Odszedł na wieczną służbę

  • Drukuj

Z uzyskanej informacji od Rodziny informuję, iż uroczystości pogrzebowe płk. w st. spocz. Romualda Kocielskiego odbędą się w dniu 16.09.br o godz 12.00 / tj. środa/ w starej Kaplicy na Cmentarzu w Opolu - Półwsi. O godz 12.00 wystawienie urny o godz 12.00, odprawienie mszy świętej

O godz 13.00 odprowadzenie na miejsce spoczynku.

Cześć Jego pamięci

Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Opolu

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rp

Ryszard Sajkowski

informację przekazała

Sekretarz OW w Opolu

M.Kostrzewska