1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Ceny prądu w górę o 10 proc., ceny gazu nieznacznie w dół

www.podatki.biz

21.01.2021

  

W 2021 r. gospodarstwa domowe muszą liczyć się z podwyżką cen energii elektrycznej o ok. 9-10 proc. - wynika ze szczegółowych szacunków przedstawionych przez Urząd Regulacji Energetyki. Bardziej pozytywne dla odbiorców są szacunki dotyczące rachunków za gaz, bo w ich przypadku ceny mają spaść o 0,5-1,7 proc.

Rachunki za energię elektryczną obejmują koszty sprzedaży energii oraz jej dystrybucji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, URE akceptuje taryfy dla obu tych części. Co istotne, taryfa dotycząca dystrybucji uwzględnia również tzw. opłatę mocową, która obowiązuje od początku 2021 r.

"Zmiany taryf na bieżący rok spowodują (łącznie dla sprzedaży i dystrybucji, a więc również z uwzględnieniem opłaty mocowej i innych opłat), że rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od ok. 9 do ponad 10 proc., co przekłada się na kwotowy wzrost płatności o około 8 złotych miesięcznie" - wskazuje URE.

Rachunki za gaz także składają się z części za sam towar i jego dostarczenie. W przypadku gazu URE również zatwierdza taryfy, ale w odniesieniu do kosztów gazu dotyczy to tylko odbiorców w gospodarstwa domowych.

"Kompleksowe płatności (tj. łączny rachunek za gaz oraz jego dostawę) odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 roku po wprowadzeniu w życie tych taryf spadną od ok. 0,5 do ok. 1,7 proc. Nominalnie oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z gazu głównie do przygotowywania posiłków, zapłacą średnio o ok. 10 groszy mniej miesięcznie. Odpowiednio mniej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy zapłacą ponad 4 zł mniej miesięcznie" - informuje URE.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. dla emerytów i rencistów

www.podatki.biz

20.01.2021r.

Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. dla emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przełomie stycznia i lutego wyśle deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT-11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS.

ZUS wyśle w 2021 roku następujące formularze:

-   PIT-40A - tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku),

  

Ważne!

W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

  

Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

  

Emeryci lub renciści) którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możliwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jeżeli natomiast świadczeniobiorcy chcą przekazać 1% podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego.

  

-   PIT-11A - dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

  

Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2020 roku:

  

-   złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,

-   złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów

z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,

-   złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,

-   pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,

-   nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,

-   miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS (w związku ze zmianą art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i którą stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.).

    

-   PIT-11 - informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:

-   świadczenie należne po osobie zmarłej,

-   alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).

  

Ważne!

Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie.

    

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych losowo, można wcześniej otrzymać duplikat deklaracji PIT. Wniosek w tej sprawie można złożyć w placówce, która wypłaca świadczenie. Duplikat deklaracji PIT można otrzymać bezpośrednio z tej placówki ZUS.

  

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje dla wszystkich podatników zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje na stronie podatki.gov.pl. KAS wypełnia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznanie podatkowe na podstawie danych przekazanych przez płatników, m.in. przez ZUS.

  

Zmiana w realizacji wniosku o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszenia zaliczki na podatek

ZUS, na podstawie pisemnego wniosku podatnika złożonego w 2020 r., będzie obliczał i pobierał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli podatnik chce, aby jego zaliczki na podatek dochodowy były pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, musi złożyć wniosek.

    

źródło: www.zus.pl

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

Emerytury i renty 2021: Projekt ws. waloryzacji już przyjęty przez rząd

www.podatki.biz

16.12.2020

 

W 2021 r. świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 3,84 proc. - wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji. Jednocześnie zdecydowano się na gwarantowaną kwotę podwyżki świadczeń o 50 zł. Kluczowe zmiany wejdą w życie standardowo z początkiem marca.

W projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw określono zasady waloryzacji świadczeń w 2021 r.

"Wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł" - wskazuje rząd.

Zgodnie z projektem, najniższe świadczenia wzrosną odpowiednio do: 1250 zł - w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; 937,50 zł - w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Główne założenia zakładają również, że kwota waloryzacji w odniesieniu do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy wyniesie co najmniej 37,50 zł. Dla osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, czyli 25 zł. Z kolei dla świadczeń przedemerytalnych przewidziano kwotę w wysokości 50 zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje - przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 15 grudnia 2020 r.

