Zebranie członków Koła Nr 11 w Opolu

  • Drukuj

W dniu 28 listopada miało miejsce zebranie Koła Nr 11 ZEiRP RP przy KW PSP w Opolu. W zebraniu uczestniczyło 25 członków. Oto harmonogram zebrania:

  1. Przywitanie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pani Prezes Uniwersytetu III Wieku na UO oraz członków koła – kol. Ryszard Sajkowski,

  2. Wręczenie medali 20 - lecia ZEiRP RP dla wytypowanych członków – Opolski Komendant Wojewódzki PSP, kol. Tadeusz Śliwa, kol. Ryszard Sajkowski ,

  3. Wręczenie listów gratulacyjnych dla Jubilatów koła – Opolski Komendant Wojewódzki PSP, kol. Tadeusz Śliwa, kol. Ryszard Sajkowski,

  4. Informacje ogólne w tym fundusz socjalny oraz działalność ZG oraz ZW o ZEiRP RP oraz współpraca z sekretariatem KW PSP i Wydziałem Organizacyjnym KW PSP – kol. Tadeusz Śliwa, kol. Ryszard Sajkowski,

  5. Wstępne propozycje i opracowanie planu działalności na 2015 rok – propozycje członków koła oraz zarządu koła,

  6. Przygotowanie do Walnego Zebrania Koła w styczniu 2015 roku,

  7. Wspomnienia z organizowanych spotkań, wycieczek itp. oglądanie zdjęć – kol. Małgorzata Kostrzewska,

  8. Wnioski i propozycje członków – luźna dyskusja,

  9. Podziękowanie za przybycie i pożegnanie członków – kol. Ryszard Sajkowski.

Tekst: kol Małgorzata Kostrzewska

Zdjęcia: kol Ryszard Kraus