1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Relacja ze spotkania z Jubilatem.

 

 

W końcowych dniach miesiąca kwietnia 2014 r. miało miejsce spotkanie w Czarnkowie przedstawicieli weteranów służby pożarniczej – pod auspicjami Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej – z nestorem Polskich Strażaków – Panem płk poż. Władysławem Pilawskim – który w dniu 29 grudnia 2013 r skończył 100 lat.

 

W swojej przebogatej i heroicznej drodze życiowej Jubilat przez 45 lat pełnił służbę w różnych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a przez 22 lata na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnych – do chwili odejścia na emeryturę.

 

W swej zawodowej drodze w kraju i we współpracy z pożarnikami zagranicznymi Jubilat wykazał się szczególną wszechstronnością zawodową i kreatywnością, a po odejściu ze służby zawodowej rozwija kolejny ze swoich talentów historyka – dokumentalisty, opracowując szereg pozycji książkowych z zawodowego i ochotniczego pożarnictwa, a także liczne referaty i artykuły.

 

Szczególna droga życiowa Pana płk Władysława Pilawskiego opisywana jest i prezentowana w wielu publikacjach autorskich Jubilata oraz pracach innych autorów jak również w licznych dokumentach, a także w filmie biograficznym pt: „Pułkownik Pożarnictwa Władysław Pilawski – Nestor Polskich Strażaków” – opracowany w TV Wielkopolska.

 

Studiując dostępne materiały o drodze życiowej Jubilata, która jest immanentnie związana z zawodem pożarnika – czerpać można wspaniałą naukę o Wielkim Polaku, Patriocie, Współtwórcy Polskich Organów Ochrony Przeciwpożarowej, Człowieku naszej służby, będącym przykładem i wzorem szlachetności, skromności oraz heroicznej pracy dla Polski, dla nas i młodszych pokoleń.

 

Uczestnikami spotkania z Czcigodnym Jubilatem byli niektórzy Jego ówcześni współpracownicy z KGSP i niektórzy byli komendanci wojewódzcy straży pożarnych oraz działacze naszego Związku:

 

 • płk poż. w st. spocz. Zdzisław Radny b. Zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnych,

 • nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński,

 • płk poż. w st. spocz. Krzysztof Wargenau,

 • płk poż. w st. spocz. Henryk Jaworski,

 • płk poż. w st. spocz. Jan Nowak,

 • płk poż. w st. spocz. Andrzej Waligórski,

 • płk poż. w st. spocz. Stanisław Mazur,

 • płk poż. w st. spocz. Zenon Freitag,

 • st. bryg. w st. Spocz. Jan Naranowicz,

 • st. bryg. w st. spocz. Ryszard Urbański,

 • mł. bryg. w st. spocz. Marian Puziak,

 • kpt. w st. spocz. Władysław Kaczmarek,

 • płk poż. w st. spocz. Albin Piątkowski.

 

W spotkaniu uczestniczyli również Pan bryg. Jacek Kwapis – Komendant Powiatowy PSP ( powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego) oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Pan mł. bryg. Adam Kotiuszko.

 

Żałujemy, że ze względu na swoją chorobę nie mogło być z nami kilku innych współpracowników Jubilata, którzy zadeklarowali wcześniej zamiar swego uczestniczenia w tym spotkaniu.

 

Okolicznościowe spotkanie z Jubilatem rozpoczęło się wprowadzeniem przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP obejmującym między innymi charakterystykę powiatu ze wskazaniem na podstawowe zadania realizowane w powiecie, na występujące zagrożenia, na stan bazy oraz wyposażenie jednostek PSP i OSP w szczególności z KSR.

 

Mała dygresja w tym miejscu – zaobserwowaliśmy zadziwiającą pamięć Pana Pułkownika, który pomimo wieloletniej przerwy od ostatniego spotkania z wieloma uczestnikami spotkania – nie potrzebował naszego przedstawienia się – bowiem niemal wszystkich ubiegał sam wymieniając nasze nazwiska. Tylko podziwiać i pogratulować oraz życzyć by stan ten trwał nieprzerwanie.