Kluczowe zmiany dotyczące waloryzacji wejdą w życie 1 marca 2021 r.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

ZUS: Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opiek

www.podatki.biz

04.11.2020

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

 

1. Dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych udostępniane przez ZUS

Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS.

Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony.

 

Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja trwała 22 października albo zacznie się po tym dniu.

 

Dane są udostępniane na portalu PUE ZUS odpowiednio w panelu Płatnika oraz w panelu Ubezpieczonego, w nowej zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa].

 

Zakładka będzie widoczna tylko u osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz u płatników składek, którzy zatrudniają osoby, u których takie zdarzenie wystąpiło.

 

Płatnik składek będzie miał dostęp do listy takich zdarzeń u swoich pracowników. Prezentowane na liście dane będzie mógł filtrować i zapisać w postaci pliku xls, csv, pdf, txt, xml.

Więcej informacji o nowej funkcji dla płatnika składek (plik docx 750kb)

Więcej informacji o nowej funkcji dla osoby ubezpieczonej (plik doc 362kb).

Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS

Aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, trzeba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS.

ZUS - po otrzymaniu wniosku - zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

 

Świadczenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę

 

Do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu Płatnika w zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa].

 

Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS, nie będą widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek, po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Ważne!

Ponieważ podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu, osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i które ubiegają się o wypłatę świadczeń chorobowych, nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Powinny jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

 

  1. Osoby poddane kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem - świadczenia w razie choroby

 

Od 3 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddania się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby  zakażonej.

 

W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

 

Oświadczenie powinno zawierać:

 

-   imię i nazwisko ubezpieczonego,

-   numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,

-   informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,

-   dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,

-   podpis ubezpieczonego.

 

Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie - za pośrednictwem portalu PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

 

3. Dziecko albo inny członek rodziny na kwarantannie - zasiłek opiekuńczy

 

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

 

-   dzieckiem do lat 14,

-   dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,

-   innym członkiem rodziny.

 

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

 

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

Oświadczenie powinno zawierać:

 

-   imię i nazwisko ubezpieczonego,

-   numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,

-   dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,

-   dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,

-   podpis ubezpieczonego.

 

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

 

Podstawa prawna:

 

-   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)

-   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 (Dz. U. poz. 1931)

 

źródło: www.zus.pl

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

  

www.podatki.biz

 

System emerytalny zagrożony przez demografię i pandemię

www.podatki.biz

  

Recesja związana z pandemią koronawirusa dodatkowo uderza w polski system emerytalny - ostrzegają eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. W przyszłym roku dochody składkowe funduszu emerytalnego FUS mają być niższe o przeszło 10 mld zł względem założeń. Problemy stale pogłębia też coraz gorsza sytuacja demograficzna.

-     Polskie społeczeństwo szybko się starzeje, co w połączeniu z obniżeniem wieku emerytalnego tylko w ciągu ostatnich 5 lat spowodowało spadek liczby osób w wieku produkcyjnym o 1,4 mln osób oraz wzrost liczby osób w wieku emerytalnym o 1,3 mln osób - komentuje główny ekonomista FOR, dr Aleksander Łaszek.

Jak twierdzi fundacja FOR, w obecnej sytuacji, dodatkowo pogarszanej przez recesję wynikającą z pandemii, rząd może w praktyce wybrać jedną z kilku możliwości. Chodzi m.in. o podniesienie wieku emerytalnego, co poprawiłoby relację liczby osób w wieku produkcyjnym do liczby osób w wieku emerytalnym.

Kolejnym rozwiązaniem, na które wskazują eksperci, jest obniżka emerytur w relacji do płac, co wymagałoby prawdopodobnie zniesienia tzw. 13. i 14. emerytur. Zdaniem fundacji FOR, trzecią opcją jest podwyższenie podatków albo ograniczenie wysokości innych wydatków państwa.

-     Łącznym efektem rosnącej liczby emerytów przy zachowaniu obecnej relacji emerytur do płac i recesji spowodowanej przez COVID-19 jest wzrost deficytu w powszechnym systemie emerytalnym (czyli bez rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów). Uwzględniając 13. i 14. emerytury deficyt wzrośnie z 1,8 proc. PKB (36 mld zł) w 2018 roku do prognozowanych przez rząd 3,4 proc. PKB (prawie 80 mld zł) w 2021 roku - dodaje dr Łaszek.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

6915240
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1239
2703
18758
6257825
24074
86323
6915240