioralnego weteranów służby pożarniczej i naszym Dniem Strażaka oraz Nowym Rokiem 2017.

W spotkaniu tym uczestniczyły kilku osobowe przedstawicielstwa kół Związku z terenu województwa oraz jako nasi goście: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Pan st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz, Wojewódzki Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. mgr Ryszard Szczygieł oraz komendanci  powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa.

Wszystkich uczestników uroczystości przywitał Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Albin Piątkowski i przestawił roczną ocenę stanu organizacji, naszych dokonań w roku 2016 oraz główne zamierzenia na przyszły rok.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poinformował o swoich działaniach po powołaniu na to stanowisko i przedstawił pewne  swoje oczekiwania co do współpracy międzypokoleniowej, które przyjęliśmy ze zrozumieniem i przeświadczeniem o dalszych partnerskich poczynaniach.

Kolejnym punktem naszego spotkania było przedstawienie oceny finansowej Związku przez Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego kol. Jana Rysza. W swej  informacji wskazał na stan realizacji opłat członkowskich, który uległ znaczącej poprawie w stosunku do poprzedniego roku i  poinformował o zalegających w tym temacie kołach oraz o  dokonanych opłatach na rzecz Zarządu Głównego w tym także na sztandar.

Kol. Stanisław Łagonda będący członkiem Zarządu Głównego Związku zrelacjonował przebieg posiedzenia ZG i wskazał na zadaniach które  mają być realizowane w najbliższym czasie.

W dyskusji uczestnicy spotkania zwracali uwagę na liczne przykłady coraz korzystniejszych i ściślejszych dowodów współpracy z kierownictwem komend na swoim terenie, otrzymywanej pomocy z ich strony oraz podnosili sprawę wypracowania jednolitych i jasno określonych zasad dopłat dla uczestników turystyki i wyjazdów do sanatoriów. Zadanie to Zarząd Wojewódzki przyjął do wypracowania i przedstawienia propozycji Panu Komendantowi Wojewódzkiemu.

W dalszym ciągu ważnym naszym zadaniem wspólnym będzie doprowadzenie do reaktywowania kół w Sławnie, Wałczu, Kamieniu Pomorskiem i Łobzie aby objąć  swoją działalnością wszystkich zainteresowanych emerytów i rencistów na  ich terenie.

Kolejnym punktem naszego programu były odznaczenia i wyróżnienia, którą to część prowadził Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego kol. Władysław Surdy.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. mgr. inż. Jacek Staśkiewicz  dokonał odznaczenia medalem im. J. Tuliszkowskiego – członka naszego Zarządu Wojewódzkiego i Prezesa koła w Gryficach kol. Leonarda Rysaka. 

Serdecznie Panu Komendantowi Wojewódzkiemu – kolejny raz dziękujemy za decyzję w sprawie wystąpienia  o ten medal  z puli województwa dla naszego wyróżniającego się działacza.

Kolejnym punktem było ogłoszenie przez kol. Władysława Surdy komunikatu o przyznaniu przez Prezydium Zarządu Głównego dla  naszych działaczy i gości odznak „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”

Odznaki otrzymali:

1. st. bryg. mgr. inż. Bogusław Tunkiewicz – Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie, za wieloletnią pomoc i szczególne wsparcie dla społeczności emeryckiej na swoim terenie.

2. kol. Kazimierz Grządziela  - z koła w Gryficach,

3. kol. Janusz Oleszycki  - z koła w Policach,

4. kol. Eugeniusz Kuliś – członek Zarządu Wojewódzkiego i prezes koła w Pyrzycach,

5. kol. Szczepan Wiśniewski – z koła w Kołobrzegu ( b. prezes koła),

Odznaki wręczył Prezes ZW - Prezes Honorowy Zarządu Głównego kol. Albin Piątkowski razem z Panem Komendantem Wojewódzkim PSP.

