1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie na Ziemi Świętokrzyskiej

W dniach 23-25 czerwca 2021 r. Zarządu Oddziału Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizował wyjazdowe posiedzenie na Ziemi Świętokrzyskiej.

Do udziału w posiedzeniu członków ZOW zaproszeni byli również Prezesi Kół i członkowie Komisji Rewizyjnej OW.

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 23 członków ZEiRP w tym: 15 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Posiedzenie prowadził bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek powitał zebranych i przedstawił propozycję porządku obrad (który był wcześniej przesłany e-mailem zainteresowanym). Projekt porządku obrad został przyjęty bez poprawek, jednogłośnie przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

Na podstawie listy obecności Prezes stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 członków Zarządu (Zarząd liczy 20 członków) oraz że obrady są prawomocne i Zarząd jest władny podejmować wiążące uchwały.

Następnie Prezes poprosił uczestników posiedzenia o powstanie i uczczenie minutą ciszy koleżanki i kolegów emerytów z naszego województwa, którzy w ostatnim czasie odeszli „na wieczną wartę”.

Korzystając z okoliczności spotkania dokonano wręczenia Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” członkom ZOW, jak i Prezesom Zarządów Kół, wyróżnienia te otrzymali: Henryk Knap – Prezes Zarządu Koła w Krasnymstawie, Bogdan Dębowski – Członek ZOW i Prezes Zarządu Koła w Łukowie, Wiesław Tomczuk – Prezes Zarządu Koła w Białej Podl., Stanisław Wróbel – Prezes Zarządu Koła w Puławach, ponadto Listy Gratulacyjne z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymali: Roman Popajewski – Członek Prezydium ZOW i Wiceprezes Zarządu Koła w Zamościu oraz Krzysztof Wójcik – Członek ZOW i Wiceprezes Zarządu Koła w Lublinie.

Prezes przedstawił krótko realizację funduszu socjalnego i dokonał podsumowania naszych działań w tym zakresie, skupiając się w szczególności na naszych obchodach 25-lecia powstania Związku i wydanej z tej okazji książki „XXV LAT ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA LUBELSZCZYŹNIE 1994–2019”, zakup której emeryci mogli zrealizować dzięki wsparciu ze strony FŚS. W roku ubiegłym ZOW spotkał się na wyjazdowym posiedzeniu w marcu 2020 r. w Poroninie, nie organizował natomiast wycieczek – było to spowodowane panującą pandemią.

Kol. Zbyszek Łaziuk dokonał krótkiego podsumowania kampanii sprawozdawczej zebrań – a właściwie podsumowania dokumentów nadesłanych przez poszczególne Koła do ZOW. `Analiza tych sprawozdań w formie papierowej była załączona do Sprawozdań przesłanych w marcu 2021 r. Kol. Sekretarz ZOW omówił także kwestię Regulamin Głosowań Zdalnych, a także kwestię składek zbieranych od członków Kół i odprowadzanych do ZOW.

Z uwagi na nieobecność kol. Elżbiety Błaszczyk – sprawy finansowe krótko omówił Prezes odsyłając do Sprawozdania Finansowego ZOW przesłanego wcześniej do wiadomości członkom Związku.

Kol. Anna Pastuszak przedstawiła zebranym Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej OW (Sprawozdanie niniejsze było przesłane do informacji członków Związku w miesiącu marcu 2021 r.) oraz poruszyła kwestię kwalifikowania przyjmowanych składek w Sprawozdaniu Finansowym Koła.

Kol. Adam Skowronek przekazał informację o wnioskach na Odznakę. Informację tę zobrazował w formie tabel. Jednocześnie kol. Adam skierował prośbę o terminowe zgodne z § 5 pkt 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

W punkcie 7 programu Prezes wysunął propozycję dokooptowania kol. Krzysztofa Kurasiewicza – Wiceprezesa Zarządu Koła w Janowie Lubelskim do składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie. ZOW podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia kol. Krzysztofa w skład Zarządu. ZOW podjął również uchwałę w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa ZOW ZEiRP RP w Lublinie kol. Adamowi Skowronkowi.

