Odszedł na wieczną służbę

  • Drukuj

znicz

W dniu 15 listopada 2017 r po ciężkiej chorobie zmarł   w Szczecinie ppłk poż. Andrzej Furmanek, który ze służbą pożarniczą związany był 30 lat,  miał 80 lat .

 

furmanek

 

Ppłk poż Andrzej Furmanek urodził się w dniu 16 maja 1937 r. w Rawiczu, z rodziców Marii i Józefa Furmanek.

Śp. Andrzej Furmanek miał troje rodzeństwa. Ojciec – kpt. Wojska – był  uczestnikiem Powstania Wielkopolski na przełomie lat 1918/1919.

Śp. Andrzej Furmanek po odbyciu zasadniczej służby wojskowej i krótkiej aktywności zawodowej w  dniu  1 września  1962 rozpoczął naukę w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, którą ukończył  we wrześniu 1965r. Po ukończeniu SOP i otrzymaniu stopnia starszego aspiranta podjął służbę w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Gorzowie Wlkp. na stanowisku młodszego oficera.

     Z dniem 1 stycznia 1966 r. rozpoczął służbę w Miejskiej Komendzie Straży  Pożarnych  w Szczecinie  na stanowisku oficera ds. zapobiegania pożarom, a następnie kierownika sekcji ds. zapobiegania pożarom, jednocześnie  był Zastępcą Komendanta Miejskiego Straży  Pożarnych w Szczecinie.
     Na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Straży Pożarnych w Szczecinie pełnił służbę do roku 1977.
W wyniku reorganizacji komend terenowych zawodowych straży pożarnych z dniem 1 lipca 1977 r.  mianowany na stanowisko dowódcy Oddziału I Zawodowej Straży Pożarnej w Szczecinie.    

Z dniem 1 maja 1980 r. ppłk poż. Andrzej Furmanek przeniesiony został do służby w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Szczecinie, początkowo na stanowisko starszego inspektora do spraw bojowych w Służbie Operacyjnej, a następnie na stanowisko związane ze szkoleniem. Od 1 marca 1982 r. do października 1985 r. realizował zadania na stanowisku Kierownika Służby Prewencji KWSP.


Z dniem 1 października przeniesiony został na stanowisko oficera specjalisty ds. szkolenia w KWSP w Szczecinie na którym to przez blisko 10 lat realizował z ogromna pasją i zaangażowaniem zadania związane z kulturą fizyczną i sportem pożarniczym wśród strażaków ZSP woj. szczecińskiego, organizując wiele zawodów i turniejów sportowych, m.in. w sporcie pożarniczym zawodowych i ochotniczych straży pożarnych.

Z dniem 31 sierpnia 1992 r. ppłk. poż Andrzej Furmanek przeszedł w stan spoczynku.

W 1968 r. zawarł związek małżeński w którym z żoną Barbarą  przeżyli razem 49 lat. Mają dwoje dzieci syna i córkę.

W dniu 20 listopada 2017 r, Rodzina, oficjalne delegacje z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie i Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie , liczne grono kolegów, współpracowników i przyjaciół uczestniczyło w ostatniej ziemskiej drodze śp. ppłk poż. Andrzeja Furmanka, odprowadzając Go na miejsce Jego spoczynku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Za swoją zaangażowaną i wieloletnią służbę ppłk. poż. Andrzej Furmanek odznaczony został m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa i Odznaką Gryfa Pomorskiego.

W imieniu licznego grona osób uczestniczących w  pogrzebie zmarłego pożegnał st. kpt. Marek Rak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Śp. pułkowniku Andrzeju Furmanek - cześć Twojej pamięci,

niech Ci ta Ziemia

Szczecińska lekką będzie.