Następnym punktem programu było wręczenie pozycji książkowej z okazji 20 lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w ilości ponad 50 egzemplarzy, którymi obdarowano:

 

1.  Komendanta Wojewódzkiego PSP  Pana st. bryg. mgr inż. Jacka Staśkiewicza,

2. Kapelana Wojewódzkiego Strażaków ks. mł. bryg. ,gr  Ryszarda Szczygła,

3. Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie Pana st. bryg. mgr inż. Kazimierza Lesisza.

4. Wszystkich członków Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  oraz byłych

    członków tych organów.

5. Wydawnictwa te  otrzymali także prezesi  wszystkich kół, włącznie z dodatkowo zamówionymi

    przez nich egzemplarzami.

 

W kolejnym punkcie programu prezes ZW wręczył kol. Władysławowi Surdy okolicznościowy ryngraf z okazji  Jego 70 urodzin, z najlepszymi podziękowaniami za bardzo aktywną, wieloletnią   i szeroką działalność na rzecz naszej organizacji. Uczestnicy spotkania odśpiewali Mu tradycyjne 100  lat.

Następnie  prezes ZW dokonał wręczenia nagród specjalnych dla kol. Hieronima Koseckiego – Wiceprezesa ZW,  kol.  Jana Rysza – Skarbnika ZW od początki istnienia naszego Związku oraz kol. Władysława Surdy – sekretarza ZW - wszyscy za wieloletnie działania w zakresie turystyki, realizacji zadań organizacji – na rzecz naszych seniorów.

 

W kolejnym punkcie naszego spotkania przewodniczył ks. mł. bryg. mgr Ryszard Szczygieł - po odczytaniu ewangelii , w szczególnych i wzruszających  słowach skierowanych do nas – uczestników kilku pokoleń nawiązał do wzajemnych relacji, pomocy i wsparcie strażackiej społeczności. Wszyscy złożyliśmy sobie najlepsze życzenia dzieląc się opłatkiem z okazji świąt Bożego Narodzenia  i Nowego 2017 Roku.

 

W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi Wojewódzkiemu za pomoc i wsparcie w organizacji tego spotkania, także w zapewnieniu komunikacyjnym, w którym strażacka społeczność ma rzadką sposobność wzajemnego komunikowania się, wysłuchania w tak szerokim zespole informacji z życia strażackiej rodziny.

Informację przygotowali:

Albin Piątkowski

Władysław Surdy

Zdjęcia  Józef Cichecki

             Stanisław Strzelczyk

 

„Hej kolęda kolęda"

W świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Gryficach w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz.13 słychać było głosy śpiewające polskie kolędy. Było to spotkanie wigilijno-noworoczne funkcjonariuszy pożarnictwa aktualnie pełniących służbę oraz emerytów i rencistów  pożarnictwa z terenu powiatu.

Swoja obecnością zaszczycili również

·        Burmistrz Miasta i Gminy Gryfice A. Szczygieł,

·        kapelan powiatowy strażaków ks. I.Pastryk ,

·        dziekan i proboszcz parafii WNMP ks. K.Półtorak,

·        Komendant Powiatowy PSP bryg.poż. D.Sobczyk

·        V-ce Prezes Zarządu Pow. ZOSP J.Lenard,

·        przedstawiciel grupy seniorów OSP Trzebiatów druh W.Oleszczuk.

Z ramienia Zarządu Woj. ZEiRP RP w Szczecinie spotkanie obsługiwał członek Zarządu Wojewódzkiego Wł.Masztalerz . Spotkanie było okazją do podsumowania działań Komendy Powiatowej PSP za 2016 rok, której dokonał Komendant Powiatowy PSP oraz Zarządu Koła ZEiRP RP przez Prezesa Zarządu Kołą  L.Rysaka.

W świątecznej atmosferze słowo Boże wygłosił ks. Kapelan I.Pastryk po czym nastąpiło składanie życzeń świąteczno-noworocznych przez zaproszonych gości i uczestników spotkania .Wszystko ze wzajemnym łamaniem się opłatkiem.

