Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie

  • Drukuj

Dnia 30 września 2015r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZE i RP RP woj. warmińsko-mazurskiego. Podczas posiedzenia omówiono zagadnienia:

- ustalenia Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 6 lipca 2015 r.,

- tematyka i termin posiedzenia plenarnego ZW ZE i RP RP,

- sprawy finansowe,

- sprawy organizacyjne,

Podczas posiedzenia przedstawione zostały dokumenty omawiane na Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 6 lipca 2015 r. a mianowicie: „instrukcja kancelaryjna” , Regulaminu przyznawania odznaki honorowej „Zasłużony dla ZE i RP RP”, oraz „Projekt programu działania Związku na lata 2015-2019”.

Ustalono, że 18 listopada odbędzie się Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na które zaproszeni zostaną Prezesi Kół oraz ustalono jego tematykę. Dokonano analizy odprowadzania na rzecz Zarządu Wojewódzkiego składek przez poszczególne Koła. Omówiono także zmiany w dotychczasowych dokumentach tj. ewidencji wydawanych zaświadczeń na przejazdy ulgowe oraz ewidencji członków w poszczególnych kołach. Powyższe dokumenty zostaną szczegółowo przedstawione na Plenarnym Posiedzeniu Zarządu.

Opracował : Stanisław Pabijanek – członek Prezydium ZW ZEiRP RP.