Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie emerytów i rencistów z okazji „Dnia Strażaka 2024” w Gliwicach

W dniu 10 maja 2024 roku z okazji obchodów „Dnia Strażaka 2024” w restauracji „Portowa”, odbyło się spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli:

– Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach bryg. mgr inż. Janusz Kozłowski

– Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach – kol. Roman Szłapa.

Prezes Koła nr 3 kol. Adam Połonowski przywitał wszystkich przybyłych uczestników i złożył im z okazji strażackiego święta najserdeczniejsze życzenia pomyślności i zdrowia. Przedstawił również program majowej wycieczki oraz plan organizowanych imprez w roku 2024.

Następnie zabierając głos, do życzeń dołączyli się: Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach bryg. mgr inż. Janusz Kozłowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach – kol. Roman Szłapa.

W trakcie uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Roman Szłapa w asyście Prezesa Koła nr 3 kol. Adama Połonowskiego wręczyli nadane przez Zarząd Główny ZEiRP RP Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Odznaczeni zostali:

– Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach bryg. mgr inż. Janusz Kozłowski

– kol. Joachim Pieczka

            W dalszej części spotkania uhonorowano okolicznościowymi statuetkami św.Floriana:

– kol. Stefana Urbanka

– kol. Dariusza Wieszoka

            Całe spotkanie przebiegło w supermiłej atmosferze. Wysoka frekwencja uczestników potwierdza sens organizacji takich okolicznościowych spotkań. Organizowanie tych uroczystości są wyrazami największego szacunku i uznania dla wszystkich emerytów i rencistów pożarnictwa za lata ich służby.

25-lecie powstania Koła ZEiRP RP w Wąbrzeźnie

25 kwietnia 2024 roku w Restauracji „Stary Młyn” Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wąbrzeźnie obchodziło 25-lecie powstania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie koła oraz zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Toruniu nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski, Komendant Powiatowy PSP  w Wąbrzeźnie st. kpt. Robert Stasiak, były Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Toruniu st.bryg. w st. spocz. Sławomir Herbowski oraz Burmistrza Wąbrzeźna Tomasza Zygnarowski.

Dokładnie 23 lutego 1999r, z inicjatywy ówczesnego Komendanta Powiatowego PSP
w Wąbrzeźnie st.bryg. w st. spocz. Sławomira Herbowskiego, w świetlicy komendy odbyło się spotkanie inauguracyjne. Pierwsi członkowie koła wybrali Zarząd w składzie: Prezes – Janusz Kopczyński, Wiceprezes – Zdzisław Piotrowski, Sekretarz – Henryk Szymczak, Skarbnik – Ryszard Henryszewski, Członek – Andrzej Biernacki.

Przez pierwsze lata swojej działalności odbywały się głównie spotkania z okazji Dnia Strażaka oraz świąteczno-noworoczne. W miarę upływu lat oraz nabierania doświadczeń, działalność koła została rozszerzona o organizację wycieczek. Wycieczki po naszym kraju prowadziły nie tylko od brzegu morza w Kołobrzegu, po góry na Śnieżkę 1602m npm., ale także poniżej poziomu morza do kopalni soli Kłodawa 600 metrów pod powierzchnię ziemi. Były również gorące kąpiele w wodach termalnych w Uniejowie oraz na Malcie w Poznaniu.

Od 2009r członkowie koła rozpoczęli zwiedzanie Europy. Były organizowane wycieczki m.in. do: Lwowa, Bratysławy, Budapesztu, Wiednia, Pragi, Paryża, Brukseli. Były również wyjazdy wypoczynkowe do: Berlina na Wyspę Tropikalną, Hiszpani, Włoch, na Majorkę oraz kilkukrotnie do Chorwacji.

Po okresie pandemii Covid-19 w roku 2021 powróciły wyjazdy turystyczne, tym razem ograniczone do wyjazdów wypoczynkowych na nasze piękne wybrzeże do: Jastrzębiej Góry, Łeby, Darłówka i najbliższy wyjazd do Pogorzelicy. Nadal odbywają się spotkania z okazji Dnia Strażaka oraz świąteczne.

Z okazji Jubileuszu  XXV – lecia, zaproszeni goście oraz członkowie koła zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, wykonanymi specjalnie na tę okazję.

Były również życzenia i bukiety kwiatów dla członków obchodzących „okrągłe” urodziny. Prezes koła Janusz Kopczyński oraz Skarbnik Ryszard Henryszewski, którzy przez całe
25-lecie pełnili swoje funkcje, zostali dodatkowo uhonorowani kamiennymi grawertonami
z podziękowaniem za te minione lata.

Spotkanie to było również okazją do przyjęcia w poczet członków koła kolegi Sławomira Herbowskiego, któremu legitymację członkowską wręczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Tadeusz Milewski, a znaczek związku Prezes koła Janusz Kopczyński.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
a zarazem członek naszego koła, Jarosław Herbowski wręczył członkom zarządu koła, którzy są również aktywnymi członkami Wąbrzeskiej OSP znaczki upamiętniające 25-lecie województwa kujawsko-pomorskiego obchodzone w tym roku.

Część oficjalna spotkania została zakończona wystąpieniami zaproszonych gości, którzy składali nie tylko gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu ale również życzenia wielu lat dalszej tak owocnej działalności.

Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na radosne biesiadowanie, na rozmowy, uśmiechy, wspomnienia a także oglądanie kroniki koła. Na zakończenie spotkania wszyscy żegnali się słowami: do zobaczenia wkrótce.

  • Tekst:  Janusz Kopczyński
  •             Marek Węglerski
  • Zdjęcia: Ania Węglerska

Powitanie nowo mianowanego na stopień nadbrygadiera Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego

Nominacja na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  była okazją do zbiórki w poniedziałek 6 maja 2024 r. na placu apelowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Olsztynie, na której załoga Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie,
oraz przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  przywitali się
z nowo mianowanym nadbrygadierem Michałem Kamienieckim, 
Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

Pan nadbrygadier pierwsze kroki w służbie stawiał właśnie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 1 w Olsztynie, a kolejne w KM PSP w Olsztynie. W powitaniu nadbrygadiera brali udział członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Tak się złożyło, że uczestniczył w nim Prezes OW ZEiRP RP w Olsztynie bryg. w st. spocz. Grzegorz Matczyński, który swego czasu był Komendantem Miejskim PSP w Olsztynie, a były to właśnie  początkowe lata kariery zawodowej nadbrygadiera Michała Kamienieckiego.

„Dobry wybór, wspaniały wychowanek i wreszcie, osobista duma” – stwierdził były Komendant Miejski.

Spotkanie było okazją do krótkich wspomnień pana nadbrygadiera.

Życzymy nadbrygadierowi wielu sukcesów zawodowych w kierowaniu strażakami na Warmii i Mazurach, oraz owocnej współpracy z ogniwami ZEiRP RP.

Zdjęcia: mł. bryg G. Różański; tekst G. Matczyński

Uroczystość poświęcona śp. płk poż. Zdzisławowi Filingierowi

Wielkim świętem dla opolskich strażaków był dzień 7 maja 2024r. poświęcony śp. płk. poż. Zdzisławowi Filingierowi zasłużonemu dla Opolszczyzny i kraju wybitnemu strażakowi, długoletniemu Komendantowi Wojewódzkiemu Straży Pożarnych w Opolu.

            W tym dniu uroczystość, upamiętniającą służbę i zasługi płk poż. Zdzisława Filingiera dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa opolskiego i kraju, zorganizowali Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

            Początkiem obchodów było złożenie kwiatów na grobie płk. poż. Zdzisława Filingiera na cmentarzu w Opolu przez najwyższe władze pożarnicze i organizatorów uroczystości.

            Szczególną częścią uroczystości było odsłonięcie w KW PSP Opole tablicy pamiątkowej przez córkę Panią Joannę Biesiadę oraz mł. bryg. Katarzynę Linette-Granat wnuczkę płk poż. Z. Filingiera oraz przez Pana Wiesława Leśniakiewicza Podsekretarza Stanu MSWiA, nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Pawła Kielara Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP .

            Wykonanie i wmurowanie tej tablicy było realizacją cennej inicjatywy grupy emerytowanych oficerów pożarnictwa naszego województwa.

            Po odsłonięciu płyty pamiątkowej i krótkim wstępie zaproszeni goście i organizatorzy przeszli na salę, w której odbyła się konferencja  „Zachowanie i upowszechnianie historii i tradycji pożarniczych  w województwie opolskim. Dziedzictwo nestora polskiego pożarnictwa płk. poż. Zdzisława Filingiera.”

            Wykłady i prezentacje multimedialne, przedstawione zostały przez bryg. w st. spocz. Henryka Strońskiego oraz mł. bryg. dr Krzysztof Sobkowicza, które przedstawiały powojenną historię życia i służby płk poż. Z. Filingiera oraz funkcjonowanie straży pożarnych województwa opolskiego w tym okresie. Dodatkowo wyświetlono krótki filmu – migawki z benefisu z okazji 90 urodzin płk. poż. Z. Filingiera. Po tej części nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał również egzemplarz wydanej książki o płk. poż. Zdzisławie Filingierze.

            Uroczystość uświetnili szczególni goście, m.in. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski, Wicewojewoda Opolski Pan Piotr Pośpiech, Prezydent Miasta Opole Pan Arkadiusz Wiśniewski, Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu Pani Barbara Kamińska wraz z zastępcą Biura Panią Aleksandrą Zwarycz, były zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. w st. spocz. Jan Miza, były Opolski Komendant Wojewódzk PSP nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu druh Andrzej Borowski.

            Na uroczystości licznie stawili się również obecni i byli komendanci rejonowi i powiatowi straży pożarnych, naczelnicy wydziałów KW PSP, emeryci pożarnictwa, druhowie ze Związku OSP RP oraz przedstawiciele lokalnych władz i sponsorów.

            W tak ważnym dla nas pożarniczym święcie udział wzięło ponad 100 zaproszonych gości, z czego jesteśmy bardzo dumni.

            Nasze święto zakończyło spotkanie przy kawie i ciastku, podczas którego wielu kolegów emerytów wspominało wspólną służbę oraz rozmowy i działania z bohaterem tego święta.

Uroczystość, której główna część odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu, przebiegała pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego pana Andrzeja Buły.

            Płytę pamiątkową, wydruk książki oraz organizację uroczystości sfinansowano m.in. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województw Opolskiego, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu oraz indywidualnych darowizn strażaków i emerytów pożarnictwa.

Opracował: st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Gacek

Zdjęcia: Olek Połoszczański, Łukasz Nowak, Paweł Kolera