Z okazji spotkania trzech emerytów z okazji ukończenia 65 i 70 lat życia otrzymało listy gratulacyjne od Komendanta Powiatowego i Prezesa Zarządu Koła łącznie z wręczeniem bukietów kwiatów.

Również podczas spotkania dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej(tablo), na której umieszczono zdjęcia wszystkich pracujących w Komendzie Powiatowej PSP i JRG a obecnie będących na emeryturze od okresu lat 1950 do obecnego, co spotkało się z wielkim zadowoleniem. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej kolacji wigilijnej. Do tego emerytki naszego koła przygotowały znakomite ciasta z własnego wypieku, za co nalezą się duże podziękowania od wszystkich biesiadników. Przy wspólnym stole wspomnieniom uczestnik ów nie było końca, śpiewanie wspólnych kolęd  dodawało świątecznego niezapomnianego nastroju z życzeniami do zobaczenia za rok.

  

Tekst i zdjęcia :Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP   -    Leonard Rysak    

Życzenia Świąteczne

zycz sw

Kol. Kol .

Prezes Zarządu Głównego ,

Prezesi  Honorowi  Zarządu Głównego ,

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ,

Prezesi Zarządów Wojewódzkich Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  i Nowego Roku 2017 ,

Życzę wszystkim seniorom pożarnictwa i ich rodzinom by kontynuowanie społecznej służby

w ogniwach naszego Związku  przyniosło , satysfakcję  i radość ,

by obietnice władz przerodziły się w czyny , by służyło zdrowie oraz by podtrzymywana

była wiara w pomyślność

W imieniu  Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

Związku Emerytów i RencistówRP

 

Prezes

płk. poż. w st. spocz. mgr  Albin  Piątkowski 

Prezes Honorowy Zarządu Głównego

Szczecin 24 grudnia 2016 r

XII Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłce siatkowej

Po raz dwunasty 8 października 2016 r. w hali sportowej  Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach odbył się Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłkę siatkową.  Memoriał ma wszystkim przypomnieć sylwetkę strażaka , który wielokrotnie reprezentował nasze środowisko na zawodach różnego szczebla w piłce siatkowej. Była to również okazja do wspomnienia osób  których już w naszych szeregach nie ma. Impreza umożliwiła również odbycie spotkania obecnych funkcjonariuszy w służbie i emerytów pożarnictwa z terenu powiatu. Organizatorami Memoriały byli : Komenda Powiatowa PSP w Gryficach, Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gryficach i NSZZ Solidarność przy KP PSP Gryfice. W turnieju uczestniczyły 3 zmiany służbowe JRG w Gryficach, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP , Emeryci i Renciści Koła Związku EiRP RP w Gryficach. W samo południe uroczystego otwarcia  Memoriału dokonała Pani Larysa Bober , wdowa po zmarłym strażaku. Następnie delegacja  z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP udała się na cmentarz gdzie złożono wiązankę kwiatów i zapalono symboliczne znicze na grobie Krzysztofa Bobra . Cały turniej przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze. Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Komenda Powiatowa PSP ,

II miejsce  - Zmiana I JRG,

III miejsce Emeryci Koła- ZEiRP RP,

IV miejsce – II Zmiana JRG,

V miejsce – II zmiana JRG

Można zauważyć  coraz wyższy  poziom gry drużyny  emerytów i rencistów  o czym świadczy wysokie miejsce w turnieju. Turniej zakończył się wspólnym piknikiem, na który przybyli funkcjonariusze i pracownicy oraz emeryci i renciści Koła ZE i RP RP wraz z rodzinami. Była to okazja do wspólnych przeżyć i wspomnień z dawnych lat służby i uwag o obecnych warunkach pracy

Prezes Zarządu Koła ZE i RP RP

w Gryficach

Leonard Rysak

Licznik odwiedzin

4005772
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
696
2067
5303
3357946
67132
93576
4005772