1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Odszedł na wieczną służbę

   Zmarł bryg. mgr w st. spocz. Zygfryd Steuer, były Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

       

         

klepsydra2

 

  

    

safe image

  

 

safe image 2

  

     

      

    

    Z głębokim żalem informujemy, że 18 kwietnia 2021 roku zmarł bryg. mgr w st. spocz. Zygfryd STEUER, były Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Pogrzeb odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku, o godzinie 11.00 w miejscowości Gierałtowice.

Pan bryg.mgrwst.spocz.Zygfryd STEUER urodzony 22 stycznia 1959 r. służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1977 r. W 1985 roku ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa         w Poznaniu uzyskując tytuł technika pożarnictwa.

Z dniem 1 czerwca 1994 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego,       a później Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu.

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Opolskiego (1997 r.). Absolwent szkoleń z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zorganizowanych przez SGSP oraz szkoleń dla kierowników akcji ratowniczych w Krajowej Szkole Pożarniczej w Geretsried (Niemcy).

W trakcie swojej służby był koordynatorem działań ratowniczych na terenie rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego w czasie zwalczania powodzi oraz jej skutków w lipcu 1997 r. Wykazujący bardzo dużo własnej inicjatywy przy reorganizacji powiatowego stanowiska kierowania oraz tworzenia Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W trakcie akcji powodziowej w maju 2010 r. koordynował działania podmiotów ratowniczych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, ewakuację osób i zwierząt, dostarczanie wody, żywności i lekarstw na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Reńska Wieś oraz Kędzierzyn-Koźle.             Z powodzeniem kierował obroną przed zalaniem wodami powodziowymi dzielnic: Stare Miasto oraz Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu.

Z dniem 31 lipca 2015 r. zakończył służbę i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Wielkim smutkiem napełniła naszą społeczność lokalną wiadomość o śmierci śp. Zygfryda Steuera - brygadiera w stanie spoczynku, byłego z-cy Komendanta Powiatowego PSP, prezesa Zarządu Gminnego i Powiatowego, oraz Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, radnego Gminy Reńska Wieś w latach 1990-94 i 2010-14, wielkiego społecznika, człowieka oddanego służbie pożarniczej i swojej społeczności lokalnej, wspaniałego męża, ojca i dziadka.

Przegrał swoją ostatnią walkę, z Covid-19, choć walczył dzielnie, tak jak podczas całej swojej "pożarniczej służby".

Jego odejście to olbrzymia strata dla naszej gminy i społeczności lokalnej. Zapamiętamy go jako zaangażowanego, bardzo serdecznego i ciepłego człowieka.

W czasie swojej wieloletniej służby, w uznaniu zasług zarówno w działalności zawodowej, jak         i społecznej został odznaczony:

 • Krzyżem Zasługi za Dzielność (1997 r.),
 • Brązową Odznakę Za Zasługi dla Obrony Cywilnej” (1987 r.)
 • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1987 r.),
 • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1991 r.),
 • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1992 r.),
 • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1992 r.),
 • Brązowym Krzyżem Zasługi (2001 r.).

                                        Bliskim śp. Zygfryda składamy szczere wyrazy współczucia.

                                                                 Spoczywaj w pokoju Bohaterze".

Informacę przygotowała:

M.Kostrzewska

Sekretarz OW w Opolu

Zmarł mł. kpt. w st. spocz. Marek Firlik

Z głębokim żalem informujemy, że 20 grudnia 2020 roku zmarł mł. kpt. w st. spocz. Marek Firlik, były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.

Pan mł. kpt. w st. spocz. Marek Firlik służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 września 1967 r. na stanowisku kierowcy, następnie od 1 sierpnia 1968 r. do 31 stycznia 1989 r. zajmował stanowisko dowódcy kompanii w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnych w Brzegu. Od 1 lutego 1989 r. pełnił funkcje Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Namysłowie, a od lipca 1992 r. Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej. Po reformie administracyjnej pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej PSP w Namysłowie.

W okresie służby realizował szereg odpowiedzialnych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które miały kluczowe znaczenie dla systemu bezpieczeństwa mieszkańców rejonu Namysłowskiego i Opolszczyzny. Kierował działaniami pożarniczych związków taktycznych podczas wielu akcji ratowniczo – gaśniczych. Wiedza, doświadczenie, predyspozycje zawodowe sprawiły, że Jego działania charakteryzowały się wysokim profesjonalizmem. Z racji zajmowanego stanowiska realizował zadania związane z wdrażaniem reformy administracji publicznej w zakresie zadań kompetencji Państwowej Straży Pożarnej. Zarówno w społeczności lokalnej jak i środowisku pożarniczym Opolszczyzny cieszył się dużym autorytetem i szacunkiem. Służbę zakończył 28 lutego 1999 r. przechodząc na zaopatrzenie emerytalne.

W czasie swojej wieloletniej służby, w uznaniu zasług zarówno w działalności zawodowej, jak i społecznej został odznaczony:

 • Złotym „Krzyżem Zasługi” (1988 r.),
 • Medalem 40. lecia, (1984 r.),
 • Honorową Odznaką Sportu (1984 r.),
 • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1981 r.),
 • Złotą Odznaką Zasłużony Działacz LOK (1987 r.).