 

Część oficjalną rozpoczęliśmy od odczytania i wręczenia JUBILATOWI listu z życzeniami - w stylu oprawy „RETRO” – przedstawionego przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu wszystkich weteranów pożarniczej służby.

 

Natomiast pamiątkowy grawerton – przygotowany przez kolegów z naszego Związku w Opolu – wręczył Jubilatowi drugi współgospodarz tej niecodziennej jubileuszowej uroczystości Pan nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński – były wieloletni Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych, a następnie Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu.

 

Po tej części oficjalnej koledzy obecni na spotkaniu w swoich niejednokrotnie bardzo emocjonalnych wystąpieniach – kończonych szczególnymi i tradycyjnymi ciepłymi strażackimi życzeniami – wspominali o najważniejszych wydarzeniach i swoich refleksjach z bardzo odległego okresu służby pod kierownictwem Jubilata. Było w nich wiele nieznanych dotąd sytuacji i okoliczności towarzyszących ówczesnym wydarzeniom w naszej służbie.

 

Kuluminacyjnym punktem w tej części spotkania było wystąpienie Pana plk. Pilawskiego który przedstawił niemal fotograficzną drogę tworzenia ochrony przeciwpożarowej od okresu powojennego, przez powołanie państwowych organów ochrony przeciwpożarowej ich ewolucję, wskazywał na utrudnienia na które napotykano w swoich działaniach – niejednokrotnie nam nieznane i wyraził swoje zadowolenie w związku z dochodzeniem do dzisiejszej organizacji Państwowej Straży Pożarnej wyrażając nadzieję, że będzie towarzyszyło nam wszystkim łączenie wspólnego dorobku i zawodowa solidarność, bowiem wszyscy razem służyliśmy i nadal pełniona jest w PSP taka służba dla społeczeństwa, które nas wszystkich tak bardzo wysoko ocenia.

 

Wszyscy obecni na tej uroczystości wyrazili swoje zgodne życzenie aby tak też się stało, bowiem oczekują pełnej realizacji takiej misji zawodowej i społecznej poprzez naszą emerycką organizację.

 

Dziękujemy w tym miejscu Panu gen. brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz panom komendantom wojewódzkim PSP w Kielcach i Szczecinie za umożliwienie nam skorzystania z pojazdów PSP w celu uczestniczenia w tej szczególnej uroczystości jubileuszowej oraz spotkania się z naszym wieloletnim Przełożonym, Dowódcą i Współtwórcą wysokiej pozycji polskiego pożarnictwa.

 

Dziękujemy Panu Komendantowi i Zastępcy Komendanta PSP w Czarnkowie za gościnę i pomoc w organizacji uroczystości.

 

Uczestnicy spotkania otrzymali książkę – biograficzną o 100 letniej drodze życiowej Jubilata opracowaną przez Łukasza Łukasiaka.

 

Od Pana nadbryg. Ryszarda Kamińskiego otrzymałem wydanie historyczne dotyczące Zawodowej Straży Pożarnej Aglomeracji Poznańskiej, która ukazała się z okazji 137 rocznicy powołania tej jednostki oraz Książkę autorstwa Andrzeja Zarzyckiego „ Poznań - o dziejach walki z pożarami w latach 1253 – 2008”. Za wszystkie te dzieła serdecznie dziękujemy.

 

Zdjęcia: ŁUKASZ ŁUKASIAK                            Opracował: ALBIN PIĄTKOWSKI

 

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

 

 

Otrzymaliśmy życzenia.

Z OKAZJI"DNIA STRAŻAKA"WSZYSTKIM FUNKCJONARIUSZOM, PRACOWNIKOM CYWILNYM EMERYTOM I RENCISTOM ORAZ WETERANOM POŻARNICTWA SKŁADAM TĄ DROGĄ SERDECZNE ŻYCZENIA.

WASZA FORMACJA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZE ZAUFANIE I UZNANIE ZA DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA I ŚRODOWISKA NATURALNEGO. ŻYCZĘ SPEŁNIENIA PLANÓW I ZAMIERZEŃ ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI OSOBISTEJ. NIECH PODEJMOWANE PRZEZ WASZE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYNIOSĄ SATYSFAKCJĘ I BĘDĄ INSPIRACJĄ DO DALSZYCH DZIAŁAŃ.