W wolnych wnioskach kol. Adam Maluga poruszył kwestię nowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych (FŚS) – odpowiedzi udzielił kol. Stanisław Marek – Prezes ZOW informując zebranych, że na dzień dzisiejszy prace zostały wstrzymane i oczekujemy na ruch ze strony Komendanta Głównego PSP.

Kończąc obrady Prezes ZOW poruszył kwestię opracowania i wydania przez ZOW książki pod roboczą nazwą „Poczet Komendantów Straży Pożarnych województwa lubelskiego” pozostawiając kwestię rozstrzygnięcia tej kwestii na posiedzeniu następnego dnia.

Na tym punkcie obrady zostały przerwane do następnego dnia.

W dniu 25 czerwca wznowiono obrady ZOW z udziałem Prezesów i KR OW. Prezes ZOW omówił realizację programu pobytu naszej grupy. A głównym tematem obrad była kwestia podjęcia tematu opracowania i wydania drukiem przez ZOW pozycji książkowej pod roboczą nazwą „Poczet Komendantów Straży Pożarnych województwa lubelskiego”, którego inicjatorem jest kol. Jerzy Brzozowski. Po długiej i burzliwej dyskusji zebrani stwierdzili, że ZOW nie powinien się tą sprawą dziś zajmować – podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Poza obradami uczestnicy wyjazdowego posiedzenia mieli możliwość odpoczynku i regeneracji swoich sił w wodach „Malinowego raju”, poszerzenia swoich wiadomości o regionie słuchając kompetentnego przewodnika w Muzeum Historii Kielc, odbyli również spacer trasą turystyczną Jaskini Kadzielnych utworzoną systemem jaskiń o długości 140 m, składającą się z trzech jaskiń: Jaskinia Odkrywców, Prochownia i Szczelina na Kadzielni (co pozwoliło schłodzić się – ponieważ na zewnątrz panowały wówczas 30-o stopniowe upały) a w jaskiniach panowała przyjemna temperatura+10 °C. Tam można było również podziwiać pięknie wkomponowany w wyrobisko dawnego kamieniołomu amfiteatr z miejscami dla 5,5 tysiąca widzów.

Będąc w okolicy Kielc nie sposób nie odwiedzić najstarsze drzewo liczące ponad 600 lat, a mianowicie Dąb Bartek. Emeryci stwierdzili naocznie, że nasz pomnik przyrody trzyma się całkiem dobrze – jak na swój wiek.

Było też coś dla ducha, a mianowicie uczestnicy mieli okazję wpaść w głęboką zadumę nad przemijaniem w prawdziwej pustelni, była to Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, a jest to dawny poklasztorny zespół zwany też Pustelnią Kamedulską. Zakon Kamedułów przebywał tu od 1617 roku, a w pustelni żyło 200 mnichów, w środku lasu. A warto wiedzieć, że Obecnie Pustelnia Złotego Lasu to spore Centrum Ekumeniczne, Galeria Kamedulska oraz Punkt Rekolekcyjny. Klasztor w XVIII wieku nawiedziły dwa pożary, które strawiły cześć zabudowań klasztornych. W 1820 roku dokonano kasacji zakonu i tylko na chwilę mnisi wrócili tu w XX-leciu międzywojennym. W tych obiektach kręcono kilka odcinków serialu historycznego Czarne Chmury, stąd w 2013 roku powstało tu Muzeum Czarnych Chmur, które wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli odkrywając „znajome” charakterystyczne schody i salę bankietową znaną wszystkim z tego serialu.

Emeryci z Lubelszczyzny zwiedzili też najstarsze polskie sanktuarium ukrywające Relikwie Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze. Miejsce to od średniowiecza jest miejscem licznych pielgrzymek. Tam przewodnik opowiadał zamierzchłe historie i pokazał: niewielki romański kościółek utrzymany w bieli i ozdobiony symetrycznymi kolumnami i portykami, jak to w klasycyzmie; Krużganek – rodzaj korytarza, którego ramiona tworzą zamknięty czworobok; Kaplicę Oleśnickich, w której najważniejsze miejsce zajmują Relikwie, których historie opowiadają malowidła na ścianach kaplicy; Kryptę Jeremiego Wiśniowieckiego i tam w małym pomieszczeniu znajdują się zmumifikowane zwłoki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, jego portret oraz sztaluga z jego biografią. W historii Polski książę zapisał się jako znakomity wódz, taktyk i organizator wielu wypraw wojennych. Sam o sobie mówił, iż jest stworzony do wojny Na koniec w jadłodajni w przyjemnie chłodnych podziemiach klasztoru uczestnicy spożyli dania według starych receptur gotowanych, popijając lokalnym chłodnym piwem.

