Jubileusz 10- lecia Koła ZEiRP RP w Strykowie

  • Drukuj

W dniu 19 czerwca 2016 na terenie pięknego parku Hotelu Dobieszków k/Strykowa odbyło sie spotkanie - grill z okazji 10 lecia Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Strykowie. W spotkaniu uczestniczyli emeryci i renciści z JRG PSP w Strykowie wraz z małżonkami oraz goście zaproszeni w osobach : V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Krzysztofa Woźniaka , skarbnika Jana Paczuskiego , D-ca JRG PSP, w Strykowie mł. bryg. Bartłomieja Tomczuka , główna księgowa KP PSP W Zgierzu - kpt. Jolanta Bigos oraz p. Aneta Królikowska - Prezes Stowarzyszenia "Polcentrum" w Strykowie ( fundator pamiątkowych gadżetów ) . W części oficjalnej gości oraz członków koła przywitał obecny prezes Tomasz Kubiak (były długoletni Dowódca JRG) , który przedstawił również krótką historię powstania ( akt powołania Koła z 16.12.2015)   oraz aktualny stan organizacyjny ( 23 członków + 2 wspierających) , dziekując jednocześnie wszystkim za społeczne działanie i chęć spotykania się w " starym" gronie. Szczególne słowa podziękowania skierował do byłego już Prezesa Andrzeja Rucińskiego za 10 letnią dobrą prezesurę . W czasie spotkania przywitaliśmy dwóch nowych członków ( Dariusza Baleję i Grzegorza Zawadzkiego ) , którzy niedawno przeszli w stan spoczynku i wypełnili deklaracje członkowską.

Wiceprezes ZW Krzysztof Woźniak z okazji jubileuszu przekazał na ręce Prezesa Zarządu Koła pamiątkową tabliczkę z gratulacjami. Część mniej oficjalna konsumpcyjno-taneczna trwała do późnych godzin nocnych, a pikanterii zabawy dodawały częste braki zasilania w energię elektryczną spowodowane wcześniejszymi popołudniowymi burzami które nie oszczędziły również powiatu zgierskiego.

Pozdrawiam . Tomasz Kubiak – Prezes Zarządu Koła w Strykowie

W załaczeniu 4 fotki