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP
      HENRYK BOROWIŃSKI

Pamięci Generała.


W dniu 24 stycznia br. minęła kolejna rocznica urodzin  Zygmunta Jarosza - b. wieloletniego Komendanta Głównego Straży Pożarnych - pierwszego generała polskiego pożarnictwa.W związku z 7 rocznica Jego śmierci , przyjaciele i rodzina  spotkałi się przy grobie na cmentarzu powązkowskim. Były wspomnienia, modlitwa a następnie złozone zostały  kwiaty.

Na terenie warszawskiego Muzeum Pożarnictwa,  przy ul. Chłodnej 3, odbyło się spotkanie poświęcone wspomnieniom i promocji książki „Zygmunt Jarosz €“ pierwszy generał polskiego pożarnictwa”. 
Przybyłych gości powitał komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, który przypomniał czas służby i zasługi czcigodnego Generała.

W książce autorstwa Jerzego Gutkowskiego oraz Leszka Mazana zebrano po raz pierwszy, szczegółowo opis czasu służby i życia Generała.

Z ciekawostek należy przypomnieć, że Gen.Zygmunt Jarosz ukończył kurs oficerski w łódzkiej straży pod nadzorem warszawskiej szkoły oficerskiej, a związany był ze służbą w radomskiej i warszawskiej straży, a następnie Komendą Główną SP. W książce opisane jest m.in. historia łódzkiego obrazu Zygmuntowicza "Do pożaru", którego kopię w drodze wyróżnienia wręczał Generał wyróżniającym się jednostkom ZSP i OSP.

Na terenie muzeum otwarto też Izbę Pamięci Gen, Zygmunta Jarosza.

                                                   

 

Więcej na www....... Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=18&id=34665

Jubileusz 100-lecia w Czarnkowie.

W dniu 17 stycznia br. w Czarnkowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 100 - lecia urodzin nestora polskiego pożarnictwa płk. w st. spoczynku Władysława Pilawskiego . Był on m.in przez okres 26 lat zastępcą Komendanta Głównego Straży Pożarnych w Warszawie. Autor b. wielu książek i artykułów historycznych związanych z pożarnictwem. Nadal czynny pisarsko.

Wielu znamienitych gości, którzy pokonując setki kilometrów przybył o oddać należny szacunek Nestorowi Polskiego Pożarnictwa.

W imieniu Jubilata gości przywitał Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak.

Wśród przybyłych znaleźli się m.in,

 • Stanisław Rakoczy -€“ Wiceminister Spraw Wewnętrznych;

 • Maria Małgorzata Janyska -€“ Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

 • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wraz z Zastępcami €“ nadbryg. Markiem Kowalskim i nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim;

 • Piotr Florek “- Wojewoda Wielkopolski;

 • Wojciech Jankowiak €“ Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego;

 • Tomasz Jerzy Kayser €“ Wiceprezydent Miasta Poznania;

 • Wiesław Maszewski -€“ Starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego;

 • Licznie przybyli przedstawiciele Klubu Generalskiego Państwowej Straży Pożarnej, którego honorowym członkiem jest również Pan Pułkownik;

 • komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Rektorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  nadbryg. Ryszardem Dąbrową;

Jubilat otrzymał z tej okazji listy gratulacyjne od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu , Prezesa Rady Ministrów oraz wiele innych wyrazów uznania.

Więcej na stronach internetowych:

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=18&id=34660

http://www.psp.wlkp.pl/?art=11050

Jubilat w roku 1936 ukończył kurs oficerski / oraz praktykę / , który odbywał się w Łódzkiej Straży Pożarnej.

Urodził się w Czarnkowie , której też poświęcił wiele serca.

Płk. Władysław to wielce zasłużony prawy obywatel naszej Rzeczpospolitej, wzór wszelkich cnót i postaw oficerskich.

Szanowny Jubilacie - życzę 200 lat + VAT.-

Z generalskim pozdrowieniem - Ignacy Ścibiorek

 

 

 

Licznik odwiedzin

6051410
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
910
2292
14410
5398172
17066
74248
6051410