Znacznej pomocy w zorganizowaniu wyjazdu udzielił kol. Jerzy Kurek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Kielcach oraz kol. Wiesław Woszczyna – Wiceprezes ZG ZEiRP RP w Warszawie, którzy znaleźli czas i przyjęli zaproszenie do udziału we wspólnej kolacji integracyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE KOŁA LUBLIN w „UROCZYSKU DĄBROWA”

W dniu 17 czerwca 2021 r. w „UROCZYSKU DĄBROWA” nad Zalewem Zemborzyckim odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Lublin Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

Zebraniu przewodniczył Prezes Koła Kol. Stanisław Marek, który przywitał  uczestników zebrania, w tym również Kolegę Mariana Ziętka Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie.

Po zapoznaniu uczestników zebrania z programem spotkania uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie członków Koła, w tym Prezesa Piotra Pawła Dworaka oraz Kolegi bryg. Stefana Gmitruka.

Następnie wręczono odznaczenia i listy gratulacyjne zasłużonym emerytom i jubilatom. Odznakami „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” zostali wyróżnieni: Kol. Janina Żochowska, Kol. Mieczysław Grygiel, Kol. Henryk Gryta, Kol. Wiesław Piotrowicz Kol. Janusz Sudół i Kol. Kazimierz Mitera.

Wręczenia Odznak Honorowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” dokonał członek Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Kol. Stanisław Marek.

Listami gratulacyjnymi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie z okazji 85, 80, 70, 65, 60 rocznicy urodzin zostali uhonorowani następujący  członkowie Koła: Irena Duda, Janusz Sudół, Jakubas Jerzy, Halina Kamińska, Mirosław Gwarda.

W dalszej części zebrania Prezes Koła Kol. Stanisław Marek przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2020 oraz zapoznał uczestników zebrania z realizacją funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa.

Sprawozdanie finansowe Koła w Lublinie za 2020 r. zaprezentowała uczestnikom zebrania Koleżanka Elżbieta Żydek (Skarbnik Koła).

Z wynikami kontroli Koła Lublin przeprowadzonej przez komisję rewizyjną za okres 2020 r. zapoznała uczestników zebrania Sekretarz Komisji Koleżanka Halina Kamińska. W ocenie komisji działalność merytoryczna Koła została oceniona jako prawidłowa.. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Koła, sprawozdania finansowego oraz ustaleń pokontrolnych po kontroli Koła przez komisję rewizyjną, uczestnicy zebrania w głosowaniu jawnym  jednogłośnie przez aklamację pozytywnie zaakceptowali działalność Koła ZE i RP RP w Lublinie za 2020 r.

Po wymianie propozycji uczestników zebrania na temat działalności w 2021 r. Prezes Koła zaprezentował uczestnikom zebrania  zakres planu działania Zarządu Koła Lublin na 2021 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń. Zebranie sprawozdawcze zakończyło się na leśnej polanie okolicznościowym cateringowym obiadem oraz grillem przy ognisku i muzyce.

 

  

 Image1

  

Image2

 

 

Image3

 

Image4

 

Image5

 

Image6

 

Image7

 

tekst: Kazimierz Mitera
zdjęcia: Adam Skowronek

Kondolencje

Koleżanki i Koledzy,

z wielkim smutkiem informuję, że dnia 3 listopada zmarła Mama naszego Prezesa ZOW Stanisława Marka.

Z uwagi na panującą epidemię nie mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

Kondolencje dla Stanisawa MARKA-1

Posiedzenie ZOW w Lublinie

W dniu 11 września 2020 roku Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Wojewódzka Komisja Rewizyjna i Prezesi Kół ZEiRP RP woj. lubelskiego spotkali się na uroczystym posiedzeniu związanym z 25-leciem Związku.