Wspomnienie śp. ogn. poż. w st. spocz. Wacława Zakowicza

foto01   

Ogn. poż Wacław Zakowicz urodził się 27.05.1950 r. w Prudniku. Służbę w straży pożarnej rozpoczął 15.02.1977 r. w Zawodowej Straży Pożarnej w Prudniku na stanowisku - pomocnik przodownika roty. Podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończył kurs kierowców II stopnia, co dało mu pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska - kierowcy. W czasie służby w ochronie przeciwpożarowej wykazywał się bardzo dużą ofiarnością w bezpośrednich działaniach ratowniczych przy pożarach. Zrealizował szereg swoich pomysłów racjonalizatorskich oraz ulepszających rozwiązania stosowane w samochodach pożarniczych.

Po zakończeniu w 1997 r. pożarniczej służby, włączył się w działalność społeczną na rzecz emeryckiego środowiska pożarniczego. 22 stycznia 1999 r. podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego Koła nr 9 Związku Emerytów     i Rencistów Pożarnictwa RP w Prudniku wybrany został do Zarządu. Kolega Wacław, jako jedyny przez kolejnych sześć kadencji był członkiem Zarządu Koła, efektywnie działając na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa powiatu prudnickiego.

W uznaniu zasług w działalności zawodowej jak i społecznej wyróżniony został:

• Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „ Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

• Listem Pochwalnym - Wojewody Opolskiego i Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu za pomoc humanitarną powodzianom Ziemi Płockiej -1982 r.

• Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” - 2009 r.

• Odznaką „Zasłużony dla ZEiR RP” - 2011 r.

Zarząd prudnickiego Koła - 21 września 2015 r. uchwałą nr 5/2015 przyznał medale okolicznościowe z okazji XX - lecia powołania Związku Emerytów           i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój i działalność Związku.   Jednym z wyróżnionych był ogn. w st. spocz. Wacław Zakowicz.  

Kolega Wacław swoją ziemską drogę zakończył 19.10. 2020 r. Odszedł Kolega     i Przyjaciel, którego będzie nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci.

Opracowanie: Zarzą Koła w Prudniku

 

foto02

Pożegnali kolegę z koła prudnickiego

29 października 2020 r, liczne grono prudnickich emerytów pożarnictwa uczestniczyło w ostatniej ziemskiej drodze naszego Kolegi. śp. ogn. poż w st. spocz. Wacława Zakowicza. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią koronawisusa Sars-Cov 2, pogrzeb odbywał się w reżimie sanitarnym.

Przed Mszą Świętą żałobną, koncelebrowaną wraz z księdzem wikarym przez proboszcza parafii pw. Michała Archanioła w Prudniku , jednocześnie kapelana prudnickich strażaków -ks. dr. Stanisława Bogaczewicza, w posterunku honorowym przy urnie zmarłego Wacława stanęli koledzy: Leszek Bobowski, Tadeusz Skowroński, Ryszard Indra i Józef Matuszewski. Po mszy odbył się pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku. Podczas opuszczania urny do grobu wraz ze łzami wielu uczestników pogrzebu, żegnały Wacława sygnały samochodów pożarniczych z prudnickiej Komendy Powiatowej PSP.

Śp. ogn. poż. Wacława Zakowicza, w imieniu strażaków Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, pożegnał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP- st. bryg. Tomasz Protaś, składając, tak jak koledzy emeryci, wiązankę pogrzebową na grobie zmarłego.

Wacku, pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci. Spoczywaj w pokoju.

W przeddzień Święta Zmarłych otaczamy pamięcią również wszystkie nasze Koleżanki i Kolegów, którzy są już „ po drugiej stronie życia”.

Cześć Ich Pamięci.

 

foto03

 

foto04

Nagroda dla wyjątkowego Kolegi, Prezesa Koła w Krapkowicach

nagroda dla wyjtkowego

 

W piątek 9 października 2020 roku, w hali sportowej w Otmęcie miała miejsce uroczystość gdzie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Krapkowickiego otrzymały sprzęt do walki z COVID-19 przekazany przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę.To kompletne wyposażenie ochrony osobistej. Na uroczystości obecny był Starosta Krapkowicki- Maciej Sonik oraz Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura.

Podczas tej uroczystości Józef Brzozowski został uhonorowany został odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Odznakę tę nadaje się osobom i podmiotom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji województwa opolskiego w takich dziedzinach jak budownictwo, służba zdrowia czy edukacja. Tym razem to wielkie wyróżnienie zostało przyznane naszemu koledze, Józefowi Brzozowskiemu – Prezesowi Koła w Krapkowicach oraz wieloletniemu radnemu Rady Miejskiej w Krapkowicach (czwarta kadencja). Kolega Józef zasiada po raz trzeci w Zarządzie Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu oraz od 10 lat pełni funcję Prezesa Koła Związku Emerytów   i Rencistów Pożarnictwa PR w Krapkowicach. Jest ceniony w swoim środowisku lolalnym. Wrażliwy kolega na los innego, który potrzebuje otuchy i pomocy.

To dla mnie wielkie wyróżnienie i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego – komentuje Józef Brzozowski po uroczystości. Jestem bardzo mile zaskoczony, że ktoś zauważył mnie zauważył. Pomagam, jak tylko mogę i chcę dalej pomagać. Dla mnie każdy człowiek jest ważny.

Prezesie i kolego gratulujemy!

Opracowanie na podstawie:

Tygodnik Krapkowicki

Przygotowała M.Kostrzewska

Sekretarz OW w Opolu

Licznik odwiedzin

6915102
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1101
2703
18620
6257825
23936
86323
6915102