Spotkanie prowadził bryg. w st. spocz. Stanisław Marek - Prezes ZOW ZEiRP Rp w Lublinie. Odbyło się ono w świetlicy Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce. W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 34 członków ZEiRP oraz goście w osobach: st. bryg. Szczepan Goławski - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zbigniew Wojnarski - Prezes Koła Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, Tadeusz Miciuła - Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Tadeusz Szyszko - Sekretarz "senior" Oddziału ZW ZOSP oraz Marian Radomski - Przewodniczący Terenowego Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie. Na początku spotkania uczczono minutą ciszy dwóch zmarłych członków ZOW: śp. Bogdana Kalineckiego i śp. Pawła Dworaka.

W 2020 roku w woj. lubelskim zostało przyznanych 26 Odznak „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” Podczas spotkania Odznakę otrzymało sześć osób: st. bryg. Szczepan Goławski - Zastępca LKW, st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Szyszko - były Dyrektor ZOW ZOSP RP w Lublinie, kol. Andrzejuk Janusz - Koło w Chełmie, kol. Zbigniew Łaziuk - Koło w Międzyrzecu Podlaskim, kol. Eugeniusz Sidoruk - Koło w Białej Podlaskiej oraz kol. Stanisław Mucha - Koło w Janowie Lubelskim. Aktu dekoracji odznaczeniem dokonał kol. Stanisław Marek - Prezes ZOW i kol. Adam Maluga – Wiceprezes ZOW.

Podczas posiedzenia kol. Józefa Ratyna – Koło w Rykach, kol. Czesław Młynarski – Koło w Puławach oraz kol. Wiesław Nowak – Koło w Parczewie otrzymali listy gratulacyjne z okazji okrągłych urodzin. Listy wręczyli st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca LKW PSP i kol. Stanisław Marek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Lublinie.

Prezes ZOW omówił kwestie poruszane podczas telekonferencji Zarządu Głównego – a szczególnie kwestię związaną z opracowywaniem przez członków naszego Zarządu regulaminów. Pierwszy - Regulamin Konkursu Kronik, którą opracowuje kol. Jerzy Brzozowski i drugi - Regulamin Odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”, nad którą pracuje kol. Zbigniew Łaziuk. Następnie Prezes omówił pokrótce historię ZEiRP w związku z rocznicą jego powstania – wspominając szczególnie członków-założycieli naszej organizacji i w krótkich słowach przedstawił historię powstania książki „XXV LAT ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA LUBELSZCZYŹNIE 1994–2019”. Podziękował wszystkim zaangażowanym osobom, a szczególnie kolegom: Jerzemu Brzozowskiemu, Adamowi Maludze, Adamowi Skowronkowi i Zbigniewowi Łaziukowi. Po prezentacji i omówieniu powyższej książki wręczono obecnym po egzemplarzu książki.

W „Księdze Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa województwa lubelskiego” uchwałą ZOW zostało wpisanych 65 osób. Każda osoba uhonorowana wpisem do „Księgi Zasłużonych….” otrzymała okolicznościowy dyplom. Podczas tego posiedzenia dyplomy zostały wręczone 22 obecnym osobom.

ZOW podjął uchwałę w sprawie włączenia w skład Zarządu dwóch osób: Bogdana Dębowskiego – Prezesa Koła w Łukowie i Stanisława Kielecha – członka Koła w Tomaszowie Lubelskim.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrali zaproszeni goście, dziękując za zaproszenie, składając gratulacje z okazji jubileuszu i podziękowania za pracę na rzecz środowiska emerytów-pożarników, a kończąc swoje wystąpienie przekazali życzenia dalszego rozwoju i pomyślności wszystkim działaczom ZEiRP RP.

Uroczyste posiedzenie zakończono strażackim poczęstunkiem.

Opr. Zbigniew Łaziuk. Fot.: Adam Skowronek i Zbigniew Łaziuk

Image1

 

Image2

Image3

Image4

Image5

Image6

Image7

Image8

Image9

 

Licznik odwiedzin

7177103
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1851
1781
11252
6524450
66906
105691
7177103